Cor Hendriks – De Red Pill (18): Trump verbiedt Kritische Rassentheorie

Critical Race Theory is The Real Pandemic (foto redbubble)

De Red Pill (18): Trump verbiedt Kritische Rassentheorie

Tijdens het eerste verkiezingsdebat tussen Donald Trump en Joseph Biden, werd President Trump gevraagd de richtlijn uit te leggen van zijn administratie aan alle federale instellingen om anti bias trainingen te stoppen, die gebaseerd zijn op kritische rassentheorie of wit privilege adresseren.

Ik beëindigde het, omdat het racistisch is. Ik beëindigde het. omdat een hoop mensen klaagden, dat ze gevraagd werden dingen te doen, die absoluut krankzinnig waren, dat het een radicale revolutie was, die plaats had in ons leger, in onze scholen, en op allerlei andere plaatsen,” zei Trump, hoewel hij niet rechtstreeks antwoord gaf op Chris Wallace’s vraag over of hij gelooft, dat systemisch racisme bestaat in de VS. “We betalen mensen honderdduizenden dollars om zeer slechte ideeën te leren en eerlijk gezegd zieke ideeën. En werkelijk, ze leerden mensen om ons land te haten en ik ga dat niet laten gebeuren.”

Eerder deze maand had President Trump tijdens een speech in het Nationale Archieven Museum voor Constitutie Dag de kritische rassentheorie aan de kaak gesteld als “toxische propaganda”, die “ons land zal vernietigen.”

Maar wat is nu precies kritische rassentheorie en waarom is dit een twistpunt geworden voor de Trump Administratie?

Volgens Priscilla Ocen, professor aan de Loyola Law School, is kritische rassentheorie uiteindelijk “een oproep voor een samenleving, die egalitair is, een samenleving, die rechtvaardig is, en een samenleving, die inclusief is, en om daar te komen, moeten we de barrières noemen om een samenleving te bereiken, die inclusief is. Onze regering op dit moment is in essentie bang om onze geschiedenis van ongelijkheid te adresseren en als we het niet kunnen adresseren, kunnen we het niet veranderen.

Dit is natuurlijk geen uitleg van kritische rassentheorie, maar de schrijfster van het artikel ‘Critical race theory explained’ in Time, Cady Lang (https://time.com/5891138/critical-race-theory-explained/), legt het uit.

Kritische rassentheorie biedt een manier van de wereld bekijken, die mensen helpt de effecten van historisch racisme te herkennen in het moderne Amerikaanse leven. De intellectuele beweging achter het idee werd gestart door wetgeleerden als een manier om te onderzoeken hoe wetten en systemen ongelijkheid in stand houden en voortzetten voor traditioneel gemarginaliseerde groepen. In het boek ‘Critical Race Theory: An Introduction’ van Richard Delgado en Jean Stefancic, wordt de kritische rassentheorie beweging als “een verzameling van activisten en geleerden, geïnteresseerd in het bestuderen en transformeren van de relatie tussen ras, racisme en macht.”

Kritische rassentheorie (CRT) “is een praktijk – een manier van zien hoe de fictie van ras getransformeerd is in concrete raciale ongelijkheden,” zegt Kimberlé Crenshaw, een van de oprichtende geleerden van CRT en de uitvoerend directeur en medeoprichter van het Afrikaans Amerikaans Beleid Forum. “Het is een benadering om in het reine te komen met een geschiedenis van witte suprematie, die het geloof verwerpt dat wat in het verleden is in het verleden is, en dat wetten en systemen, die uit dat verleden groeien ervan losgemaakt is.”

Terwijl kritische rassentheorie oorspronkelijk was ontstaan als een raamwerk speciaal voor het begrijpen van de relatie tussen ras en Amerikaanse wetgeving, verschafte het ook een manier om te beschouwen hoe andere gemarginaliseerde identiteiten – zoals gender, seksualiteit, seksuele oriëntatie, klasse en handicap – over het hoofd worden gezien (zie https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-17-gender-studies-in-nederland/).

Wat kritische rassentheorie heeft gedaan, is de raciale blik van Amerika op te tillen,” zegt John Powell, directeur van het Othering & Belonging Institute aan de universiteit van Berkeley. “Het blijft niet binnen de wet, in de grond zegt het ‘kijk kritisch naar iedere tekst of perspectief en probeer verschillende perspectieven te begrijpen, die soms worden ondergesneeuwd.’”

Als een voorbeeld in de huidige situatie komt Cady Lang met het feit, dat een onevenredige hoeveelheid mensen van Zwarte en Latino (zij spelt Latinx) gemeenschappen worden getroffen door de COVID 19 pandemie. Volgens de CDC zijn Zwarte en Latino mensen tweemaal zo waarschijnlijk te sterven aan de virus dan witte mensen. Iemand, die deze statistiek bekijkt, zou kunnen aannemen dat genetische of biologische factoren daaraan schuldig zijn – een foute conclusie, die insinueert dat er iets inherent mis is met Zwarte en Latino lichamen. Echter iemand, die kritische rassentheorie raamwerk toepast op deze kwestie, zou ook vragen hoe historisch racisme – wat zich heden ten dage manifesteert in alles van toegang tot schone lucht en behandeling door medische deskundigen – deze statistiek kan hebben beïnvloed, en zou aldus arriveren tot een veel completere en genuanceerde verklaring.

Dit is een goed voorbeeld, want wat is de oorzaak van discrepantie? Deze is gelegen in het verschil in leefstijl, waardoor onderliggende condities als overgewicht worden versterkt. Zwarten lijden meer aan overgewicht dan andere groepen in de VS. Dit heeft niets met genetische of biologische factoren te maken, maar alles met de manier van leven. Dezelfde leefstijl komt ook bij blanken voor, vooral in lagere sociale lagen, en ook zij zullen eerder het slachtoffer van COVID worden als hun middelklasse mede blanken. Toegang tot schone lucht is een probleem van alle leden van de lagere klasse, niet alleen Zwarten en Latino’s en hetzelfde geldt voor toegang tot een goede medische behandeling. Sowieso is het probleem een Democratisch probleem, want Zwarten en Latino’s wonen overwegend in door Democraten bestuurde steden en staten.

In zijn speech in het Nationale Archieven Museum stelde de President, dat het gebruik van de kritische rassentheorie als een raamwerk om de geschiedenis van de V.S. te beschouwen, inclusief het gebruik van slavenarbeid, “misleidingen, fouten en leugens” door de “linkse culturele revolutie” aanmoedigt.

Studenten in onze universiteiten worden overstroomd met kritische rassentheorie,” zei hij. “Dit is een Marxistische doctrine, die stelt, dat Amerika een slechte en racistische natie is, dat zelfs jonge kinderen medeplichtig zijn aan onderdrukking en dat onze hele samenleving radicaal getransformeerd moet worden. Kritische rassentheorie wordt doorgedrukt in de scholen van onze kinderen, het wordt opgelegd in werkplaats trainingen, en het wordt toegepast om vrienden, buren en families uit elkaar te rukken.”

Geleerden, die met CRT werken, zeggen echter dat het een onmisbaar en alom geaccepteerd gereedschap is voor het correct begrijpen van de toestand van de natie – maar ze zijn niet verbaasd over Trumps houding er tegenover.

“Ik denk, dat dit onderdeel is van de algemene benadering, die Donald Trump neemt om campagne te voeren. om te proberen mensen te scheiden en te verdelen langs raciale lijnen en te proberen verdeeldheid te creëren in plaats van werkelijk te adresseren wat onze kernkwesties zijn in onze natie,” zegt Ocen.

Een andere reactie was afkomstig van Irene Mulvey, president van de Amerikaanse Associatie van Universiteitprofessors, die opriep tot een “veroordeling van de ban” op kritische rassentheorie.

Kritische rassentheorie representeert een belangrijk lichaam van zulke expertise en President Trumps recente aanval er op is een naakte poging om onze nationale afrekening met racisme te politiseren en een nieuwe escalatie in de aanslag op expertkennis,” schreef Mulvey.

De invloed van CRT op het academische denken in de laatste decaden is zo grondig geweest, zeggen velen, dat het feitelijk onmogelijk is om het gebruik er van te stoppen, zelfs als de woorden “kritische rassentheorie” niet gebruikt worden. Maar dat wil volgens Crenshaw niet zeggen, dat Trumps poging om het het zwijgen op te leggen niet waard is om over na te denken.

De vraag, nu met Trumps pogingen om antiracisme te censureren, is welk verhaal we als een samenleving mogen vertellen over wat 2020 heeft onthuld over ons land?” zegt ze. “Wat zijn we officieel toegestaan te zien en vertellen, zal vormgeven aan wat in ons maatschappelijk bereik is om te adresseren.”

BLM (foto Twitter)

De Waarheid over Kritische Rassentheorie

Volgens Christopher Rufo heeft Trump gelijk. Trainingsessies voor overheidsdienaren komen neer op politieke indoctrinatie (zie https://www.wsj.com/articles/the-truth-about-critical-race-theory-11601841968).

Moderator Chris Wallace vroeg het aan President Trump tijdens het debat over de CRT en we zagen boven Trumps antwoord, dat ermee eindigde, dat ze “mensen leren ons land te haten”. Joseph Biden antwoordde daarop: “Niemand doet dat.” Volgens Rufo heeft Biden het bij het verkeerde eind.

Rufo’s rapportage over kritische rassentheorie in de federale overheid was de impuls voor het bevel van de president, dus Rufo kan met vertrouwen zeggen, dat deze trainingssessies niets van doen hebben met het ontwikkelen van “raciale sensitiviteit.” De kritische rassentheorie trainingssessies in publieke instellingen hebben een diep ideologische agenda gepusht, die het reduceren van mensen tot een raciale essentie omvat, hen segregeert en hen beoordeelt op hun groepsidentiteit in plaats van op individueel karakter, gedrag of verdienste.

De voorbeelden zijn instructief. Bij een serie evenementen bij het Ministerie van Financiën leerde diversiteit trainer Howard Ross werknemers, dat Amerika was “gebouwd over de ruggen van mensen, die tot slaven waren gemaakt” en dat alle witte Amerikanen medeplichtig zijn in een systeem van witte suprematie “door automatische respons op de manieren, die we hebben geleerd.”

In begeleidende documenten betoogt Rossm, dat blanken een aangeboren onderdrukkende trek delen. “Witheid,” wordt tegen de werknemers gezegd, “omvat wit privilege en witte suprematie.” Dientengevolge “worstelen” blanken “om hun eigen racisme toe te geven.” Hij instrueert managers om “luistersessies” te houde,n waarin zwarte werknemers kunnen spreken over hun ervaring en worden “gezien in hun pijn,” terwijl witte werknemers worden geïnstrueerd “te zitten in het ongemak” en niet “de stilte te vullen met je eigen gedachten en gevoelens.” Leden van “de groep, waarvan je een bondgenoot bent,” zegt Ross, zijn niet “verplicht je te mogen, je te bedanken, medelijden met je te hebben of je te vergeven.” Voor trainingen als deze krijgt de heer Ross en zijn firma $ 5 miljoen betaald over de afgelopen 15 jaar, volgens federale onthullingen.

Op de Sandia Nationale Laboratoria, die technologie ontwikkelen voor het nucleaire arsenaal van Amerika, hielden de leidinggevenden een raciaal gesegregeerde trainingssessie voor witte mannelijke werknemers. De driedaagse gebeurtenis, die werd geleid door een bedrijf genaamd Witte Mannen als Volle Diversiteit Partners, stelde het doel van het onderzoeken van “witte mannelijke cultuur” en het maken van de werknemers, die verantwoordelijkheid te nemen voor hun “witte privilege,” “mannelijk privilege” en “heteroseksueel privilege.” In een van de openingsoefeningen schreven de instructeurs op een wit bord, dat “witte mannelijke cultuur” kan worden geassocieerd met “witte supremacisten,” “KKK,” “Arische Natie,” “MAGA pet” en “massamoorden.” Op de laatste dag vroegen de trainers deelnemers om brieven te schrijven aan vrouwen en mensen van kleur. Eén deelnemer maakte excuses voor zijn privilege en een andere beloofde “een betere bondgenoot te zijn.”

In het Departement van Binnenlandse Veiligheid hielden diversiteitstrainers een sessie over “micro agressies,” gebaseerd  op het werk van psycholoog Derald Sue. In zijn academisch werk stelt Sue, dat witte Amerikanen “een raciaal curriculum zijn gevoerd, gebaseerd op onwaarheden, onterechte angsten en het geloof in hun eigen superioriteit,” en aldus zijn “gesocialiseerd in onderdrukkersrollen.” Trainers leerden werknemers van Binnenlandse Veiligheid, dat de “mythe van meritocratie” en “kleurenblindheid” een fundament is van racistische micro agressies en “micro ongelijkheden”. De trainers stonden er op, dat statements zoals “Amerika is het land van mogelijkheden,” “Iedereen kan slagen in deze maatschappij als ze hard genoeg werken,” en “Ik geloof, dat de meest gekwalificeerde persoon de baan moet krijgen” racistisch en schadelijk zijn – slechts code voor “Mensen van kleur zijn lui en of incompetent en moeten harder werken.” Als een witte werknemer het er niet mee eens is, wordt zijn standpunt weggewuifd als een “ontkenning van individueel racisme” – een ander type van micro agressie. Voor iedere eerlijke observator zijn dit geen “raciale sensitiviteit trainingen,” zoals Chris Wallace ze omschreef tijdens het debat. Het zijn politieke indoctrinatie sessies. Terwijl deze misrepresentatie een teleurstelling is, is het geen verrassing. Progressieve activisten en hun media gelegenheidgevers manipuleren routinematig woorden om de waarheid te verbergen: gewelddadige rellen zijn “hoofdzakelijk vreedzame protesten” geworden en “defund de politie” is geworden “publieke veiligheid opnieuw bedenken.” Als president Trump en de Republikeinen de verkiezing willen winnen, moeten ze snel door deze blokkade van eufemismen breken en de Amerikaanse kiezers onderwijzen over de feiten. Wanneer het debat verschuift van generalisaties naar bijzonderheden, zullen progressieven in de positie komen het onverdedigbare te moeten verdedigen.

Christopher Rufo is directeur van het Centrum over Rijkdom en Armoede van het Discovery Institute.

https://youtu.be/fbCmbLsW0r8 (30:37) ‘SHARE: What You Need To Know About Critical Race Theory | Christopher Rufo | Politics | Rubin Report’ van The Rubin Report, 23 sep. 2020. ‘Dave Rubin of The Rubin Report talks to Christopher Rufo (writer, filmmaker) about his reporting on critical race theory and Donald Trump’s executive order banning government agencies from receiving training involving critical race theory. Christopher gives a straightforward explanation to answer the question “what is critical race theory”, but also discusses its origins and toxic divisive effects. This is an issue that is affecting more and more people as these diversity trainings become more common in everyday workplaces. Christopher first started reporting on the critical race theory debate when he received documents from a whistleblower who notified him of a racially segregated diversity training in Seattle that trained white employees to see their internalized racism and how to “interrupt their whiteness and white privilege”. Since the Black Lives Matter protests erupted a few months ago, Christopher has received mounting evidence from whistleblowers around the country all reporting similar training in systemic racism. These programs encourage people to see other not as individuals, but as defined by their racial group affiliation. Christopher sees the spread of these ideas as dangerous. It is no surprise that when these ideas are acted on, like at CHAZ in Seattle that the activists had a form of racial segregation where there were spaces set up for only members of a certain racial group. Christopher traces the origins back to Marxism and it’s worldview of only seeing the world as a conflict between the oppressor and the oppressed. If we don’t do something to stop these ideas immediately, we risk turning our back on the ideas of Martin Luther King where we judge people as individuals and instead return to a past where we judge people on the color of their skin. Christopher argues the urgency and importance of pushing back on these toxic ideas now.’

https://youtu.be/jhk-6tgRduI (13:27) ‘Critical race theorists are ‘destroying the US’ from the inside’ van Sky News Australia, 27 sep. 2020. ‘Critical race theory programs designed to “destroy the US” and the west from the inside by removing apparent inherent racism have spread everywhere throughout the American federal government, according to film director Christopher Rufo. Mr Rufo recently undertook a massive investigation into critical race theory in the American public service which uncovered harrowing revelations prompting him to call on the President to act. Within 72 hours President Donald Trump issued an executive memo abolishing critical race theory from the federal government. In what he described as one of his “most explosive stories,” Mr Rufo said a nuclear laboratory sent employees on a three day “white male re education camp” where they were told white male culture was analogous to the KKK. “They were forced to deconstruct their own identity, and denounce themselves publicly,” he said. “These programs, essentially spread everywhere throughout the federal government, are predicated on a single idea; America and western countries are inherently, irredeemably racist.“ And all our social institutions from the constitution, to the legal system, to the nuclear family are a mere smokescreen for white supremacy. “They want nothing less than to destroy the United States, destroy the west, and to do it from the inside out.”’

Trump verbiedt Kritische Rassentheorie (foto indignatie)

Er was weinig Nederlandse bespreking van Trumps besluit. In de Nederlandstalige versie van The Post Online werd het besluit zeer toegejuicht. De titel gaf de strekking al weer: ‘Officieel: President Trump heeft diep racistische Critical Race Theory de oorlog verklaard’ met de subtitel: ‘Grote dag voor beschaving en voor alle mensen van goede wil’.
https://tpo.nl/2020/09/23/officieel-president-trump-heeft-diepracistische-critical-race-theory-de-oorlog-verklaard/

Helaas was me maar een klein deel van het artikel toegestaan te lezen, maar dat was duidelijk genoeg: het is afgelopen voor de intriganten, de progressieven, de racistische ‘racist!!!!!’ roepers, de Antifa’s en linkse universiteiten, die veel, maar dan ook echt veel te lang hebben toegestaan, dat “anti”wetenschap en daadwerkelijk racisme welig mochten tieren. Alles onder het mom van ‘witten zijn fout, zwarten en andere niet witten zijn slachtoffer en zij “moeten” slachtoffer zijn.

Op de site frontnieuws verschenen twee artikelen, het eerste op 6 september met de titel ‘Trump maakt een einde aan anti blanke cursussen’ met de subtitel ‘Blanke overheidsmedewerkers worden gedrild in zelfhaat. Trump: “Anti Amerikaanse Propaganda”.’
https://www.frontnieuws.com/trump-maakt-een-einde-aan-anti-blanke-cursussen/

President Donald Trump heeft de federale overheid bevolen om te stoppen met het dwingen van werknemers om een anti blanke zogeheten diversiteittraining te volgen, meldt de Post Millennial.

De New York Post heeft eerder opgemerkt hoe miljoenen belastingdollars in de Verenigde Staten zijn besteed aan het opleiden van overheidsmedewerkers in de linkse ideologie “kritische rassentheorie”.

Op vernederende wijze zijn blanke werknemers van federale instanties gedwongen om hun vermeende racistische “schuld” toe te geven en om linkse mantra’s te leren zoals “eigenlijk alle blanken bijdragen aan racisme”.

President Donald Trump wil nu dergelijke cursussen verbieden. In een document aan de autoriteiten schrijft het Witte Huis, dat het tot de kennis van Trump is gekomen, dat er miljoenen worden uitgegeven aan het verspreiden van “anti Amerikaanse propaganda”.

De autoriteiten worden bevolen om alle mogelijke overeenkomsten te identificeren die zij hebben om te trainen in “kritische rassentheorie” of “blanke privileges”. Hetzelfde geldt voor alle andere vormen van “propaganda” die leert dat de Verenigde Staten een “racistisch of kwaadaardig land” zijn of die een specifiek ras of een specifieke etniciteit als kwaad of racistisch aanduiden.

Het tweede artikel is van 8 september en heet ‘“Alle blanken zijn racisten – geef me geld”’ met de subtitel ‘Legt de blanke deelnemers uit dat ze “demonen” zijn. Nu wil Trump stoppen met fiscaal gefinancierde cursussen in “kritische rassenstudies”. (https://www.frontnieuws.com/alle-blanken-zijn-racisten-geef-me-geld/)

Nadat Donald Trump had besloten de opleidingen “kritische rassentheorie” voor overheidsmedewerkers stop te zetten, is er een clip van zo’n cursus op grote schaal verspreid op sociale media, meldt The Post Millennial.

Kritische rassentheorie is een ultralinkse ideologie die stelt dat alle blanken in principe kwaadaardige racisten zijn.

In de Verenigde Staten worden mensen die deze boodschap uitdragen, ingehuurd om cursussen te geven aan werknemers bij zowel de overheid als bij overheidsinstellingen. Het geheel is een door de belastingen gefinancierde miljoenenindustrie geworden. Een clip van zo’n cursus, gehouden door een persoon genaamd Ashleigh Shackelford in 2017, wordt nu verspreid op het internet.

Tijdens haar lezing staat Shackelford voor een bord waarop in grote letters staat dat “alle blanken racisten zijn”. Tijdens haar blankenhaat voordracht vraagt Schackelford om geld te storten op haar Paypal-rekening.

https://twitter.com/i/status/1302890941284585474

https://videos.files.wordpress.com/MDMK7UBi/frontnieuws-alle-blanken-zijn-racisten-geef-me-geld_dvd.mp4

In het filmpje legt ze de blanke cursisten uit dat ze “eigenlijk altijd racisten zullen zijn”. Verder stelt ze dat blanken “niet geboren zijn om mens te zijn” en dat ze opgevoed worden om “demonen” te zijn.

De aandacht op de video komt nadat de Amerikaanse president Donald Trump de federale overheid heeft bevolen om onmiddellijk te stoppen met het betalen voor dit soort cursussen voor werknemers. Volgens Trump gaan de cursussen over het verspreiden van “anti-Amerikaanse propaganda”.

De westerse media zijn echter tegen het besluit van de president tekeergegaan en schilderen het af als een poging om belangrijk werk ter bevordering van “antiracisme” te stoppen.

Trump Tweet (foto Twitter)

Voor dit laatste is er het artikel van Indignatie van 7 september met de titel ‘Trump beveelt federale anti racisme training te beëindigen en noemt het “een ziekte”.
https://indignatie.nl/2020/09/07/trump-beveelt-federale-antiracismetraining-te-beeindigen-en-noemt-het-een-ziekte/

Trumps beslissing om de antiracismetraining te schrappen – met “kritische rassentheorie” en discussies over “blank privilege”, volgens de richtlijn – komt te midden van een landelijke afrekening over raciale onrechtvaardigheid waar de president zich krachtig tegen verzet. (…)

Het besluit is bijzonder treffend, gezien het feit, dat het komt te midden van een van de grootste burgerrechtenbewegingen in de Amerikaanse geschiedenis, waar aanhoudende anti racisme protesten hebben plaatsgevonden, die in een aantal industrieën tot gesprekken over raciale ongelijkheden hebben geleid.

De beslissing van Trump is er op gericht trainingen over kritische racetheorie uit te roeien en het te kaderen als een verraderlijk idee, dat blanke mensen en instellingen als inherent racistisch beschouwt. Dit is echter niet juist.

Kritische racetheorie is een denkrichting, die onderzoekt hoe ras en racisme worden bestendigd door middel van bestaande juridische en culturele systemen. Het veronderstelt, dat het onderzoeken en bekritiseren van sociale instellingen – en het creëren van ruimte voor mensen van kleur om hun ervaringen te delen – kan helpen een eerlijkere wereld te creëren. Het onderzoeken van de voordelen, die blanken genieten op sociaal, economisch en politiek gebied (ook wel bekend als blank privilege) is een onderdeel van het begrijpen en uitdagen van die systemen.

Maar de regering Trump heeft dat concept lang teruggedrongen, dat in de schijnwerpers is gezet nu de VS worstelt met raciale breuklijnen, die blootgelegd zijn door de Corona Virus pandemie – die onevenredig veel mensen van kleur heeft gedood – en voortdurende schietpartijen op zwarte mensen door de politie .

Trump heeft gezegd, dat de Black Lives Matter beweging een “symbool van haat” is en noemde die protesteerders tegen politiegeweld “misdadigers”. Hij dreigt de protesten te beëindigen door Amerikaanse troepen naar Amerikaanse steden te sturen, waarbij hij zegt, dat aanhoudende anti racisme protesten neerkomen op “binnenlandse terreur”.

Tijdens zijn presidentschap heeft Trump zich verzet tegen de pogingen van demonstranten en ambtenaren om Zuidelijke standbeelden neer te halen en is hij begonnen met het promoten van een ‘wet en orde’ campagne boodschap met onder meer een racistische hondenfluit belofte om huisvrouwen in de voorsteden ‘te beschermen tegen’ de binnenstad.

En de president heeft consequent geweigerd om schaamteloze racistische opmerkingen of acties te veroordelen. Toen bijvoorbeeld in juni een supporter in een pensioneringsgemeenschap werd gefilmd, terwijl hij ‘White Power’ schreeuwde, terwijl hij zijn golfkar bestuurde vol met Trump memorabilia, re tweette hij het.

Te midden van de pandemie noemt hij het Corona Virus het ‘Chinese Virus’ en de ‘kung griep’, die volgens zijn critici verband houden met een toename van racistische uitlatingen en grappen tegen Aziatische Amerikanen. Hij heeft onlangs nieuwe samenzweringstheorieën tegen de democratische vicepresidentskandidaat Senator Kamala Harris opgedoken, die de leugens weerspiegelen, die hij herhaaldelijk verspreidde over voormalig president Barack Obama.

Het Amerikaanse publiek heeft op dezelfde manier gereageerd. Ongeveer de helft van de Amerikanen zegt, dat de president de rassenverhoudingen in het land erger heeft gemaakt sinds hij aantrad, volgens een Pew studie – een aantal, dat redelijk stabiel is gebleven sinds het begin van Trumps ambtsperiode. En Pew heeft ook verwarring ontdekt – evenals een diepe partijdige kloof over waar de aanhoudende antiracismeprotesten over gaan.

Het zijn dit soort tegenstellingen die diversiteit trainingen – inclusief die met kritische rassentheorie – moeten overbruggen.

Een opinieartikel van “ARENT”, vertaald door EJ Bron, van 6 september, heet ‘Trump beschuldigt linksen van racisme’.
https://ejbron.wordpress.com/2020/09/06/trump-beschuldigt-linksen-van-racisme/

In een nieuw decreet verbiedt de Amerikaanse president Donald Trump de uitgifte van belastinggeld voor alle “vervolgmaatregelen” of verenigen, die etnische groepen of rassen als inherent kwaadaardig of racistische neerzetten.

Het is vooral gericht op het narratief van het “white privilege” of de “critical race theory”, dat probeert bepaalde etnische groepen of rassen alleen op grond van hun huidskleur als bijzonder gevaarlijk, intolerant of “geprivilegieerd” neer te zetten of over het algemeen eigenschappen toedicht die als fundamenteel slecht beoordeeld worden. In het memorandum staat:

Intussen krijgen alle autoriteiten opdracht om ermee te beginnen alle contracten of ander uitgaven te identificeren, die op enigerlei wijze verband houden met bijscholing in ´kritische rassentheorie´, ´blank privilege´ of welke andere training of propaganda inspanning, die doceert, dat of (1) de VS een inherent racistisch of slecht land zouden zijn, of (2) een of ander ras of etniciteit inherent racistisch of slecht zou zijn.”

Vooral Russ Vought, de “directeur van het bureau voor management en begroting”, noemde de kritische rassentheorie splijtend en anti Amerikaans. Als voorbeeld haalde hij aan dat daarbij foutieve voorstellingen zouden worden doorgegeven, dat de overtuiging dat A,merika een land van de onbegrensde mogelijkheden zou zijn of de overtuiging dat de hoogst gekwalificeerde persoon een baan zou moeten krijgen, “racistisch” zou zijn.

Een kort voorbeeld van de kritische rassentheorie werd bekend, toen het “National Museum for African American History and Culture” (NMAAHC) het racistische idee doorgaf, dat bepaalde waarden fundamenteel slecht zouden zijn, omdat ze inherent deel zouden uitmaken van het “blank zijn”: zelfstandigheid – objectief, rationeel denken – hard werken als sleutel tot succes – werk gaat voor spel – respect voor autoriteiten – competitie – vooruitgang.

Kritische theorie

Tot slot. De Kritische Rassentheorie is gebaseerd op de kritische theorie en enige kritische noten bij deze kritische theorie werden gezet door de filosoof Niek Steenhuis in het artikel ‘Waarom kritische theorie allesbehalve kritisch is’, waaruit enige citaten volgen. Voor het hele artikel zie https://www.voxweb.nl/opinie/waarom-kritische-theorie-allesbehalve-kritisch-is.

Dat kritische theorieën politieke en geen wetenschappelijke middelen bezigen om hun paradigma door te duwen, is een teken aan de wand, dat deze niet overtuigend genoeg zijn om als deugdelijke wetenschap te gelden.

De voornaamste vraag is dus, of er twee vijandige paradigma’s naast elkaar kunnen bestaan op één universiteit. Wat mij betreft is het antwoord daarop negatief. Kritische theorie lijkt weliswaar het huidige paradigma uit te dagen, maar kan daar vanuit wetenschappelijk perspectief geenszins aan tippen. Als alle voorgaande wetenschapsfilosofische fundamenten reuzen waren, zoals Newton die verwoordt, dan kan, noch wil de kritische methode op de schouders van die reuzen staan. Wat dat betreft wil men terug naar de prehistorie, die zich situeert bij de hielen van die reuzen.

Activistische docenten en studenten

Er lijkt dus een fundamenteel verschil te zitten in het onderwijs, dat voortkomt uit deze theorieën. Het streven naar een breder palet van theorieën is gerechtvaardigd, ook in het eerste jaar. Maar het opdringen van een politiek programma is iets heel anders. Bovendien tuimelen veel richtingloze eerste jaars studenten, die opgegroeid zijn in een nihilistische en consumentistische samenleving, maar wat graag in het moreel appel, dat impliciet verwerkt zit in de kritische theorie: wij bestrijden onrecht en onderdrukking, hier en nu. “Wij doen iets!” De wereld is opeens ingedeeld in goed en kwaad en er is voor ieder individu een duidelijke richting.

Als je als universitaire opleiding als doel hebt ‘studenten op te leveren, die de wereld niet accepteren, zoals hij is,’ dan moet je er niet raar van opkijken, wanneer conservatieve politici moord en brand schreeuwen over linkse indoctrinatie. Er is een veelvoud aan politieke benaderingen voor het oplossen voor racisme en culturele conflicten. Het door de strot duwen van ‘diversiteit’ en ‘inclusiviteit’ bij een enkele generatie is daar één van. Het prediken van ‘culturele diversiteit’ bijvoorbeeld, wekt bij de gemiddelde conservatief veel weerstand op. Zijn er überhaupt conservatieve kritische theorieën en of theoretici? Dat lijkt een contradictio in terminis.

Veel mensen lijken hier niet door te hebben in welke mate de fundamenten van de wetenschap hier bedreigd worden. Zonder ‘waar’ geachte kennis en gemeenschappelijke conventies werken we toe naar een nog meer gepolariseerde samenleving. Dat bij die conventies sommige perspectieven sneuvelen en door sommigen als ‘onderdrukt’ beschouwd worden, laat vooral hun eigen onenigheid zien met het instituut, dat ons sinds onze middeleeuwen zo onbeschrijflijk veel wijsheid gebracht heeft – en nog altijd brengt.

https://youtu.be/O6rPvGrlGLM (1:08:18) ‘Teaching American Kids That America Doesn’t Suck | The Ben Shapiro Show Ep. 1098’ van The Daily Wire, 18 sep. 2020. ‘On Constitution Day, Trump pledges to renew “patriotic education”; Joe Biden stumbles his way through a softball town hall with CNN; and we may be at the beginning of a population exodus from blue states. 0:00 – America doesn’t actually suck 13:00 – Trump suggests we teach the good things about America, the media lose their minds 26:30 – Critical race theory is more pernicious than we think 37:14 – Joe Biden holds a disastrous town hall 59:23 – Some thoughts on Rosh Hashanah.

https://youtu.be/D6mwDvEqpI0 (21:14:49) ‘Wokeism at Work: How “Critical Theory” and Anti-Racism Training Divide America’ van The Heritage Foundation, 28 juli 2020. ‘Following the death of George Floyd, books such as White Fragility rose on bestseller lists and “anti racist” training programs saw a massive increase in demand in corporate America and governments at all levels, and concepts like “unconscious bias” and “internalized racial superiority” found their way into everyday conversation. What is the origin of Critical Race Theory that informs much of this training and what are its goals? And, will this new form of identity politics truly heal our nation? Join us for a discussion on the pervasive trends that, under the guise of equality, make diversity training in government, corporate America, and schools pernicious, divisive, and destructive.’

James Lindsay Tweet (foto Twitter)

https://youtu.be/pirjrKmWxmA (1:14:30) ‘Saying No to Critical Race Theory’ van New Discourses, 20 jul. 2020. ‘I want to explain Critical Race Theory to you. I just want to help you understand it, so I sat down with my microphone and no real plan except to talk through the claims, history, and thought of Critical Race Theory, highlighting where it came from and why it’s a terrible way to think about race and racism, in its own ideas. So, this episode of the New Discourses podcast is a little different. It’s just me sitting down with you through my microphone to make a seemingly complicated thing clear. I hope it helps. -James Lindsay

https://youtu.be/VPDgCNppUpQ (21:01) ‘Critical race theory now restricted in the private sector too’ van Romanian TVee, 24 sep. 2020.

https://youtu.be/4eUEOnOKKUg (9:18) ‘Say No to Critical Race Theory’ van Center for Biblical Unity, 6 feb. 2020.

https://youtu.be/45ey4jgoxeU (1:23:30) ‘Dr. Robin DiAngelo discusses ‘White Fragility‘’ van Seattle Channel, 4 jul. 2018. ‘University of Washington professor Dr. Robin DiAngelo reads from her book “White Fragility: Why It’s So Hard for White People to Talk About Racism,” explains the phenomenon, and discusses how white people can develop their capacity to engage more constructively across race.’

https://youtu.be/t40zD1NZKMk (50:44) ‘James Lindsay: How Trump mainstreamed Critical Race Theory’ van UnHerd, 1 okt. 2020. ‘Freddie Sayers spoke to James Lindsay about Critical Race Theory and what kind of threat the ideology poses. It was officially mainstreamed last month when President Donald Trump called the ideology in a speech a “Marxist doctrine” that was “inundating students across America“. This week, it came up again in the presidential debate after Trump defended his decision to a memo condemning the federal funding of any training based on it. One person who understands this subject better than most is James Lindsay (whose work, reportedly, influenced the content of the President’s speech). Along with co-author, Helen Pluckrose, who has a piece in the magazine today, these two academics co wrote a book called Cynical Theories, which provides the most comprehensive analysis of the rise of CRT to date.’
Zie https://unherd.com/thepost/how-trump-mainstreamed-critical-race-theory/.

StudioBrule – Trump, Feminism’s Role in a OWG, and What We Can Do About It: The Red Zone (3)

Published on 6 okt. 2020

Trump, Feminism’s Role in a OWG, and What We Can Do About It – The Red Zone Episode (3)
A Global Union of Men

This was the subject of my presentation at The 21 Convention in Orlando, Florida 2020.
https://the21convention.org/america

Support Us

PayPal
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FJ9B5EYFR78HY
Patreon
https://www.patreon.com/StudioBrule
Subscribe Star
http://www.SubScribestar.com/StudioBrule

Buy Tonic Masculinity tTShirt
https://teespring.com/tonic-masculinity?83e1de9b04#pid=2&cid=2397&sid=front
Buy Defender of Liberty T Shirt
https://teespring.com/front-af-flag?pid=95&cid=2270
Be Fair To Feminists T Shirt
https://teespring.com/shop/new-be-fair?tsmac=recently_viewed&tsmic=recently_viewed&pid=525&cid=101935
Buy coffee mug, great conversation starter, three colours
https://teespring.com/liberty-coffee-mug?pid=659&cid=102910

Links and References

Child support
https://www.ncsl.org/research/human-services/child-support-and-incarceration.aspx
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/jail-time-unpaid-child-support.html

Women are as violent and controlling as men in relationships worldwide.
http://www.unh.edu/news/cj_nr/2006/may/em_060519male.cfm?type=n
http://pubpages.unh.edu/~mas2/ID41E2.pdf

Martyrs of Marriage by Deepika Barjwan
https://www.youtube.com/watch?v=vKRAkw5RUdw
https://ncfm.org/
https://ncfm.org/know-the-issues/mens-rights-issues/
http://pubpages.unh.edu/~mas2/ID41E2.pdf

A Voice For Men
https://avoiceformen.com/

Boko Harum
https://en.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram

The Birth of Feminism
https://youtu.be/Ll1HCBck25A

Ideological Possession
https://www.youtube.com/watch?v=t1N32SjZHYg
https://www.youtube.com/watch?v=w84uRYq0Uc8
https://fee.org/articles/the-diagnosis-and-treatment-of-ideological-possession/

The Myth of Male Power
https://www.amazon.com/Myth-Male-Power-Warren-Farrell/dp/0425181448

The Disposable Male
https://www.amazon.com/Disposable-Male-Money-through-Darwins/dp/0977655237

The Manipulated Man by Esther Vilar
https://www.amazon.com/Manipulated-Man-Esther-Vilar/dp/1905177178

Prison and Slavery
https://www.amazon.com/Prison-Slavery-John-Dewar-Gleissner/dp/1432753835

Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers’ Project, 1936 to 1938
https://www.loc.gov/collections/slave-narratives-from-the-federal-writers-project-1936-to-1938/about-this-collection/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-08-31/secretary-generals-remarks-town-hall-young-women-civil-society-organizations-delivered
https://www.dailywire.com/news/un-covid-reveals-male-dominated-male-dominated-culture-which-damages-everyone

Prof: ‘Nothing wrong with’ murder of Trump supporter from a ‘moral perspective‘”
https://www.campusreform.org/?ID=15640

Paternalism from left wing white people
https://www.breitbart.com/radio/2020/09/10/bishop-aubrey-shines-racist-whites-assume-they-have-responsibility-blacks/

Great Reset
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/06/19/rebuilding-toward-the-great-reset-crisis-covid-19-and-the-sustainable-development-goals/
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/how-covid-19-can-be-the-great-reset-toward-global-sustainability/
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2020/apr/23/covid-19-crisis-reset-economies-sustainable-footing
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01999-x
https://www.globalgovernmentforum.com/reset-your-economy-the-power-of-green-stimulus-packages/

Gordon Brown
https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/26/gordon-brown-calls-for-global-government-to-tackle-coronavirus

World Government Summit
https://www.who.int/dg/speeches/detail/world-government-summit

Global Government 1999
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/228/32402.html

Gordon Brown “Global Cooperation” code word for global government.
https://www.newyorker.com/news/q-and-a/gordon-browns-case-for-global-cooperation-during-the-coronavirus-pandemic

League of Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Nations

International Criminal Court
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Court

Asylum in the US
https://en.wikipedia.org/wiki/Asylum_in_the_United_States
https://thehill.com/opinion/energy-environment/504499-introducing-the-great-reset-world-leaders-radical-plan-to

The Tax Gap
https://relampagofurioso.com/2018/03/12/the-gender-tax-gap-men-pay-200-more-taxes-than-women/

BLM Web Archive “What We Believe
https://web.archive.org/web/20200917194804/https://blacklivesmatter.com/what-we-believe/
https://nypost.com/2020/09/02/numbers-show-lockdowns-didnt-help-contain-covid-19-opening-up-didnt-boost-it/

Reacties
https://youtu.be/ANSlfijjvME

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-1-walkaway/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-2-feminisme/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-3-nashville-verklaring-homohaat-of-christendogma/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-4-celine-dions-new-order-q-symbolism-will-be-their-downfall/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-5-toxic-masculinity-gillette-the-best-a-woman-can-get-get-woke-go-broke/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-6-traps-van-contrapoints/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-7-de-transgender-agenda-regenboog-en-noachiten/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-8-het-jordan-peterson-effect/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-9-straight-pride-parade/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-10-hitler-was-een-socialist/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-11-zakkammen-30-cent-brazilian-wax-erica-thomas-hoax-het-ongelooflijk-vervelende-probleem-van-manspreading-trump-voor-fake-seal/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-12-de-symbolische-mens/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-13-de-straight-pride-parade/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-14-ms-monopoly-woke-monopoly-of-joke-monopoly/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-15-islam-is-right-about-women/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-16-een-man-is-geen-vrouw-ben-ik-nu-een-terf/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-17-gender-studies-in-nederland/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image