Roel van Leeuwen – Bouwers AZ wachtten niet op toestemming: Meerdere keren bouw stilgelegd + Gert van der Maten – Bruinooge in clinch + Veiligheid + Klaar + AZ – Demontage + Updates

Bouwers AZ stadion wachtten niet op toestemming van gemeente: Meerdere keren moest de bouw worden stilgelegd

Alkmaar – Er is veel misgegaan bij de bouw van het AZ stadion. Dit blijkt uit documenten, die na een WOB procedure van onder meer deze krant zijn vrijgegeven door de gemeente Alkmaar. Zo begonnen bedrijven onder meer met bouwen nog voor ze hiervoor toestemming hadden. De bouw moest op last van de gemeente verschillende keren worden gestaakt.

Alkmaar heeft tientallen documenten vrijgegeven over de bouw van het stadion. Diverse media hadden hierom gevraagd, nadat in augustus een deel van het dak van het stadion was ingestort. Doordat dit niet gebeurde tijdens een wedstrijd, vielen er geen slachtoffers.

Uit het feitenrelaas en de bij behorende brieven, die door de gemeente zijn vrijgegeven, blijkt, dat er vooral in 2005 veel misging tijdens de bouw. Bouwers en constructeurs moesten regelmatig op de vingers worden getikt door de gemeente, omdat ze aan de slag gingen zonder dat de berekeningen en tekeningen waren goedgekeurd. Het ging onder meer om trappenhuizen, die zonder toestemming waren gebouwd.

Verankering

Enkele voorbeelden van brieven, die aan opdrachtgever Egedi BV (voorheen AZ Vastgoed) werden gestuurd. Op 10 mei 2005 stelt de gemeente de situatie rond de verankering van de eerste verdiepingsvloer aan de orde. De bouwinspecteur heeft geconstateerd, dat de verdiepingsvloer aan de staalconstructie niet op de juiste manier is verankerd.

Ondanks opmerkingen hierover gaan de bouwers door met het storten van de vloer, terwijl dit pas mag gebeuren, nadat de gemeente met het voorwerk en de daaraan ten grondslag liggende berekeningen akkoord is gegaan. ’Uiteraard zijn wij diep teleurgesteld over deze gang van zaken en vragen ons af, of het wel verantwoord is om op deze situatie verder te bouwen’, aldus de gemeente.

In een brief op 9 september 2005 constateert de gemeente, dat er wordt gebouwd zonder voorafgaande goedkeuring. De gemeente heeft dan problemen met de kapconstructie en de hoofddraagconstructie geconstateerd. Vragen aan Egedi worden volgens de gemeente niet naar behoren beantwoord. Gevolg is, dat voor het totale bouwwerk een bouwstop wordt opgelegd.

Aanvaringen

Op 18 oktober schrijft de gemeente in een brief aan Egedi over ’diverse aanvaringen’ tussen de afdeling bouwen en de constructiebureaus (Romkes BV en Bureau Broersma), de aannemer en Egedi BV. Ook meldt de gemeente, dat zij minimaal een week nodig heeft om de door de hoofdconstructeur goedgekeurde berekeningen en tekeningen te controleren, terwijl deze termijn sterk afwijkt van de wettelijke termijn. Die staat immers op drie weken.

Het gaat de bouwers kennelijk toch niet snel genoeg. Nadat er toch weer constructieonderdelen zijn gemonteerd zonder goedkeuring van de gemeente wordt een bouwstop opgelegd voor de montage van dakplaten en de montage van de kapconstructie. Twee weken later geeft de gemeente wederom aan, dat er niet mag worden begonnen met het uitvoeren van montagewerkzaamheden aan constructieonderdelen, zolang deze niet zijn goedgekeurd.

Op de bouwplaats zijn verder cruciale fouten gemaakt, zo blijkt uit de documenten. Zo waren belangrijke bouten niet aangedraaid en werden de verkeerde pennen gebruikt bij de kapconstructie.

Op 3 augustus 2006 vindt de laatste inspectie plaats aan de bouw. Dan wordt vastgesteld, dat er volgens de verleende vergunning is gebouwd. Er wordt in deze brief niet meer gerept over alle problemen tijdens de bouw. Een dag later wordt het stadion in gebruik genomen met een voetbalwedstrijd tegen FC Arsenal.

Lasverbindingen

Na het incident met het stadion dak stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vast, dat het dak was bezweken door falende lasverbindingen. Ook trof de OVV breuken en scheuren aan in de rest van de kapconstructie. Royal Haskoning, dat in opdracht van AZ een onderzoek instelde, stelde dat er in het hele bouwproces fouten zijn gemaakt, van ontwerp tot constructie en uitvoering en dat metaalmoeheid en de wind het laatste zetje gaven.

De huidige stand van zaken is, dat AZ nog voor de winterstop weer in het stadion wil spelen als het dak is gedemonteerd. Alkmaar bestudeert intussen gegevens, die de gemeente van AZ heeft gekregen over de veiligheid van het stadion.

Vorige week maande de gemeente de voetbalclub rap met die informatie op de proppen te komen. Zo niet dan zou Alkmaar te weinig tijd hebben voor de bestudering en zou er niet op tijd een ‘go or no go’ gegeven kunnen worden voor de wedstrijd AZ-Ajax op 15 december. De aanmaning kruiste, zo blijkt achteraf, de verzending van de gevraagde gegevens door AZ. De gemeente zegt nu nog niet te weten, of de verstrekte informatie compleet is.

AZ voetbalt momenteel bij ADO Den Haag. De wedstrijd AZ – Ajax kan daar echter niet gespeeld worden, omdat de burgemeester van Den Haag, die verboden heeft uit vrees voor supportersrellen.

Alkmaarse Courant, 30 oktober 2019, 17:03

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191030_29025950/bouwers-az-stadion-wachtten-niet-op-toestemming-van-gemeente-meerdere-keren-moest-de-bouw-worden-stilgelegd

 VVD en Bruinooge in de clinch om vragen over het AZ dak

Alkmaar – De VVD in de Alkmaarse gemeenteraad en burgemeester Piet Bruinooge zijn weer eens niet blij met elkaar.

De VVD wil antwoord op vragen over het dak van AZ. De burgemeester houdt de boot nog even af. Niet dat hij ze niet wil beantwoorden, zo zegt hij, maar op formele gronden moet de VVD gewoon even geduld hebben. De VVD zint dat niet. En naar verluidt irriteert dat de burgemeester weer.

Ik snap niet waar Bruinooge zo ontzettend moeilijk over doet“, zegt VVD raadslid Christiaan Peetoom. “Zulke explosieve vragen stel ik nou ook weer niet.” Peetoom wil weten hoe het zit met de veiligheidsinformatie, die AZ voor 1 november moest indienen, zodat de gemeente tijdig kan bepalen, of de wedstrijd AZ-Ajax op 15 december gespeeld kan worden in het Afas stadion.

AZ heeft die stukken al aan de gemeente gestuurd. Peetoom: “Maar formeel weet ik nog van niets. Ik wil de procedure weten. Hoe gaat het nu verder?

Vragenuurtje

Dus vroeg Peetoom deze week spreektijd aan in het vragenuurtje voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag. Maar Bruinooge oordeelde, dat de VVD’er daar zijn vragen niet mocht stellen. Die bevoegdheid heeft hij van de gehele raad gekregen. Hij moet bewaken, dat er alleen vragen gesteld worden, die niet kunnen wachten en die niet langs een andere weg gesteld kunnen worden. Afgesproken is ook, dat iedereen zich neerlegt bij zijn beslissing. Geen discussie. Punt uit.

Dat de VVD ook een andere weg had kunnen bewandelen, bleek meteen. Peetom bouwde zijn vragen donderdagmiddag onmiddellijk om tot zogenoemde ’artikel 42 vragen’. Dat zijn schriftelijke vragen, waar het college op moet antwoorden, hetzij schriftelijk, hetzij – als de indiener daar nadrukkelijk om vraagt – mondeling in de eerstvolgende raadsvergadering. Peetoom koos voor ’mondeling’ en de eerstvolgende vergadering was diezelfde avond nog.

Hele college

Maar ook daar kwam er geen antwoord. Artikel 42 vragen zijn vragen aan het hele college en dat is nog niet bij elkaar geweest om een antwoord te formuleren, zo redeneerde Bruinooge.

Oké, zei Peetom, maar maandag is er weer een gemeenteraadsvergadering. Voor die tijd is het college al wel weer eens bijeen geweest. Toch? Nou, zei Bruinooge, dat weet ik niet. Ik ken de agenda’s van de wethouders niet uit mijn hoofd.

Wat Bruinooge daar kennelijk even vergeten was, is dat het college maandag overdag wel degelijk vergadert. Dat wil zeggen, burgemeester en wethouders zitten bij elkaar om nog wat technische vragen te beantwoorden voor de raadsvergadering van die avond. Maar dat mag je geen collegevergadering noemen, zegt een gemeentevoorlichter. Het hele college zit er weliswaar, maar het etiket collegevergadering mag er niet op. De officiële collegevergaderingen zijn op dinsdag. “Belachelijk toch“, vindt Peetoom. “Dan maakt Bruinooge er maar een formele collegevergadering van.”

Raadsleden begint het overigens op te vallen, dat de burgemeester wel heel erg behoedzaam omgaat met het AZ dossier. “Hij knijpt hem“, zo klinkt het in de wandelgangen.

Alkmaarse Courant, 1 november 2019, 21:49

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191101_19825873/vvd-en-bruinooge-in-de-clinch-om-vragen-over-het-az-dak

Alkmaar moet veiligheidsinfo AZ voor 1 december beoordeeld hebben

Alkmaar – Om AZ in het eigen stadion op 15 december tegen Ajax te kunnen laten spelen, moeten alle stukken over de veiligheid van het bouwwerk voor 1 december door de gemeente bestudeerd en goedgekeurd zijn.

Dat antwoordt burgemeester Piet Bruinooge op vragen van VVD raadslid Christiaan Peetoom. Het antwoord had nogal wat voeten in de aarde, omdat Peetoom en Bruinooge botsten over het tijdstip, wanneer de burgemeester met zijn reactie zou komen.

Er gingen een paar dagen overheen, maar daar was het antwoord dan. “Weliswaar schriftelijk terwijl ik om een mondelinge reactie had gevraagd, maar daar ga ik maar niet moeilijk over doe”, aldus Peetoom.

In de antwoorden is overigens een misverstand geslopen. Peetoom vraagt om op de hoogte gehouden te worden over de ontwikkelingen rond het verzoek om op 15 december te mogen spelen. Bruinooge reageert met: ‘Wij hebben een principeverzoek ontvangen van AZ voor nieuwe ontwikkelingen.’ Volgens een gemeentewoordvoerster ging dat niet over de wedstrijd, maar over het vergroten van de tribunes.

Alkmaarse Courant, 7 november 2019, 21:46

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191106_81775533/alkmaar-moet-veiligheidsinfo-az-voor-1-december-beoordeeld-hebben

Demontage AZ dak klaar, spanning rond wedstrijd tegen Ajax stijgt in meer opzichten

Alkmaar – De demontage van het dak van het AFAS Stadion is vrijdag afgerond.

Het dak is volledig verwijderd, inclusief het stuk boven de hoofdtribune. Volgend jaar zal het stadion een nieuw dak krijgen. Het oude stortte op 10 augustus 2019 in.

Inmiddels stijgt de spanning rond de op 15 december geplande wedstrijd AZ – Ajax. De club wil die thuis spelen, de gemeente stemt daar nog niet mee in. Om 15 december te kunnen laten doorgaan moet de beoordeling van de veiligheidsrapportages rond 1 december klaar zijn. Alkmaar heeft AZ onlangs gewaarschuwd, dat dit tijdspad waarschijnlijk onmogelijk wordt en heeft de club geadviseerd om voor alle zekerheid een alternatieve speelplek te zoeken. “Dat betreft een oude mededeling. Wij zijn nog steeds vol vertrouwen, dat we op 15 december weer in ons stadion kunnen voetballen“, zegt AZ directeur Robert Eenhoorn. “Maandag hebben we overleg met de burgemeester.’’

Helderse Courant, 22 november 2019, 17:35

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191122_53994932/demontage-az-dak-klaar-spanning-rond-wedstrijd-tegen-ajax-stijgt-in-meer-opzichten

Demontage afgerond | AFAS Stadion

Published on Nov 22, 2019

Vrijdag (22 november) zijn de demontage werkzaamheden aan het dak van het AFAS Stadion afgerond. Het laatste spant werd weg getakeld.

✅ Abonneer je op het YouTube kanaacl van AZ!
https://www.youtube.com/channel/UCXuBAfEJGzrDI962POtwOdA?sub_confirmation=1

✍ Volg AZ ook via:
📲 Facebook | http://www.facebook.com/azalkmaar
📲 Twitter | http://www.twitter.com/azalkmaar
📲 Instagram | http://www.instagram.com/azalkmaar

Reacties:
https://youtu.be/zvLh1J6Q0xI

Demontage afgerond | AFAS Stadion | Update

Gepubliceerd op Nov 22, 2019

Vrijdag (22-11) zijn de demontagewerkzaamheden aan het dak van het AFAS Stadion afgerond. Het laatste spant werd weg getakeld.

✅ Abonneer je op het YouTube kanaal van AZ!
https://www.youtube.com/channel/UCXuBAfEJGzrDI962POtwOdA?sub_confirmation=1

✍ Volg AZ ook via:
📲 Facebook | http://www.facebook.com/azalkmaar
📲 Twitter | http://www.twitter.com/azalkmaar
📲 Instagram | http://www.instagram.com/azalkmaar
📲 Snapchat | http://snapchat.com/add/az_alkmaar

Reacties:
https://youtu.be/zvLh1J6Q0xI

UPDATES

Theo Brinkman – AZ vreest, dat gemeente ’nee’ zegt tegen AZ – Ajax in Alkmaar

Alkmaar – AZ is bang, dat de gemeente Alkmaar geen toestemming gaat verlenen voor het spelen van AZ – Ajax in het stadion in Alkmaar. Die wedstrijd staat op het programma voor 15 december. AZ meent, dat het stadion dan veilig is. De gemeente Alkmaar wil het stadion echter nog niet vrijgeven.

Dat schrijft AZ op zijn website. AZ begrijpt niets van de opstelling van de gemeente. ’De gemeente Alkmaar stelt voortdurend aanvullende vragen, die in de beleving van AZ geen relatie hebben met het veilig kunnen spelen en vrijgeven van het stadion’, schrijft AZ in de verklaring op de website.

Daarmee ontstaat – ondanks het zeer gedegen en deskundige rapport door Royal HaskoningDHV – een impasse, die voor AZ onontwarbaar lijkt, omdat het niet helder is vanuit de gemeente Alkmaar, wanneer men wel tevreden is. AZ beraadt zich nu op stappen, die gezet kunnen worden om deze impasse te doorbreken.’

Op 10 augustus stortte een deel van het dak van AZ stadion in. Inmiddels is het dak boven de hele tribune gedemonteerd. AZ, dat de afgelopen vier maanden zijn thuiswedstrijden in het stadion van ADO Den Haag afwerkte, rekende er op, dat het op 15 december weer in Alkmaar zou kunnen spelen.

Wat er nu met AZ – Ajax gaat gebeuren is nog onduidelijk. Als de gemeente Alkmaar alsnog toestemming geeft, wordt dat duel in Alkmaar gespeeld. Zo niet, dan moet AZ een andere locatie zien te vinden of uitstel vragen aan de KNVB.

Lees ook: KNVB denkt al volop mee over oplossingen voor AZ – Ajax

Alkmaarse Courant, 26 november 2019, 10:33

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191126_94021377/az-vreest-dat-gemeente-nee-zegt-tegen-az-ajax-in-alkmaar

Theo Brinkman – KNVB denkt al volop mee over oplossingen voor AZ – Ajax

Alkmaar – De KNVB is volop aan het meedenken met AZ en Ajax. Ook de voetbalbond is er veel aan gelegen, dat er een oplossing wordt gevonden.

De wedstrijd AZ – Ajax op 15 december staat op losse schroeven. AZ hoopt de wedstrijd in het eigen stadion te kunnen spelen, maar de gemeente Alkmaar wil nog geen toestemming geven in verband met de veiligheid van het stadion.

Er is dus nog geen groen licht voor die wedstrijd, maar er is ook nog niet definitief een streep door gezet. De KNVB is intussen volop in overleg met beide clubs, laat de voetbalbond weten.

“Met betrekking tot AZ – Ajax worden momenteel alle scenario’s en daaraan gekoppelde deadlines uitgewerkt. Vanaf het begin hebben we hierover al veel contact met beide clubs. Het is een ontzettend belangrijke wedstrijd, dus er zal zorgvuldig naar alle mogelijkheden gekeken moeten worden. Voornaamste uitgangspunten zijn voor ons het sportieve belang (bv. het ritme van de competitie) en de supporters. We hopen voor alle partijen zo spoedig mogelijk duidelijkheid te hebben’’, aldus de KNVB.

Mogelijke oplossingen

Normaal gesproken zijn er drie mogelijke oplossingen.

Oplossing 1:
De wedstrijd zou in een ander stadion kunnen worden gespeeld – maar die kans lijkt bijzonder klein, omdat er weinig gemeenten zullen zijn, die op zo’n korte termijn een wedstrijd als AZ – Ajax in hun stad willen hebben. De gemeente Den Haag zei bijvoorbeeld al in september nee tegen AZ – Ajax op 15 december in het stadion van ADO Den Haag.

Oplossing 2:
De wedstrijd AZ – Ajax wordt omgedraaid en wordt dus Ajax – AZ. Hoe de KNVB en de clubs daar tegenaan kijken, is niet bekend. Een nadeel kan zijn dat Ajax in dat geval vier eredivisiewedstrijden achter elkaar thuis speelt in december en januari.

Oplossing 3:
Uitstel van de wedstrijd. Dit lijkt de meeste kans van slagen te hebben. Het reglement betaald voetbal van de KNVB biedt clubs de mogelijkheid uitstel te vragen voor een thuiswedstrijd. ‘Indien een betaaldvoetbalorganisatie tijdelijk niet kan voldoen aan de voorwaarde om over een goedgekeurd speelveld te beschikken, kan het bestuur betaald voetbal voor ten hoogste twee thuiswedstrijden uitstel verlenen of in plaats daarvan twee uitwedstrijden vaststellen.’ Aldus punt 2 van artikel 31 (‘Tijdelijke speelvelden’) van het reglement betaald voetbal.

Dat zou in het geval van AZ – Ajax betekenen, dat AZ de voetbalbond kan vragen, of de wedstrijd ergens in januari of februari kan worden gespeeld. Ook hiervan is niet bekend wat de standpunten van AZ, Ajax en de KNVB zijn.

Helderse Courant, 26 november 2019. 3:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191126_60768148/knvb-denkt-al-volop-mee-over-oplossingen-voor-az-ajax

Gert van der Maten – AZ mag van gemeente thuis tegen Ajax spelen, maar zonder publiek

Almaar – Voetbalclub AZ mag op 15 december de wedstrijd tegen Ajax in het eigen stadion spelen, maar zonder publiek.

Alleen als AZ kan aantonen, dat het gehele stadion aan de veiligheidsnormen voldoet, mogen er toeschouwers bij de wedstrijd zijn.

Dat heeft de gemeente dinsdagavond meegedeeld, nadat een dag lang de beschuldigende vinger naar de gemeente wees.

AZ zei een speelverbod te zien aankomen en verweet Alkmaar, dat het maar veiligheidsvragen bleef stellen zonder dat duidelijk werd, wanneer de gemeente nou eens tevreden zou zijn.

Alkmaar zegt nu – na een dag vergaderen – dat het zich samen met TNO zorgen maakt over de tribune voor het hoofdgebouw.

Daarom heeft ze de voetbalclub al enkele weken geleden gevraagd om specifieke kritische verbindingen van de tribune te inspecteren en te berekenen. “Tot op heden heeft die inspectie niet plaatsgevonden“, aldus een persverklaring.

Daarnaast is het volgens Alkmaar ook voor andere constructieonderdelen nog steeds niet duidelijk, of ze wel aan de norm voldoen. Pas als alles veilig bevonden is, kan er publiek worden toegelaten bij de wedstrijd.

Alkmaarse Courant, 27 november 2019, 18:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191126_74133632/az-mag-van-gemeente-thuis-tegen-ajax-spelen-maar-zonder-publiek

AC – AZ zegt, dat Alkmaar eisen aan stadion stelt, die wettelijk helemaal niet hoeven: Onzin, zegt de burgemeester

Alkmaar – AZ stuurde dinsdagavond weer een reactie vol technische details over het stadion naar de gemeente. Daarin wordt ook beweerd, dat de gemeente om dingen vraagt die ze wettelijk helemaal niet hoeft te vragen. Burgemeester Piet Bruinooge ontkent dat dit zo is.

Dinsdagavond werd duidelijk, dat alleen toeschouwers in het stadion mogen als de gemeente heeft kunnen toetsen, dat het stadion aan de veiligheidsnormen voldoet. Volgens burgemeester Bruinooge kan dit ook betekenen, dat alleen een deel van de tribunes gebruikt mag gaan worden, als vaststaat, dat dat veilig kan.

Het nieuws kwam dinsdagavond, nadat een dag lang de beschuldigende vinger naar de gemeente had gewezen. AZ zei ’s ochtends een speelverbod te zien aankomen en verweet Alkmaar, dat het maar veiligheidsvragen bleef stellen zonder dat duidelijk werd, wanneer de gemeente nou eens tevreden zou zijn.

Volgens AZ is het Afas stadion nu veilig. Het dak is gedemonteerd, er zijn versterkingen aangebracht en het ingenieursbureau Royal Haskoning DHV zegt, dat daarmee de veiligheid op orde is. Bruinooge zegt, dat Haskoning dat wel kan beweren, maar dat de gemeente nu eenmaal wettelijk verplicht is om dat te toetsen en daar is tijd voor nodig.

Alkmaar heeft samen met TNO zorgen over de hoofdtribune. Daarom heeft ze de club al enkele weken geleden gevraagd om een inspectie en een berekening van specifieke kritische verbindingen. “Tot op heden heeft die inspectie niet plaatsgevonden“, aldus de gemeente. Ook voor andere constructieonderdelen is het Alkmaar nog steeds niet duidelijk, of ze wel aan de norm voldoen.

De burgemeester beloofde, dat hij de KNVB om een maand uitstel van de wedstrijd vraagt mocht het college onverhooopt moeten vaststellen, dat een match met publiek niet veilig is.

Voor alle zekerheid wordt een politiemacht achter de hand gehouden, voor het geval de Amsterdammers toch kunnen komen. De sfeer met AZ is wel eens beter geweest, aldus de burgemeester.

Alkmaarse Courant, 27 november 2019, 23:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191127_24924189/az-zegt-dat-alkmaar-eisen-aan-stadion-stelt-die-wettelijk-helemaal-niet-hoeven-onzin-zegt-de-burgemeester

Gert van der Maten – Alkmaar verzet deadline voor AZ

Alkmaar – AZ krijgt een paar dagen extra om informatie aan te leveren, die het Alkmaar mogelijk moet maken om de wedstrijd AZ – Ajax op 15 december toe te staan. De deadline voor die aanlevering is verplaatst van 1 naar 5 december. Dat heeft het Alkmaarse college besloten.

Alkmaar wil vooral nog weten, of de hoofdtribune wel goed vastzit aan het hoofdgebouw. Daar is een inspectie voor nodig, die volgens wethouder Pieter Dijkman nog niet is uitgevoerd.

Daarnaast zitten er door het hele stadion ’sleufgaten’, die dicht gelast moeten worden, wat nog niet is gebeurd. Verder voldoet de verbinding van een van de trappen niet aan de normen en wacht Alkmaar nog op gegevens over de hoekspanten.

Wel heeft Alkmaar alle informatie binnen over de tribunes B, C, en D. Als die is goedgekeurd en de sleuven in deze tribunes zijn gedicht, kan de wedstrijd op 15 december met publiek op die drie gedeelten worden gespeeld, aldus de gemeente.

Veilig

AZ heeft gisteren herhaald, dat volgens haar het Afas stadion veilig is. Maar waar het eerder zei. dat Alkmaar maar niet ophoudt met het stellen van veiligheidsvragen, belooft de club in de komende dagen over de brug te komen en ook de aanvullende vragen ’te adresseren’.

AZ zegt, dat een uitgebreid rapport van het ingenieursbureau RoyalHaskoning bij de gemeente ligt en dat daarin het stadion wordt beschreven als veilig om wedstrijden in te spelen. Maar wethouder Pieter Dijkman stuurde toch nog een verlanglijstje met zes punten.

Die punten zijn niet allemaal kommer en kwel al komen ze er wel allemaal op neer, dat de gemeente nog aan het toetsen is. Dat doet Alkmaar met ondersteuning van TNO. Volgens de wethouder is er tussen 5 december en speeldatum 15 december genoeg tijd voor alle toetsingen. Blijkt alles aan de normen te voldoen, dan kan er publiek bij de wedstrijd worden toegelaten. Positief vindt het college het onder meer, dat alle informatie over de lichtmasten binnen is. De gemeente gaat bij AZ horen, wanneer die worden teruggeplaatst.

Aanval

Tijdens de presentatie van de zes punten aan de gemeenteraad vielen de raadsleden Jan Hoekzema (OPA) en Arie Epskamp (Senioren) burgemeester Piet Bruinooge aan over de handtekening, die hij jaar in jaar uit zette onder de Veiligheidsverklaringen over het stadion.

Het vreemde is, zo vinden de twee, dat er een datum staat ingevuld bij de vraag over wanneer de constructie van het stadion voor het laatst is getoetst. Bij de laatste verklaring bijvoorbeeld staat daar 14 april 2018, terwijl al eerder duidelijk werd dat zulke controles nooit hebben plaatsgevonden. “Uw handtekening staat daaronder.

Bruinooge gaf geen verklaring voor die ingevulde datum. Hij herhaalde wat eerder naar buiten gekomen is, namelijk dat de gemeente geen wettelijke middelen heeft om tussentijdse veiligheidscontroles af te dwingen.

Het enige moment, dat de gemeente kan keuren, is bij de aanvraag van de bouwvergunning. Dus als hij jaarlijks moet invullen of het stadion veilig is, kan hij niets anders dan zeggen, dat dat wel zo moet zijn, omdat het volgens de bouwvergunning van 2006 zo was. “Ook al zijn we intussen dertien jaar verder.

Het is aan de eigenaar van het stadion om zelf af en toe de toestand van het bouwwerk te controleren. Onder meer bij de Arena in Amsterdam gebeurt dat. Wel werken de ’eredivisie burgemeesters’ de KNVB en het ministerie nu samen aan een andere regeling.

Alkmaarse Courant, 28 november 2019, 18:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191129_13747493/alkmaar-verzet-deadline-voor-az

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Piet+Bruinooge
https://robscholtemuseum.nl/?s=gemeente+Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/az-azalkmaar-az-alkmaar-update-dak-afas-stadion-persconferentie-alkmaarse-courant-deel-van-dak-az-stadion-ingestort-door-storm/
https://robscholtemuseum.nl/merlin-mulder-expert-kans-groter-tijdens-wedstrijd-jeroen-haarsma-dirk-scheringa-over-ingestort-dak-gephotoshopt-bnnvara-joop-gevaarlijke-c/
https://robscholtemuseum.nl/jan-boskamp-jantjeboskamp-marcel-vink-dak-az-stadion-niet-berekend-op-zonnepanelen-frans-van-den-berg-sunprojects-geen-twijfel-bouwkundig-aspect-az-dak/
https://robscholtemuseum.nl/gert-van-der-maten-gemeente-stelt-team-in-voor-az-stadion-marc-doodeman-alkmaar-publiceert-constructie-en-documenten-roel-van-leeuwen-az-en-alkmaar-illusie-armer-echte-whodunit/
https://robscholtemuseum.nl/frans-van-den-berg-sloop-dak-az-stadion-onnodig-maar-begrijpelijk-theo-brinkman-stadion-zonder-dak-niet-uit-te-sluiten-jeroen-haarsma-thuisduels-in-den-haag-az-fans-extra-trui-aan/
https://robscholtemuseum.nl/theo-brinkman-stadion-az-elk-jaar-akkoord-van-gemeente-niet-gecontroleerd-tegenvaller-az-dak-hoofdgebouw-moet-worden-vervangen-gert-van-der-maten-az-houdt-bewijzen-achter/