Delano Weltevreden – ’Intern onderzoek gemeente naar dak leges Woningstichting rammelt’ + Keuring van eigen vlees + Arie Booy – College: Geen extern onderzoek naar leges

’Intern onderzoek gemeente naar dak leges Woningstichting rammelt’

Den Helder – Het intern onderzoek van de gemeente Den Helder naar bouwaanvragen van Woningstichting rammelt aan alle kanten en is ongeloofwaardig.

Dat concludeert Nieuwedieper Andy de Ronde, die het onderzoeksrapport heeft opgevraagd.

De Ronde is een van de huiseigenaren uit De Schooten, die de gemeente er op wezen, dat de bouwaanvraag van de corporatie voor het vervangen van 235 daken onjuist was beoordeeld. Daardoor had Woningstichting te weinig leges betaald. Na een tweede beoordeling bleek. dat de bouwkosten vier keer zo hoog waren en dat het woningbedrijf zo’n 65.000 euro extra aan leges moest betalen.

Diverse fracties vroegen om een onafhankelijk onderzoek. Na een intern onderzoek, waarbij elf bouwaanvragen van Woningstichting onder de loep zijn gelegd, concludeerde het college, dat er niet eerder fouten zijn gemaakt en dat een extern onderzoek dus niet nodig is.

Onder de elf onderzochte aanvragen zijn ook het verzoek van Woningstichting om een iep aan de Eemstraat te mogen kappen, om een berging in De Schooten te mogen plaatsen en om brandveiligheidsmaatregelen te mogen nemen in het eigen gebouw aan de Middenweg. “Een aanvraag voor het kappen van een iep gebruiken als toetsing is natuurlijk te belachelijk voor woorden’, vindt De Ronde. “Als je werkelijk wilt weten, of er geen fouten zijn gemaakt, moet je tot vijf jaar terug gaan en bouwaanvragen van enige omvang nemen. Bij het intern onderzoek zijn ook drie aanvragen bekeken voor de dak renovaties in De Schooten. Die hebben dit jaar al de volledige aandacht gekregen en logischerwijs zou daar niets aan kunnen mankeren. Toch is bij een van die vergunningen sprake van een leges tekort van 300 euro. Niet veel, maar toch. Volgens gemeentesecretaris Robert Reus waren er eerder geen fouten gemaakt.”

Volgens De Ronde kan de gemeente moeilijk blijven volhouden, dat het intern onderzoek deugt en dat een onafhankelijk extern onderzoek niet nodig is.

De gemeente is gevraagd om een reactie. Die komt volgende week, is beloofd.

Noordhollands Dagblad, 1 december 2018, 07:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181130_21888896/intern-onderzoek-gemeente-naar-dakleges-woningstichting-rammelt

Keuring van eigen vlees

Hoe zorg je ervoor, dat negatief nieuws blijft doorzeuren, waardoor je organisatie en stad schade oplopen? Burgemeester en wethouders van Den Helder hebben de handleiding.

Er komt maar geen eind aan het gedoe om de leges van de dak renovaties in De Schooten. Woningstichting gaf te lage bouwkosten op en betaalde tienduizenden euro’s aan leges te weinig. Er kwam geen onafhankelijk onderzoek naar de manier, waarop grote bouwprojecten worden beoordeeld, maar een intern onderzoek van het type keuring van je eigen vlees. College en raad namen daar genoegen mee.

Als je wilt weten, of er bij de beoordeling van bouwaanvragen fouten zijn gemaakt, waardoor de gemeente grote leges bedragen is misgelopen, moet je grote bouwaanvragen onder de loep leggen. Niet het verzoek om een iep te mogen kappen (leges 39,95 euro), brandveiligheidsmaatregelen te mogen nemen (leges 123,40 euro), of een berging te mogen bouwen (leges 483,10 euro). Die bedragen zijn peanuts.

De gemeenteraad is aan zet. Wie nieuwe politiek en transparantie belooft, moet niet bang zijn voor een onafhankelijk extern onderzoek. Het imago van Den Helder verbeter je door de goede dingen te doen. Niet door het invoeren van een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

Noordhollands Dagblad, 1 december 2018, 07:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181130_79863441/commentaar-keuring-van-eigen-vlees

College: Geen extern onderzoek naar leges

Den Helder – Er komt geen extern onderzoek naar de manier, waarop bouwaanvragen op het stadhuis worden afgehandeld.

Dat zegt het college in een reactie, die twee weken op zich heeft laten wachten.

Op het stadhuis was een bouwaanvraag van Woningstichting voor het renoveren van daken in De Schooten niet goed beoordeeld. Daar werd de gemeente op geattendeerd door omwonende huiseigenaren. Nieuw onderzoek wees uit, dat Woningstichting vier miljoen euro te weinig aan bouwkosten had opgegeven. Het woningbedrijf had al 20.700 euro betaald en moest door de herberekening nog een kleine 65.000 aftikken.

Onafhankelijk

Diverse raadsfracties drongen aan op een onafhankelijk extern onderzoek. Uiteindelijk namen zij genoegen met een intern onderzoek, waarbij elf bouwaanvragen onder de loep werden gelegd. Daaronder waren ook aanvragen voor onder andere het kappen van een boom en het bouwen van een berging, aanvragen waar geringe bedragen aan leges mee gemoeid waren.

Gemeentelijk woordvoerder Arjan Dekker zegt, dat alle aanvragen, die Woningstichting dit jaar heeft ingediend in het onderzoek zijn meegenomen, ook de kleine en aanvragen, die al eerder waren onderzocht. “Ons standpunt blijft hetzelfde: het intern onderzoek laat zien, dat er geen aanleiding is om aan te nemen, dat er structurele fouten gemaakt zijn. Een aanleiding om aanvullend extern onderzoek te doen ontbreekt. Woningstichting Den Helder is een betrouwbare partner gebleken de afgelopen jaren.”

Henk Mosk (D66) vindt deze verklaring volstrekt onvoldoende. “We gaan dit in de fractie bespreken. Ik ga ervan uit, dat dit antwoord van het college tot minimaal schriftelijke vragen over dit onderwerp zal leiden.”

Andy de Ronde, een van de huiseigenaren, die de zaak aan het rollen bracht, is teleurgesteld: “Jammer. Zij kiezen er dus voor om onbetrouwbaar te blijven.”

Noordhollands Dagblad, 16 december 2018. 10:22

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof
BVDH vind het oke dat de gemeente zelf een intern onderzoek gaat doen .
Weer een gemiste kans voor BVDH om iets voor de burger te doen .
Het blijkt maar weer dat deze partij na de verkiezingen zeer onbetrouwbaar is geworden .
En mee heult met het helderse KARTEL .
Hoog van de toren blazen tijdens de verkiezingen met de slogan BELOOFD is BELOOFD we zullen er zijn voor de burgers .
Maar deze kreet bleek een losse scheet te zijn .
Maar daar komen zij met de volgende verkiezingen wel achter de burger straft ze keihard af zoals het met de Stadspartij is gebeurd .

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181215_69399167/college-geen-extern-onderzoek-naar-leges

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woningstichting

1 Comment

  1. Loes Vermeer-Lagerveld 20 december 2018 op 01:11

    Mijnheer de Ronde, waarom accepteert u dit interne onderzoek? Probeer bij meerdere belanghebbenden gelden te verzamelen voor een onafhankelijk onderzoek of meld deze zaak bij de Rijksrecherche met verzoek een en ander te onderzoeken. Of het lukt, kan ik niet beoordelen maar het is wel de moeite waard dit te doen. Of probeer een onderzoeksjournalist te vragen een onderzoek in te stellen. Met de paar bekend gemaakte onderzoekjes heeft de gemeente zich weer geprofileerd als een onbetrouwbaar en onbehoorlijk overheidsorgaan. Een ethische discussie over behoorlijk bestuur is dringend nodig.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.