Dogsfair | Kim Feenstra – Taken: Kinderen van de Staat | Taken: Childeren of the State (2022)

Well Done, Kim! (gif lafleurzola.com)

Nederland is een Pedo Staat aan het Worden (foto Twitter)

Taken: Kinderen van de Staat | Taken: Childeren of the State (2022)

First published at 10:06 UTC on September 14th, 2022

Albert

Albert-Q

Op 12 juni 2019 presenteerde de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugd Zorg haar Eind Rapportage. De Conclusies waren Ontluisterend. Kim Feenstra ging op Zoek naar de Vorderingen, die sinds dien zijn gemaakt binnen de Jeugd Zorg en belandde in een Cirkel van Verdriet en Pijn Gedomineerd door Geld, Macht en Onmacht.

Kim Feenstra heeft in haar Zoek Tocht Veel Betrokkenen gesproken. De Verhalen zijn Rond Uit Schokkend te noemen. Jeugd Zorg blijkt in Veel Gevallen een Verdien Model te zijn, waar Ouders en Kinderen de Dupe van zijn. Het Complexe Systeem kent Alleen een Ingang, maar de Uitgang wordt Geblokkeerd door Alle Belang Hebbenden, die het Verdien Model in Stand willen houden. De Mensen, waar het Werkelijk om gaat, de Ouders en de Kinderen, stuiten op een Macht’s Blok van Onmenselijke Proporties. Een Systeem Gedomineerd door Geld, Macht en Onmacht.

On 12 June 2019, the Commission Investigating Violence in Youth Care presented it’s Final Report. The Conclusions were Shocking. Kim Feenstra went in Search of the Progress that has been made since then within the Youth Care Sector and ended up in a Circle of Sorrow and Pain Dominated by Money, Power and Impotence.

Kim Feenstra has spoken to Many People involved in her Search. The Stories are Downright Shocking. In Many Cases, Youth Care turns out to be a Revenue Model that hurts Parents and Children. The Complex System Only has an Entrance, but the Exit is Blocked by All Stakeholders who want to maintain the Revenue Model. The People Who Really Matter, the Parents and the Children, encounter a Power Bloc of Inhuman Proportions. A System Dominated by Money, Power and Impotence.

Reacties
https://www.bitchute.com/video/TiwGUMdc6sH7/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dogsfair
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kim+Feenstra
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kinderen+van+de+Staat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Children+of+the+State
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeugd+Zorg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Youth+Care
https://robscholtemuseum.nl/?s=Familie+Recht+Bank
https://robscholtemuseum.nl/?s=Family+Court
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeugd+Zorg+Verdien+Model
https://robscholtemuseum.nl/?s=Youth+Care+Revenue+Model
https://robscholtemuseum.nl/?s=Commissie+Onderzoek+naar+Geweld+in+de+Jeugd+Zorg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Commission+Investigating+Violence+in+Youth+Care
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ouders+en+Kinderen+de+Dupe
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hurts+Parents+and+Children
https://robscholtemuseum.nl/?s=Cirkel+van+Verdriet+en+Pijn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Circle+of+Sorrow+and+Pain
https://robscholtemuseum.nl/?s=Macht+Blok+van+Onmenselijke+Proportie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Power+Bloc+of+Inhuman+Proportion