Joost Lips – Censuur is de Wens van Bange Laffe Mensen + David Icke reageert op Dreigende Ban van Nederland

Voorbeeld van Onnodige Censuur (gif frontpage.fok.nl)

Censuur is de Wens van Bange Laffe Mensen

https://josef-maria-lips-photography.tumblr.com/

Je hoeft Geen Politiek Deskundige te zijn Om te Zien, dat Corruptie, die Wereld Wijd aan het Roer staat en Er Al Goed de Vaart in heeft, Iedere Nieuwe Dag Nog Wat Meer Kracht achter de Uit Rollende Agenda zet. Met op de Juiste Plekken de Meest Geschikte Marionetten, Mee Werkend uit Domheid, of. omdat ze Om Gekocht zijn, of Verleid Geweest tot Zondige Daden, die, als ze Niet Braaf Mee Doen, Openbaar zullen worden gemaakt. Dus ze Dansen voor de Duivel.

We zien het aan de Voorzitters in Politiek Den Haag. Alles, dat Kritisch is wordt Kort Gehouden of Geheel de Mond Gesnoerd. Valt het de Lezer ook op, dat bij Voorbeeld Vera Bergkamp Vaak Heel Veel Woorden Nodig heeft om uit te leggen aan Ongewenste Stemmen, dat ze Te Veel Tijd verbruiken? Als Iemand uit laten spreken 15 Seconden zou vergen, neemt zij Gerust een Halve Minuut om uit te leggen, dat Iedereen op Tijd naar Huis wil. Zij is Niet de Enige, in de Eerste Kamer en Al die Andere Bla Bla verblijven, gebeurt het Zelfde.

Nu gaan er Stemmen op Forum voor Democratie te Verbieden. Ja Wel, om de Democratie te Beschermen. David Icke kan Maar Beter Niet het Land in komen, met als Reden, dat hij een Holocaust Ontkenner en Anti Semiet zou zijn. David Icke is een Gedegen Onderzoeker en wijst Mensen aan, die Verantwoordelijk zijn voor Corruptie. In Veel Gevallen zijn dat Joden, dan wordt zijn Argumentatie Weg Geveegd met de Framing, dat hij Anti Semiet is. Vals. De Holocaust heeft hij Nooit Ontkend, wel toont hij aan, dat in WOII Beide Kampen door de Global Elite Financieel zijn Onder Steund. Waar Om Dat Dan? Hoor het hem Zelf Verklaren in 1996.

De Man heeft een Prima Zicht op Zaken, deed in het Verleden Vele Voorspellingen, die Vandaag de Dag Uit Komen. Nog een Voorbeeld Hier Van uit 1998.

De Globalistische Cult vreest de Waarheid. Daar Om moet het Vrije Woord Bestreden worden. Ik sta er Dagelijks Weer Versteld van Hoe Veel Zo Genaamde Wel Denkende Mensen menen, dat Censuur een Goede Zaak is. Ze hebben Waar Schijnlijk Te Veel Gestudeerd in de Boeken van de Cult. George Soros heeft Ook Al zijn Beslag Gelegd op een Nederlandse Uitgever van School Boeken. Zo werken die Gasten. Laf Ergens Achter Af regisseren ze Opstanden, Waar ze Zelf Verre van Blijven, hun Domme Volgers als Kanonnen Vlees Benuttend. Censuur is de Wens van Bange Laffe Mensen. Iemand, die Niet Oprecht en Open wil spreken maar Wel veroordeelt, Ja, die beluister Ook ik Niet Langer, maar Argumenten uit de Weg gaan via Framing and Blaming geeft Evident een Brevet van Onvermogen af.

Foto van Man, die als Enige met de Armen over Elkaar staat Mdden In een Groep Nazi’s, die de Hitler Groet brengen (foto Efemere Fenomenen)

Je kent Vast Wel de Foto van de Man, die als Enige met de Armen over Elkaar, staat Midden In een Groep Nazi’s, die de Hitler Groet brengen. De Mentaliteit van die Ene Man dient in Ieder Mens te Ontwaken. Dat Alleen zal de Ram Koers van de Globalistische Cult Onder Mijnen. Laconiek Blijven op dit Punt betekent Eenvoudig, dat de Onzalige Agenda van The Deep State Door Gang vindt en een Ieder Zeer Binnen Kort door Buren, Smart Apparaten in Huis, en van Zelf Sprekend ook de Zak Telefoon, op de Voet Gevolgd zal worden. Total Control, en dit Niet in Jouw Belang. Zo GenaamdeVeiligheid´ voor Vrijheid stellen, betekent deze Waan Zin steunen. Keer Om, Nu, en Wandel Vrij!

Joost Lips

Efemere Fenomen, 1 oktober 2022, 06:27

https://efemerefenomenen.wordpress.com/2022/10/21/censuur-is-de-wens-van-bange-laffe-mensen

David Icke reageert op Dreigende Ban van Nederland

Op de Site https://davidicke.com/ staat het Volgende Inleidend Woord te lezen.

Wat Daar Na Volgt heb ik in het Nederlands Om Gezet, daar na volgt de Prachtige Uitgebreide Video Response van David Icke op de Kwestie.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft Amsterdam en de Minister van Justitie en Veiligheid gevraagd de Britse Complot Theoreticus David Icke te weren van een Demonstratie op de Dam op 6 november. De Joodse Belangen Behartiger noemde Icke een “Complot Theoreticus, Anti Semiet en Holocaust Ontkenner”.

Icke staat Geregistreerd als Één van de Hoofd Sprekers tijdens de Demonstratie No War, Just Peace die op 6 november op de Dam in Amsterdam wordt Georganiseerd. CIDI vindt het Bijzonder Vervelend, dat de Rally op de Dam zal Plaats vinden. “De Plek, waar ons Nationaal Monument staat als Symbool van onze Vrijheid”, aldus de Organisatie in een Pers Bericht. “CIDI vindt dat deze Man Geen Podium moet krijgen in ons Land en Zeker Niet Daar.”

Volgens CIDI voedt Icke al sinds de Jaren Negentig Anti Semitische Theorieën en ontkent hij de Holocaust. “Zijn Boeken staan Vol Rauw Anti Semitisme en Icke flirt met Ontkenning van de Holocaust.”

Icke is voor al Bekend vanwege een Complot Theorie, die beweert, dat Reptiel Achtigen, een Machtige Groep Buiten Aardse Reptielen, die zich voor doet als Mensen, in het Geheim over de Mensheid heersen. Volgens zijn Critici zijn de Reptielen een Metafoor voor een Deels Joodse Elite, die volgens het Complot een Al Machtige Geheime Wereld Regering vormt. Icke’s Reptielen Theorie is onlangs Meer Malen Keren Verkondigd door FvD Leider Thierry Baudet.

CIDI wil Omstreden Complot Theoreticus David Icke uit sluiten van Demonstratie op de Dam

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) wil dat de Omstreden Britse Complot Theoreticus David Icke wordt Geweerd van een Demonstratie op de Dam in Amsterdam op 6 november. De Brit staat In Geschreven als Één van de Hoofd Sprekers tijdens ‘No War, Just Peace’. Volgens het CIDI is Icke een Anti Semiet en een Holocaust Ontkenner. Het CIDI is Woedend, dat de Demonstratie wordt gehouden op de Dam, ‘de Plek, waar het Nationaal Monument staat als Symbool van onze Vrijheid. “CIDI vindt, dat deze Man Geen Podium moet krijgen in ons Land, en Zeker Niet Daar,” staat in een Pers Bericht van de Organisatie.

Amsterdam is op de Hoogte van de Komst van Icke”, aldus de Woord Voerder van Burgemeester Femke Halsema. “Op dit Moment beraden Ambtenaren zich op een Advies aan de Driehoek van Burgemeester, Politie en Openbaar Ministerie over deze Kwestie”, zegt hij. Het is Nog Niet Bekend, wanneer het Advies Klaar is.

De Demonstratie wordt Georganiseerd door ‘Samen voor Nederland’, dat Naar Eigen Zeggen strijdt ‘Tegen de Toe Nemende Bemoeienis en Regel Druk van de Overheid en tegen de Globalisering’. Volgens de eigen Web Site omvat het Samen Werking’s Verband Anti Vaccin Organisaties als Moeder Hart, Virus Waarheid en de Stichting Vaccin Vrij, als mede de Politieke Partij Forum voor Democratie.

Sinds de Jaren Negentig propageert Icke een Complot Theorie, die beweert, dat de Mensheid in het Geheim wordt Geregeerd door Zo Genaamde Reptiel Achtigen, een Machtige Groep Buiten Aardse Reptielen, die zich Voor Doen als Mensen. Volgens Critici zijn de Reptielen een Metafoor voor een (Deels Joodse) Elite, die een Al Machtige Geheime Wereld Regering vormt en Actief is in Alle Lagen van de Bevolking. Icke’s Reptielen Theorie is Onlangs Meermaals Verkondigd door Forum voor Democratie Leider Thierry Baudet.

Joost Lips

Efemere Fenomenen, 21 oktober 2022, 20:36:50

https://efemerefenomenen.wordpress.com/2022/10/21/david-icke-reageert-op-dreigende-ban-van-nederland

David Icke – Revelations of a Mother Goddess (Full Video)

Renaud Bédard | Ickonic News | David Icke – Trump the Traitor

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Efemere+Fenomenen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Samen+voor+Nederland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Moeder+Hart
https://robscholtemuseum.nl/?s=Virus+Waarheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Vaccin+Vrij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Thierry+Baudet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Forum+voor+Democratie
https://robscholtemuseum.nl/?s=David+Icke
https://robscholtemuseum.nl/?s=Arizona+Wilder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Complot+Theoreticus
https://robscholtemuseum.nl/?s=No+War+Just+Peace
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dag+van+Menselijke+Verbinding
https://robscholtemuseum.nl/?s=Censuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=George+Soros
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hanna+Luden
https://robscholtemuseum.nl/?s=CIDI
https://robscholtemuseum.nl/?s=Centrum+Informatie+en+Documentatie+Israël
https://robscholtemuseum.nl/?s=Driehoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Femke+Halsema
https://robscholtemuseum.nl/?s=Politie+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Openbaar+Ministerie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joseph+Mengele
https://robscholtemuseum.nl/?s=Holocaust
https://robscholtemuseum.nl/?s=Holocaust+Ontkenner
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anti+Semiet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anti+Semitisme
https://robscholtemuseum.nl/?s=Reptilian
https://robscholtemuseum.nl/?s=Reptiel+Achtige
https://robscholtemuseum.nl/?s=Reptielen+Theorie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joodse+Elite
https://robscholtemuseum.nl/?s=Global+Elite
https://robscholtemuseum.nl/?s=Globalistische+Cult
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Deep+State
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geheime+Wereld+Regering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bange+Laffe+Mensen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dansen+voor+de+Duivel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nationaal+Monument
https://robscholtemuseum.nl/?s=Symbool+van+Vrijheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Monument+Dam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Netherlands

https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-0/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-1/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-2/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-3/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-4/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-5/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-6/
https://robscholtemuseum.nl/rsmuseum-galerij-10-jaar-mark-rutte-aka-pineukio-aka-the-lying-dutchman-7/