Cor Hendriks – Het Velikovsky Syndroom (10): Ramses II en zijn Tijd

Het laatste boek, dat Velikovsky voor zijn dood in 1979, toevoegde aan de serie ‘Ages in Chaos’ was ‘Ramses II and his Time’ uit 1978, dat het tijdvak van de tijd van Toetanchnamon tot val van Ninivé beslaat, d.w.z. van ca. 840 – 612 VC.

Volgens de tekst op de achterzijde van de Nederlandse uitgave: “Ramses II is waarschijnlijk de meest bekende farao van het oude Egypte. Velikovsky toont aan, hoe weinig wij echter van deze beroemde heerser afweten. Hij suggereert, dat de door ons geaccepteerde chronologie van de oude wereld onjuist is, dat Ramses II niet in de 13e eeuw voor Christus leefde, maar aan het eind van de 7e, en ook dat hij dezelfde is als farao Necho uit de Heilige Schrift. Deze verbazingwekkende reconstructie heeft fascinerende consequenties. Want als Ramses en Necho één en dezelfde persoon waren, dan was de vijand, die met Ramses de noodlottige strijd te Kadesh streed, Nebukadnezar, de geduchte koning van de Babyloniërs. Deze twee machtige rivalen waren in een strijd verwikkeld, die 19 jaar duurde, waardoor het smalle Judea – in het conflict verward – zijn positie als zelfstandige staat verloor en de joden naar Babylonië verbannen werden. Immanuel Velikovsky put zijn gegevens uit grondig onderzoek van teksten uit de oudheid in spijkerschrift, hiëroglyfen en in het Hebreeuws, maar ook uit autobiografieën en portretten, oude topografische kaarten, plannen voor veldslagen en stratigrafische methoden van de archeologie.
‘Ramses II en zijn tijd’ is een onderdeel van de serie “Eeuwen in chaos”. Dit reconstructieproject beslaat ruim 1200 jaren; elk deel er van is zodanig samengesteld, dat het, voor zover mogelijk, één afzonderlijke periode van de oude geschiedenis vertegenwoordigt. De beide andere delen zijn ‘Eeuwen in chaos’ en ‘De zeevolken’.”

Voor een goede samenvatting verwijs ik naar Henk Spaan (zie http://www.henkspaan2.nl/velikovsky/06ramses.php), van wiens site ik een PDF heb gemaakt (bij aflevering 6)

Voor een conventionele beschrijving van de geschiedenis van Ramses II, zie https://isgeschiedenis.nl/nieuws/ramses-ii-grote-voorouder-van-egypte.

De afbeelding van de omslag is een reconstructie; de originele afbeelding op de zojuist genoemde site hieronder.

Ramses II in zijn strijdwagen (1)

Ramses II in zijn strijdwagen (2)

Dit is van de site http://www.skarfe.com/blog/2016/6/4/a-brief-history-of-scarves, waar gezegd wordt, dat dit Nefertiti is, die een zijden sjaal draagt onder een hoofdtooi. Het is uiteraard Ramses II, zoals blijkt op de site http://www.camrea.org/tag/battle-chariot/

Ramses II in zijn strijdwagen (3)

http://www.elsentoine.com/nijlcruise2013/dagboek/dag5.htm

We gaan naar de Grote Tempel. Daar lopen nog meer mannen ‘in burger’ te controleren, of er echt niet wordt gefotografeerd.
We zijn benieuwd naar de afbeeldingen van Ramses II in zijn strijd tegen de Hettieten. De Slag bij Kadesh was de militaire climax in de spanning tussen het Egyptische en het Hettitische rijk, in een conflict dat al jaren sleepte. Beide machten troffen elkaar in de grensgebieden van hun rijken, het huidige Syrië. De Hettieten waren naar Syrië afgezakt om Amurru, een voormalige vazal, die naar de Egyptische kant was overgelopen, terug onder Hettitisch gezag te plaatsen. De Hettieten kampeerden in Carchemish en waren woest op de Egyptenaren vanwege dat verraad. De Egyptenaren zelf deden er alles aan om de controle over hun nieuwe vazal te behouden en rukten massaal uit om het land te beschermen. Het was waarschijnlijk de grootste strijdwagenslag ooit, er werden ongeveer 5.000 voertuigen ingezet.
Het verdrag van Kadesh stelt misschien wel één van de oudste akkoorden tussen 2 naties voor. De botsing tussen de Hettieten en de Egyptenaren leidde bij Kadesh tot een fiasco, omdat Ramses II veruit de grootste verliezen telde.
Muwatali II en Ramses II sloten daarom een verdrag, dat bevestigde dat Kadesh en Amurru Hettitisch bleven, dat Egypte zich terug moest trekken uit Azië tot Kanaän en dat de Hettieten aanspraak maakten op de Egyptische provincie Upi die Muwatali II onder controle van zijn broer Hattulisi III plaatste. Het verdrag is in 3 verschillende talen opgeschreven. Het Hettitisch, Koptisch en Akkadisch. Het VN hoofdkwartier bewaart, nabij de zaal van de Veiligheidsraad, een zilveren replica van het verdrag in het Hettitisch.
Ramses II heeft de tempels in Abu Simbel – eigenlijk de enige plaats in zijn rijk, waar vanuit het zuiden doorgang naar het noorden mogelijk was – gebouwd enkel en alleen uit machtsvertoon, met name in de richting van de Nubiërs, om de indruk te geven, dat hij de Hettieten had verslagen.

Ramses II in zijn strijdwagen (4)

Een andere afbeelding van Ramses II in zijn strijdwagen, ditmaal in zijn strijd tegen de Hethieten, d.w.z. de lieden van het land Hatti, wat de Neobabyloniërs zijn.
Meer over de slag bij Kadesh: https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Kadesh

In 1995 is er een ontdekking gedaan, het graf van de kinderen van Ramses II (die lang leefde, veel vrouwen had en veel kinderen, waarvan een aantal jong stierven). De Time schreef erover. Zie http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,134211,00.html

Andere bijdragen:

http://www.archaeologyinmarlow.org.uk/2011/01/the-grave-enigma-of-egypts-tomb-kv5/

http://www.narmer.pl/kv/kv05en.htm

Ramses II in zijn strijdwagen (5)

Ramses II in zijn strijdwagen (6)

Afbeelding van Ramses II, die het Hittietenfort van Dapur bestormt.

Ramses II in zijn strijdwagen (7)

De slag van Kadesh (http://www.touregypt.net/featurestories/amunher.htm)

Zie voor meer gegevens over deze slag http://warfarehistorynetwork.com/daily/military-history/battle-of-kadesh-clash-of-the-chariot-armies/

Afbeelding: http://atlantablackstar.com/wp-content/uploads/2016/10/Ramses-II-Battle-of-Kadesh.jpg

En: https://fineartamerica.com/featured/ramesses-ii-in-battle-ricardmn-photography.html

Kleurrijk is: http://www.bardotbooks.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/Ramsis-II-at-Qadesh.jpg

Ook mooi is: https://discoveringegypt.com/luxor-temple/luxor-temple-pylon-of-ramses-ii/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Velikovsky
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-1-introductie/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-2-werelden-in-botsing/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-3-aarde-in-beroering/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-4-eeuwen-in-chaos-eerste-akte/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-5-eeuwen-in-chaos-tweede-akte/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-6-eeuwen-in-chaos-ras-sjamra-ugarit/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-7-eeuwen-in-chaos-el-amarna-de-stad-van-echnaton/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-8-ten-besluite-van-de-eo-serie/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-9-de-zeevolken/