Redactie DHA – Gemeente verkoopt postkantoor niet aan Scholte

Den Helder – De verkoop van het voormalige Postkantoor aan Rob Scholte gaat voorlopig niet door. Gemeente en kunstenaar kunnen het wederom niet eens worden.

Afgelopen woensdag bezocht wethouder Kuipers het Rob Scholte Museum en had daar een gesprek met Scholte. “In dit gesprek heeft de wethouder aangedrongen op het starten van mediation over de claims die Rob Scholte op de gemeente zegt te hebben”, zo meldt de gemeente.
Den Helder wil het voormalige Postkantoor aan Scholte verkopen om daar een volwaardig Rob Scholte Museum te vestigen, maar kan dat alleen doen wanneer vooraf mogelijke claims van tafel zijn.

Naar aanleiding van het gesprek maakte Scholte afgelopen vrijdag bekend dat hij niet aan mediation wil meewerken. Daardoor wordt het voor de gemeente onmogelijk het pand aan hem te verkopen en stoppen de gesprekken hierover. Het college betreurt de gang van zaken. “Een museum in het postkantoor zou een unieke aanvulling zijn op het culturele aanbod van de stad. Het kan zich echter niet veroorloven een verkooptraject te starten terwijl bekend is dat partijen over een aantal zaken verschillend denken.”

In de markt
Zoals afgesproken met de gemeenteraad gaat het college nu niet verder met de verkoop van het oude postkantoor aan Scholte. Het gaat nu voorbereidingen treffen om het postkantoor op een andere manier in de markt te zetten. Met als doel een aantrekkelijk gebouw te realiseren met daarin een combinatie van cultuur, werken en wonen. Mogelijk liggen daar dan nog kansen voor heer Scholte.

“De gemeente heeft de afgelopen twee jaar veel energie gestoken in het mogelijk maken van een museum in het Postkantoor. Er is tegemoet gekomen aan diverse wensen van de heer Scholte. Ook heeft hij twee keer ruim de kans gekregen met een gedegen businessplan te komen en is hulp aangeboden bij het opstellen daarvan. Desondanks lukte het niet genoeg vertrouwen voor elkaar te krijgen.”

Projectleider
Afgelopen najaar besloot de gemeente in een ultieme poging een traject te starten om samen met Scholte te komen tot een museum in het voormalige postkantoor. Er is daarvoor een projectleider uit Amsterdam aangetrokken met jarenlange ervaring op het gebied van cultureel vastgoed. Uitgangspunt is de wens van beide partijen om het pand aan Scholte te verkopen. De afspraak met de gemeenteraad was om voor 1 februari 2016 de geschillen op te lossen en verder te gaan met de onderhandelingen.

De geschillen betreffen met name de schade die Scholte claimt als gevolg van beweerde beloften van de gemeente in het verleden. Ook kan hij zich er niet in vinden dat de eventuele schadevergoeding gekoppeld is aan de verkoop van het gebouw. Daarnaast wil hij dat de medegebruikers het pand per direct verlaten, om zijn museum te kunnen uitbreiden. De gemeente wil daar best aan meewerken, maar eerst moet er duidelijkheid zijn over de claims van Scholte. “Anders heeft het geen zin om in vertrouwen verder te gaan met het verkooptraject. En zouden de andere kunstenaars in het pand speelbal worden in het conflict tussen Scholte en de gemeente.” De raadscommissie van begin november 2015 heeft er juist op aangedrongen om deze kunstenaars met respect te behandelen. Mediation onder leiding van een onafhankelijke mediator moest helderheid in de meningsverschillen brengen.

Mediation
Het mediationtraject is echter nooit gestart, ondanks diverse pogingen daartoe vanuit de gemeente. Om de impasse te doorbreken heeft wethouder Kuipers afgelopen woensdag een gesprek gehad met Scholte. Daarin werd voorgesteld de deadline met een maand te verruimen. Dat bleek voor Scholte niet nodig. Afgelopen vrijdag liet hij via zijn advocaat weten dat mediation geen enkele zin heeft.

Den Helder Actueel, 2 februari 2016

Reacties:

Jantje123
2 februari 2016 at 21:42
Nou, mooi zo. Scholte er uit. Het foeilelijke gebouw tegen de vlakte. Mooi park er van maken, compleet met bankjes. Scheelt de gemeenschap een hoop geld.

Danny
3 februari 2016 at 01:06
Is al een park bij de Koningstraat.. althans, wat er van de Koningstraat is overgebleven. Het park heeft daar ook geen nuttig doel. Voor een park gaat men liever met de kindertjes naar het Timorpark.

Fred
3 februari 2016 at 08:13
Er is geen park bij de Koningstraat. Het gedeelte van het stadspark wat jij bedoeld , ligt aan de Prins Hendriklaan. En dat is een park in aanleg. Men is druk bezig om de delen van het nog in aanleg verkerend stadspark met elkaar te verbinden. Hiervoor wordt ruimte gemaakt door de sloop van de oude schouwburg en nog meer te slopen gebouwen. De bedoeling is dat het stadspark vanaf het station tot aan de dijk gaat doorlopen. Daar is nu eenmaal tijd voor nodig. En voor wat de Koningstraat betreft, voor zo ver ik gisteren op de bijeenkomst leefbaarheids onderzoek heb vernomen, is de Koningstraat zo goed als winkel straat afgeschreven. Meer dan de helft van de panden in de straat zijn al in handen van de Gemeente en woningstichting en zullen in de toekomst worden gesloopt om plaats te maken voor woonhuizen.

Hotmail 2
3 februari 2016 at 08:32
Dat stukje groen tussen Koningsstraat/Prins Hendrik laan is bestemd voor woningbouw volgens bestemmingsplan en UP..

Fred
3 februari 2016 at 08:42
Dat is het grasveldje waar Bumpers heeft gestaan , en is inderdaad bestemd voor woning bouw. En heeft ook niks met het stadspark van doen.

Sigmund
2 februari 2016 at 21:50
Aan het gebouw zal inderdaad niet veel verloren gaan…
Verder zal het gaan zoals het altijd gaat: Wie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt de deksel op de neus! Ik denk dat het voor Den Helder zo langzamerhand tijd is om afscheid te nemen van Rob Scholte met zijn kapsones.
De door hem bijeengebrachte collectie is echt niet zo indrukwekkend dat toeristen speciaal daarvoor naar Den Helder zullen komen en zelf is hij natuurlijk ook bepaald niet een kunstenaar van de eerste garnituur.
Waarom wordt niet geprobeerd hier een Anton Pieck-museum van de grond te krijgen ?!? Of een museum voor maritieme schilderkunst? Dan heb je tenminste kans op een renderende investering!

Danny
3 februari 2016 at 01:04
Zat zelf te denken aan sfeervolle winkeltjes op de begane grond, een tweetal parkeerdekken tbv station op de 1e en 2e verdieping.. en een mooie, karakteristieke vormgeving voor hen die het station uitlopen. Iedereen happy!

tjitskebiersteker
3 februari 2016 at 01:20
Nou, behalve dan de ondernemers die nu al in een noodlijdende positie zitten. Nog meer winkels zit toch ook niemand op te wachten?

Fred
3 februari 2016 at 07:44
Juist Tjitske. Den-Helder zit inderdaad niet te wachten op nog meer winkel vierkante meters. En het oude postkantoor heeft geen eens een zoveel verdiepingen ,en om er een parkeergarage van te maken , kost duurder dan een geheel nieuwe te maken. En het huidige gebouw is daar bouwtechnisch niet geschikt voor.

Dick Berts
3 februari 2016 at 08:16
Wat een schandelijk verhaal weer van de gemeente. Ze geven zelf toe, dat ze via contractbreuk grote schade bij Scholte hebben veroorzaakt, maar weigeren de schadeveroorzakende contractbreuk te stoppen. Mediation is dan dweilen met de kraan open en daar past Scholte terecht voor. Die rot Scholte wil niet eens mediation, roept de gemeente vervolgens. Waar gaat het om? Omdat de gemeente haar toezeggingen niet is nagekomen, zijn diverse ruimtes niet voor het publiek toegankelijk en kan Scholte geen grote tentoonstellingen organiseren. Daardoor kwijnt het museum steeds verder weg. Scholte moet van de gemeente eerst al zijn terechte schadeclaims intrekken en dan pas kan er over eventuele verkoop van het gebouw worden gesproken. Ik noem dat chantage. Vanuit de helikopterview is hier maar een ding aan de hand. Rob Scholte is een maatschappij kritisch kunstenaar die zich regelmatig negatief over B&W heeft uitgelaten. Daarom moet hij het ontgelden. Het college roept dat ze aan de totstandkoming van het museum mee willen werken, maar doet feitelijk niets anders dan dit project permanent in de wielen rijden, om Scholte daar via een sluw PR beleid vervolgens de schuld van te geven. Uiteindelijk loopt dit uit in een miljoenenclaim die door de rechter aan Scholte zal worden toegekend. Maar daar gaan jaren overheen en dan is dit college allang weg. Dus kunnen ze straffeloos wraak nemen op Scholte, de miljoenenrekening wordt straks gewoon op het bordje van de burger neergelegd. Nederland is een bestuurlijk maffialand geworden…. Daar heeft Scholte iets aan willen doen, het kost hem zijn museum….

Fred
3 februari 2016 at 08:56
Sorry Dick, maar ik lees toch iets anders. Nergens lees ik dat de gemeente eist dat Scholte zijn claims intrekt. Wel lees ik dat Scholte weigert dat de claims van de verkoopprijs afgetrokken worden. Scholte eist dus gewoon cash!! Dus de Gemeente is wel degelijk bereid om Scholte schadeloos te stellen door deze claims op de verkoopprijs in mindering te brengen. Maar nee dat weigert hij . Hij wil gewoon cach geld zien. Zo , lees ik het uit het artikel.

Dick Berts
3 februari 2016 at 10:00
@Fred. De gemeente erkent de schade zelfs! Maar ze weigeren het ontstaan van verdere schade te voorkomen. Schandaliger gedrag is onmogelijk. Ik sla een ruit bij je in. Erken dat ik daarmee onrechtmatig schade bij je aanricht, om daarna glashard de volgende ruit bij je in te slaan. Zoiets. Echt volkomen maffioos. Scholte wil zijn claims wel degelijk verrekenen met de aankoopprijs van het gebouw. Hij heeft alleen gezegd; als via mediation objectief en eerlijk wordt vastgesteld dat jullie een miljoen schade bij me aangericht hebben en we komen niet uit de onderhandelingen over de verkoop van het gebouw en ik vertrek, dan wil ik die miljoen gewoon uitbetaald krijgen. Een volkomen terecht en volkomen fair standpunt van Scholte, maar daar wil de gemeente niet mee instemmen. Uiteindelijk gaat de gemeente juridisch mega op zijn bek en draait de burger voor de kosten op. Maar dat gaat jaren duren. B&W hebben dan de lol gehad van het weg treiteren van Scholte omdat hij kritisch is. Politiek zullen B&W daar geen schade meer van ondervinden, want die zijn allang met pensioen voordat deze zaak door de hoogste rechters is beslecht. Zoals altijd zit het venijn hem in de details -in de bonnetjes zeg maar-. Dat maakt het voor de gemeente zo makkelijk om de schuld steeds op die zogenaamd lastige Scholte te schuiven.

Hotmail 2
3 februari 2016 at 11:05
Waarom laat Scholte zich, in zijn ogen, zo traineren door de gemeente. Als hij zo doordrongen is van zijn gelijk moet hij inpakken en elders opnieuw starten en gelijk procederen tegen de Gemeente Den Helder.
Dit is weer het zelfde geval als met west oever. Scholte wil alles op zijn manier, zo ook het postkantoor. Hij wil gelijk gesteld worden met Gorter, v/d Wint en Woningstichting en het pand voor 1 € voor 25 jaar plus schade vergoeding.
Zo kan ik het ook.

Dick Berts
3 februari 2016 at 11:19
Scholte loopt tegen de zestig en heeft al zoveel kostbare tijd geinvesteerd in het oude postkantoor. Procederen tegen de gemeente zal hij vermoedelijk wel gaan doen, maar daar ben je ook tien jaar mee bezig. De andere zaken die u noemt ken ik onvoldoende. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat de gemeente Den Helder er aan de lopende band een puinhoop van maakt. En om dan te roepen dat Scholte daarvan wil profiteren…

Fred
3 februari 2016 at 11:34
Goed, ik ga een heel eind met je in de zin dat er een vies spelletje met Scholte is en wordt gespeeld. Maar als ik het stuk in het NHD hier over lees , dan denk ik toch dat de Gemeente hierin ook een punt heeft. En gat Scholte zijn blazoen ook niet graatzuiver is.

LOU
3 februari 2016 at 08:20
zand er over

Marinus Vermooten
3 februari 2016 at 08:47
Het is in navolging van de ontwikkelingen van de watertoren bij elkaar een dramatische vertoning, waarvan de uitkomst voorlopig in het ongewisse blijft. Misschien dat Showboat er in de toekomst in een voorstelling een wat vrolijker tintje aan kan geven. Hoe men ook over de gemeenteraden tot in de jaren zeventig mogen denken, dergelijke hoge schadeclaimes die de belastingbetaler boven het hoofd kan hangen, ben ik in de raadsnotulen tussn 1900-1970 niet tegen gerkomen. Ik heb die overigens destijds voor de verslaglegging van twee boekwerken over de Helderse gemeenteraad van maand tot maand doorgenomen. Al valt het wel te betreuren dat aardig wat monumentale panden binnen de linie het kritiekloos moesten ontgelden.

Fred
3 februari 2016 at 09:05
En ?? Wat doet Marinus er aan ? In plaats van je zelf iedere keer op te hemelen en op de borst te kloppen met wat je allemaal gedaan niet hebt om jou boeken te kunnen schrijven, zou je zelf ook eens kunnen proberen wat aan deze situatie te doen. Wat is de toegevoegde waarde van wat jij hebt opgezocht aan de situatie van nu.

Marinus Vermooten
3 februari 2016 at 17:41
Beste Fred; Heb mijn standpunt met betrekking tot de invulling van het voormalig PTT kantoor middels ingezonden brieven en tijdens eerste raadsvergadering duidelijk kenbaar gemaakt en blijf op het standpunt: Geen sloop voor een stadhuis op die lokatie en qua invulling een cultureel gebeuren (kunst en historie) met eventueel ruimte voor een toekomstig VVV steunpunt. Wat je met het ophemelen bedoeld ontgaat mij. Ik leg nu eenmaal graag verbanden met het verleden, heden en toekomst, tja dat is nu eenmaal mijn stijl, dat krijg je kennerlijk mee wanneer je hier inmiddels alweer zeventig jaar geleden het levenslicht aanschouwde, maar ook graag zou willen weten hoe Den Helder er straks op mijn honderdste geboortejaar er uit zal zien.

Fred
3 februari 2016 at 18:32
Ik heb het niet over wat jij gedaan hebt, ik stelde de vraag , wat doe je nu ,aan de huidige situatie zoals die nu ontstaan is tussen de Gemeente en Scholte. Daar helpt het oprakelen van oude feiten niet bij . we leven in het heden , met de problemen van nu .

Hotmail 2
3 februari 2016 at 11:41
Dick Berts
Openbrief aan burgemeester Koen Schuiling en zijn College van Wethouders dd. 1 juni 2015, blz.19. Daarin doet het Rob Scholte Museum de volgende aanbieding, enz.
Hier mee pleegt hij zelf ook contract breuk door met weer iets anders te komen. Kortom, ook als je tegen de zestig loop moet je juist snel een punt achter de afhankelijkheid van een gemeente zetten juist omdat hun juridisch budget eindeloos groot is.

Dick Berts
3 februari 2016 at 12:41
Hotmail, je wilt mij het uitzoekwerk laten doen dat bij jouw onduidelijke betoog hoort? En wat het tweede deel van je verhaal betreft, ben je qua ontwikkeling van je rechtvaardigheidsgevoel niet verder gekomen dan het ‘recht’ (lees onrecht) van de sterkste???

Hotmail 2
3 februari 2016 at 13:08
Dick Berts
3 februari 2016 at 10:00 in dit betoog ben jij zo stellig dat de gemeente nat gaat en Scholte het gelijk aan zijn zijde heeft. ik begrijp hieruit dat je de brief niet gelezen hebt en wil ik ook niet dat je iets opzoekt. Dat opzoeken kan ikzelf wel.
Met mijn rechtvaardigheidsgevoel is niets mis. Ook ik procedeer door tot mijn gelijk en 99% succesvol.
Mijn punt is dat RS niets liever wil dan zijn museum, enz. Maak je dan op die leeftijd niet afhankelijk van een gemeentebestuur en College.

jonathan
3 februari 2016 at 14:03
d66 wil vast nu weer het nieuwe stadhuis op deze lokatie. Kuipers probeert alleen van de zwarte piet af te komen

Bodelo
3 februari 2016 at 17:01
Citaat; “Zoals afgesproken met de gemeenteraad gaat het college nu niet verder met de verkoop van het oude postkantoor aan Scholte. Het gaat nu voorbereidingen treffen om het postkantoor op een andere manier in de markt te zetten. Met als doel een aantrekkelijk gebouw te realiseren met daarin een combinatie van cultuur, werken en wonen”.
Aan Uw reactie te merken heeft U dit niet gelezen. Vandaar deze service ….

Henk
3 februari 2016 at 15:49
Blijft een soap het stationsgebied….

Danny
3 februari 2016 at 18:39
Platgooien en daarmee einde discussie!

Jantje123
3 februari 2016 at 19:44
Helemaal mee eens. Na de schouwburg kunnen de slopers wat mij betreft gelijk door naar het postkantoor! Scheelt de gemeenschap een hoop geld. Wat er ook met het postkantoor gedaan wordt, het gaat geld kosten. De sloop is een eenmalige uitgave. En verder vind ik het een oerlelijk en smerig gebouw.

khs38
4 februari 2016 at 14:58
Wat een gedoe over het Rob Scholte museum . Het zou een aanwinst voor onze stad zijn en gun dit museum aan onze stad .
Even dit als “adviseur”: Wethouder, bied aan Rob 50.000 schadevergoeding, vraag 1.2 miljoen als kostprijs, en zeg toe het achterstallig onderhoud voor je rekening te nemen. Klaar is Kees. Hou op met dit zinloze juridische gedoe van nieteswelles. Schenk Heldere wijn.
Probleem opgelost.

Jantje123
4 februari 2016 at 17:14
Inderdaad, wat een gedoe om het zogenaamde museum. Als de man echt zo’n goede en gewilde kunstenaar zou zijn, dan was hij al lang ergens anders met open armen ontvangen. En dat het een publiekstrekker zou zijn of worden betwijfel ik ten zeerste. Ik vrees met grote vreze dat er weer een hoop geld verloren gaat met het oude postkantoor met of zonder Rob Scholte. Daarom nogmaals, platgooien dat gebouw.

http://denhelderactueel.nl/2016/02/gemeente-verkoopt-postkantoor-niet-aan-scholte/

1 Comment

  1. Wat heerlijk dat commentaar van iedereen, zit echt wel wat goeds tussen.
    Wie het weet mag het zeggen in deze sterfhuisconstructie stad.
    Hoe was het ook alweer …. en de veertig rovers.
    Maar het is makkelijk om een personn dit in de schoenen te schuiven.
    Grote shovel door de stad dan wordt Den Helder de eerst groene stad van nederland.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image