Ronald den Boer – Analyse: Hofhouding van kunstenaar Rob Scholte zit museum in de weg

Den Helder – Kunstenaar Rob Scholte wil het, burgemeester en wethouders zeggen het te willen en de gemeenteraad wil het. Waarom lukt het dan na jaren nog steeds niet om definitief een Rob Scholte-museum in het oude Helderse postkantoor te vestigen?

Krakend
Het overleg tussen Scholte en de gemeente is andermaal krakend vastgelopen. De kunstenaar weigert mediation (bemiddeling). Daarbij gaat het over de financiële schade die hij zegt te hebben doordat de gemeente afspraken niet nakomt. Het college wil wel over schadeclaims praten, als de kunstenaar concreet maakt waar deze op zijn gebaseerd.

Onafhankelijk
Scholte zegt via zijn advocaat dat mediation (bemiddeling onder leiding van een voor beide partijen acceptabele onafhankelijke jurist) nergens toe leidt. De gemeente vindt dat zolang de kwestie met de claims niet is opgelost, van enige verkoop van het gebouw of de door hem geëiste uitzetting van medehuurders geen sprake kan zijn.
Drie colleges en vier wethouders – zowel van links als rechts – hebben zich inmiddels op het Scholte-museum stukgebeten. De laatste wethouder Lolke Kuipers (D66) zei deze week dat de kunstenaar misschien ‘zijn team moet aanvullen met goede adviseurs.’ Politiek jargon voor: Scholte moet eens adviseurs zoeken die wél echt aan een goede oplossing voor de kunstenaar willen bijdragen. Die uitspraak deed de wethouder niet zonder reden.
Rob Scholte heeft de afgelopen jaren een hofhouding om zich heen verzameld van mensen die, naast een grote bewondering voor de kunstenaar, met elkaar in elk geval één ding gemeen hebben: een compromisloze, vijandige houding naar de gemeente en de media. Dat diepgewortelde vijandbeeld laat geen ruimte voor nuancering, Voor hen is het duidelijk: alles wat Rob Scholte wil en eist is gerechtvaardigd, het gemeentebestuur is alleen bezig een beroemd kunstenaar kapot te maken.

Spreekbuis
Het omstreden oud-gemeente-raadslid Marc Nihot (ex-Trots op Den Helder, ex-Stadspartij en ex-Den Helder Onafhankelijk) is een vertrouweling van Rob Scholte. Hij gebruikt Scholtes website frequent als spreekbuis om ‘de politieke en bestuurlijke puinhoop’ van Den Helder aan de kaak te stellen. Dick Berts, eveneens een Scholtefan, bestrijdt al ruim twintig jaar overheden en twittert nu Donald Trump-achtige boodschappen als ‘Niet alleen in Den Haag, maar ook hier in Den Helder worden we geregeerd door leugenachtige politieke maffia.’ En: ‘(…) aartsleugenaars die hem (Scholte, red.) door de stront te halen.’
Als je als kunstenaar omringd wordt door mensen die keer op keer roepen dat iedereen tegen je is, ga je dat zelf ook geloven. De vraag is wat Scholte – en Den Helder – daar na al die jaren mee zijn opgeschoten. Of zijn aanhang nou gelijk heeft of niet, de kunstenaar is geen stap verder gekomen. Het is alsof je heel graag een huis wilt kopen en intussen de verkopende partij publiekelijk voor rotte vis uitmaakt. Elke makelaar kan vertellen dat je kansen op succes dan nihil zijn.

Verspild
Jaren van verspilde energie gingen aldus voorbij. Den Helder had allang een definitief Rob Scholte-museum kunnen hebben. Zoals het nu gaat, grijpt zowel Scholte als de stad mis. Dat, zal zijn hofhouding betogen, is de schuld van iedereen behalve van henzelf.

Museum moeite waard
Wie er geweest is enthousiast: Rob Scholtes museum in het oude postkantoor is de moeite waard. Het museum is alle dagen behalve maandag van twaalf tot vijf open.

NHD, zaterdag 6 februari 2016

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/