Cor Hendriks – Het Velikovsky Syndroom (9): De Zeevolken

In 1977 werd als eerste vervolg van de ‘Ages in Chaos’-serie het deel over de Zeevolken gepubliceerd, betrekking hebbend op de Perzische periode en de tijd van Alexander de Grote, die ook als Farao de Egyptische annalen in is gegaan.

Een bijzonder vijandige review van het boek wordt gegeven door Dr. M.F.A. Brok (Biblion recensie) te vinden op http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/isbn?9789020232998

‘Vervolg op “Eeuwen in chaos” (a.i. 77-29-206). Schrijver werkt zijn theorie over de noodzakelijke inkorting van de Egyptische chronologie na 1500 verder uit. Ramses [III] leefde niet 1200, maar ca. 500 v. Chr. “De zeevolken” waren geen barbaren uit het noorden, maar Griekse en Perzische huurtroepen. Hij bewijst dit door niet verklaarde archeologische vondsten op te blazen en volgens zijn vooropgezette theorie te interpreteren. Verder door alleen die bronnen te noemen, die hem passen. Deze onwetenschappelijke onzin heeft alleen bewijskracht voor ondeskundigen. Aan te merken als sciencefiction, hoewel bedoeld als serieuze historiografie.’

Voor een neutrale bespreking verwijs ik naar de samenvatting van Henk Spaan (zie http://www.henkspaan2.nl/velikovsky/07zeevolkeren.php) of zie mijn PDF van zijn site.

Ik heb van de informatie, die ik op het internet heb verzameld, een PDF gemaakt en heb me daarbij beperkt tot artikelen in het Nederlands. Het betreft drie sites. De eerste is https://2012.forum2go.nl/de-zeevolken-2006-t1482.html van Evert Jan Poorterman uit 2006 (pp. 1-8) in ‘samenwerking’ met Ed Noort, hoogleraar Oude Testament te Groningen, welke laatste een lezing hield over ‘Nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar de Zeevolken’. Van het boek van Velikovsky geeft Poorterman geen goede voorstelling, want Ramses III zou niet in 700, maar eerder rond 500 geleefd hebben. Maar waarschijnlijk heeft Poorterman Velikovsky’s boek over de Zeevolken niet gelezen, alleen ‘Werelden in Botsing’ (waaruit hij uitgebreid citeert)!

Het tweede artikel (p. 9) is van de site https://www.stilus.nl/oudheid/wdo/GRIEKEN/GES/ZEEVOLK.html (nog niet kunnen ontdekken wie de artikelen schrijft). Het is geheel volgens de conventionele chronologie.

Als laatste (pp. 10-16) volgt een artikel van de Belgische blogger Robert de Telder, voor wie ik al in hoofdstuk 7 (Amarna-brieven) waarschuwde en aan wie ik een aparte bijdrage zal besteden. Hier is zijn blog van 29-11-2016 over ‘De Zeevolken’, die hij in een andere tijd plaatst als Velikovsky, merkwaardig genoeg overeenkomend met Poorterman, ondanks dat De Telder geen aanhanger is (althans ‘professed’) van de Niburu-12e planeet-theorie. Bij hem heeft de invasie van de Zeevolken in Egypte plaats in 712 v.C. (zie kaartje p. 11). Aan het eind van zijn stukje voegt De Telder de volgende ‘disclaimer’ toe:

“Wie vertrouwd is met het werk van Dr. Immanuel Velikovsky weet, dat ik hier wat de zeevolken betreft met een onderdeel van Velikovsky’s werk gebroken heb. Velikovsky meende hen in de vierde eeuw v. Chr. op de tijdsbalk te kunnen onderbrengen. Zijn boek ‘Peoples of the Sea’ (1977) blijft nochtans een aanrader alleen al voor het uitgebreide supplement over astronomie en chronologie, waar het boek mee afsluit. Met vier hoofdstukken haalt Velikovsky de gevestigde Egyptische chronologie gebaseerd op het opkomen van de ster Sirius naar beneden. Als slot van het boek toont hij de struikelblokken van de radiocarbon methode aan. De studie van Velikovsky blijft overeind en herhaal, dat ik alleen op een onderdeel van zijn werk afwijk.”

In de benadering van De Telder blijft de studie van Velikovsky juist niet overeind, want De Telder denkt, dat hij zomaar willekeurig met de getallen kan goochelen (omdat hij denkt, dat V. ook willekeurig met getallen goochelt). Ik zal hier in een apart stuk, gewijd aan De Telder, op ingaan. Het artikel over de struikelblokken van de radiocarbon methode heb ik eveneens opgenomen bij hoofdstuk 7.

Lees het vervolg: Het Velikovsky Syndroom (10): Ramses II en zijn Tijd

PDF:
Cor Hendriks – De Zeevolken (Infofile)

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Velikovsky
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-1-introductie/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-2-werelden-in-botsing/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-3-aarde-in-beroering/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-4-eeuwen-in-chaos-eerste-akte/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-5-eeuwen-in-chaos-tweede-akte/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-6-eeuwen-in-chaos-ras-sjamra-ugarit/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-7-eeuwen-in-chaos-el-amarna-de-stad-van-echnaton/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-velikovsky-syndroom-8-ten-besluite-van-de-eo-serie/