Delano Weltevreden – Procedures + Geen extern onderzoek + Elf aanvragen + Lastig parket + Grote broek + Martien Rietveld – Woningstichting + DHA – Incident + A. de Ronde – Dak renovatie

Procedures onder de loep

Volgende week wordt duidelijk wat een intern onderzoek naar de procedures bij de afdeling vergunningen van de gemeente Den Helder heeft opgeleverd.

Het onderzoek wordt gevoerd naar aanleiding van de commotie rond de omgevingsvergunning voor de renovatie van zo’n 235 daken in De Schooten. Op het stadhuis was de aanvraag niet goed bekeken. De legesplichtige bouwkosten bleken vier keer zo hoog te zijn als door Woningstichting Den Helder was opgegeven: 4 miljoen in plaats van 1 miljoen. Huiseigenaren hadden de gemeente op de fout gewezen. Diverse raadsfracties hebben aangedrongen op onafhankelijk onderzoek. Wethouder Remco Duijnker laat dat afhangen van de uitkomst van de interne scan.

Noordhollands Dagblad, 3 oktober 2018, 20:55

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/procedures-onder-de-loep

Geen extern onderzoek naar aanleiding van leges dak renovatieklus De Schooten

Een eenmalig incident. Zo kwalificeert de gemeente de fout, die is gemaakt bij de berekening van de bouwleges voor de dak renovatieklus van Woningstichting. Er is volgens burgemeester en wethouders van Den Helder geen onafhankelijk extern onderzoek nodig.

Hieronder het persbericht, dat de gemeente woensdagmiddag heeft verspreid, naar aanleiding van de veelbesproken zaak.

Een intern onderzoek van de gemeente Den Helder, in opdracht van gemeentesecretaris Robert Reus, heeft helderheid gegeven in de gang van zaken rondom het opleggen van leges aan de Woningstichting Den Helder (WSDH). Door een te laag opgegeven aannemingssom werden navenante leges opgelegd door de gemeente.

Er blijkt sprake te zijn van een eenmalig incident, waarbij de WSDH per abuis een onjuiste aannemingssom heeft opgegeven met betrekking tot het verduurzamen van woningen van het Complex 58 (woningen in de Schooten). Inmiddels heeft de WSDH de aannemingssom gecorrigeerd en heeft de gemeente de daarbij horende leges opgelegd. Het college van burgemeester en wethouders gaat uit van het naar eer en geweten handelen van de WSDH, zeker ook gezien de lange staat van samenwerking met deze partner waarbij voor het eerst sprake is van een onvolkomenheid.

Berekening leges

Leges worden berekend op basis van een aannemingssom. De opgegeven aannemingssom bij het Complex 58 was aanvankelijk lager, dan had gemoeten, gezien de omvang van het project. Dat is door de WSDH recht gezet na gesprekken met de gemeente toen het euvel aan het licht kwam. Dat dit aan het licht kwam is te danken aan oplettendheid van eigenaren van woningen binnen het complex, die meenden dat zij aanzienlijk meer dan de WSDH zouden moeten betalen voor aanpassingen aan het dak om hun woning te verduurzamen, conform de aanpak van WSDH. Dat blijkt dus niet het geval. De kosten van de aanpassingen zijn dezelfde voor zowel de huurhuizen van de Woningstichting als de huizen in particulier bezit.

Hoe dit van de kant van de gemeente heeft kunnen gebeuren is te verklaren doordat de gemeente een kwaliteitsmodel hanteert bij het beoordelen van omgevingsvergunningen. Daarbij ligt de prioriteit op de veiligheid van het object en in mindere mate op het controleren van de hoogte van de aannemingssom. Gelet op de grootte van het project, afkomstig van een bekende en betrouwbare partij, is het de gemeente niet opgevallen, dat de aannemingssom bij dit object te laag was. Naar aanleiding van het interne onderzoek is besloten, dat er geen extern onafhankelijk onderzoek gestart wordt.

Noordhollands Dagblad, 10 oktober 2018, 12:56

Reacties:

Andy de Ronde
Het was zo’n mooie kans geweest om het vertrouwen van de burger te herstellen!
Intern onderzoek = Geen onderzoek

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/geen-extern-onderzoek-naar-aanleiding-van-leges-dakrenovatieklus-de-schooten

Elf aanvragen onder de loupe

Helderse Courant, 12 oktober 2018

Helderse Courant, 12 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Woningstichting bracht gemeente in lastig parket

Helderse Courant, 12 oktober 2018

Helderse Courant, 12 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Kanttekening: Bestuurders met een grote broek

Het moest het college van de transparantie worden. Bij de eerste de beste gelegenheid om die transparantie te tonen, vallen de Helderse bestuurders door de mand.

Dat bleek deze week in het zoveelste hoofdstuk van de dak renovatie soap. Woningstichting had bij de bouwaanvraag te lage bouwkosten opgegeven en had dus een te laag bedrag aan leges betaald. Oplettende particuliere huiseigenaren in De Schooten wezen het college op de fout. De corporatie moet nu 65.000 euro extra aan leges betalen.

Diverse fracties, coalitie én oppositie, riepen om een onafhankelijk extern onderzoek. Verantwoordelijk wethouder Remco Duijnker verzekerde, dat zo’n onderzoek er zou komen. Deze week bleek echter, dat het college genoegen neemt met een intern onderzoek, waarbij elf aanvragen van Woningstichting onder een vergrootglas zijn gelegd. Conclusie: er zijn geen andere fouten ontdekt, een extern onderzoek is dus niet nodig.

Waarom zou je daar belastinggeld aan besteden, vraagt gemeentesecretaris Robert Reus zich af. Zoiets doe je niet alleen vanwege de publieke opinie, vindt hij. Het college en de raad zouden daar nog eens goed over moeten nadenken. Wat bestuurders en politici doen en laten, bepaalt het imago van het openbaar bestuur. Jarenlange en tonnen kostende juridische gevechten om de watertoren en het oude postkantoor hebben mede het slechte imago van de Helderse politiek bepaald. Een paar duizend euro voor een extern onderzoek, waarmee je kunt bewijzen dat je écht transparant bent, is dus een koopje. Om zo’n intern onderzoek blijft toch de geur hangen van de slager, die zijn eigen vlees keurt.

Politici hebben de mond vol over het herstellen van het vertrouwen van de burger in de politiek. Diverse oppositieleiders uit de vorige bestuursperiode zitten nu in het college. Zij hebben het vorige college steeds verweten niet transparant te zijn. Dit college zou het anders gaan doen, verzekerden zij. Voor het eerste examen zijn zij in elk geval gezakt. Eerst luidkeels roepen, dat er een extern onderzoek komt en later je keutel intrekken, zorgt er alleen voor, dat de kloof groter wordt. Van jezelf zeggen, dat je transparant bent is niet interessant. Laat dat oordeel aan anderen over. Het is makkelijk om er in de oppositie een grote broek over aan te trekken, je moet het laten zien, wanneer je aan de macht bent.

De schuld voor alle commotie bij Woningstichting leggen, is trouwens allesbehalve chic. Ambtenaren, die daarvoor zijn aangesteld, hadden de fout moeten ontdekken. Dat zij hun werk niet goed hebben gedaan, mag de corporatie niet worden verweten.

Helderse Courant, 13 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Woningstichting

Helderse Courant, 13 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Vergissing leges blijkt eenmalig incident

Den Helder – Een intern onderzoek van de gemeente Den Helder, in opdracht van gemeentesecretaris Robert Reus, heeft helderheid gegeven in de gang van zaken rondom het opleggen van leges aan de Woningstichting Den Helder (WSDH). Door een te laag opgegeven aannemingssom werden navenante leges opgelegd door de gemeente. Er blijkt sprake te zijn van een eenmalig incident.

WSDH heeft volgens de gemeente per abuis een onjuiste aannemingssom opgegeven met betrekking tot het verduurzamen van woningen van het Complex 58 (woningen in de Schooten). Inmiddels heeft de WSDH de aannemingssom gecorrigeerd en heeft de gemeente de daarbij horende leges opgelegd. Het college van burgemeester en wethouders gaat uit van het naar eer en geweten handelen van de WSDH, zeker ook gezien de lange staat van samenwerking met deze partner waarbij voor het eerst sprake is van een onvolkomenheid.

Leges worden berekend op basis van een aannemingssom. De opgegeven aannemingssom bij het Complex 58 was aanvankelijk lager dan had gemoeten, gezien de omvang van het project. Dat is door de WSDH rechtgezet na gesprekken met de gemeente toen het euvel aan het licht kwam. Dat dit aan het licht kwam is te danken aan oplettendheid van eigenaren van woningen binnen het complex die meenden dat zij aanzienlijk meer dan de WSDH zouden moeten betalen voor aanpassingen aan het dak om hun woning te verduurzamen, conform de aanpak van WSDH. Dat blijkt dus niet het geval. De kosten van de aanpassingen zijn dezelfde voor zowel de huurhuizen van de Woningstichting als de huizen in particulier bezit.

Prio bij veiligheid

Hoe dit van de kant van de gemeente heeft kunnen gebeuren is te verklaren doordat de gemeente een kwaliteitsmodel hanteert bij het beoordelen van omgevingsvergunningen. Daarbij ligt de prioriteit op de veiligheid van het object en in mindere mate op het controleren van de hoogte van de aannemingssom. Gelet op de grootte van het project, afkomstig van een bekende en betrouwbare partij, is het de gemeente niet opgevallen dat de aannemingssom bij dit object te laag was. Naar aanleiding van het interne onderzoek is besloten dat er geen extern onafhankelijk onderzoek gestart wordt.

Den Helder Actueel, 10 oktober 2018 – 12:54

Reacties:

Henk van Kuijk
10 oktober 2018 at 13:41
“Eenmalig incident”, “vergissing”, “eerste onvolkomenheid”, “bekende en betrouwbare partij”, “eer en geweten”…….. nou……….. de benadeelde bewoners hebben toch aan een flinke harde bel moeten trekken, voordat ze werden beluisterd. Ik zou als college maar eens goed naar dat zogenaamde kwaliteitsmodel van de beoordeling kijken. Want gelijkwaardige huizen qua waarde bekijken en vergelijken is niet zo moeilijk. Ook niet voor WSDH.

Judge X
10 oktober 2018 at 13:43
Gezien de gebleken de ‘betrouwbaarheid’ van de beide partners in het verleden en de ‘ongevraagde participatie’ van enkele eigenaren van het complex om “dit euvel” aan het licht te brengen, zou juist op die grond wél extern onderzoek moeten plaats vinden lijkt mij.
Ik denk dat vele burgers hier weer het gevoel krijgen van “de eigen vleeskeuring !”. 😉

’t Kraaiennest
10 oktober 2018 at 16:29
Waarom krijg ik steeds meer het gevoel dat we alle in het verleden gegeven cadeaus en feestjes, van Woningstichting aan de stad en z’n inwoners, al lang en breed zelf betaald hebben.

Maris
10 oktober 2018 at 17:31
Ik ben nou toch wel eens benieuwd welke personen dit hebben onderzocht. Een eenmalig incident zowel van woningstichting als van de gemeente kom op zeg dat gelooft toch niemand. Hoop dat er nog partijen zijn die op een extern onderzoek aandringen. Maar ja zal wel weer “ de ene hand wast de andere hand” worden

Andrea
10 oktober 2018 at 18:07
De deksel wordt angstvallig op de doofpot gehouden… En van Wethouders Duijnker, Biersteker en Wouters hoor je niets… Alle 3 inmiddels monddood gemaakt. En van de raad hoef je al helemaal niets meer te verwachten. Eigenlijk zijn gemeentebelangen en PVV als enige nog oppositie, de rest makke schapen van Burgemeester en directieleden van gemeente.

Peter
10 oktober 2018 at 18:59
Je hebt helemaal gelijk. Begrijp er helemaal niets van dat ze zich allemaal laten inpakken door Schuiling. Keer met hem gesproken en je prikt zo door zijn arrogantie en flauwekul praat heen. Kennelijk kunnen ze allemaal zijn niveau niet aan. Zegt genoeg over de vermogens van m.n. de genoemde wethouders en raadsleden.

e
10 oktober 2018 at 19:19
Inderdaad, Zo babbelziek als Tjitske was naar haar potentiele kiezers toe. zo zwijgzaam is ze nu , nu ze eenmaal op een andere stoel zit.

rc licht
10 oktober 2018 at 19:04
Meerdere die een mindere beschermen wordt dus VVD policy xD

Particulieren Complex 58
10 oktober 2018 at 19:37
Dit is natuurlijk te bespottelijk voor woorden!
Ze willen het vertrouwen van de burgers herstellen zeggen ze.
Gaat op deze manier niet gebeuren!
.
Intern onderzoek = Geen onderzoek

Dick Berts
10 oktober 2018 at 20:37
Hier kan (zeg niet dat dit zo is) natuurlijk ook gewoon corruptie achter zitten. Zeker in de vriendenrepubliek Den Helder is zoiets bepaald niet uitgesloten. Alleen al daarom is het schandalig dat de gemeente zichzelf onderzoekt. We worden in dit gat op alle fronten belazerd. Hoe lang pikken we dat nog?? Azijn pissen kan een liefdevolle daad zijn als het allerschadelijkste onkruid je dreigt te overgroeien.

e
10 oktober 2018 at 21:20
Trek jij mijn kar, dan duw ik de jouwe politiek.

Kobus
11 oktober 2018 at 12:11
Het kan natuurlijk ook domweg waar zijn, maar het lijkt mij geen onafhankelijk onderzoek.

Maris
11 oktober 2018 at 16:42
Natuurlijk kan het waar zijn maar laat dan gelijk een deugdelijk extern onderzoek doen dan ben je van alle gezeur toch af. Blijf het een raar verhaal vinden een verschil van drie miljoen opgeven aan bouwkosten. Lees nu ook weer dat woningstichting niet blij is met de extra rekening van 65000 euro en met de gemeente daarover in gesprek is. Dus doorlichten die handel.

George
11 oktober 2018 at 21:07
Er is dan wel een kans dat de deksel van de beerput wordt gevonden en daar zitten sommige niet op te wachten

Andrea
12 oktober 2018 at 23:09
George, weet je de deksel te vinden? Er zijn vast wel heren die u willen helpen om de deksel er af te trekken. Maak ik de foto’s

George
13 oktober 2018 at 00:38
Ze willen geen extern onderzoek Andrea.

Roel Prins
12 oktober 2018 at 10:42
Hoe kan de gemeente vaststellen of iets een éénmalig incident is ? Heeft ze alle leges zaken gecontroleerd ? Lijkt mij onwaarschijnlijk

Kobus
12 oktober 2018 at 11:32
Natuurlijk heeft de Gemeente alle zaken zeer degelijk en grondig gecontroleerd, maar dan alleen al die zaken die voor hen gunstig uitkomen. Onbegrijpelijk dat een instantie als de woningstichting deze vermeende “vergissing” maakt. Zijn dan wel een stel oliebollen die dit foutief berekend hebben. Dat geloofd toch geen hond. Hoe geloofwaardig wil je overkomen.

Andrea
12 oktober 2018 at 23:08
Wij van WC-eend adviseren WC-eend

Maris
13 oktober 2018 at 07:45
Ik wil ze wel een voorstel doen, voor 50% van wat we vinden aan de te kort betaalde leges controleer ik en nog wat mensen de aanvragen over de laatste vijf jaar.

https://denhelderactueel.nl/2018/10/vergissing-leges-blijkt-eenmalig-incident/

Dak renovatie

Het is niet zo, dat wij, de huiseigenaren van Complex 58 in De Schooten, ons grote zorgen maken over de brandbare folie (HC, 9 oktober). Die zorgen liggen bij de huurders, die krijgen per slot van rekening een dak vol met dat materiaal, inclusief zonnepanelen. De Stichting Huurdersbelang is hier reeds van op de hoogte.

Wij hebben het uiteraard liever niet naast ons, maar het is meer een huurders probleem. Inmiddels heeft Woningstichting bevestigd, dat het inderdaad brandklasse E betreft (zeer brandbaar).

Ook wij hebben een reactie van de brandweer regio Noord-Holland Noord, waarin men aangeeft, dat men machteloos is door de grote commerciële belangen, die met brandbaar isolatiemateriaal gemoeid gaan.

Verder is het niet helemaal juist, dat de huiseigenaren de bouwvakkers geen toestemming zouden verlenen voor het betreden van hun dak. Dat kan ook niet, omdat het voor een ieder een persoonlijke beslissing is.

Wel is er gezegd, dat we per definitie geen millimeter van het brandbaar materiaal op onze daken zouden dulden (zoals Woningstichting had gepland). Hierbij moet wel gezegd, dat wij inmiddels wat positiever over de contacten met Woningstichting zijn en wij hopen dat dit zich ook echt zo doorzet.

Schager Courant, 20 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robbert+Waltmann
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woningstichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Remco+Duijnker
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-65-000-euro-extra-aan-leges-onderzoek-vergunning-klus-daken-in-de-schooten-onderzoek-komt-er-pvv-den-helder-denhelderpvv/