Cor Hendriks – Het Velikovsky Syndroom (5): Eeuwen in Chaos (Tweede akte)

We vervolgen Velikovsky’s monoloog.

Dan is er het verhaal van Salomo die bezocht werd door een koningin van het zuiden. In de Bijbel staat niet: een koningin van het zuiden. Het Oude Testament spreekt van Malkat Sjeba, koningin van Seba (Scheba, Sheba). De Joodse historicus Josephus Flavius uit de eerste eeuw na Christus, die in het Grieks schreef, spreekt van een koningin die heerste over Egypte en Ethiopië en Salomo bezocht. Dit voerde me opnieuw naar bibliotheken. Ik had min of meer de innerlijke overtuiging dat als er iets te vinden zou zijn het zou moeten zijn in de tijd van koningin Hatsjepsoet. Want dat zou de parallel moeten zijn. Ik ging dus naar de bibliotheek, wetende wat ik zou vinden, of althans vervuld van goede hoop. Ik werd niet teleurgesteld. Ik vond een beschrijving van de reis van koningin Hatsjepsoet naar het goddelijke of heilige land dat ook wel Punt werd genoemd. Over het algemeen neemt men aan, dat ze die reis niet zelf maakte. Algemeen wordt verondersteld dat Punt in het zuiden lag. Maar ik heb voldoende bewijzen vergaard om aan te tonen dat Punt Phoenicië was. In die tijd werkten koning Salomo en koning Hiram samen, naar de Bijbel verhaalt.

Ik geloof dat ik zelfs kan aantonen dat zij na Palestina ook Phoenicië bezocht. Op de muren van de prachtige tempel, die ze liet bouwen, is haar reis beschreven. Daar ziet u afbeeldingen van haar reis. We zien de schepen. Zij is afgebeeld op haar schip en spreekt over zichzelf. Het is duidelijk dat zij die expeditie zelf leidde. Haar beschrijving stemt in veel punten overeen met de Bijbel, b.v. wanneer ze tot Salomo zegt: ‘Ik heb veel gehoord, maar nu heb ik het gezien.’ De Egyptische bron vermeldt: ‘Ik had veel gehoord, nu wil ik (het goddelijk land) zelf zien.’ De terrassen, die Salomo in Jeruzalem bouwde, worden in de Bijbel beschreven. Ook zij beschrijft de fraaie terrassen en de onbekende bomen, waarvan hij er haar enkele schenkt. In de Bijbel lezen we dat dergelijke bomen nooit eerder waren gezien. Ook Egyptische bronnen vermelden: bomen nooit eerder gezien. Ze beschrijft wat ze in Jeruzalem zag. Ze spreekt niet van Jeruzalem, maar van het heilige land of het goddelijke land. Maar dat is hetzelfde. Het lag dus niet in het zuiden en ze maakte de reis zelf. Anders had ze niet zulke prachtige bas-reliëfs laten maken met afbeeldingen van haar schepen. Kennelijk reisde ze naar Palestina via Ezeon-Geber, ongeveer waar thans Eilat ligt aan de Golf van Akaba. Vandaar begaf ze zich naar Jeruzalem.

Vóór ik dit boek met haar beschrijving opensloeg, voelde ik dat ik de eerste mens in onze tijd zou zijn die wist hoe de Joden, mijn voorouders, er ten tijde van Salomo uitzagen. En ik heb ze gezien. In mijn boek heb ik die bas-reliëfs gereproduceerd, zodat iedereen hen kan zien. Ze beschreef ze als erg knap.

De midrasjiem vermelden dat Salomo zeer knappe jongemannen koos om haar tegemoet te gaan en te begeleiden. Zelfs vermelden ze de naam van de man die haar in Ezeon-Geber opwachtte. Volgens de Bijbel was het de vader van de gouverneur van de stad. Hij wordt met zijn vrouw afgebeeld op één van de bas-reliëfs. Zijn naam staat er bij, dezelfde als in de Bijbel.

En dan de geschenken die ze Salomo volgens de Bijbel gaf. Ze gaf en kreeg geschenken. We zien ze ook. We zien hoe ze op het dek van de schepen worden gezet. We zien de apen en de ivoren slagtanden van de olifanten en de onbekende bomen, die nooit eerder waren gezien, zowel volgens Egyptische bronnen als volgens Salomo’s verslag van reizen naar het land Ofir, van waar ze kwamen.

Departure From Punt (foto Artsales)

Zie: http://www.artsales.com/ARTistory/Ancient_Ships/08_hatsheput_expedition.html

[Een kritische beschouwing, zie http://www.hope-of-israel.org/expeditionpunt.html]

Wat is nu echter het probleem weer? We komen tot een verschil van 540 jaar tussen de algemeen aanvaarde tijdrekening en de tijdrekening in ‘Ages in Chaos’.

Verdergaande na de tijd van de uittocht, eeuw na eeuw, generatie na generatie, ontdekken we parallellen waar die voorheen niet bestonden. In de algemeen aanvaarde geschiedenis zijn er geen aanknopingspunten. Als we de uittocht plaatsen in de tijd van Amenhotep II of van Amenhotep III of van Echnaton of van Ramses II, in de tijd van Merenpta of Ramses III vinden we geen aanknopingspunten. En zo ook voor geen enkele andere gebeurtenis. Maar we gaan verder naar de volgende generatie.

Vijf jaar na [dit moet zijn: vóór, zie 1 Kon. 11:26 e.v.] Salomo’s dood vatte Jerobeam, een man met durf, die de muur in Jeruzalem bouwde (eigenlijk de tempel en het paleis) het plan op om zelf koning te worden. Toen Salomo dit ontdekte, wist Jerobeam naar Egypte te ontkomen. Daar bleef hij tot na Salomo’s dood. Toen diens zoon Rehabeam koning was geworden, keerde Jerobeam terug. Op de bijeenkomst van de stammen van Israël riep hij uit: ‘Naar uw tenten, Israël!’ Van die dag dateerde de scheuring van het koninkrijk: in het zuiden het koninkrijk Juda, in het noorden het koninkrijk Israël. Kort daarna viel de Farao van Egypte Judea of Juda binnen en Rehabeam, de koning van Jeruzalem, werd gedwongen hem een schatting te betalen. Maar voordien nam hij alles weg, alle kostbare voorwerpen uit de tempel en het paleis en bracht die naar Egypte over.

Laten we nu eens zien wat er in Egypte gebeurde. Hatsjepsoet werd opgevolgd door haar jongere halfbroer Toetmoses III, die men beschouwt als de grootste veroveraar onder de Farao’s. Hij beschrijft zijn tocht naar het heilige land, maar hij noemt het niet het land in het zuiden, maar Palestina. Teruggekomen in Egypte liet hij zijn kunstenaars bas-reliëfs maken op een muur van de tempel bij Karnak, waarop we alles kunnen zien wat hij buit maakte tijdens zijn veldtocht in Palestina.

Zie o.a. http://creationwiki.org/Thutmose_III

https://creation.com/images/pdfs/tj/j25_1/j25_1_48-56.pdf

Ik heb alles vergeleken, stuk voor stuk, aantal voor aantal, materiaal voor materiaal. Waar staat dat hij een paar deuren meenam, vond ik die ook terug. Alle kleine dingen, tot en met de fonteintjes en diverse bij de eredienst gebruikte voorwerpen, er ontbreekt niets van wat in de Bijbel wordt vermeld. Dit nu houdt in dat er geen twijfel mogelijk was, dat ik me op het goede spoor bevond.

Ik besefte heel goed dat ik nog een moeilijke weg voor me had, want dit betekende, dat duizenden, ja tienduizenden boeken die thans nog worden aanvaard, met betrekking tot de oude geschiedenis en vele studies en verhandelingen betrekking hebbende op het oude Midden Oosten en ook tienduizenden wetenschappelijke artikelen in één klap grotendeels achterhaald waren en zijn. En zoiets roept vele weerstanden op.

Een interessante site met materiaal over de collectieve amnesie met een interview met Velikovsky is http://www.everythingselectric.com/planet-amnesia/

De bijgevoegde PDF bevat het artikel van Patrick Clarke, ‘Was Thutmose III the biblical Shishak? — Claims for the ‘Jerusalem’ bas-relief at Karnak investigated’ uit de JOURNAL OF CREATION 25(1) 2011, 48-56.

Lees het vervolg: Het Velikovsky Syndroom (6): Eeuwen in Chaos, Ras-Sjamra (Ugarit)

PDF:
Patrick Clarke – Was Thutmose III the biblical Shishak

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Velikovsky
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-1-introductie/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-2-werelden-in-botsing/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-3-aarde-in-beroering/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-4-eeuwen-in-chaos-eerste-akte/