Cor Hendriks – Het Velikovsky Syndroom (6): Eeuwen in Chaos: Ras-Sjamra (Ugarit)

We vervolgen Velikovsky’s monoloog.

Het volgende hoofdstuk gaat over Ras-Sjamra (Ugarit; zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Ugarit). Ras-Sjamra is gelegen aan de noordkust van Syrië tegenover Cyprus. Daar lag een klein stadskoninkrijk, maar de koning hiervan was een ontwikkeld man die een bibliotheek had van lexica in verschillende talen. Het Hebreeuws in deze bibliotheek was niet in Hebreeuwse letters, maar in spijkerschrift, doch de woorden zijn Hebreeuws. Er zijn Hebreeuwse passages, verschillende gedichten in het Hebreeuws.

Merkwaardig echter is dat dit hetzelfde Hebreeuws is als dat van de profeten van de achtste eeuw! Het zijn dezelfde uitdrukkingen, de ene na de andere, dezelfde uitdrukkingen. Dit was al door anderen ontdekt. Het was niet te verklaren, maar het is een feit.

Voor een orthodoxe benadering (in het Nederlands), zie ‘Ras Sjamra-Ugarit. Schrift, taal en Literatuur’ door Prof. Dr. R. De Langhe uit 1947 http://www.dbnl.org/tekst/_str005194701_01/_str005194701_01_0028.php

Er zijn nog andere onverklaarbare feiten, zoals de graven in Ras-Sjamra, welke zo volkomen gelijk zijn aan die welke zijn aangetroffen op Cyprus met precies dezelfde muren. Maar die op Cyprus zijn van de achtste eeuw en zouden ze hier dan 540 jaar ouder zijn? Hier klopt iets niet.

Het is niet alleen de Egyptische geschiedenis zelf die niet klopt, maar ook die van vele andere landen, met name de oude geschiedenis van Griekenland. Want wat betreft de Griekse voorgeschiedenis, het Myceense tijdperk dus, staat geen enkel jaartal vast. De jaartallen zijn gebaseerd op de Egyptische geschiedenis.

Ik wist dat de reconstructie ons zou dwingen de oude geschiedenis van het gehele Oosten te herzien, omdat de geschiedenis van zeer veel landen volkomen op losse schroeven stond als de geschiedenis van Egypte onjuist was.

Als… want ik was niet van het begin af aan zeker welke geschiedenis onjuist was, die van de Bijbel of de Egyptische.

Maar er was een verschil van 540 jaar, dat stond wel vast. Kreta en de Minoïsche beschaving, Griekenland en de Myceense beschaving hebben geen eigen jaartelling. Wij kennen geen tabellen of beschrijving of zelfs maar een mythologie omtrent hun jaartelling. De jaartallen van hun geschiedenis zijn volledig bepaald aan de hand van hun contacten met Egypte. Dus als het verschil van 540 jaar niet in de Bijbel zit maar in de geschiedenis van Egypte, dan moet de geschiedenis van al die beschavingen worden herzien. Natuurlijk zou dit een oplossing brengen voor de vele problemen die de geleerden tientallen, ja honderden jaren hebben beziggehouden.

Wat betreft de Griekse geschiedenis b.v. heeft men zich met betrekking tot Homerus de vraag gesteld hoe deze dichter, die omstreeks 700 geleefd moet hebben, misschien tegen het einde van de achtste eeuw (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Homerus), zo nauwkeurig op de hoogte kon zijn van het leven in de Myceense tijd, meer dan 400 of 500 jaar vóór zijn tijd. We weten nu dat het lineair B schrift, dat door Sir Arthur Evans (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Arthur_John_Evans) op Kreta werd ontdekt, Grieks is. Dat was een grote verrassing, hoewel ik het al in mijn boek stelde, omdat ik wist dat er geen duistere periode tussen zat (zie voor de Griekse duistere periode https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Dark_Ages of  https://nl.wikipedia.org/wiki/Duistere_eeuwen). De overgang was onmiddellijk. De onderbreking werd slechts veroorzaakt door natuurrampen die plaats vonden in de achtste en in het begin van de zevende eeuw, ten tijde van de grote profeten, rampen die ik beschreef in [deel 2 van] ‘Werelden in Botsing’.

Aan deze Duistere Eeuwen in de Griekse geschiedenis heeft Velikovsky een apart deel van de ‘Ages in Chaos’-serie gewijd, ‘The Dark Age of Greece,’ dat op het internet te vinden is (zie http://www.varchive.org/dag/) en door mij tot een PDF is verwerkt, die onderaan te vinden is.

Een samenvatting ervan is te vinden bij Henk Spaan, zie http://www.henkspaan2.nl/velikovsky/05duistere.php. Ik vond de site van Spaan zo goed, dat ik ook daarvan een PDF heb gemaakt, die onderaan is bijgevoegd. De PDF geeft in 35 pagina’s een voortreffelijke samenvatting van het werk van Velikovsky.

Voor een conventionele kijk op de Griekse Duistere Eeuwen, zie https://study.com/academy/lesson/life-culture-in-the-greek-dark-ages.html

Lees het vervolg: Het Velikovsky Syndroom (7): Eeuwen in Chaos: El-Amarna (de stad van Echnaton)

PDF’s:
Immanuel Velikovsky – The Dark Age of Greece
Henk Spaan – Immanuel Velikovsky

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Velikovsky
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-1-introductie/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-2-werelden-in-botsing/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-3-aarde-in-beroering/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-4-eeuwen-in-chaos-eerste-akte/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-5-eeuwen-in-chaos-tweede-akte/