R – Bericht van het Helderse front (1)

Gisteren is het weer raak geweest.

Lang leve gemeente Den Helder!!!

Voor de enige bos struiken, die het stationsplein als aanlooproute naar het museum rijk is, heeft de gemeente een bord doen plaatsen.

Precies, zoals al met veel bombarie in de plaatselijke media is aangekondigd: https://robscholtemuseum.nl/carina-gutker-bouwbord-startsein-voor-werk-bij-station-den-helder-redactie-dha-wethouder-plaats-bouwbord-stationsplein/.

Nou ja, een bord, we kunnen met een gerust hart spreken van een schutting.

Het gevaarte, op een houten staketsel, maakt met een enorme fotoprint reclame voor Zeestad bv (opdrachtgever), West8 (ontwerper) en Prommenz (ingenieursbureau).
Verder staat er met koeienletters op te lezen: RECONSTRUCTIE STATIONSPLEIN en SAMEN BOUWEN AAN DEN HELDER.

De schutting, die de nog niet begonnen herinrichting van het stationsplein aankondigt, heeft een lengte van tien meter en is wel drie meter hoog.

Het is niet bepaald een bescheiden bord.

Overigens bestaat voor deze zo triomfantelijk aangekondigde herinrichting nog altijd geen door de gemeenteraad goedgekeurd verkeersbesluit.
Ook blijft de status van het bestemmingsplan voorlopig nog onduidelijk.
Wel gaf de gemeenteraad op 25 januari 2016 opdracht voor de uitwerking van een visie.
Hier de betreffende PDF:
Raadsvoorstel Visie op de Stationslocatie
Laatste zin: “Op basis van de Visie op de Stationslocatie wordt een ontwerp voor de stationslocatie opgesteld en wordt de bestemmingsplan procedure opgestart voor het gebied.”
Dat is en blijft de afspraak met de gemeenteraad.
Het ontwerp en bestemmingsplan moeten dus nog worden behandeld.
Deze voorbarige handelswijze van wethouder Lolke Kuipers doet erg denken aan zijn partijgenote en voorgangster wethouder Pia Bruin, toen die de contouren van haar stadhuis op het trottoir van het stationsgebied liet schilderen.
De strepen staan er nog steeds.

Zo te zien neemt Kuipers nu met deze vele sterkende meters schutting alvast een voorschot op de door hem zo vurige gehoopte uitkomst.

Het bestemmingsplan zelf staat in de bestuurlijke planning genoteerd voor de Commissie Stadsontwikkeling en -Beheer op 14 november 2016 en voor de gemeenteraad twee weken later op 28 november 2016.
Het Rob Scholte Museum (door de gemeente natuurlijk nog steeds “postkantoor” genoemd) komt, als het niet in dit bestemmingsplan wordt meegenomen, pas aan bod in het derde kwartaal 2017.
De Bestuurlijke Planning in PDF:
20160714 Bestuurlijke Planning

Met zijn buitensporige grootte van wel 30 vierkante meter belemmert de reclame schutting van Kuipers het uitzicht op gezichtshoogte.
Zo maakt de gemeente aan de bevolking kenbaar wie de baas is in deze stad: burgemeester Schuiling, wethouder Kuipers en hun leger van projectontwikkelaars.
Doel blijft de realisatie van een open arcadische vlakte, lopend van station tot dijk.
De onterechte afbraak van schouwburg de Kampanje dient tenslotte vooral het meer jaren plan.

Dat nu het laatst overgebleven stukje groen op het stationsplein en tegelijk ook nog de publieksingang van het Rob Scholte Museum gedeeltelijk aan het zicht van de passanten in de Beatrixstraat en op het Bernardplein wordt onttrokken, is een bewust beoogde neveneffect.

Het lijkt erop, dat dit gemeentebestuur nu eindelijk voor elkaar heeft wat al eerder op de Marinedagen (https://robscholtemuseum.nl/nhd-opvallend-welkom-bezoekers-marinedagen-bij-aankomst-station/) met behulp van City Marketing (https://robscholtemuseum.nl/breaking-news-city-marketing-den-helder-blokkeert-de-doorgang-van-het-ns-station-naar-het-rob-scholte-museum-tijdens-de-marinedagen/) werd uitgeprobeerd, namelijk hoe het Rob Scholte Museum voor zowel inwoners als reizigers zoveel mogelijk buiten beeld te houden is.

Het is onbegrijpelijk, dat het Helderse gemeentebestuur zich vrijheden als het plaatsen van een foeilelijke peperdure schutting op kosten van de burger mag, wil en kan permitteren, zeker als dit gebeurt ter stimulering van een nog altijd niet goedgekeurd plan.

Tegelijkertijd schrijft het gemeentebestuur namelijk dwangsommen uit aan middenstanders, die een te groot uitverkoop affiche in hun eigen (!) etalage hebben opgehangen, zoals recentelijk nog een modewinkeltje in de Spoorstraat overkwam.

Regels, die voor de burgers gelden, gelden niet voor de luimen en verbeeldingen van het gemeentebestuur zelf.
Zij staan boven de wet.

Op de Helderse gemeentelijke website staat gepubliceerd, dat ze op 29 juli 2016 het verzoek voor het tijdelijk plaatsen van een bouwbord (!) ter hoogte van Middenweg 176 (verzenddatum 29 juli 29016, een vrij merkwaardige datum overigens, https://www.denhelder.nl/data/publicatie-website/_X0A8027001494ECA8AC095212E5E8962/Bekendmakingen%20gemeente%20Den%20Helder%20week%2031.pdf?_dc=1470382300219&_dc=1470382300239) hebben binnengekregen.
Razendsnel, namelijk binnen negen dagen (vijf werkdagen), heeft de gemeente de vergunning tot plaatsing van de schutting aan zichzelf afgegeven.

Middenweg 176 is het perceelnummer van het NS-station.
Middenweg 172-174 is het adres van het Rob Scholte Museum.
Ook al bevindt de Boerhaavestraat zich nog tussen schutting en museum, de plankenwand staat beduidend dichter bij het Rob Scholte Museum, dan bij het NS-station.
Het bouwbord onttrekt enkel en alleen de struiken en het museum aan het zicht van de voorbijgangers.

Mag dit zomaar?

Kent Den Helder dan geen schoonheid- of welstandscommissie, die ingrijpt bij dergelijke kwaliteitsaantastingen van de openbare ruimte.

Is de schutting aan de bewoners en ondernemers voorgelegd?
Is daarbij de ongewone grootte van het bouwbord vermeld, namelijk 30 vierkante meter op ooghoogte?
Heeft de burger hier tegen bezwaar kunnen maken?
Nee, want de periode van bezwaar aantekenen duurt zes weken en tussen de bekendmaking en plaatsing van de schutting zitten slechts twee werkdagen.

Hoe lang is tijdelijk?
Volgens de wet kan tijdelijk van twee dagen tot 15 jaar duren.

Kom Kees, het is maar tijdelijk, het zal wel weer overgaan.