LAKA – Vervoer kernafval NRG in ongeschikte containers + NPO 1Vandaag – Gevaarlijk nucleair afval wordt verkeerd vervoerd’

Vervoer kernafval NRG in ongeschikte containers

Kernenergie toezichthouder ANVS heeft onlangs een vergunning afgegeven voor het vervoer van hoogradioactief kernafval van NRG in Petten naar de COVRA bij Vlissingen. Het verontrustende aan dit transport is dat de toezichthouder heeft ingestemd met een ‘special arrangement’. Hierdoor mag de COVRA lichtere containers voor het transport gebruiken dan gebruikelijk. Deze lichtere containers zijn volgens het internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA echter niet geschikt voor het vervoer van zulk hoogradioactief materiaal, omdat deze containers bij een zwaar ongeval niet altijd intact blijven. Het te vervoeren kernafval is zo radioactief dat de kans dat ze buiten de containers komen, nihil moet zijn. Dat is nu niet gegarandeerd.

Het transport gaat van NRG te Petten via Amsterdam (de Velsertunnel), langs Utrecht, door Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom naar de COVRA bij Vlissingen. Het is niet bekend wanneer het bewuste transport precies plaats zal vinden, in ieder geval voor 1 december.

Normaal worden hoog radioactieve bronnen in type B-containers vervoerd – d.w.z. in containers die een zwaar ongeluk ongeschonden kunnen doorstaan zonder dat de omgeving wordt besmet. De toezichthouder ANVS geeft nu echter toestemming voor het gebruik van type A-containers.

Een type A-container is een zware kist, die bij normaal transport de inhoud goed beschermd, maar bij ongeval condities niet per se veilig genoeg is. Daarom mogen er in type A-containers geen hoogradioactieve stoffen worden vervoerd die een gevaar vormen als ze toch vrijkomen.

In de verleende vergunning staat dat het te vervoeren afval (een Americium/Beryllium-bron en een Cesium-bron) in oude capsules zit waarvan de certificaten niet meer geldig dan wel niet meer aanwezig zijn. Volgens ANVS/COVRA zijn voor het vervoer van het afval gecertificeerde B-containers niet beschikbaar.

Het verbaast ons dat de ANVS instemt met zo’n “special arrangement” – want waarom zouden ze dat risico willen nemen? De regelgeving rondom nucleaire transporten, gebaseerd op richtlijnen van het IAEA, is er niet voor niets.

Ter illustratie over wat voor materiaal het hier gaat:

Onlangs werd in de VS 2,1 gram Americium vervoerd en dat bleek nogal een operatie.
Nog recenter heeft een medewerker van NRG “minder dan een miljoenste gram Americium” ingeademd. Dit was al goed voor een tiende van zijn jaarlijkse stralingsdosis (het zou ons niet verbazen dat nu deze bron wordt afgevoerd).
Radioactief Cesium is vanwege de lange radioactieve vervaltijd en de manier dat het menselijk lichaam Cesium opneemt één van de meest gevaarlijke isotopen die vrijkwam bij de rampen in Fukushima en Tsjernobyl.

Uit betrouwbare bron weet Laka dat over niet al te lange tijd de NRG/COVRA ook een vergunning zal aanvragen voor transport van historisch hoogradioactief afval afkomstig van NRG waarvoor ook geen geschikte containers beschikbaar zijn. Dat afval moet naar Dessel (België), waar het verwerkt wordt voordat het in Zeeland bij de COVRA opgeslagen kan worden.

Minister van I&M is al te laat met het beantwoorden van Kamervragen over de moeizame afvoer van het ‘historisch radioactief afval’ van NRG uit Petten.

Gisteren op 1Vandaag, te zien na het nieuws van 18:00 op NPO twee.

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie – Ketelhuisplein 43, Amsterdam – tel: 020-6168294 – mail: info@laka.org – twitter: https://twitter.com/lakanieuws – facebook: https://www.facebook.com/stg.laka

LAKA, documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie, 19 augustus 2016

http://www.laka.org/nieuws/2016/vervoer-kernafval-nrg-in-ongeschikte-containers-5496#more-5496

Gevaarlijk nucleair afval wordt verkeerd vervoerd’

Verslag Tom van ’t Einde
Redactie Floor Ligtvoet

Gevaarlijk hoogradioactief materiaal van de kernrector in Petten wordt op ‘verkeerde manier’ vervoerd. Het materiaal gaat via de snelwegen van Noord-Holland naar de permanente opslag in Zeeland maar zit in ‘te lichte containers’. Dat stelt Stichting Laka, het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie.

De stichting is verontrust over de afgegeven vergunning om hoogradioactief materiaal (Americium/Beryllium en Cesium) te verpakken in een zogeheten type A-container. Volgens de stichting is dit niet meer is dan ‘een stevige kist’. Bij een ongeluk zou dan gevaarlijk materiaal vrij kunnen komen. Het radioactieve afval zit verder in oude capsules waarvan de certificaten niet meer geldig of niet meer aanwezig zouden zijn. Bovendien zou je tegenwoordig juist strengere maatregelen verwachten, met de verhoogde terreurdreiging in Nederland.

EenVandaag spreekt met Daniël Meijers van Laka en Hans Codée, de oud-directeur van COVRA, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. Ook een reactie van de instantie die namens de overheid de vergunning voor het vervoer van nucleair afval verstrekt, de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming).


Reactie van de Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft een vergunning verstrekt voor het afvoeren van de twee bronnen naar de COVRA omdat het vervoer in de type A-categorie transport verpakking veilig plaatsvindt. Deze vergunning is nodig omdat de regulier voorgeschreven transport verpakking (type B) niet beschikbaar is. Was dit wel het geval geweest, dan hadden de bronnen naar COVRA afgevoerd kunnen worden op basis van een transportmelding aan de ANVS. De Kernenergiewet biedt in dit soort situaties ruimte om het vervoer op een alternatieve manier te laten plaatsvinden mits aangetoond wordt dat de veiligheid gewaarborgd is.

De ANVS heeft de vergunning verleend omdat bij de beoordeling is vastgesteld dat de bronnen zodanig verpakt zijn, dat er sprake is van voldoende veiligheidsbarrières, ook bij ongevalsituaties. Daarnaast heeft de ANVS aanvullende veiligheidsmaatregelen voorgeschreven tijdens de uitvoering van het transport.

Transport van radioactief afval wordt niet standaard door de politie beveiligd. Er zijn standaard veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals de wettelijke verplichting om de bronnen te vervoeren in afgesloten en verzegelde laadruimtes.

LAKA heeft het recht om vragen te stellen. Het transport is veilig bij naleving van de voorschriften uit de vergunning.

NPO 1Vandaag, vr 19 aug 2016

http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/68673/_gevaarlijk_nucleair_afval_wordt_verkeerd_vervoerd_

1 Comment

  1. kwalijke zaak.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image