Duurzaam Nieuws – Laka: ‘Geld voor medische isotopen gaat op aan kernafval Petten’

NRG, dienstverlener voor nucleaire technologie, gebruikt een lening van € 82 miljoen van minister Henk Kamp voor het zeker stellen van de productie van medische isotopen voor de verwerking en afvoer van kernafval. Dit blijkt volgens stichting LAKA (http://www.laka.org/) uit stukken van de ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling. NRG verkeert in financiële problemen en het is momenteel onduidelijk of NRG vanwege haar kernafval-verplichtingen de levering van medische isotopen na 1 maart 2017 kan verzekeren. Hiermee is NRG (https://www.nrg.eu/) de vierde grote nucleaire speler die de financiering van de afvoer van kernafval niet op orde heeft.

In stukken van de ANVS (http://www.autoriteitnvs.nl/documenten/publicatie/2015/12/23/besluit-minister-van-ienm-tav.-de-herziene-plannen-van-aanpak-rap-en-rwmp) staat dat ECN – het moederconcern van NRG – mondeling heeft meegedeeld dat de € 82 miljoen euro die in 2014 is geleend, wordt gebruikt om de sanering van het historische radioactief afval voor te financieren. Tegelijkertijd blijkt uit twee vertrouwelijk rapporten waarover Laka beschikt – en die het documentatiecentrum kernenergie niet openbaar mag maken – dat de financiële onzekerheden bij de verwerking en afvoer van dit historisch radioactief afval erg groot zijn.

Daarmee is de kans groot dat NRG het geld van Kamp niet meer kan gebruiken om de productie van medische isotopen tot 2023 te garanderen. De Tweede Kamer heeft in 2014 ingestemd met de lening aan NRG waarbij alléén de financiële risico’s van de productie van medische isotopen zijn getoetst (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/10/17/toetsingskader-krediet-ecn-nrg). Door met dit geld de bewerking en afvoer van kernafval te financieren, brengt NRG de continuïteit van de productie van medische isotopen in gevaar. Iedere dag worden hiermee wereldwijd 20.000 patiënten behandeld.

Verslikken in de kosten van kernafval

Niet alleen NRG verslikt zich in de kosten van kernafval, ook GKN, de eigenaar van Kerncentrale Dodewaard werd onlangs door de Raad van State op de vingers getikt (http://www.laka.org/nieuws/2016/rvs-te-weinig-geld-voor-ontmanteling-kerncentrale-dodewaard-4624) omdat ze niet genoeg geld heeft gereserveerd voor de ontmanteling van de gesloten kerncentrale na 2045. En Delta, de eigenaar van Kerncentrale Borssele verkeerd door de aanhoudende lage stroomprijzen in zware financiële problemen (http://www.laka.org/nieuws/2016/donkerrode-jaarcijfers-delta-4963), terwijl kerncentrale Borssele tot 2034 open moet blijven om voldoende te sparen voor de ontmanteling ervan. Tenslotte is minister Dijsselbloem al lang aan het talmen met het verschaffen van duidelijkheid over hoe hij er voor wil zorgen dat de kosten (http://www.laka.org/nieuws/2016/financiele-perikelen-fonds-eindberging-radioactief-afval-4740) van de Centrale Organisatie Radioactief Afval (Covra) voor rekening van de producenten van het radioactief afval komen, en niet voor de belastingbetaler.

Dinsdag 24 mei bespreekt (https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A01604) de Tweede Kamer het Nationale programma radioactief afval, waarin het Nederlands kernafvalbeleid voor de komende tien jaar wordt vastgelegd.

Duurzaam Nieuws, 22 mei 2016

http://www.duurzaamnieuws.nl/laka-geld-medische-isotopen-gaat-op-aan-kernafval-petten/