R – Open brief aan het Noordhollands Dagblad

Afgelopen zaterdag 11 juni 2016 verscheen in het Noordhollands Dagblad een artikeltje van Leo Blank over Rob Scholte en het Rob Scholte Museum. Blank toont zich hier als een onbetrouwbaar journalist.
Afgelopen donderdag 9 juni 2016 om 17.10 uur sprak hij een kwartiertje met Scholte op diens kantoor. Eerder die middag had Blank Scholte telefonisch om commentaar gevraagd op de Antwoorden van het College van Den Helder op de vragen, die Beter voor Den Helder stelde over het Rob Scholte Museum (https://robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2016/06/RV16.0040-Beantwoording-van-de-schriftelijke-vragen-gesteld-door-de-fractie-Beter-voor-Den-Helder-inzake-de-eventuele-vestiging-van-het-Rob-Scholte-Museum.pdf). Blank had haast. Hij moest namelijk de trein van 17.34 uur halen, want anders kreeg hij ruzie met zijn vrouw.
De korte duur van het onderhoud was in principe geen probleem voor Scholte. Wel was het een probleem, dat Blank Scholte verzuimde te vertellen, dat hij van het voorgesprek met Scholtes krakende telefoon een heus artikel had gewrocht.
Dat bleek toen Scholte ’s avond 9 juni 2016 de op zaterdag 11 juni 2016 in het NHD te publiceren tekst ter correctie door Blank kreeg toegestuurd. Niet netjes vond Scholte dat en schreef daar Blank met kerende post een notitie over, waarvoor deze zich de volgende morgen 10 juni 2016 met de volgende woorden excuseerde:
“Je hebt gelijk, ik had je gisteren moeten zeggen dat er vandaag al iets in de krant verschijnt. Excuses. Ik neem aan dat je er kennis van hebt genomen en dat er geen bloed uit vloeit?”

Nee, dat door Blanks handelen allerlei zaken feitelijk onjuist zijn weergegeven, maakt het NHD niet uit. Fouten als bijvoorbeeld, dat het enige gesprek tussen wethouder Lolke Kuipers en Scholte, zoals staat gepubliceerd in het NHD van 10 juni 2016 (http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28176845.ece/Rob-Scholte-laat-zich-niet-zomaar-uit-museum-zetten?lref=SR_1) niet in december 2015, maar pas op 27 januari 2016 plaatsvond. Ach, een kniesoor, die maalt om een dergelijke foutieve rapportage. Daar vloeit geen bloed over.
Ook niet over het feit, dat behalve Kuipers en Scholte bij dit gesprek, dat een uur duurde, niet alleen de advocaat van Scholte Mr. Marcel Teunis en een mediator, zoals Blank verkeerd schrijft, maar ook Marc Nihot, de advocate van de Gemeente Mr. Anne-Marie Klijn van Nauta Dulith NV, Jaap Draaisma (van Urban Resort, door Blank verward met een mediator, waarover het gesprek onder andere juist ging) en een wel voorgestelde, maar verder onbekende, ambtenaar met zijn onafscheidelijke iPad aanwezig waren. Wat maakt het de lezer van het NHD uit?
Dat de huurovereenkomst tussen de Gemeente en Scholte niet eind 2014, zoals Blank in zijn artikeltje vermeld, gesloten is, maar al op 7 november 2008, maakt de verzwijging van Blank al heel wat bloediger. De verwarring van de journalist Blank ontstond waarschijnlijk door het volgende: op 7 december 2014 ondertekende wethouder Pieter Kos in aanwezigheid van twee getuigen een verklaring namens het College van Den Helder, dat het College de huurovereenkomst met Scholte onverkort in acht zal nemen. Uit de Antwoorden van het College, waarvan ook Kos nog steeds deel uitmaakt, blijkt onomstotelijk, dat nu opnieuw een schriftelijk gemaakte afspraak wordt verbroken. Eerder werd de uitbreiding van het Rob Scholte Museum al tegen de gemaakte afspraken in geblokkeerd.
Tot zover het artikeltje, dat Blank aan Scholte verzweeg.

Echt irritant en bloedig wordt het pas later als blijkt, dat Blank de door Scholte op de avond van 9 juni 2016 doorgegeven feitelijke correcties niet uitvoert en bewust foutief onveranderd opneemt in de uiteindelijke versie van Blanks artikel van zaterdag 11 juni 2016 in het NHD (https://robscholtemuseum.nl/leo-blank-schadeclaim-loopt-iedere-dag-op-kunstenaar-rob-scholte-niet-bepaald-nerveus-door-dreigende-huisuitzetting/).
Daar staat “250.000 euro” vermeld als hoogte van de door Scholte geleden schade. Alsof dit zo uit Scholtes mond gekomen is. Scholte is wel goed, maar niet gek. Letterlijk laat Blank Scholte zeggen:
“250.000 euro, maar dat is nog aan de lage kant.”
Dat is natuurlijk door Scholte nooit en te nimmer zo gezegd. Scholte is geen Malle Eppie. Het noemen van een exact schadebedrag is namelijk geheel niet in zijn voordeel. De omvang van de door contractbreuk van de Gemeente aan Scholte toegebrachte schade zou namelijk het voornaamste onderwerp van de “mediation” zijn, over de juridische vorm waarvan de Gemeente en Scholte het niet eens konden worden. De “mediation” zou de hoogte van het schadebedrag bepalen.
Scholte zelf meent, dat de schade, die hem door de Gemeente Den Helder is en wordt toegebracht, niet in geld uit te drukken is en daardoor ondertussen veel groter dan de financiële waarde van het oude postkantoor, thans het Rob Scholte Museum. Maar dat gaat hij uit strategische overwegingen toch niet aan Blank vertellen.
Scholte weet ook wel, dat de Jutters, Nieuwe Diepers en Heldenaren doodziek zijn van de financiële verkwisting, die voortvloeit uit het wanbeleid van het door henzelf indirect gekozen gemeentebestuur onder voorzitterschap van burgemeester Koen Schuiling.

Ook schrijft Blank onterecht, dat Scholte gezegd zou hebben:
“Als het oude postkantoor al verkocht wordt aan een ander, kan ik met die partij misschien een deal sluiten”.
Ook dat is een onware en foutieve weergave van het gesprek met Scholte. Opnieuw legt Blank hier Scholte moedwillig woorden in de mond en verzuimt, zoals afgesproken, Scholtes correcties uit te voeren. Scholte heeft slechts aan Blank proberen duidelijk te maken, dat als de Gemeente een nieuwe koper vindt deze koper het gebouw koopt met Scholte en zijn museum erin, omdat de overeenkomsten uiteraard ook na verkoop gewoon geldig blijven.
Blank denkt samen met zijn hoofdredacteur Ronald den Boer, dat hij zich dit bewust niet opnemen van feitelijk correcties door een geïnterviewde kan permitteren, omdat er toch geen haan naar kraait, maar Scholte pikt dergelijke journalistieke wanprestaties echt niet.
Eerder verweet Den Boer Scholte in navolging van wethouder Kuipers (http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27778584.ece/Wethouder-Den-Helder-Kunstenaar-Rob-Scholte-moet-goede-adviseurs-nemen) slechte adviseurs te hebben, te weten Dick Berts en Marc Nihot, in een NHD column (https://robscholtemuseum.nl/ronald-den-boer-analyse-hofhouding-van-kunstenaar-rob-scholte-zit-museum-in-de-weg/). Alsof Den Boer de werkelijke adviseurs van Scholte zou kennen. Berts reageerde als volgt: https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-redactiechef-helderse-courant-de-twee-eenheid-schuilingden-boer-pleegt-laffe-aanslag-op-rob-scholtemuseum/.

Nu op zaterdag 11 juni 2016 pakt Den Boer opnieuw uit met een column van zijn hand over “de kunst van het elkaar vinden”:
“Beide partijen (noot van R: Gemeente en Scholte) hebben zich inmiddels meters diep ingegraven. Zelfs over een onafhankelijke bemiddeling is ruzie ontstaan. Het college kondigt aan een koper te gaan zoeken voor het postkantoor, wat, als het al lukt een gegadigde te vinden, waarschijnlijk weer uitdraait op de verbouw tot appartementen. Scholte voorspelt op zijn beurt een lange juridische strijd en weet zelf al wie de winnaar wordt. Jammer voor Den Helder, waar over ongeveer alles heisa ontstaat, dat de kunst van het elkaar vinden ook in dit geval nog niet is ontdekt.”
De NHD journalisten Blank en Den Boer laten hier in kunstig samenspel zien hoe zij, evenals het gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Koen Schuiling, mede verantwoordelijk zijn voor het negatieve klimaat, dat alles overheerst in deze op zich prachtige stad Den Helder.
Natuurlijk heb ik helemaal niet voorspeld, dat het gaat uitlopen op een lange juridische strijd en al helemaal niet, dat ik zelf al weet wie de winnaar wordt. Zowel Blank als Den Boer leggen mij woorden in de mond. Ik zei:
“Ik hoop nog altijd op een redelijke poging van de gemeente uit de impasse te komen.”
Al helemaal vrees ik de rechter niet, zoals Blank me abusievelijk in de mond legt. Ook het foto onderschrift: “Ik vrees, dat we elkaar bij de rechter gaan treffen.”, komt niet uit mijn mond, maar uit de pen van Blank. Deze wens is blijkbaar de vader van hun gedachten.
O ja, en een volgende keer graag geen twee jaar oude foto’s, waar ik beroerd op sta, plaatsen bij jullie artikeltjes in het NHD of een snapshot van Blank, waarop het ontblote vlees van mijn amputaties zo duidelijk zichtbaar is.
Gewoon een keer een gesprek aangaan en als er geen geld is voor een fotograaf gewoon zelf een wat leukere foto maken. Dank!

Uiteraard geldt mijn uitnodiging tot het aangaan van een gesprek niet alleen de journalisten Blank en Den Boer, maar ook burgemeester Schuiling (die al vele keren werd uitgenodigd, maar tot dusver nimmer het museum heeft willen bezoeken), de wethouders, de gemeenteraad van Den Helder, alle ambtenaren, evenals alle inwoners van Den Helder en alle belangstellenden overal vandaan.
U weet ons in het museum, dat onverkort zes dagen per week open blijft, te vinden.