Ronald Boutkan – Geen nieuw strandonderzoek naar explosieven + NHD – Handgranaat gevonden op strand Julianadorp + NH Nieuws – Handgranaat op strand

Geen nieuw strandonderzoek naar explosieven

Den Helder – Ondanks de kritiek op het onderzoek van Ed Mallekoote, komt er geen nieuw onderzoek naar mogelijk onder het zand verborgen explosieven op de stranden van Den Helder. Dat laat de gemeente weten in reactie op het verzoek van Den Helder Actueel te reageren op de beweringen van Mallekoote.

Op 31 oktober liet de gemeente weten, dat er geen gevaar meer is op de stranden. Onderzoek had uitgewezen, dat het explosieven vrij is. Mallekoote reageerde en stelde onder meer, dat het onderzoeksbureau verkeerde informatie had gehad en bovendien apparatuur had gebruikt, die niet geheel geschikt was voor de opdracht. Voor de gemeente allemaal geen reden om nog eens naar de uitgevoerde werkzaamheden te kijken.

“De gemeente Den Helder heeft een in NGE gecertificeerd bedrijf REASeuro ingezet. Het onderzoek en de uitvoering van de werkzaamheden zijn zorgvuldig uitgevoerd. Helaas heeft de heer Mallekoote daar, ondanks dat hij nauw betrokken is geweest bij het project, een andere beleving bij. Dat betreuren wij. Voor ons is dit echter geen aanleiding om het afgesloten onderzoek te heropenen”, zo laat de gemeente weten.

Geen NGE

“De conclusie uit het afgeronde onderzoek naar de NGE’s op het strand van Den Helder: REASeuro heeft ca. 4,5 hectare onderzocht en geen NGE gevonden. De benader werkzaamheden in de primaire en secundaire opsporingsgebieden hebben geleid tot een vrijgave tot aan het grondwaterpeil. Voor de dieper gelegen objecten bestaat momenteel geen aanleiding om op basis van de huidige resultaten nader NGE bodemonderzoek uit te voeren. Het strand kan veilig worden betreden voor regulier gebruik.”

Honderd procent garantie, dat er nooit meer iets wordt gevonden, geeft de gemeente niet. “Er bestaat altijd een kans, dat er nieuwe NGE binnen of buiten het opsporingsgebied worden gevonden, door wijzigingen in het maaiveld onder invloed van weersinvloeden. Wanneer bij het aantreffen van NGE de autoriteiten worden gewaarschuwd, kunnen de juiste beheersmaatregelen worden genomen en de risico’s op veiligheidsincidenten met NGE op het strand verkleint worden.”

Den Helder Actueel, 6 november 2018 – 11:13

Reacties:

e
6 november 2018 at 12:41
Kijk , eerst het strand veilig verklaren , en na ophef hierover , toch maar even terugkrabbellen naar honderd % garantie geven dat er nooit geen NGE’s gevonden worden binnen of buiten het onderzochte gebied kunnen we niet. Dit noemen ze nu , een slag om de arm houden.

HZdwg
6 november 2018 at 13:36
Ik ben allesbehalve een bewonderaar van Schuiling, Menneke, maar hier protesteer ik tegen. Laag en smerig!

HZdwg
6 november 2018 at 13:57
Dit slaat natuurlijk niet op e, maar op een reactie die inmiddels terecht is weggehaald.

SVB
6 november 2018 at 13:49
Mooi zou zijn als Ed Mallekoote nog even gaat graven en er nog wat naar boven haalt, uiteraard zonder inspanning en zonder gevaar voor zichzelf… kijken we de gemeente dan te melden heeft!

Judge X
6 november 2018 at 14:02
De gemeente Den Helder heeft door haar steeds amateuristische aanpak – daar zijn we goed in – waarschijnlijk weer een niet doordachte opdracht verstrekt, waardoor de actie wel geld heeft gekost, maar geen resultaat heeft opgeleverd.

Voordat je zo’n opdracht verstrekt, consulteer je m.i. bijvoorbeeld een specialist van de EOD of onze eigen Duik- en Demonteer-ploeg van de KM, samen leg je dan een eenvoudige plan van aanpak neer voor opsporing van NGE’s tot aan het grondwaterpeil – dat waarschijnlijk sterk kan variëren door de verschillen van Eb en Vloed – en je laat het EOD- of Marine-mannetje ook controle uitvoeren aan gebruikte apparatuur en uitvoering van de werkzaamheden.
Veel meer zal het project daardoor niet kosten, terwijl het resultaat wel wat hoger uit zou vallen als de “0” van nu.

Maar ja, ik heb er natuurlijk geen verstand van ….; dat is dan ook de reden DAT IK HET ZÓ ZOU AANPAKKEN!!! 😉

Judge X
6 november 2018 at 14:35
Citaat uit het artikel: “Er bestaat altijd een kans dat er nieuwe NGE’s binnen of buiten het opsporingsgebied worden gevonden, door wijzigingen in het maaiveld onder invloed van weersinvloeden.”

Deze uitspraak is toch wel het bewijs, van het amateuristische denkvermogen van ons bestuur; immers, de verandering van het ‘maaiveld’ binnen het opsporingsgebied – meestal afslag – , heeft geen enkele invloed op het grondwaterpeil, dat blijft zich gewoon bewegen binnen de eerder genoemde dagelijkse variatie.
Alles wat aan gevaarlijke NGE’s binnen het afgezochte gebied opduikt, zal dus duiden op weggegooid geld en een mislukt project.

Dick Berts
6 november 2018 at 15:24
Bij Ed Mallekoote voel ik gezond boerenverstand en oprechte ongerustheid over zijn medemensen. Bij de gemeente voel ik blind formalisme -die teksten alleen al, zucht- en uitsluitend angst voor schadeclaims.

Anton Hagen.
6 november 2018 at 15:33
Beste heer Berts,
Het gemeentebestuur heeft ABSOLUUT geen angst voor schadeclaims,waarom zouden ze?
Want het zijn dan uiteindelijk de inwoners van Den Helder welke het gelag gaan betalen.

e
6 november 2018 at 16:24
Kijk , nu zijn we er . Als een inwoner van Den Helder, probeert die schadeclaims te voorkomen , door te waarschuwen dat de gemeente op een verkeerd spoor zit, dan wordt je opeens gedegradeerd tot azijnzeiker.

RB
6 november 2018 at 17:56
waarom trekt iedereen hier een gecertificeerd bedrijf in twijfel?
omdat de gemeente de opdrachtgever is en we weer lekker tegen de gemeente kunnen schoppen?
Ed Mallekoote is wel zo betrouwbaar? terwijl hij wel met een schep tegen projectielen aan slaat omdat hij denkt dat het brandblussers zijn, nee daar heb ik nu weer totaal geen vertrouwen is, jullie klaarblijkelijk wel……

ed mallekoote
7 november 2018 at 08:34
Als antwoord op het geplaatste stuk
Geen nieuw strandonderzoek naar explosieven
De gebruikte apparatuur is van hoog kwaliteit. daar mankeert niks aan. maar dan moet je het wel gebruiken waar het voor bedoelt is. zoals men zelf al aangeeft is er 4,5 hectare grond onderzocht.. een kleine rekensom zegt dan dat het hier over 45000 vierkante meter gaat., zoals te zien was op de geplaatste foto was een rupsvoertuig met daarachter hangende de apparatuur. . wat achter het rupsvoertuig heeft gehangen.aan apparatuur deze meet alleen de verstoring van het magnetisch veld in de bodem als er staal in de grond zit zowel kleine als groot objecten. dus nogmaals deze meet alleen staal. voor de rest niks. dus granaten en andere NGE die staal bevatten spoort deze apparatuur op. al het overige NGE zoals springkoppen en ontstekers en dergelijke van aluminium, messing, brons, en koper detecteert deze apparatuur in ze geheel niet.
Waar het bedrijf Reaseuro mij in steunde en dit dus ook op tv heeft gezegd en dat de gevonden ontstekers en koppen levensgevaarlijk zijn bij verkeerd handelen en vaak dodelijk verwonden omdat deze zeer instabiel zijn geworden.
Deze NGE kan alleen gedetecteerd worden middels een metaal detector die deze metalen wel detecteert .
dan kom ik nu terug op de 45000 vierkante meter die is onderzocht. het bedrijf zelf had een detector in bezit op het strand die net zoals mijn detector deze ferro/ non ferro metalen detecteert. mijn detector en die van hun zijn zo goed als gelijkwaardig dus doen we niet onder voor elkaar . voor de geen die opgelet hebben heb ik maanden lang op het strand gelopen bijna dagelijks. in die tijd heb ik geen 45000 vierkante meter afgezocht. als ik dan even terug denk aan wat de gemeente mij zij.zouden ze ongeveer tien meter breed van het strand pakken voor onderzoek. dan kom ik op 4,5 kilometer lang en breed 10 meter. voor zover ik weet zijn ze begonnen op dinsdag en vrijdag zijn ze naar huis gegaan. ik ben op twee dagen aanwezig geweest die besteed zijn aan het opgraven van mogelijke NGE
Dan blijven er nog twee dagen over om met een detector dit gebied af te zoeken naar ontstekers en andere aanwezige NGE. iets wat geheel onmogelijk is met maar een detector. daarbij komt ook nog dat ze alleen deels op deze plaatsen hebben kunnen zoeken waarvan verdenking aanwezig was van NGE. wetende dat dit onmogelijk is om zo een groot gebied in deze te korte tijdsbestek te onderzoeken.
Dan ben ik door het bedrijf uitgenodigd om op mijn aanwijzing in de ochtend NGE die ik gevonden had te ruimen maar door onstuimig weer dit niet mogelijk was. maar ik vindt tussendoor nog wel een ontsteker op het strand.
dan is er van de twee dagen die over bleven zeker een halve dag vergaan voor een uitzending van het Nhnieuws en om de spullen te pakken en naar huis terug te keren.
Dan vervolgens met deze wetenschap op zak te hebben dat het onderzoek niet is verricht zoals men zegt.word de EODD gebeld en het nhnieuws. met de mede deling dat het strand schoon wordt verklaard waarvan het Nhnieuws reportage heeft gemaakt. waarvan aan mij werd gevraagd aanwezig te zijn
waarop ik heb gemeld ik wil mijn naam hier niet aan verbonden hebben, dus ik ben ook niet aanwezig geweest bij deze uitzending. schoon strand verklaring geven terwijl ik in de ochtend nog gewoon een ontsteker vindt.
Ik ben geen lid of werknemer van de EODD. ik heb er ook niet voor geleerd. maar ik heb er ondertussen zoveel in handen gehad en ervaring opgedaan (100derden) van klein tot groot. bij het zoeken naar ander waarde relikwie ik weet ondertussen wat wel en wat niet te doen ik zing mijn tijd wel uit. en dan maar hopen dat anderen niks overkomt.
Maak mij niet uit voor leugenaar. want ik heb niks te verbergen of te verdoezelen. ik heb ze gerust allemaal op een rij. mijn naam hieraan verbinden aan een onderzoek wat niet verricht is naar behoren, maar wat men wel beweerd.. wil ik niks mee te maken hebben.
een uitnodiging van het nhnieuws heb ik niet gekregen om mijn woord te doen. wel heeft het nhd er een stukje over geschreven. mijn dank is groot.
En bij deze heb ik mijn woord gedaan bij denhelderactueel

Ed Mallekoote
PS voor de persoon met de afk RB
het volgende, ik had je reeds al gemeld dat ik eerder al twee brandblussers had gevonden op deze diepte ivm een strandtent die was afgebrand. en dat deze toevallig bijna dezelfde diameter had als de gevonden bom.en ik er mijn schepje van tien centimeter breed bestaand uit aluminium bovenop zet als zijnde een klap op heb gegeven met een schep.dat heet zoeken naar spijkers op laag water, maar voor zover ik je reacties kan lezen bestaat het bij jouw voornamelijk uit de draak steken met een ieder.

Judge X
7 november 2018 at 11:20
Ik zou het totale 5 fasen-plan wel eens willen lezen:
https://www.reaseuro.nl/
Met name stap 3 en 4, maar vooral natuurlijk 5:
https://www.reaseuro.nl/diensten/fases/projectplan
https://www.reaseuro.nl/diensten/fases/uitvoering
https://www.reaseuro.nl/diensten/fases/proces-verbaal-van-oplevering

ed
7 november 2018 at 17:24
Zou je de gemeente moeten vragen naar document van inzage opgemaakte rapport. Maar dit zal wel afgeschermd zijn voor publiek vermoed ik

Judge X
10 november 2018 at 07:26
Een zoektraject van 10 meter breed op een strand wat minstens 40 meter breed is (zie foto), is dat logisch?
Breedte van het detectieapparaat ongeveer 5 meter schat ik, dus met een ritje heen en terug van 4,5 kilometer zit je aan die 45.000 m2.
Op zoek naar ijzeren/stalen bommen en granaten werd er niets gevonden en voor de écht gevaarlijke zaken, zoals instabiele ontstekers en springkoppen gevat in aluminium, messing, brons of koper ontbrak het verder aan tijd ….
Wat een treurnis.

ed mallekoote
10 november 2018 at 19:47
En dat is correct geantwoord. Vandaar ook dat ik mijn naam in ze geheel er niet. Meer aan verbonden wil en wou hebben. Dat heb ik dus vandaag ook gemeld bij de uitzending van los waar ik vanmorgen mijn verhaal heb gedaan om 11.40hr en daar wil ik het eigenlijk bij laten. Ik heb mijn best gedaan beste mensen. Maar als een bedrijf ingehuurd door de gemeente aan handen en voeten is gebonden. Wat moet je dan verder als burger zijnde..
Afstand nemen en hopen dat er niks gebeurd.
Ed mallekoote.

Ooooh
15 november 2018 at 08:22
De onderzochte gebieden zouden door u zijn aangewezen ???

ed
18 november 2018 at 03:37
Dat is correct. Zie eerdere berichten. Missende info ontbrekend. voor een juist locatie bodem onderzoek te verrichten.

https://denhelderactueel.nl/2018/11/geen-nieuw-strandonderzoek-naar-explosieven/

Handgranaat gevonden op strand Julianadorp

Julianadorp – Op het strand van Julianadorp is zondagmiddag een handgranaat gevonden. Volgens de politie was de granaat niet gevaarlijk.

De politie vermoedt, dat het gaat om een oude handgranaat. Omdat er geen gevaar was hoefde de Explosieven Opruimingsdienst niet in actie te komen. Het explosief is meegenomen door agenten.

Helderse Courant, 20 januari 2019, 18:21

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190120_31887657/handgranaat-gevonden-op-strand-julianadorp

Handgranaat op strand Julianadorp

Julianadorp – Op het strand bij Julianadorp is zondagmiddag een handgranaat gevonden. De handgranaat is gevonden door iemand, die met een metaaldetector op het strand was.

De handgranaat bleek niet gevaarlijk te zijn en is in overleg met de Explosieven Opruimingsdienst meegenomen door de politie.

Waar de handgranaat vandaan komt, is niet bekend.

NH Nieuws, 20 jan 19 – 19:03

Reacties:

RB
20 januari 2019 at 19:38
handgranaten vinden is tegenwoordig in de grote steden dagelijkse kost….

Andrea
20 januari 2019 at 20:12
Iemand de handgranaat zelf geplaatst? Of is het strand toch niet zo veilig als Burgemeester Koen Schuiling ons doet geloven.
Ed Mallekooten heeft altijd gezegd dat het onderzoek van de gemeente niet deugde. Volgens mij krijgt hij gelijk en liegt Burgemeester Koen Schuiling voor de zoveelste keer. Een burgemeester moet voor de veiligheid zorgen van zijn burgers. Hier in Den Helder heeft de Burgemeester helemaal niets met zijn inwoners…

RB
20 januari 2019 at 20:29
Ed de granaat geplaatst om z;n gedram kracht bij te zetten?
e
20 januari 2019 at 21:30
Rb, je gaat nu echt te ver om zonder enig bewijs!!! , zomaar iemand aan de paal te nagelen.!!!

RB
20 januari 2019 at 21:36
ik nagel helemaal niets, stelde alleen maar een vraag n.a.v. Andrea haar bericht (een vraagteken aan het eind van een zin betekend een vraag namelijk)

e
20 januari 2019 at 21:51
HEEFT !! RB een bericht geplaatst, om Ed aan de paal te nagelen ???? Je kan ook iemand in een kwaad dag licht zetten met een ???? En je verschuilen achter een bericht van Andrea , is helemaal min/laf !!. Het is al om bekend, dat je Ed zijn bevindingen niet serieus neemt ,en op de hak neemt. Dus jou opmerking over Ed , is niet zo onschuldig, als jij dat doet voor komen.

RB
20 januari 2019 at 22:01
u ziet spoken m’n beste, trouwens als u totaal niets met het onderwerp te doen hebbende denigrerende reacties plaatst is dat wel gepast en hoe geinig zo samen met een stukje tops inventaris , maar ik mag geen vragen stellen?
weet u als u zich zo aangevallen voelt is er een gezegde bij te bedenken, waar rook is is vuur, u bent veel te fel en dat riekt, en hier laat ik het bij, fijne zondag avond

Sigmund
20 januari 2019 at 22:00
Volgens mij heeft om te beginnen Andrea burgemeester Schuiling in een kwaad daglicht geplaatst.
“Liegen” is tegen beter weten in bewust een onwaarheid debiteren.
En dat is in dit geval bewezen noch aannemelijk gemaakt!
Daar komt nog bij: “De handgranaat bleek niet gevaarlijk te zijn”……

Andrea
20 januari 2019 at 22:22
Het is heel simpel, een granaat is altijd gevaarlijk als je niet weet hoe er mee om te gaan.
En Burgemeester Schuiling heeft gezegd dat het veilig op het stand is en er geen NGE ’s op het strand aanwezig waren tot grondwaterpeil (DHA 31 okt). Dat blijkt dus niet zo te zijn en er is dan geen andere conclusie te trekken dat hij liegt.
RB probeert Ed Mallekooten onderuit te halen na aanleiding van mijn reactie. Maar Ed Mallekooten heeft ons op een juiste wijze ingelicht dat er nog steeds NGE ’s aanwezig zijn op het strand.
En de beschuldiging van RB dat Ed Mallekooten een granaat zou hebben geplaatst is ongehoord!
We moeten blij zijn met een man als Ed Mallekooten, die ons de juiste informatie geeft, terwijl het gemeentebestuur doet alsof hun neus bloed. Ed Mallekooten had in mijn ogen Jutter van het jaar mogen zijn.

ed
22 januari 2019 at 02:06
Naar mijn weten heb ik niet eens in de lijst gestaan voor jutter van… Nou lig ik daar niet echt wakker van.. Maar dat je mij nomineert hiervoor.. Vind ik een mooi gebaar.
Gezien alle reacties zal ik proberen een aantal te beantwoorden.

e
20 januari 2019 at 22:38
Dat wat Andrea schrijft , is natuurlijk ook niet goed, dat de burgemeester om dit in een kwaad daglicht wordt gesteld.. Men kan van de Burgemeester niet verwachten , dat hij persoonlijk, met een detector het strand op gaat , om te controleren of er werkelijk geen explosieven meer liggen. Hij moet er op kunnen vertrouwen , dat de veiligheid, na onderzoek , van een gerenomeerd bedrijf , gegarandeerd is. Maar…, Als er na dat onderzoek, nog steeds berichten komen en bewijzen , dat er nog van die rotzooi gevonden wordt,( gevaarlijk of niet ) mag dat zomaar niet aan de kant geschoven worden. Noch , dat er door iemand een bericht met vraagtekens de wereld in gestuurd wordt , dat , dat explosief, daar dan wel om wille van gedram neergelegd zou zijn. Al staan daar dan twintig vraagtekens bij , het blijft iemand zonder enig bewijs ergens van beschuldigen.

Andrea
21 januari 2019 at 08:31
Burgemeester koen Schuiling is verantwoordelijk voor de veiligheid. Hij is ook door Ed Mallekooten gewaarschuwd dat het onderzoek niet alle NGE’s zou detecteren.
Dat Burgemeester in een kwaad daglicht komt te staan doet hij zelf om dat hij alle waarschuwingen naast zich neerlegt. Als hij vervolgonderzoek had gedaan dan had je mij niet gehoord.
Ik blijf erbij dat hij hierbij nalatig is geweest en dat is een burgemeester onwaardig.

e
21 januari 2019 at 09:31
Persoonlijk aansprakelijk, Ambtelijke en politieke aansprakelijkheid, zijn niet hetzelfde.

Judge X
21 januari 2019 at 01:34
Zeer onduidelijk bericht lijkt mij en dus zelfs mogelijk een plastic speelgoed exemplaar.

Ad
22 januari 2019 at 11:37
plastic granaat…. gevonden met METAAL detector.
weltrusten…..

Judge X
22 januari 2019 at 12:39
Dat staat er niet. 😉

Monique_K
22 januari 2019 at 16:31
Ik quote uit het bericht:
De handgranaat is gevonden door iemand die met een metaaldetector op het strand was.

RB
21 januari 2019 at 07:41
hier wordt nu weer van alles gesuggereerd maar lag die ongevaarlijke handgranaat wel in het gebied dat door dat bedrijf is onderzocht en veilig verklaard? (kijk daar is weer een vraag) dat staat niet duidelijk in het stukje, en ze hebben niet het hele strand afgezocht…..

e
21 januari 2019 at 09:43
Geen enkel explosief is ongevaarlijk, dat was het eerste wat ik in dienst leerde. Als je zoiets vind, moet je er altijd van uitgaan dat de vondst levens gevaarlijk is. Het is hoe je er mee omgaat. En als je niet, weet hoe of wat , , blijf er dan verre van, m.a.w. Blijf er met je poten van af ! Dus als er door de politie geconstateerd wordt dat het om een ongevaarlijke granaat gaat , dan is dat waarschijnlijk een oordeel van een deskundige, en( als je er niets gek mee doet ) geval .

ed mallekoote
22 januari 2019 at 04:37
Beste mensen.
gezien alle reacties zal ik hierop antwoorden. en dan voor de duidelijkheid…ik heb hierin in ze geheel niks te verliezen in welk opzicht dan ook. ik sta 100% in voor mijn bevindingen.die ik heb ondervonden de afgelopen 2 jaar waarin mij veel duidelijk is geworden over het afhandelen van aangetroffen en of achtergebleven NGE op het strand.en de mensen die hier op welke manier dan ook aan zijn verbonden.
wat de een of de geen met deze info doet moet hij/zij zelf weten.
Vanmorgen vroeg ging bij mij de telefoon. dag ed je spreekt met ….. van het ….nieuws.(de persoon en de daarbij behorende lokaal nieuws te noord Holland laat ik even in het midden.en nog geen tien minuten later ook een 2de courant verslaggever aan de lijn gehad.
ik heb vernomen dat je weer op het strand bent geweest en een granaat hebt gevonden.waarop ik kon mede delen dat ik dat niet geweest ben. en ook geen idee heb wie dit was. en dan wil de reporter mij een aantal vragen stellen of dat goed was.. waarop mijn antwoord nee was. en ik het volgende mede deelde. ik heb vanaf het begin al heb gezegd tegen jouw dat het gelopen onderzoek en gedane onderzoek niet naar behoren is ingevuld. waar jij zelf hebt bijgestaan en uit de mond van deze persoon zelf hebt kunnen horen.ondanks dit gegeven heb jij je vastgehouden aan de deskundigheid van deze persoon omdat deze tegen jouw had gezegd dat de gebruikte apparatuur wel degelijk alles detecteerde ondanks de eerdere gesproken woorden. en de door mij uitgezochte verkregen info. moest het zo wezen dat hoe dan ook je de primeur moest maken met een uitzending strand is vrij van explosieven. waarop ik absoluut niet bij aanwezig wou zijn, en mijn naam hierin ook aan niet aan verbonden wil hebben. wetende dat het strand nog vol ligt met NGE. gezegd hebbende dat ik het kwalijk vond dat jullie mij zo te kakken hebben gezet. terwijl je wist dat ik gelijk had toen en nu.waarop ik als antwoord kreeg ja maar hij zij dat de apparatuur wel degelijk alles detecteerde.. nee niet liegen tegen mij, niet afschuiven enz enz gewoon jezelf maar eens aanwijzen. mijn hoge woord is er uit en zo denk ik erover, dan volgen er nog wat andere vragen die ik netjes heb beantwoord deze vragen waren onder andere ben jij nog op het strand geweest na de uitzending. ja twee keer en van die twee keer heb ik nge aangetroffen. .zeer zware munitie…deze heb ik achter gelaten waar ik deze had gedetecteerd. ik heb hiervan ook geen melding gedaan. aangezien men mij toch niet is vol persoon aanziet vindt ik het dan ook niet mijn verdere verantwoording om dit te gaan melden. . Wat vindt jezelf van de situatie die is ontstaan op het moment. dat heb ik je al eerder mede gedeeld . van het begin af aan tot laatste uitzending heeft men vaak genoeg geprobeerd om mij in slecht zin neer te zetten zijn de afhandelingen niet goed op elkaar afgestemd . de lokaal politiek die zich hierin mengde liet het afweten omdat een burgemeester heeft gezegd als je ervan afblijft gebeurt er ook niks.en elke burger is inmiddels op de hoogte hoe hij of zij moet handelen bij gevonden NGE. allemaal bla bla bla
de aantijgingen die mij aangerekend werden maar in ze geheel onjuist waren. en zodoende men dit probleem probeerde af te wimpelen.veel wijzen naar een ander om zo het echte probleem te ontzien.ik ben neergezet als zijnde een boeman. en eigenlijk ben neergezet als lastige burger.. maar dat is eigenlijk altijd wel het geval met een klokkenluider.
het gesprek eindigde met ik ga toch nog verder onderzoek verrichten en hou je hiervan op de hoogte. einde gesprek. dus zo denk ik nu ondertussen over de kwestie NGE op het helderse strand.
Als antwoord op de geplaatste berichten wat er tamelijk veel zijn.
Dat een RB berichten mag en kan plaatsen om een kwaad daglicht te zetten is mij niet duidelijk maar ik zal de beheerder eens vragen waarom dit mogelijk is gezien de regels die opgesteld zijn en men moet aanvaarden.
De vraag werd gesteld is de granaat wel of niet aangetroffen in het gebied wat is onderzocht.
Antwoord, De granaat is aangetroffen op gebied wat is onderzocht op NGE.
Het totaal onderzochte gebied is 45000 vierkante meter. tenminste als men hierover de waarheid spreekt en daar valt dus ook strandopgang julianadorp onder. Als men dit onderzoek naar juist hadden afgehandeld was deze granaat wel degelijk op en in kaart gebracht. het is ook mogelijk dat de granaat later is aangespoeld of door een gevonden passant deze heeft achter gelaten op het strand. nadat hij deze eerder had gevonden en op deze plek zich hiervan heeft ontdaan. zegt u het maar.
Elk projectiel oftewel NGE aangetroffen op het strand moet benadert worden als levensbedreigend. vandaar ook dat er een speciale eenheid in het leven geroepen is om deze NGE onschadelijk te maken.deze noemt men de EODD. een eenheid die hiervoor aangesteld is door de overheid en hiervoor is opgeleid .Daar valt de Politie dus niet onder. en zijn dus ook niet bevoegd om een beslissing over NGE te mogen maken en wat hiermee te doen. dit moeten zij over laten aan de EODD. dat de Politie niet bevoegd is om deze beslissing te mogen doen, is mij mede gedeeld door een dienstdoende ambtenaar. zodoende dat ik dus weet dat zij hierin geen bevoegdheid hierover hebben. tevens is mij mede gedeeld dat er maar een paar politie agenten zijn in nederland die hierin bevoegd zijn en een kleine opleiding hebben genoten omtrent NGE. en voor zover ik weet en mij is mede gedeeld woont de eerst dichtbij zijnde die hierin bevoegd is om een beslissing te mogen nemen in hoorn. ik heb contact gehad met deze man via de mail. en wat mij hierin opviel is dat deze wel verstand had van NGE. en de meeste overige agenten die ik de afgelopen jaren heb gezien en ter plaatse zijn geweest er de ballen verstand niet van hebben.
dus of de juiste beslissing is genomen door een als zijnde agent met bevoegdheid over NGE. lijkt mij zeer klein dan wel onwaarschijnlijk. maar ik sluit het natuurlijk niet uit. al zet ik er een kanttekening bij want als dit een granaat betrof die mee genomen is door de agenten in een dienstwagen die hiervoor totaal niet geschikt is. en ook niet voor gebruikt mag worden ivm explosie gevaar en zodoende zij zichzelf in gevaar brengen en anderen is dit uitgesloten dit geld tevens ook voor vervoer van zeer zwaar vuurwerk dit mag ook niet in deze voertuigen vervoerd worden.hiervoor zijn speciale voertuigen in het leven geroepen die oa in bezit zijn van de EODD.
dat er afgelopen weekend fouten zijn gemaakt is mij wel duidelijk, mensen die er niet voor bevoegd zijn om zulke beslissingen te nemen is al kwalijk genoeg . immers zijn dit de mensen die toezien op regelen wetten die nageleefd moeten worden dus als voorbeeld functie dienen. dat NGE in een gewone auto vervoerd worden.behalve dan dat zei een paar blauwe lampen en sirene en nog wat spullen extra hebben valt dit echt onder de categorie gewone auto.
Dat men geen weet heeft van de NGE wat deze kan veroorzaken en de gevolgen bij ontploffing is mij ook wel duidelijk. want een normaal persoon zal nooit en ten nimmer NGE in auto vervoeren, de uitzonderingen daar gelaten en de niet beter wetende flapdrol dan..ah het is maar een klein stukkie ken makkelijk..
Dat er nog NGE op het strand aanwezig is 10000% zeker heb ik het na verklaring in krant en welke media dan ook. strand is vrij van explosieven… aangetroffen op het strand. 100% yes. heb ik melding gedaan nee. als men op welke manier dan ook een uitweg zoekt om het maar niet serieus te nemen, of op te pakken, wie ben ik dan om nog enig melding te doen. of als serieus zijnde aangezien te worden of te worden behandeld en naar gehandeld word.
nee beste mensen ik bedank hiervoor. Dat het een keer fout gaat daar is het wachten gewoon op. het is niet de vraag of het kan gebeuren , . maar wanneer het een keer gebeurt..
Dat de gemeente heeft laten zien dat zij een onderzoek hebben laten verrichten is duidelijk geweest in alle kranten, dat de gemeente heeft laten weten dat er waarschijnlijk nog NGE op het strand aanwezig is hebben ze ook laten weten. dat de gemeente een vrij brief in handen heeft hebben ze ook laten weten.een afgerond onderzoek en een verklaring dat het strand schoon is verklaard. Zegt in ze geheel niks over het gedane onderzoek.maar de gemeente is wel vrij geklaard van verdere onderneming ondanks dat ook zei weten dat dit aan alle kanten rammelt. en als er wat gebeurt kunnen ze een ieder laten zien kijkt u eens wij hebben hier de documenten van het gedane onderzoek.wij hebben ons best gedaan, tja dat dit kan gebeuren dat neme ze op de koop toe.
Dat ik mijn tijd wel door kom op het strand geen probleem.
Ed

RB
22 januari 2019 at 07:52
“twee keer en van die twee keer heb ik nge aangetroffen. .zeer zware munitie…deze heb ik achter gelaten waar ik deze had gedetecteerd. ik heb hiervan ook geen melding gedaan”
.
“nee beste mensen ik bedank hiervoor. Dat het een keer fout gaat daar is het wachten gewoon op. het is niet de vraag of het kan gebeuren , . maar wanneer het een keer gebeurt..”
.
lekker verantwoordelijk van u, puberaal zelfs, stampvoetend dat u geen gelijk krijgt, en vreemd vinden dat u niet voor vol aangezien wordt, die andere meneer die de granaat gevonden heeft tenminste een verantwoordelijkheidsgevoel … en wat als er straks een onschuldige toerist ontploft dankzij uw achtergelaten NGE, gaat u dan triomfantelijk zeggen “zie je wel” en hoopt u wel voor vol aangezien gaan worden?
.

Henk
22 januari 2019 at 18:14
Ik geef RB hierin groot gelijk, RB… jij weet dit nu!!!
Ik heb een goed idee…, om de argeloze toerist te waarschuwen.
Laten we op zoveel mogelijk reviewsites over Den Helder het gevaar benoemen dan geven we de onschuldige toerist in ieder geval eerlijk de kans, zelf een keuze te maken of hij mee wil doen aan een soort Russisch roulette of niet terwijl hij het strand bezoekt, dit zal mijn geweten in ieder geval sussen.
Wie doet er mee???
Misschien kunnen we er zelfs een filmpje over maken en het op media als facebook laten rouleren.

ed
22 januari 2019 at 18:20
Goed idee van je En meld er meteen even bij dat de burgemeester heeft gezegd als je er vanaf blijft is er niks aan de hand. Dit zijn zijn Woorden niet die van mij.

ed
22 januari 2019 at 18:17
Volgens de gemeente is het strand vrij van explosieven. Terwijl ik op de dag van deze verklaring nog NGE aantrof. Van alle door mij aangetroffen NGE is melding gedaan. En afgehandeld zoals je had kunnen lezen.. Dat dit mij velen onnodig uren heeft gekost wachtende op de politie en of eodd daar heb je mij niet over gehoord in dit verhaal. Je hebt mij ook niet horen zeggen dat ik daar ook uren en uren heb staan te wachten voor Jan met de korte achter naam omdat ze gewoon niet kwamen opdraven. Daar door mij gevonden NGE gemarkeerd was en dit aan de juiste instantie heb doorgegeven zelfs dan nog niet eens de moeite werd genomen na een aantal weken om de NGE op te halen. Deze instanties hun verantwoording niet zijn nagekomen. En er zorg voor moeten dragen, is voor mij een raadsel. Zij moeten dit probleem oplossen en niet aan een burger over laten die er door schade en schande verstand van heeft verkregen. Daar hoor je mij niet over klagen. Als ik een melding heb gedaan bij de meldkamer 112 en dat zij dan niet weten wat ze moeten doen in zo een geval ik hun moet uitleggen wat de procédé is die ze dan moeten doen is al helemaal van de zotte. En daarboven op ook nog eens gaan zeggen hoe ik dit moet gaan oplossen is natuurlijk helemaal niet goed te praten. Maar heb wel alle meldingen die ik heb gedaan volstaan en naar juistheid afgehandeld. En dat de dames en heren het nu zelf een keer oplopen omdat het die dag koud is en ze graag van object beveiliging af wilde nemen ze een besluit die niet goed te keuren valt op geen enkele manier. Dat jij mij op wat voor manier dan ook maar in een slecht daglicht wil zetten is overduidelijk.
Dat ik geen meldingen meer doe van gevonden NGE hebben deze instantie zelf aan de hand gehaald. Ik heb het niet verzonnen. Ik ben niet verantwoordelijk voor deze achtergelaten teringzooi op het strand. En omdat ik zo behandeld word kun je verwachten dat wie de bal kaatst…. En zoals de burgermeester zelf zegt.. Zijn zijn woorden.. Niet die van mij.. Zolang je er vanaf blijft is er niks aan de hand.. Wie is er nu dan verantwoordelijk als het fout gaat.. De eodd. De politie. De burgermeester. Het onderzoek bedrijf. Of ik of de geen die op het strand loopt en doet of hij van niks weet..
Maar kortzichtig zoals je bent. Dat je niks anders te doen hebt en mij probeert in een slecht daglicht te plaatsen. Dan te zoeken naar en of verwijten te slingeren. En dan ook nog eens doet voorkomen dat ik die troep op het strand heb achter gelaten zegt mij meer da. Genoeg over het gehalte wat er in je boven kamer zit..
Verantwoording en je verantwoordelijkheid nemen en geven.. Ik heb mijn verantwoording hierin genomen.

Anton Hagen
22 januari 2019 at 11:13
Geachte heer Ed Mallekoote ,
Ik heb mij tot nu toe nooit bemoeid met het eventuele gevaarlijke spul wat nog op ons strand ligt,dat laat ik over aan deskundigen en hobbyisten zoals u.
Ook oordeel ik niet over het gegeven dat er nog gnoeg van die troep zou liggen,ik weet dat simpelweg niet.
Maar u schrijft hier dat u al WEL NGE HEEFT AANGETROFFEN!
Naar mijn mening is het dan wel UW BURGERPLICHT OM HIER MELDING VAN TE MAKEN BIJ DE BEVOEGDE INSTANTIES,of ze u nu WEL of NIET serieus nemen doet niet ter zake,u hoort dat simpelweg te MELDEN!!
Het NIET melden is in mijn ogen behoorlijk asociaal!!!
Ik had u voor verstandiger aangezien.
Zeker u die goed weet hoe gevaarlijk die troep kan zijn!!!!!
Met vriendelijke en bezorgde groet,
Anton Hagen.

e
22 januari 2019 at 11:37
Die NGE’s , komen waarschijnlijk van de zeebodem. Die rommel, is een erfenis uit WO2 welk na de oorlog gewoon in zee gedumpt is, en dat gaat echt niet over 1 of twee kisten die daar gedumpt zijn , maar over hele vrachwagen ladingen. die daar de plomp in gegaan zijn . Er zijn langs de kust verschillende van die munitie dump putten te vinden. Zolang er zand wordt opgespoten voor kustversteviging, zal je die rotzooi blijven vinden.

kytoma
22 januari 2019 at 13:22
Op een deel van de bodem ligt dertig miljoen overgebleven ongebruikte munitie uit de oorlog. Dat zijn 800 vrachtwagens vol met bommen en granaten. Tussen 1945 en 1967 heeft het leger de munitie gestort. Dat was toen nog een acceptabele oplossing.De Noordzee idem dito

e
22 januari 2019 at 16:31
Geen spat veranderd.

Judge X
22 januari 2019 at 12:17
Groot gelijk Ed, gewoon laten liggen die handel, dat de overheid z’n werk niet goed doet en heeft gedaan en zich verder niet verantwoordelijk acht is hun pakkie an.
En anders geven ze je maar een GPS apparaat waar je de exacte coördinaten van af kan lezen en mee door kan geven, dat werkt kostenbesparend en daar worden hopelijk alle betrokken deelnemers blij van.

ed
22 januari 2019 at 19:11
Dit is toen der tijd ook geopperd. Om te markeren met een GPS. Maar daarbij dit moest ik dan wel even zelf verzorgen. Dus wederom bij mij de lasten neer leggen. Dat is en kan niet de bedoeling zijn. Dan moet je er zorg voor dragen dat de burger hierin gesteund word en niet het bekende afschuivense spel gaan spelen.

Henk
22 januari 2019 at 07:10
Ed, wat je nu schrijft is natuurlijk wel tegen het zere been van degene die hier zo nodig toeristen naar toe willen halen vanwege hun evenementjes etc, je staat in de weg van een bepaalde vriendjeskliek, het zou zo maar kunnen dat je daarom niet serieus wordt genomen, sterker nog wordt geridiculiseerd, simpelweg omdat het ze niet uitkomt en ze het vullen van hun eigen zakken belangrijker vinden dan de veiligheid en welzijn van de burgers(bekend verschijnsel overal waar te nemen in Den Helder).
Wens je sterkte in het behalen van je goede streven, eerlijkheid duurt het langst en respect voor je volharding.

ed
22 januari 2019 at 18:46
Beste Henk. Dank voor je berichtje.
Dat ik in de weg zit voor de ondernemers is mij wel duidelijk hoor. Een aantal keer ben ik benaderd geweest door ondernemers op het strand dat ik niet gewenst was in of op en bij hun omgeving. Zelfs een keer bedreigt door een persoon die zich liet bijstaan met een Duitse herder.. Ben ik niet echt van gediend en al helemaal niet van onder de indruk geweest.
Dat dit toeristen afschrikt begrijpelijk. Maar ja een toerist meer of minder maakt deze mensen niks uit.
Ik heb niks te verliezen in de zaak en de mensen mogen mij afvallen zoveel als ze willen. Maar eerlijkheid vanaf mijn kant gezien daar zijn de mensen niet echt van gediend.

Henk
22 januari 2019 at 20:01
Beste Ed, graag gedaan (-; , jij ook bedankt voor wat je doet voor de eerlijke mensen in Den Helder, een grote groep is wel trots op je.

ed
22 januari 2019 at 21:16
Tevens vergeet ik te melden dat ik bij een meeting was waar een ondernemer aanwezig was die sprak voor alle ondernemers. En deze wilde weten waar zij aan toe waren. Wat begrijpelijk is. Gezien de aantallen die werden aangetroffen. En wanneer de onderzoeken dan plaats zouden vinden. Zeker gezien het tijdstip.. Hartje zomer met goed vooruitzicht op zon dagen. Dat zij deze dagen nodig hadden voor hun inkomen. Waarop een ambtenaar hierop inhaakte wij zullen dit in overleg invullen. Met als antwoord op de meeting en de ondernemers tegemoet te komen. Zullen de onderzoeken plaats vinden als het geen zomer strand weer is. Dus werd geopperd in de nazomer. Wat voor mij verbazingwekkend over kwam. De ondernemers gaan voor de veiligheid van de strand gangers. Dus ook hierin was de verantwoordelijkheid al ver te zoeken.

Judge X
23 januari 2019 at 00:39
De tijd heeft blijkbaar bewezen, dat het spul – als er niet mee geknoeid wordt – minder gevaarlijk is dan men het toedicht, want met de vraag wanneer er voor het laatst op het strand een ongeluk heeft plaatsgevonden met gevonden oude NGE’s, kunt u het antwoord hierop al raden …. 😉
Wat natuurlijk niet betekend dat het dan maar naar huis moet worden meegenomen !

ed
31 januari 2019 at 00:53
Naar mijn weten hier in de noordkop waren twee texel personen gedeelte romp verloren en de andere was tja zeg het maar. Ergens bij aerdehout spelende kinderen met granaat die ze gevonden hadden. Een van de twee heeft het overleefd. En zo zijn er nog veel meer vb.

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/238882/handgranaat-gevonden-op-strand-julianadorp-aan-zee

https://denhelderactueel.nl/2019/01/handgranaat-op-strand-julianadorp/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/nh-weer-een-bom-gevonden-op-strand-den-helder-los-den-helder-vliegtuigbom-den-helder-casper-duin-vliegtuigbom-geen-reden-om-strand-te-mijden/
https://robscholtemuseum.nl/sophie-kuitens-zandvlakte-als-schatkaart-voor-detector-frank-muntjewerf-duizend-bommen-en-granaten-nh-opgraven-verdachte-objecten-strand-begint-dinsdag/
https://robscholtemuseum.nl/sophie-kuitens-zandvlakte-als-schatkaart-voor-detector-frank-muntjewerf-duizend-bommen-en-granaten-nh-opgraven-verdachte-objecten-strand-begint-dinsdag/
https://robscholtemuseum.nl/rien-floris-zorgen-om-verzanding-wad-wadden-center-afsluitdijk-open-anja-roubos-duurste-strand-l-o-s-strandgangen-vrij-van-explosieven-maken-nh-strand-vrijgemaakt/
https://robscholtemuseum.nl/sophie-kuitems-speurtocht-op-strand-den-helder-mega-klus-maar-hoognodig-nh-nieuws-geen-explosieven-gevonden-we-gaan-door-l-o-s-strand-voorlopig-vrij-van-explosieven/
https://robscholtemuseum.nl/sophie-kuitems-bomexperts-strand-den-helder-is-weer-veilig-ronald-boutkan-geen-explosieven-gevaar-meer-op-strand-den-helder/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image