Roel van Leeuwen – Staten zeggen ’nee’ + Alexander Bakker – Drie locaties nieuwe kerncentrale in beeld + Adri Klinkenberg & Cerberus – Milieueffect rapport afvoer afval Petten niet nodig

Staten zeggen ’nee’ tegen kerncentrale

Haarlem – Inwoners van de provincie Noord-Holland lijken zich geen zorgen te hoeven maken over de bouw van een kerncentrale in hun achtertuin. Een nipte meerderheid in Provinciale Staten stemde gisteren voor een motie om de bouw van een kerncentrale in de provincie niet mogelijk te maken.

De discussie over kernenergie is weer helemaal terug. Na een uitzending van het televisieprogramma ’Lubach op zondag’ is er in politiek Den Haag een meerderheid voor het openhouden van deze optie.

Zo niet in Haarlem, hoewel de PVV bij monde van Statenlid Dannij van der Sluijs tijdens de algemene beschouwingen een motie indiende om er bij het Rijk op aan te dringen een haalbaarheidsonderzoek te houden naar uranium en thorium kernenergie als duurzame energiebron voor Noord-Holland.

Weggestemd

Deze motie werd weggestemd. Een andere motie, ingediend door D66, PvdA, SP, GroenLinks en de PvdD om juist te voorkomen, dat in Noord-Holland de bouw van een kerncentrale mogelijk wordt gemaakt, kreeg wel voldoende steun.

Volgens Ilse Zaal van D66 zijn er allerlei risico’s met betrekking tot de veiligheid en het kernafval. “Daarnaast duurt het zeker tien tot vijftien jaar om een kerncentrale te bouwen.” De vijf partijen vinden, dat Noord-Holland zich moet richten op het gebruiken van echte duurzame en schone energie en moeten de volgende generaties niet worden opgezadeld met kernafval.

CDA fractievoorzitter Dennis Heijnen noemde deze motie echter ’kortzichtig’. Hij pleitte voor een serieuze discussie over het onderwerp. Ook VVD fractievoorzitter Erik Annaert was verbaasd over de motie en met name over het standpunt van coalitiepartijen D66 en PvdA.

“Dat je van mening kunt verschillen over een onderwerp is een ding. Maar er bij voorbaat niet over willen praten, valt me van deze twee partijen erg tegen.” Ilse Zaal verweet hem op haar beurt, dat de VVD niet open staat voor meer windenergie op land.

Noordhollands Dagblad, 13 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/

Drie locaties voor nieuwe kerncentrale zijn al in beeld

Den Haag – Het kabinet houdt drie locaties vrij voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Het gaat om de Eemshaven (Groningen), de Maasvlakte (Rotterdam) en een terrein in buurt van de huidige centrale in het Zeeuwse Borssele.

Op deze locaties mogen geen woningen of bedrijven worden gebouwd, bevestigt het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Deze plekken blijven leeg, maar worden nu wel gebruikt als agrarische grond”, zegt een woordvoerder van het departement. De drie gebieden zijn al tientallen jaren geleden aangewezen door Den Haag, maar nu de discussie over kernenergie weer aanzwelt, is het oude kabinetsbesluit weer actueel.

Flevoland was ooit ook in beeld, maar vanwege de bijzondere rol van het IJsselmeer voor drinkwater is deze provincie afgevallen als optie. Een Kamermeerderheid staat, zo bleek vorige week, open voor meer kernenergie in de toekomst.

Minister Wiebes (Klimaat) ziet op korte termijn geen rol voor meer kernenergie, maar voor de periode na 2030 is het wat hem betreft niet iets om uit te sluiten. Hij zei vorige week, dat er nog geen commerciële partijen belangstelling hebben getoond voor de bouw van een nieuwe centrale.

Niet alleen in Nederland laait de discussie op. Uit informatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt, dat er in zestien landen kerncentrales worden gebouwd.

In totaal gaat het om ruim vijftig centrales. In Europa zijn onder andere Frankrijk, Oekraïne, Finland en Slowakije aan het bouwen.

Noordhollands Dagblad, 13 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/

Raad van State: milieueffectrapport plan afvoer kernafval Petten niet nodig

Den Haag – Bij het Plan van Aanpak, dat is gemaakt voor de afvoer van het historische radioactieve afval in Petten, hoeft geen milieueffectrapport (MER) te zitten. Dit besloot de Raad van State woensdag. Volgens de hoogste bestuursrechter gaat het alleen nog maar over het Plan van Aanpak en niet over de vergunningen voor de afvoer naar Covra in Borsele. Die moeten nog verleend worden.

Het gaat om de 1647 vaatjes met radioactief afval, die op het terrein van de nucleaire onderzoeklocatie in Petten liggen opgeslagen. Stichting Laka uit Amsterdam stapte in juli naar de Raad van State tegen de goedkeuring van het Plan van Aanpak door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

In dit plan staat, dat de vaatjes worden platgeperst. Dat scheelt kostbare opslagcapaciteit bij Covra. Laka vindt, dat de milieugevolgen van deze operatie eerst onderzocht moeten worden in een milieueffect rapport. Laka, een documentatie  en onderzoekscentrum voor kernenergie, vreest, dat het platpersen van het afval vooral is gekozen, omdat het de goedkoopste oplossing is. Het platpersen van de vaatjes is volgens Laka niet meer terug te draaien, ook niet als in de toekomst blijkt dat het anders had gemoeten.

Over dit laatste zegt de Raad van State, dat het samenpersen van het radioactieve afval ongedaan kan worden gemaakt. Voor zover daarbij hoge kosten zouden zijn gemoeid, is het samenpersen daarmee nog niet onomkeerbaar, aldus de Raad van State.

Het beroep van Laka tegen de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming werd ongegrond verklaard.

Noordhollands Dagblad, 21 november 2018, 12:58

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181121_30844240/raad-van-state-milieueffectrapport-plan-afvoer-kernafval-petten-niet-nodig

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=reactor
https://robscholtemuseum.nl/duurzaam-nieuws-laka-geld-voor-medische-isotopen-gaat-op-aan-kernafval-petten/
https://robscholtemuseum.nl/laka-vervoer-kernafval-nrg-in-ongeschikte-containers-npo-1vandaag-gevaarlijk-nucleair-afval-wordt-verkeerd-vervoerd/
https://robscholtemuseum.nl/laka-hfr-koelwater-lekt-door-reactorbodem-weg/
https://robscholtemuseum.nl/de-telegraaf-rekening-opruimen-kernafval-petten-loopt-op-nos-nieuwsuur-opruimen-kernafval-petten-71-miljoen-euro-duurder-nh-nieuws-onrust-om-radioactief-grondwater-in-petten/