Anaïs Scholte – Levensvragen (9) aan Jaap Rustige, ouderling in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Eerder stelde Anaïs dezelfde vragen aan alle Denkers des Vaderlands tot nu toe, René Gude, Marli Huijer en René ten Bos:
https://robscholtemuseum.nl/anais-scholte-bevraagt-rene-gude-voor-haar-nog-steeds-filosoof-des-vaderlands/
https://robscholtemuseum.nl/anais-scholte-levensvragen-1-aan-marli-huijer-hoogleraar-filosofie-aan-de-erasmus-universiteit-rotterdam-en-voormalig-denker-des-vaderlands-2015-2017/
https://robscholtemuseum.nl/anais-scholte-levensvragen-2-aan-rene-ten-bos-hoogleraar-filosofie-aan-de-radboud-universiteit-nijmegen-en-de-huidige-denker-des-vaderlands/
Ook aan andere denkers, zoals de dichter Harry Hoogstraten:
https://robscholtemuseum.nl/anais-scholte-levensvragen-3-aan-harry-hoogstraten-dichter-en-kunstenaar/
Filosoof antropoloog Minke Tromp:
https://robscholtemuseum.nl/anais-scholte-levensvragen-4-aan-minke-tromp-filosoof-en-organisatie-antropoloog/
Cultuurwetenschappelijk onderzoeker Cor Hendriks:
https://robscholtemuseum.nl/anais-scholte-levensvragen-5-aan-cor-hendriks-cultuurwetenschappelijk-onderzoeker-en-blogger/
Filmproducent Ingeborg Potter:
https://robscholtemuseum.nl/anais-scholte-levensvragen-6-aan-ingeborg-putter-filmproducent/
Meester Jorge Bolle:
https://robscholtemuseum.nl/anais-scholte-levensvragen-7-aan-jorge-bolle-meester/
Gepensioneerde Klaas Selie:
https://robscholtemuseum.nl/anais-scholte-levensvragen-8-aan-klaas-selie-gepensioneerd/

Jaap Rustige (leeftijd onbekend) is ouderling in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Vorige week hing ik op het prikbord bij Albert Heijn in de stad van Den Helder (Julianaplein) een poster op van een filmavond in onze kerkgemeente.

Ik zag daar op het prikbord toen ook jouw briefje met vijf filosofie vragen i.v.m. een project (van school denk ik), waar je mee bezig bent.
Heel goed van je, dat je zo geïnteresseerd bent in filosofie en levensvragen.  Het zijn boeiende vragen.

Hierbij mijn antwoorden op deze vragen, zoals ik erover denk. Misschien heb je er wat aan.
Doordat ik een christelijke geloofsovertuiging heb, beoordeel ik deze vragen grotendeels vanuit dat perspectief.
Jouw vijf vragen heb ik even in een andere volgorde gezet, om ze beter te kunnen beantwoorden.

1. Wie ben ik?

Alle mensen zijn geesteskinderen van God. Wij hebben dus een liefhebbende Hemelse Vader (en ook een Hemelse Moeder, maar details over haar zijn echter nog niet bekend voor ons).
Wij hebben daardoor een “Goddelijke oorsprong” en in beginsel (als wij dat willen) een “Goddelijke bestemming”.

2. Waarom leven wij?

Wij zijn hier in onze “aardse proeftijd” om te leren, te ervaren en om verder geestelijk te groeien in kennis, wijsheid, liefde, geduld, gehoorzaamheid, toewijding, dienstbaarheid, enz.
Hiervoor hebben wij twee heel kostbare dingen gekregen.
Ten eerste hebben we naast ons geestelijke lichaam nu ook een prachtig mooi (Goddelijk) “stoffelijk lichaam” ontvangen (dat nog wel sterfelijk is).
Ten tweede hebben we “keuzevrijheid” gekregen.
Hier op aarde kunnen we kennis verwerven van en leren kiezen tussen goed en kwaad. Deze beide krachten zijn allebei hier op aarde volop aanwezig op allerlei manieren.
Na onze aardse proeftijd blijft ons stoffelijke lichaam dood achter in de aarde en gaat ons geestelijke lichaam naar de geestenwereld. Na een langere tijd volgt de opstanding voor alle mensen en krijgen we een onsterfelijk lichaam voor altijd (geweldig). Daarna is er nog wel een laatste oordeel, waar God beslist in welk eeuwig koninkrijk een ieder zal mogen leven. Afhankelijk van al onze daden, gedachten en verlangens zullen we daar komen, waar we ons het beste zullen thuis voelen. Het Hemelse Koninkrijk bij God de Vader en Jezus is het mooiste en hoogste niveau, dat we kunnen ontvangen.
Zie de twee plaatjes in de bijlage, die dit illustreren.

3. Wat is goed of slecht/kwaad?

Dat is afhankelijk van de “richting en de toestand” van iets. Het heeft ook met tegenstelling te maken.
Als iets voldoet aan zijn “scheppingsdoel”, dan is het goed. Als dat niet meer (voldoende) het geval is noemen we dat slecht of kwaad.
Mijn auto functioneert nu prima en dat is goed, maar hij kan door achterstallig onderhoud of door verkeerd gebruik stuk gaan en dat is slecht.
Als het karakter van een mens bijv. geduldig, dienend en onzelfzuchtig is, zijn vele anderen daardoor geholpen en blij. Dat is goed. Maar als iemand ongeduldig, egoïstisch en zelfzuchtig is, dan hebben vele andere mensen daar last/nadeel van en dat is slecht.
Als we op weg blijven richting onze goddelijke bestemming (ook al gaat dat langzaam), dan is dat goed.
Als wij als mensen steeds meer afdwalen van onze goddelijke bestemming en mogelijkheden, dan is dat slecht.
God de Vader en Jezus Christus en de engelen zijn vol liefde, geduld en toewijding voor ons. Dat is goed. Maar Satan/Lucifer en zijn volgelingen zijn vervuld van haat, boosheid, ongehoorzaamheid, enz. t.o.v. God en de schepping en dat is slecht en kwaad.

4. Moet ik altijd eerlijk zijn?

Hier komt ook onze keuzevrijheid bij kijken. Als wij als mens richting onze goddelijke bestemming willen blijven doorgroeien, dan is het wel logisch en nodig om steeds meer altijd eerlijk te zijn. Als wij ervoor kiezen om stil te staan of de andere richting op te gaan, dan speelt “moeten” steeds minder een rol.
Als je een baan hebt en je wilt die behouden en een goede cv blijven opbouwen, dan is het wel raadzaam om altijd eerlijk te zijn, want anders wordt je vroeg of laat ontslagen en je cv wordt er al gauw niet beter op.

5. Mag je stelen als je honger hebt?

Als je honger hebt kan je eerst nog aan anderen vragen/bedelen om voedsel. Je kan ook eenvoudig werk gaan zoeken om wat geld te verdienen om wat voedsel te kopen. Of je kan eten van de opbrengst van je volkstuintje.  Of je gaat lege flessen zoeken/ophalen voor statiegeld, zodat je wat voedsel kan kopen. Ook hier speelt onze keuzevrijheid weer een rol.
Van de tien geboden is “Gij zult niet stelen” het achtste gebod. Dat is wijze raad van God, die bedoeld is om beter met onze naasten om te gaan.
Je mag er dus wel voor “kiezen” om te gaan stelen, maar dat heeft wel consequenties. Anderen worden daardoor meestal door benadeeld en zelf wordt je er uiteindelijk niet gelukkiger en beter door.

Ikzelf geloof dus in Jezus Christus en in de Bijbel, maar ik geloof ook in het Boek van Mormon en in de andere schriften en openbaringen, die er zijn.
In Den Helder ben ik ouderling in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (ons kerkgebouw is het witte gebouw aan de Texelstroomlaan 4).
http://www.kerkvanjezuschristus.nl

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ana%C3%AFs+Scholte