R – De definitieve oplossing van de onenigheid tussen Rob Scholte en de gemeente Den Helder

Positie RS:
– heeft een bestaande huurovereenkomst zonder einde (tot het gebouw benodigd is voor de bouw van een nieuw stadhuis).
– heeft een getekende verklaring van wethouder Kos, dat het museum mag uitbreiden over de gehele kelder en begane grond.
– heeft een Open Brief, waarin hij steun krijgt van diverse prominente Nederlanders en talloze andere steunbetuigingen.
– heeft een claim lopen op gemeente Den Helder vanwege de onmogelijkheid verder open te gaan, de kelder en begane grond volledig te gebruiken. Dit heeft hem geld gekost aan inkomsten vanwege gedwongen afgelastingen van tentoonstellingen, gederfde revenuen uit entreegelden, het niet kunnen realiseren van winkel, horeca, drukkerij en lijsten makerij en verder totale imago schade. Deze blokkade duurt al langer dan twee jaar en de schade loopt door tot vandaag.
– wil, dat de gemeente de afspraak met Kos alsnog nakomt door de huidige onderverhuurders op te zeggen. Dat kan doordat de gemeente een besluit neemt en bepaalt, dat het RSMuseum onderdeel is van het stadshart plan en het gebouw nodig is voor het museum. Met deze bepaling kan de gemeente de opzeggingen rechtmatig doen.
– wil, zoals hij al eerder deed met hem beschikbare ruimte, de nieuw vrijgekomen ruimten renoveren en tentoonstelling klaar maken voor eigen rekening, zodat nieuwe uitbreiding van het museum open kan voor het zomerseizoen.

Positie gemeente Den Helder:
– is eigenaar van het gebouw op de A1 locatie.
– heeft bepaald en het budget beschikbaar gesteld om de buitenzijde van het gebouw te renoveren, zo dat het klaar is voor het zomerseizoen.
– is zich voornemens de aangetroffen asbest te verwijderen.

De oplossing in overeenkomst met stappenplan:
– RS huurt het gebouw twintig jaar om niet van gemeente Den Helder
– RS en gemeente Den Helder sluiten, daartoe een nieuwe overeenkomst, die de huurovereenkomst tussen RS en gemeente Den Helder doet vervallen.
– RS annuleert zijn claim op gemeente Den Helder en houdt op met het actief promoten van de Open Brief.
– RS stelt zijn collectie beschikbaar voor het museum, evenals zijn bibliotheek
– De gemeente verleent RS vergunning om het museum in het gebouw te vestigen, dienstwoning te hebben, detailhandel te doen, drukkerij, lijsten makerij en horeca uit te baten en educatie te plegen.
– RS exploiteert twintig jaar een museum in het gebouw en is daardoor een opbrengst voor de ondernemers van de binnenstad en genereert goodwill voor Den Helder.
– De gemeente levert veilige en goedgekeurde installaties.
– RS betaalt de kosten voortvloeiend uit het gebruik.

Stappenplan

1 maart 2017
Ondertekening van de voorgaande intentie overeenkomst tussen gemeente en RS.
Opzegging door de gemeente van de overeenkomsten met de andere gebruikers.
Aanvang van RS met het vervolg van de opknap werkzaamheden in de beschikbare ruimten ten behoeve van de openingstelling voor het publiek (eventueel vergunningsplichtige veranderingen worden tijdig aangemeld en aangevraagd) van het RSMuseum.

1 juni 2017
Oplevering van de ruimten van de overige gebruikers aan het RSMuseum.
Opschorting van de Open Brief en bericht daarover aan de pers.

21 juni 2017
Opening voor het publiek van het nieuwe RSMuseum gedurende Marinedagen van 10 tot 22 uur ter viering van het vierjarige bestaan RSMuseum.

De vervolgstappen tot en met 31 december 2018

Vervolgstappen RSMuseum
-Activiteiten RS en RSMuseum worden ondergebracht in nieuwe nog op te richten rechtsvormen (stichting, BV, NV of CV).
-Vaststelling programma van eisen: in het programma van eisen zal beschreven staan welke functies iedere bestaande of nog te creëren ruimte gaat krijgen. De beschrijving is volledig met beschrijving van alle inrichtingseisen en bouwtechnische voorwaarden.
-Op magazijn, dienstwoning, kantoor, bibliotheek, drukkerij, lijsten makerij en studio na worden de verdere ruimten multi functioneel ingericht. Bij grotere tentoonstellingen en / of manifestaties kunnen deze ruimten dan voor meerdere doeleinden worden ingezet.
-MJOP binnenzijde Middenweg 172-174.
-Exploitatieplan RSMuseum.
-Aanvraag horeca vergunning, terras vergunning voor de binnenplaats en doorlopende evenementen vergunning.
-Bespreking van de nieuwe overeenkomst, die de huidige huurovereenkomst tussen RSMuseum en gemeente Den Helder doet vervallen.

Vervolgstappen gemeente Den Helder
-Inventarisatie, keuring en reparatie van technische installaties.
-MJOP buitenzijde Middenweg 172-174, incluis planning en uitvoering asbestsanering.
-Bestemmingsplan Stationslocatie incluis RSMuseum zal aan de gemeenteraad Den Helder worden voorgelegd en vastgesteld. In dit nieuwe bestemmingsplan staat opgenomen, dat het pand Middenweg 172-174 een culturele, maatschappelijke en educatieve bestemming met ondergeschikte detailhandel-, evenementen- en horeca-bestemming krijgt. Tevens is opgenomen, dat een dienst bewoning benodigd en toegestaan is.
-Bespreking van de nieuwe overeenkomst, die de huidige huurovereenkomst tussen RSMuseum en gemeente Den Helder doet vervallen.

31 december 2018
De ondertekening van de definitieve overeenkomst tussen RS / RSMuseum en gemeente Den Helder.

1 januari 2019
Feestelijke Nieuwjaarsreceptie door RSMuseum en gemeente Den Helder

3 Comments

 1. loes vermeer-lagerveld 18 maart 2017 op 14:28

  Prachtig weergegeven Rob, met zo’n oplossing moet men als gemeente toch blij zijn!! Vele eigenaren van zeer grote leegstaande panden zouden zeker blij zijn met zo’n oplossing. Het eigendom blijft men tenslotte behouden.
  En wat een positiviteit en kracht heb jij om door te gaan, een compliment waard. De ondernemers in de binnenstad zullen je zeker steunen, zij hebben alleen maar baat bij jouw museum.Velen zijn trouwens al bij je geweest, de rest volgt van zelf….

 2. Rob, dit is toch een geweldig stappenplan.
  Als de gemeente dan ook eens in den lande promotie maakt voor onze stad, sail en andere bezienswaardigheden, dan staat Den Helder weer positief op de kaart.

 3. Dirk Pastoor 4 april 2017 op 16:06

  Beste Rob. Mijn complimenten voor je doorzettingsvermogen. Deze oplossingsrichting heeft mijn steun. Natuurlijk zullen er geluiden zijn die 20 jaar om niet, wel erg veel van het goede vinden. Toch kan dit zeker tot uitvoering komen. Daarnaast zal dit voor beide partijen, dat vermoed ik, geen breekpunt zijn, eerder een bespreekpunt. Deze constructie komt tenslotte vaker voor. Het RSM, op deze wijze tegemoet komend, zal de waarde, in meest brede zin, Den Helder ten goede komen. Kunstenaars worden wel eens omschreven als eigenzinnig. Gelukkig geldt dat dan weer niet alleen voor kunstenaars. Deze gemeenschappelijkheid zal tot een oplossing bijdrage, tw eindelijk een RSM, zonder gedoe

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.