Cor Hendriks – De Red Pill (17): Gender Studies in Nederland

In Nederland worden ook zogeheten ‘gender studies’ gedoceerd. Uiteraard in het Engels, want het verschil tussen ‘gender’ en seks valt weg met de Nederlandse vertaling ‘geslacht’. Wat te denken als we in plaats van ‘gender studies’ zouden spreken van ‘geslachtskunde’: wie zou er dan nog deze studie doen?

Diverse universiteiten gaan mee met deze modieuze stroming en men kan Gender studies doen aan de Universiteit van Leiden, Utrecht, Nijmegen, Wageningen, et cetera.

In Utrecht (https://www.uu.nl/masters/en/gender-studies) word je opgeleid tot een “analytically skilled agent of change”, oftewel tot een activist.

Nadat je afgestudeerd bent, zul je gevorderde kennis hebben van en inzicht in het veld van vrouwen en gender studies. Je zult een expert zijn in factoren van identiteit maken, zoals gender, klasse, ras, leeftijd en seksualiteit. Je zult ook academische vaardigheden hebben om

· Sociale en culturele relaties in de huidige geglobaliseerde maatschappijen te exploreren op een interdisciplinaire wijze.
· Houdbare perspectieven te ontwikkelen en implementeren in emancipatie beleid, diversiteit management, culturele initiatieven en politiek activisme.
· Machtsverschillen en processen van insluiting, uitsluiting, discriminatie en emancipatie kritisch te onderzoeken.
· Te reflecteren over hoe academische, culturele, artistieke, journalistieke en beleid makende instituties antwoorden op maatschappelijke uitdagingen.
· Postkoloniale en post seculiere contexten te beschouwen in je werk.

Bovendien zal je in staat zijn om te reflecteren over je cursuswerk en je professionele praktijken verder te ontwikkelen tijdens je stage. Je zult dan deze praktijken toepassen in een op de theorie gebaseerde academische thesis. In je programma zal je de gelegenheid hebben om actief te werken aan je carrièreontwikkeling.

De inzichten uit gender studies en emancipatieonderzoek zijn nuttig voor een groeiend aantal organisaties en bedrijven, die proberen te ontwikkelen en of kritisch te reflecteren op beleid om effectief te interveniëren ten behoeve van specifieke doelgroepen en marktsegmenten.

Zie de promotievideo https://youtu.be/E9MjLHKlzwo.

De pagina https://www.uu.nl/onderzoek/genderstudies is in het Nederlands.

VOORBIJ VANZELFSPREKENDHEID EN UITSLUITING

Voor wie, waar en waarom is bepaalde kennis van belang? Dit zijn vragen, die aan de basis staan van ieder postkoloniaal en feministisch project van de onderzoeksgroep Gender studies. Onze gender wetenschappers richten zich vanuit een feministische en postkoloniale invalshoek op het in kaart brengen, begrijpen en repareren van maatschappelijke en culturele in en uitsluiting processen.

Door de relatie tussen vanzelfsprekendheid, waarheid en macht open te breken, creëren de onderzoekers van Gender studies nieuwe perspectieven op Kunst, cultuur, wetenschap en samenleving. Ze bestuderen vraagstukken met betrekking tot sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en verschil. Dit doen ze zowel op empirisch maatschappelijk niveau als op symbolisch, cultureel en wetenschapskritisch niveau. Door daarbij universalistische claims te problematiseren produceren ze nieuwe kennis over deze kwesties.

Expertises

diversiteit | etniciteit | emancipatie | integratie | mannelijkheid | queer | trans | post seculier | post human | cultuurkritiek | literatuur | film | nieuwe Media | fotografie | podiumKunst

Door het perspectief van het centrum naar de marge te verleggen, zijn in dit vakgebied onderbelichte patronen en thema’s ontdekt, die een rol spelen in het leven en werk van vrouwelijke en niet Westerse burgers, Kunstenaars en cultuurwetenschappers. Ook draagt het gender onderzoek bij aan de exacte wetenschappen – sommige inzichten binnen de medische wetenschappen zijn zelfs levensreddend gebleken.

Ook aan de Radboud Universiteit worden Gender & Diversity Studies gegeven. De tekst is in het Nederlands.

Ben je geïnteresseerd in vraagstukken over sekse, gender en of seksualiteit? Dan kun je bij Radboud Gender & Diversity Studies je interesse verdiepen door verscheidene (inter)disciplinaire cursussen te volgen op bachelor, master en PhD niveau.

In de minor Gender, culture and society verdiepen de studenten zich in de maatschappelijke en culturele achtergrond van sekseverhoudingen en seksualiteit en de representaties daarvan. Wat wordt er verstaan onder mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit binnen verschillende bevolkingsgroepen en welke gevolgen heeft dit? Deze minor leert studenten om vanuit een gender perspectief kritische vragen te formuleren. De minor sluit aan bij een ruime maatschappelijke toepassing, bijvoorbeeld in het onderwijs en onderzoek, en voorlichting en beleid op het terrein van (etnische) minderheden en ontwikkelingssamenwerking.

Minor Cultural Sexuality Studies (20 EC)
Seksualiteitsstudies is een vakgebied, dat seksualiteit bestudeert als een cultureel, sociaal en historisch verschijnsel. Seksualiteit wordt dan niet als vanzelfsprekend biologisch fenomeen opgevat, maar als iets dat afhankelijk van plaats en tijd heel verschillende betekenissen kan hebben. Zo is bijvoorbeeld in de Westerse Wereld seksualiteit in de afgelopen twee eeuwen van gevaarlijke zonde tot legitieme bron van plezier geworden. Seksualiteitsstudies bestudeert de processen, waarin seksualiteit steeds een nieuwe betekenis krijgt toegewezen. We kijken daarbij naar de betekenis van seksualiteit in heel uiteenlopende culturele bronnen: Media, film, literatuur, maar ook praktijken als wetenschap, geneeskunde en psychologie. De vragen, die dan steeds terugkomen zijn; welke betekenis krijgt seksualiteit in deze culturele bronnen en praktijken? Welke effecten heeft dit op het seksuele handelen van individuele mensen en op hun identiteit, en ook op het handelen van instellingen als de overheid, politieke bewegingen, de kerk?

De vakken van Cultural Sexuality Studies zijn multidisciplinair en combineren kennis uit de sociale wetenschappen (antropologie, sociologie, politicologie) en geesteswetenschappen (culturele studies, geschiedenis, filosofie).

Gender in Kunst, cultuur en geschiedenis
Deze minor biedt studenten de gelegenheid zich te verdiepen in de historische en culturele achtergronden van sekseverhoudingen en representaties van gender in literatuur, geschiedenis, Kunst en materiële cultuur. Er wordt aandacht besteed aan de theoretische concepten sekse en gender en aan de invloed van klassieke teksten sinds de Verlichting. Vervolgens passen studenten deze begrippen zelfstandig toe op concrete cases in de thematische cursussen. Studenten worden door deze minor in staat gesteld en ná deze minor in staat geacht om: in grote lijnen de historisch gegroeide verhoudingen tussen mannen en vrouwen te beschrijven en verklaren binnen specifieke culturele contexten; representaties in literaire en historische teksten, en materiële cultuur en Kunst te analyseren vanuit een gender perspectief; het huidige denken over multiculturaliteit en emancipatie te relateren aan de teksten van invloedrijke denkers en schrijvers sinds de Verlichting; de inzichten van Gender studies op het gebied van Letteren te verbinden met andere vakgebieden.

De Radboud Universiteit biedt een aantal Master specialisaties.

Diversities in Youth Care, Master’s Specialisation Pedagogical Science
In this master program, you will learn how diversities like ethnicity, religion, sex, sexual preference or socio economic class may influence the kinds of problems children and youth experience, how they express these and in which ways you need to take these diversities into account as a professional pedagogue.

Voor meer informatie Master’s specialisation Diversities in Youth Care
Master’s specialisation in Gender Equality, Diversity and Inclusion in Management (GEM)
From September 2017 the Master’s program in Business Administration offers a new Master’s specialisation: Gender Equality, Diversity and Inclusion in Management (abbreviation: GEM).

The Master’s specialisation focuses on the role and function of gender and diversity in the workplace, connecting what happens in organisations to the underlying power processes in politics and society. You will study how organisations produce different structural inequalities (regarding gender, ethnicity, sexuality, class, age, disability), and how these inequalities influence each other in organisational practice. You will explore the processes and practices of organisational change in this area. The program addresses questions about strategy, culture and identity, leadership, and the inclusion of multiple stakeholders in organisational change.

Please visit the website for more information on the program, career prospects and how to apply http://www.RU.nl/masters/GEM.

In case you have any questions, please send an email to voorlichting@fm.RU.nl.

Master’s specialisation in Gender Equality, Diversity and Inclusion in Politics (GEP)
Gender equality, diversity and inclusion are hot topics in contemporary politics, organisations and society. Managing the diversity of the workforce is a key challenge for private and public organisations alike.

Are you interested in topical debates about the role gender, race, and ethnicity play in national, EUropean and global political decision making? Do you want to understand the positions of men and women of different backgrounds, gays, lesbians and transgenders in society and politics as well as the dynamics of gender hierarchies and gender politics? Then this program is made for you!

Please visit the website for more information on the program, career prospects and how to apply http://www.RU.nl/masters/GEP.

Zie de promotievideo https://youtu.be/O7ULh2J4UBc.

Bovendien zijn er in Nederland ook de volgende Master (specialisatie)s gender studies te volgen.

· Master (MA) Gender StudiesUniversiteit Utrecht
Emancipation, the recognition of differences, and awareness of intersections of gender with other factors of identity making (class, race, age, sexuality, et cetera) are crucial tools in analysing social and cultural relations in today’s postcolonial and post secular societies. Our Master’s program in Gender Studies provides you with an interdisciplinary understanding of these tools, as well as advanced analytical skills. You will be trained within an internationally diverse cohort of students and academic staff to become a professionally successful ‘agent of change’.

· Research Master (MA) GenderUniversiteit Utrecht
The program combines a thorough grounding in the historiography and contemporary state of Gender Studies as a discipline with intensive training in the critical practice of cultural theories and epistemologies from feminist, postcolonial, critical race, and queer perspectives. In a highly interdisciplinary setting and with academic staff and fellow students representing a range of fields from anthropology to literary studies, you will be trained to apply these theories to the analysis of representations of gender in artistic practices, literary texts, political discourses and (new) Media and technology. The international and intellectually challenging setting of this program offers you the opportunity to broaden your horizon and to build an academic and professional network.

· Masterspecialisatie (MSc) Gender, Sexuality and SocietyUniversiteit van Amsterdam
De Universiteit van Amsterdam biedt in de Sociologie master een track Gender, Sexuality and Society aan. Gender en Sexuality studies is gewijd aan de verbetering van ons inzicht in de verschillen tussen bepaalde groepen van vrouwen, bepaalde groepen van mannen en bepaalde groepen van mannen en vrouwen in een tijdperk van globalisering en transnationale migratie.

· Masterspecialisatie (MA) Human Rights, Gender and Conflict Studies: Social Justice PerspectivesErasmus Universiteit Rotterdam
De Erasmus Universiteit biedt in de master Development Studies een major aan in Human Rights, Gender and Conflict Studies: Social Justice Perspectives. Binnen deze major zijn specialisaties mogelijk in Conflict and Peace Studies, Human Rights and Women and Gender Studies ( https://www.ru.nl/genderanddiversity/onderwijs/masters-masterspecialisaties/).

CISAus – Have We All Gone Mad? The Snowflake Epidemic

Published on 16 aug. 2018

University campuses throughout the West are in the grip of a troubling social phenomenon, now in danger of spreading beyond the ivy walls. Once bastions of intellectual rigor and freedom of thought, universities have become closed Minded and self censoring, pandering to what appear from the outside to be ridiculously heightened sensitivities and undeserved entitlement.

Safe spaces, trigger warnings and counseling on demand have become commonplace. Teaching staff who speak out are being intimidated, silenced and vilified. Students who choose to think against the Main Stream are harassed and ostracized. Has normal teenage angst been institutionally mollycoddled and even pathologiced?

Join Dr Tiffany Jenkins, author, Keeping their Marbles, Claire Lehmann, Founder & Editor of Quillette, Professor Steven Schwartz, AM Senior Fellow, The Centre for Independent Studies and Lindsay Shepherd, Graduate, Wilfrid Laurier University, for a robust debate.

Follow the CIS on Twitter @CISOZ or find us on FacebookThe Centre for Independent Studies for more updates.

http://CIS.org.au

Reacties
https://youtu.be/xdnSweR7F0Q

CISAus – What Is Karl Marx’s ‘Conflict Theory‘ Doing to Our Politics?

Published on 26 jul. 2018

Lehmann has garnered a global audience, is centre stage in the culture War and has tapped a powerful network with her online magazine‘.
The Australian’s Deirdre Macken on Claire Lehmann’s start up publication, Quillette.

Join Quillette editor in chief Claire Lehmann and CIS senior research fellow Dr Jeremy Sammut for a discussion on identity politics, on universities and on their role in fuelling identity politics.

In this special CIS event, Claire will open the evening with a talk drawing on the works of Scott Alexander, developer of the Conflict vs Mistake explanatory model of politics, and of Bradley Campbell and Jason Manning, authors of The Rise of Victimhood Culture, pinpointing how conflict theory is taught in our universities. Then she will explore the dominance of critical theory in humanities departments across the World, and the corrosive impact that these have on the political sphere.

Follow the CIS on Twitter @CISOZ or find us on Facebook The Centre for Independent Studies for more updates.

http://CIS.org.au

Reacties
https://youtu.be/9xAvkJpm7Nk

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-1-walkaway/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-2-feminisme/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-3-nashville-verklaring-homohaat-of-christendogma/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-4-celine-dions-new-order-q-symbolism-will-be-their-downfall/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-5-toxic-masculinity-gillette-the-best-a-woman-can-get-get-woke-go-broke/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-6-traps-van-contrapoints/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-7-de-transgender-agenda-regenboog-en-noachiten/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-8-het-jordan-peterson-effect/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-9-straight-pride-parade/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-10-hitler-was-een-socialist/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-11-zakkammen-30-cent-brazilian-wax-erica-thomas-hoax-het-ongelooflijk-vervelende-probleem-van-manspreading-trump-voor-fake-seal/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-12-de-symbolische-mens/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-13-de-straight-pride-parade/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-14-ms-monopoly-woke-monopoly-of-joke-monopoly/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-15-islam-is-right-about-women/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-red-pill-16-een-man-is-geen-vrouw-ben-ik-nu-een-terf/