FRAUDE DOSSIER STAAT DER NEDERLANDEN: Dit is hele interessante info, die iedere inwoner van Nederland zou moeten kennen! (PDF’s)

Dun & Bradstreet (foto Rapid Purple)

Doing More with Less at Dun & Bradstreet (foto Black Line Magazine)

FRAUDE DOSSIER STAAT DER NEDERLANDEN: Dit is hele interessante info, die iedere inwoner van Nederland zou moeten kennen!

Tip

Informeer Uzelf, dan gaat U steeds meer begrijpen van wat er nu gaande is.

(1)

Kijk en luister zo dadelijk naar Chris Hedges hier onderaan de pagina. Alles wat hij zegt geldt ook voor de PostzoneNederland“.

Mensen zijn hun Rechten kwijtgeraakt en kopen daarvoor in de plaats Privileges van de bedrijfsonderdelen van het bedrijf “Staat der Nederlanden“. Dit is in wezen hetzelfde, maar met dit verschil, dat ze kunnen worden afgenomen. Zie hiervoor ook de aanscherping van de Paspoortwet op Rijksoverheid.nl.

(2)

Zie bijlage Staat der Nederlanden.

Het bedrijf “Staat der Nederlanden“, is door het private bedrijf “Dun & Bradstreet“, geregistreerd onder D U N S® 40 200 0004.
Als we goed kijken, dan zien we het volgende. De startdatum van dit bedrijf is 1848. Het enige directielid is Mark Rutte. De handelsnamen van dit bedrijf zijn De Staat der Nederlanden en Nederlandse Regering.

Dit bedrijf heeft 424 dochterondernemingen in zijn bedrijfsstructuur Dit bedrijf is de wereldwijde moedermaatschappij. De wereldwijde concern structuur bestaat uit 424 bedrijven.

Directe dochterondernemingen?

Als we wederom goed kijken, dan zien we, dat van de Ministeries er slechts drie 100 % directe dochterondernemingen zijn, te weten. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programmaministerie voor Jeugd en Gezin en Ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder valt op, dat De Nederlandsche Bank NV een 100 % dochteronderneming is van deze moedermaatschappij.

We zien, dat deze moedermaatschappij geen directe deelname heeft in de overige Ministeries, die allen private bedrijven zijn.

Zijn wij belastingplichtig? (1)

Laten we eens kijken naar het Ministerie van Financiën. Dit Ministerie staat separaat geregistreerd bij het private bedrijf “Dun & Bradstreet“, onder D U N S® N° 41 169 5539.

(3)

Zie de bijlage Belastingkantoren private bedrijven. in deze bijlage zien we, dat het hoofdkantoor van het Ministerie van Financiën is dit private bedrijf “Movares Nederland BV“, in Utrecht. We zien onder aan deze pagina, dat het private Belastingbedrijf een niet geregistreerde business unit is van het Movares Nederland BV hoofdkantoor in Utrecht. Dit private bedrijf heeft niets van doen met de moedermaatschappij “Staat der Nederlanden“!

(4)

Zie bijlage Staat der Nederlanden = een Bedrijf | Het Bewijs. Let op!!! Hier zien we om op het Ministerie van Financiën terug te komen, dat het de toegevoegde naam is van het tweede bedrijf “Staat der Nederlanden“.

Dat tweede bedrijf heet dus “Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën)“, staat eveneens bij “Dun & Bradstreet” geregistreerd als een privaat bedrijf genaamd onder D U N S® N° 40 679 3781. Het betreft derhalve een heel ander bedrijf, namelijk de Staat der Nederlanden! Als startdatum zien we dat het een reeds lang geleden gevestigd bedrijf betreft. De rechtsvorm is eveneens bijzonder, namelijk Ministerie casu quo Ministeriële Diensten en Instellingen. In dit tweede bedrijf “Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën)“, zien we dit Ministerie van Financiën met het private Belastingbedrijf terugkomen. De bevoegde functionaris van dit bedrijf is thans (als opvolger van zijn moeder, Koningin Beatrix) Koning Willem Alexander. Dit bedrijf is eveneens een wereldwijde moedermaatschappij met maar liefs 545 bedrijven! Verder valt het op dat een 100 % directe dochteronderneming is: Regering Van de Staat Der Nederlanden.
Er zijn hiermee twee bedrijven. Beiden zijn “Staat der Nederlanden” met elk een Eigen Regering!

Zijn wij belastingplichtig? (2)

(5)

Zie bijlage EDGAR Search Results State of the Netherlands. Hier zien we het Ministeriële BedrijfStaat der Nederlanden (Ministerie van Financiën)” terugkomen als het bij de Securities and Exchange Commission in Washington, DC, geregistreerde bedrijf “STATE OF THE NETHERLANDS“, onder CIK N° 0001008288, en inderdaad is dat gevestigd op het adres van het Ministerie van Financiën. Met deze registratie in het District van Columbia (DC) is dit bedrijf Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) met het hieronder hangende private Belastingbedrijf, een vreemde mogendheid geworden. Hierdoor is de UCC = Uniform Commercial Code van toepassing.

(6)

Zie bijlage UCC Artikel 1. Deze UCC 1 103 laat aanvullende wetgeving toe, mits dit specifiek voor een bepaald onderwerp aangegeven is. De UCC gaat vóór op de aanvullende wetgeving. Zowel de Belastingwet, als het Burgerlijk Wetboek en alle andere wetten zijn aanvullende wetgeving op deze Handelswet in het Privaatrecht. Met andere woorden er bestaat in deze PostzoneNederland” geen publieke wetgeving! We zijn slechts belastingplichtig, indien we hiertoe consent, toestemming, hebben gegeven!

(7)

Zie bijlage State of the Netherlands TNT. Deze PostzoneNederland” valt niet onder de jurisdictie van een van de bedrijven, die “Staat der Nederlanden” moemen, maar staat onder bewind van het Postkantoor op de Havenkade van TNT NV. Zie hiervoor de registratie door het bedrijf  “STATE OF THE NETHERLANDS“, van het Postkantoor genaamd TNT NV, bij de Security and Exchange Commission in het District van Columbia. Het Leger, de Politie en Justitie en Veiligheid, als ook de hele Rechtspraak zijn allemaal vreemde mogendheden door deze registratie in het District van Columbia. Ze “varen” onder valse vlag, dat is de zo genaamde “Nederlandse vlag“. Waar we rekening mee te houden hebben bij Rechtspraak is, dat er drie verschillende Rechtsvormen bestaan, te weten in eerste instantie is dat altijd Commercial of Handelsrecht volgens de UCC met haar aanvullende wetgeving. Als het Rechtscollege zich terugtrekt in de raadkamer om te overleggen, dan komt het terug in het Zeerecht met zijn Trustrecht, Er is nu een andere rechtsvorm aan de orde. Het is zodoende niet meer dezelfde zaak! Mocht het Rechtscollege zich daarna nogmaals terugtrekken, dan komt het opnieuw terug met een andere rechtsvorm, namelijk als Canoniek Recht.

Nederland is derhalve geen democratisch georganiseerde Rechtsstaat, maar een Postzone van het Postkantoor op de Havenkade. Dit is een dictatuur op het Land!

Tenslotte

(8)

Zie bijlage Dun & Bradstreet D U N S® N° op pagina 1, linksonder, kan worden gelezen, dat zowel de Verenigde Naties als de Europese Commissie Handelsorganisaties zijn. Bij gevolg zijn de lidstaten van deze organisaties eveneens Handelsorganisaties.

In Licht en Liefde verbonden,

met vriendelijke groeten en hoogachting,

Postmaster & Plenipotentiary Postal Judge Krishnānanda dāsa, uw Aller dienaar

Wilt U meer lezen of weten? Klik dan op deze bron en website
https://krishnananda949.wordpress.com/2020/05/08/fraude-dossier-staat-der-nederlanden/

Reacties
https://youtu.be/GeE5WnTUsF8

PDF’s

PDF’s
Staat der Nederlanden
Staat der Nederlanden = een Bedrijf | Het Bewijs
Belastingkantoren = private bedrijven
EDGAR Search Results State of the Netherlands
UCC Artikel 1
State of the Netherlands TNT
Dun & Bradstreet D U N S N°

De Nieuwe Media, 11 februari 2021

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/fraudedossier-staat-der-nederlanden/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=FRAUDE
https://robscholtemuseum.nl/?s=FRAUDE+DOSSIER
https://robscholtemuseum.nl/?s=STAAT+DER+NEDERLANDEN
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlands+Inwoner
https://robscholtemuseum.nl/?s=Recht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Privilege
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paspoort
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksoverheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dun+&+Bradstreet
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Staat+der+Nederlanden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlandse+Regering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dochteronderneming
https://robscholtemuseum.nl/?s=Moedermaatschappij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Binnenlandse+Zaken+en+Koninkrijksrelaties
https://robscholtemuseum.nl/?s=Programmaministerie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+voor+Jeugd+en+Gezin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlandsche+Bank+NV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Financiën
https://robscholtemuseum.nl/?s=Belastingkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Movares+Nederland+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Belastingbedrijf
https://robscholtemuseum.nl/?s=Belastingplicht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministeriële+Diensten+en+Instellingen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Staat+der+Nederlanden+(Ministerie+van+Financiën)
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koningin+Beatrix
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koning+Willem+Alexander
https://robscholtemuseum.nl/?s=Regering+Van+de+Staat+Der+Nederlanden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Securities+and+Exchange+Commission
https://robscholtemuseum.nl/?s=Washington+DC
https://robscholtemuseum.nl/?s=UCC
https://robscholtemuseum.nl/?s=Uniform+Commercial+Code
https://robscholtemuseum.nl/?s=Belastingwet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgerlijk+Wetboek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Handelswet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Privaatrecht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Postzone
https://robscholtemuseum.nl/?s=Consent
https://robscholtemuseum.nl/?s=State+of+the+Netherlands+TNT
https://robscholtemuseum.nl/?s=Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Havenkade
https://robscholtemuseum.nl/?s=TNT+NV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leger
https://robscholtemuseum.nl/?s=Politie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Justitie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vreemde+Mogendheden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlandse+Vlag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeerecht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maritime+Law
https://robscholtemuseum.nl/?s=Law+of+the+Sea
https://robscholtemuseum.nl/?s=Trustrecht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Canoniek+Recht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtsstaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verenigde+Naties
https://robscholtemuseum.nl/?s=Europese+Commissie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Handelsorganisatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Licht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Liefde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Postmaster
https://robscholtemuseum.nl/?s=Plenipotentiary+Postal+Judge
https://robscholtemuseum.nl/?s=Krishnānanda+dāsa
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chris+Hedges