Ronald den Boer – Rob Scholte krijgt postkantoor Den Helder definitief niet + PDF

Den Helder – Het oude postkantoor aan de Middenweg wordt definitief niet aan Rob Scholte verkocht. Het Rob Scholtemuseum moet er dus uit vertrekken.

Burgemeester en wethouders beschouwen de onderhandelingen met de kunstenaar als mislukt en gaan nu op zoek naar een andere gegadigde. Het college antwoordt dat op vragen van de fractie Beter voor Den Helder.

Oud zeer

Aanvankelijk leek een overeenkomst in zicht. Wel moest daarvoor eerst ’oud zeer’ uit de weg worden geruimd. Zo is de gemeente volgens Scholte toezeggingen niet nagekomen en ook zegt hij daardoor financiële schade te hebben.

Aanvankelijk waren beide partijen het eens over een zogeheten mediation (bemiddeling), maar uiteindelijk heeft de kunstenaar volgens het college ’de conclusie getrokken om niet aan een mediationtraject deel te nemen. Daarmee is de basis voor een vervolg komen te vervallen.’

Volgens burgemeester en wethouders is verkoop aan Rob Scholte nu ’niet meer aan de orde.’ De gemeente zoekt nu andere gegadigden. ’Er wordt aangestuurd op een snelle verkoop/herontwikkeling.’ Het postkantoor blijft dus wel staan en moet na verkoop worden opgeknapt.

Het college geeft op de vraag van Beter voor Den Helder, wat er nog moet gebeuren om de gesprekken met Scholte weer op gang te brengen, aan dat het daar geen brood in ziet. ’Na diverse mislukte pogingen om er samen uit te komen, heeft het college gemeend er verstandig aan te doen om (…) het object op de markt aan te bieden aan derden.’

NHD, 8-6-2016, 15:46 (Update 8-6-2016, 15:46)

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Een verhaaltje:
Iemand wilde me zijn auto verkopen. Ik vroeg toen natuurlijk: “Wat moet ie kosten? En u repareert dan wel even de krassen en de uitlaat zelf, nietwaar? Ook voor de APK.” Maar vreemd genoeg gaf hij daar geen enkel antwoord op. Toen dacht ik natuurlijk: “Hij wil die auto helemaal niet aan mij verkopen.” En ik zei: “Laat maar.”

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28170738.ece/Rob-Scholte-krijgt-postkantoor-Den-Helder-definitief-niet?lref=R1

PDF:
RV16.0040 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder inzake de eventuele vestiging van het Rob Scholte Museum