R – Bericht van het Helderse front (5): Overleg tussen PvdA raadslid Andries Pruiksma en wethouder Lolke Kuipers over het RSMuseum mislukt

Sinds afgelopen herfst is het RSMuseum achter de schermen in gesprek geweest met de politiek.

Het begon vorige zomer allemaal met de stille diplomatie van de Woningstichting Den Helder.
Meermaals sprak Henk van der Veen met mij over een oplossing voor het conflict van het RSMuseum met de gemeente Den Helder.
Hij was van zeer goede wil.
Ook de directeur van de Woningstichting Den Helder Robbert Waltmann, de ex-wethouder Ruimtelijke Ordening, voegde zich bij ons gesprek en samen spraken ze met mij in mijn kleine kantoortje.
Afspraak is en was, dat deze gesprekken geheim moesten blijven.
Ze hadden nooit plaatsgevonden.
De Woningstichting houdt zich tenslotte zogenaamd afzijdig van de politiek.
Tot nu heb ik me hier verder ook niet over willen uitlaten, maar na vandaag veranderen de regels van het spel.
Een daaruit volgend onderhoud van een uur tussen Waltmann en Kuipers onder vier ogen over het RSMuseum bracht geen enkel resultaat.
Waltmann deed me persoonlijk verslag van de 100% politieke onwil van de wethouder om met het RSMuseum tot een vergelijk te komen.
Onvermurwbaar en zonder enig argument.

Dat was niet nieuw voor me.
Nog even in het kort voor degenen, die de voorgeschiedenis gemist hebben.

Bijna vier jaar is het RSMuseum nu open.
De Raad van State voorkwam de sloop van het gebouw door het bestemmingsplan voor de nieuwbouw stadhuis af te schieten.
Geen Nieuwbouw Stadhuis won de gemeenteraad verkiezingen in 2014.
De coalitie met Stadspartij vroeg me om een business plan te schrijven.
Dat deed ik, maar ze weigerden mij alle cijfers, die ik vroeg.
Wilden me zelfs niet vertellen, hoeveel ze voor het gebouw of voor het gebruik ervan wilden hebben.
Vervolgens schoten ze mijn plan af, omdat de cijfers, die ze zelf niet wilden geven, ontbraken.
Exit wethouder Jacqueline van Dongen, die op dit moment Zwijndrecht onveilig maakt met haar inspraak en afvalbak wanen.
Wethouder Pieter Kos nam haar dossier over en kwam alles wel eventjes regelen.
Maakte de opzeggingen ongedaan.
Beloofde plechtig met de hand op zijn hart beterschap.
Tekende met een volmacht van het College voor de uitbreiding van het RSMuseum.
Iedereen blij.
Om een week later stilletjes zijn woord te breken.
Met de gevolgen van deze contractbreuk hebben we tot de dag van vandaag te maken.
Schade, schade en schade tot gevolg.
Daarna kwam wethouder financiën Geurt Visser, die beloofde de gevraagde financiële bescheiden te leveren.
Dat koste hem zijn baan.
Voor op De Telegraaf in koeienletters als Geile Geurt.
Als persoonlijke straf van burgemeester Koen Schuiling voor het doorbreken van de solidariteit in het College van B & W inzake het RSMuseum.
Vervolgens liet Stadspartij voorman Peter Reenders in samenspanning met Schuiling en Kuipers de coalitie klappen.
Demolition ’66 kwam weer aan de macht.
Wethouders Lolke Kuipers had grootse plannen, wilde het gebouw opknappen zonder enige samenspraak met het RSMuseum.
Zijn plan was over de los zittende asbest heen te laten schilderen.
Dat werd voorkomen door het optreden van de de R.U.D. (Regionale Uitvoeringsdienst).
Vervolgens werd de door Van Dongen versierde Huiskamer van de Stad, het stationsplein, met vereende kracht en twee miljoen euro of meer, aangepakt door Kuipers met als hulpje Ferdinand Vreugdenhil, de tweede man in Den Helder achter burgemeester Schuiling.
Het ontwerp van Van der Grinten werd met de shovel danig verkracht.
Weg muurtje.
Dat gaat lekker zo, moeten de twee gedacht hebben.
Nu de rest van het station nog en dan het RSMuseum!
Het wegenplan is in elk geval overduidelijk en liegt er niet om: het RSMuseum staat nu scheef op de nieuwe Helderse kaart.

Directeur Ralph Keuning van Museum De Fundatie in Zwolle nodigde het College en de voltallige raad uit om mijn Embroidery tentoonstelling te komen bekijken.
Een officiële uitnodiging, die door de griffie op last van Schuiling werd verborgen, zodat geen raadslid ervan wist.
Als het Schuiling beter uitkomt wordt de post voor de raad gewoon tegen alle gemeentelijke huisregels in achtergehouden.
Dat hebben we meer gezien.

Andries Pruiksma, recentelijk teruggekeerd in de raad voor de PvdA, liet het er niet bij zitten en bezocht op eigen gelegenheid Museum De Fundatie.
Hij werd enthousiast en besloot zich voor het RSMuseum in te willen zetten.
Als vervolg op het overleg met de Woningstichting ging hij met me in conclaaf en verschillende gesprekken met hem volgden.
Op zijn uitnodiging spraken Carlo Assorgia (de pizzabaas en tevens fractieleider van Beter voor Den Helder) Reenders (Stadspartij) en Van der Veen (Woningstichting) ten kantore met mij.
In aanwezigheid, op mijn uitnodiging, van Jacqueline Sarton (werkzaam bij Ymere).
Van der Veen zei, dat we er contractueel wel uit waren, hij en ik, wat ik ontkende, en pleitte voor de inbreng van het architecten bureau West8, bedenker van het huidig Stadshart plan, incluis scheve bomen en stadhuis op stationslocatie.
Ook zo’n toekomstige rol voor West8 werd door mij verworpen.
Ik zei, dat ze eerst maar eens de rondleiding door het museum en mijn studio moesten betalen, die ik op verzoek van Van der Veen aan 150 aan West8 gelieerde internationale architecten in het Engels had gegeven.
Wat tot de dag van vandaag ondanks onze aanmaning daartoe nog niet is gebeurd.
Zo doe je geen zaken.

Mijn voorstel aan de heren politici was om de methode, die de oppositie had gebruikt om het onwillige stadsbestuur tot de verbouwing van het huidige stadhuis te dwingen, namelijk door het nemen van een raadsbesluit, ook voor de casus RSMuseum te gebruiken en zo het College te dwingen hun afspraken met ons na te komen.
Assorgia en Reenders waren daar fel tegen.
Ze konden het volgens hen veel beter in de achterkamer van het Presidium bespreken.
Reenders was tenslotte de baas van Kuipers.
Naar hem, deze Reenders, zou Kuipers luisteren, helemaal nu er een raadsmeerderheid voor het RSMuseum dreigde.
Reenders zou Kuipers wel even bellen.
Kreeg slechts zijn secretaresse aan de telefoon.
Of hij later maar even wilde terug bellen.
Binnen een week zouden ze de voortgang van het RSMuseum regelen, dat beloofden ze plechtig bij hun vertrek.
Kuipers was zo druk, dat het nog twee weken duurde, voordat baas Reenders een afspraak met hem kon regelen.
Zo werd de eerste belofte al meteen gebroken.
Het gesprek met de drie raadsleden kwam er en de wethouder beloofde het op te lossen.
Het verslag, dat Reenders mij telefonisch uitbracht, kwam hem op een paar kracht termen van mij te staan.
Hoe lang hadden ze me al niet aan het lijntje gehouden etc.

Pruiksma gaf niet op en bleef komen.
Naar aanleiding van het voortgaande gesprek met hem schreef ik de tekst: “De definitieve oplossing van de onenigheid tussen Rob Scholte en de gemeente Den Helder”, die jullie hierna volgend kunnen lezen: https://robscholtemuseum.nl/r-de-definitieve-oplossing-van-de-onenigheid-tussen-rob-scholte-en-de-gemeente-den-helder/.
Pruiksma ging met dit door mij geschreven voorstel de boer op en kreeg een akkoord verklaring van zowel Reenders, Assorgia als de Woningstichting.
Of ik er nog een Stappenplan aan kon toevoegen, vroeg Pruiksma, dat deed ik.

Op maandag 12 maart zou hij dit door een meerderheid van de raad gesteunde plan aan wethouder Kuipers kunnen presenteren.
Zo is het gebeurd.
Met een fatale afloop.
Kuipers wilde niets van mijn plan horen, was er helemaal klaar mee, met zowel het museum als met mijn persoon.
Ook die meerderheid in de raad ontbrak, meende Kuipers, want Reenders en Assorgia plus hun fracties hadden zich, zonder dit aan Pruiksma te melden, bedacht.
Zij waren pontificaal tegen.

Pruiksma durfde me niet terug te bellen, ging eerst pols hoogte nemen bij Beter voor Den Helder en daarna bij de Stadspartij .
Dus naar Assorgia, die hem bezwoer, dat hij, evenals zijn fractie, niet van mening is veranderd en dat ze het museum, ondanks Kuipers opmerking van het tegendeel, nog steeds onvoorwaardelijk te steunen.
Dat is dan mooi.
Daarna legde hij de vraag één op één voor aan de gehele fractie van de Stadpartij.
Reenders, tegen, Harrie van Dongen, tegen, Dolf Salverda, tegen, Marcel Karhof, tegen, Erik Nuninga, tegen en  tenslotte Nico van Delft,  die, twijfelend, ook nee zei.
Reenders toont zo opnieuw zijn ware aard.

Kuipers meldde ook aan Pruiksma, dat ik nooit een bod voor een koop had uitgebracht op het gebouw.
Nee, haal je de koekoek.
Waarom zou ik?
Voor een euro vanwege het achterstallig onderhoud en de aanwezige asbest!
Dat wilde hij er toch voor hebben, zo had ik hem horen vertellen op L.O.S. radio.
Aan mij had Kuipers nooit een prijs willen vertellen (nou ja, 1,8 miljoen, voordat de asbest affaire bekend werd, terwijl hijzelf het gebouw voor twee en halve ton van de Woningstichting kocht).
Vervolgens kwam ik toch na de door de gemeente Den Helder afgebroken Mediation niet langer als koper in aanmerking:
https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-gemeente-verkoopt-postkantoor-niet-aan-scholte/
https://robscholtemuseum.nl/ronald-den-boer-rob-scholte-krijgt-postkantoor-den-helder-definitief-niet-pdf/

Verder had de goede Pruiksma pas gisteren zijn moed bij elkaar geraapt om me de afloop van het gesprek met Kuipers mede te delen.
Dit vanwege de belangrijkste mededeling, die door Kuipers werd gedaan, namelijk, dat de gemeente de huurovereenkomst met het RSMuseum per 1 april aanstaande opzegt, zodat we het gebouw binnen drie maanden leeg en aangeveegd moeten opleveren en wel op 30 juni 2017.
Dan kunnen Schuiling, Kuipers en Vreugdenhil beginnen met de sloop van het RSMuseum en het op die plek  bouwen van hun nieuwe stadhuis.
Zonder dat de gemeenteraad daarover ook nog maar iets te zeggen heeft.
Omdat de raad verzuimd heeft een nieuw bestemmingsplan voor de stationslocatie te maken, kunnen Kuipers & co zich voor de nieuwbouw stadhuis baseren op het vigerende bestemmingsplan uit 1976.
Eerder haalden ze al hetzelfde geintje uit met het stationsplein.

Dat alles bij elkaar gaat natuurlijk helemaal een pracht planning opleveren voor de komende maanden.
We hadden natuurlijk onze hoop gevestigd op een goede afloop van het gesprek met gemeente Den Helder.
Niet in het minst door de ons voorgespiegelde meerderheid in de raad en de steun van Woningstichting Den Helder.
We laten ons niet afleiden en gaan gewoon door.

De voorbereidingen voor de feestelijke opening van het gehele 3000 m2 grote Rob Scholte Museum, incluis uitbreiding, zijn al enige maanden in volle gang en staan gepland voor 21 juni 2017!

Dat is zo en zal zo blijven!
Een knalfeest op de avond van de 21ste juni, net voor de opening, voorafgaand aan de eerste dag, van Sail.
Tijdens Sail en de Marinedagen is het museum van 10 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds geopend.

We verheugen ons op een enorme aanloop!
Den Helder, Noord-Holland, Nederland, Europa, Wereld en Heelal zullen trots op ons zijn!

2 Comments

 1. loes vermeer-lagerveld 18 maart 2017 op 14:10

  Rob, het grootste gedeelte van het verslag vind ik diep treurig, maar het slot hiervan: FANTASTISCH,te weten: een grootse opening van de jouw bij Collegebesluit van 9 december 2014 toegezegde uitbreiding van de ruimten waar nog andere kunstenaars in verbleven. Deze zijn in goede harmonie vertrokken en kan er verder ingericht worden. Ik weet als vrijwilliger als geen ander hoeveel belangstelling er uit het gehele land is voor het museum. Ik spreek de mensen, vraag waar zij vandaan komen. Velen van hen lezen de website van het Rob Scholtemuseum en ook de situatie met het College van Den Helder. En allemaal begrijpen zij er niets van dat door het College geen medewerking wordt verleend aan deze publiekstrekker voor Den Helder. Zowel het Nollenproject van wijlen Rudi van der Wint als jouw museum liggen aan de spoorlijn. Velen komen per trein en zijn deze twee musea voor het centrum van zeer grote betekenis. Ik verwijs de bezoekers naar andere bezienswaardigheden in Den Helder en op verzoek naar horecagelegenheden.
  Zoals ik je bij de plannen voor de heropening al heb toegezegd zal ik -en met mij velen- alle hulp verlenen bij de vele werkzaamheden voor de happening op 21 juni aanstaande. De vele Bobo’s moeten uiteraard zeer gastvrij en met alle egards worden verwelkomd!!
  Ik kan alleen maar bewondering hebben voor je moed om Den Helder op de kaart te zetten door een Rob Scholtemuseum, dus cultuur in onze stad!! De Fundatie in Zwolle is begonnen met een paar bezoekers per dag, heeft zelfs op punt van faillissement gestaan en zie nu -met positief meedenken en steunen en medewerking van de gemeente en andere partners aldaar is daar een geweldige publiekstrekker in Zwolle tot stand gekomen. Jij vraagt zelfs geen subsidie, alleen een redelijke oplossing.
  Zoals het in Zwolle is gegaan hoort het ook in Den Helder te gaan, te weten: het enthousiast omarmen van deze belangrijke culturele activiteit en het verlenen van alle medewerking door het Helderse gemeentebestuur aan het duurzaam aanwezig zijn van het Rob Scholtemuseum in Den Helder!!!!

 2. Zou een leuke thriller kunnen zijn met een geweldig slot.

  Wanneer durven ze daar in het gemeentehuis eens voor hun eigen mening uit te komen en deze dan blijven vasthouden in plaats van draaideurtje spelen onder leiding van een ons wel bekend persoon.

  Deze heeft ook over het ziekenhuis gezegd dat hij tot het uiterste zou gaan om dit voor den helder te behouden, staat dit nu ook in de draaideur ?

  We gaan gewoon door met alles om 21 juni tot helderse feestdag te maken.

  Sterkte aan allen.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.