Hans Bezemer – Hoe U werd voorgelogen door het RIVM en de Media + Update (1) t/m (8)

Ik heb een afspraak met Ruttte, ik kom niet voor hem, maar voor U, 40 tot 80.000 van U (foto Twitter)

Hoe U werd voorgelogen door het RIVM en de Media

Op 12 maart publiceerde bioloog Hans Bezemer dit bijzonder interessante artikel op LinkedIn, waarin hij de vele fouten (leugens) van het RIVM en de Media over het nieuwe Corona Virus COVID 19 onder de aandacht brengt.
Omdat het zo’n sterk verhaal is – en omdat het RIVM samen met het Media kartel blijft samenspannen om desinformatie rond te slingeren (en meteen ook even goed bedoelende websites te besmeuren, https://robscholtemuseum.nl/matthijs-sorgdrager-RIVMWaarschuwingTomZwitser-uit-Groningen-verspreidt-nep-nieuws-met-CoronaVirus-videos-BlueTigerStudioCorona-Virus-panel-met-ErikvanGoor/) hebben wij besloten om het hier te publiceren. Eerst volgt het oorspronkelijke artikel, daarna alle Updates (1) tot met (8), die Hans daar later aan toe heeft gevoegd. Voor Updates, die hij na vandaag toevoegt: volg hem op LinkedIn (https://www.linkedin.com/pulse/hoe-U-werd-voorgelogen-door-het-RIVM-en-de-Media-HansBezemer/).
Stichting Jas, 21 maart 2020

Het is een feit. We zitten midden in een pandemie van ongekende proporties. Laten we wel wezen, natuurlijk heeft een dergelijke uitbraak vele gevolgen en is het de taak van de regering en de Media om uitwassen te voorkomen. Maar het primaire aandachtspunt zou de volksgezondheid moeten zijn. En tevens zou de berichtgeving eerlijk en gebalanceerd moeten zijn.
We moeten echter constateren, dat de regering, het RIVM en de Media verzaakt hebben in het uitvoeren van hun respectievelijke taken. De informatie, die de basis had moeten zijn voor een adequaat regeringsbeleid, is U consequent onthouden.
Het bewijs daarvoor is eenvoudig te leveren. Ik hoef alleen mijn post op LinkedIn te houden tegen de informatie, die op dat moment publiek is gemaakt, en de besluiten, die op dat moment genomen zijn, terwijl die informatie reeds bekend was of had moeten zijn.
Voor degenen, die mij niet kennen, laat ik me even voorstellen. Ik heb een graad in de biologie en de aardwetenschappen. Daarmee wil ik niet beweren, dat ik in staat of gekwalificeerd ben om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, maar ik kan redelijk goed begrijpen wat er over geschreven wordt in wetenschappelijke publicaties.
Daarnaast strijd ik al jarenlang tegen het klakkeloos geloven van alles wat de Media wensen te berichten. Niet alleen is het soms fout, maar vooral: er is meer nieuws. Naar mijn mening is de kwaliteit van het journalistieke handwerk de afgelopen decennia fors achteruit gegaan en vervangen door nauwelijks verholen activisme. De berichtgeving over het Corona Virus was daarop geen uitzondering.

Op 24 januari jongstleden maakte de Nederlandse regering zich nauwelijks zorgen (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1105660873/Nederland-zeer-alert-op-informatie-over-CoronaVirus) over het Corona Virus. Dat was exact dezelfde dag, dat ik een relatie trok tussen de verspreiding van het Corona Virus en een simulatie van het Johns Hopkins Center for Health Security (http://www.centerforhealthsecurity.org/Event-201/). Toen werd gesteld, dat “recently, the Center for Health Security has received questions about whether that pandemic exercise predicted the current novel Corona Virus outbreak in China. To be clear, the Center for Health Security and partners did not make a prediction during our tabletop exercise. For the scenario, we modeled a fictional Corona Virus pandemic, but we explicitly stated that it was not a prediction. Instead, the exercise served to highlight preparedness and response challenges that would likely arise in a very severe pandemic. We are not now predicting that the nCoV 2019 outbreak will kill 65 million people. Although our tabletop exercise included a mock novel Corona Virus, the inputs we used for modeling the potential impact of that fictional Corona Virus are not similar to nCoV 2019”.

Een paar dagen daarna kwamen de eerste berichten naar buiten hoe ernstig de epidemie in Wuhan eigenlijk was (https://www.thesun.co.uk/news/10808633/CoronaVirusWuhanzombieland/).

Op 29 januari jongstleden kwamen de eerste projecties naar buiten over het mogelijke verloop van deze epidemie (https://tpo.nl/2020/01/29/CoronaVirusdrie-nieuwe-gevallen-in-Duitsland-en-een-in-Frankrijk/). Ook daarover heb ik bericht: “De Media in Nederland doen me denken aan een niet nader te noemen Minister van Informatie in Irak [https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-helderse-oppositiepartijen-goedkoper-stadhuis-bouwen-bespaarde-miljoenen-in-noodfonds-CoronaVirus-dha-sbce-stort-DenHelder-niet-in-afgrond/Thereisnocrisis,thereisnodebt-foto-twitter/]. Dit zijn de cijfers: als de maatregelen voor 90% effectief zijn om een pandemie te voorkomen, dan komen we uit op 59.000 besmettingen en 1.500 doden. Zijn ze voor 50% effectief, dan wordt het plaatje vijf miljoen besmettingen en 100,000 doden”. Inmiddels weten we met elkaar wel, dat we de “90% effectiviteit” niet gehaald hebben.

Ondertussen werden de eerste onderzoeken gepubliceerd door met name Chinese medici. Deze waren wellicht nog niet “peer reviewed” (dat wil zeggen beoordeeld door vakgenoten), maar de bevindingen waren wel interessant:
1)
Er voldoende aanleiding was om te veronderstellen, dat het Corona Virus zich A symptomatisch kon verspreiden. Dat wil zeggen, door mensen, die feitelijk nog geen ziekte verschijnselen hebben. Bij neusuitstrijkjes werd aangetoond, dat er hoegenaamd geen verschil was tussen A symptomatische personen en symptomatische personen inzake de Corona Virus belasting;
2)
Uiteraard is niezen en hoesten een veel efficiëntere wijze van verspreiding. Een dergelijke lichamelijke reactie gaat vergezeld met een aerosol, die zich niet alleen tot 20 meter ver kan verspreiden, maar ook nog geruime tijd in de lucht kan blijven hangen. Maar ook een minder efficiënte verspreiding vormt een significant risico, zoals later gebleken is in Noord Brabant. De eerste patiënt daar vertoonde ook geen ziekte verschijnselen;
3)
Het Corona Virus kan op bepaalde oppervlakten onder de juiste condities voor geruime tijd overleven. Afhankelijk van temperatuur en vochtigheidsgraad van enkele uren tot een paar dagen;
4)
Er werden toen al cijfers berekend ten aanzien van de verspreidingsgraad (de zogenaamde “R0”) en het overlijdensrisico. De inschatting was toen, dat de R0 lag tussen de 2.5 en 4.0 en het overlijdensrisico tussen de 2% en 6%. Deze cijfers verschillen niet veel van die van de beruchte Spaanse griep, die begin 20e eeuw 50 miljoen slachtoffers (https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_flu) maakte.

Dit is ook het tijdstip, dat het spel van de grote leugens begon waar de Media (en met name de NOS in haar “vragenrubriek”) gretig medewerking aan verleenden:
1)
Er werden vergelijkingen gemaakt met de gewone griep met name op het gebied van absolute aantallen. Dit is echter niet relevant, want we gaan daarmee het aantal gemaakte slachtoffers vergelijken met het aantal potentiële slachtoffers. Immers, de epidemie is niet ten einde. Dat het aantal slachtoffers tot nu te gering is in relatie tot het aantal slachtoffers, dat doorgaans gemaakt wordt is appels met peren vergelijken. Je gaat ook niet het cumulatieve salaris van een schoonmaker, die met pensioen gaat vergelijken met de poen, die een beginnend academicus tot dusverre bij elkaar heeft geharkt;
2)
En hoe zou zich dat vertalen? Als we de recente cijfers van Angela Merkel nemen, 60% van de Duitsers wordt besmet met een ziekte, die een overlijdensrisico met zich meedraagt van 2%, dan komen we uit op 83 miljoen *0,6* 0,02 = 1 miljoen doden. Om het even in perspectief te plaatsen. Het RIVM heeft recentelijk toegegeven, dat zij inschat dat uiteindelijk de helft van de Nederlanders besmet zal worden (https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/13/RIVM-baas-helft-Nederlanders-zal-uiteindelijk-CoronaVirus-krijgen-a3993743). Dat zijn 170.000 doden;
3)
De gewone griep heeft een R0 van 1,3 en een overlijdensrisico van 0,1%. De media hebben de R0 van Covid 19 vergeleken met de R0 van de mazelen. De mazelen zijn echter extreem besmettelijk. We praten hier over een R0 van 16. Mij is geen Corona Virus bekend, dat zelfs maar in de buurt komt van dat cijfer het is totaal oneigenlijk. Het komt er eigenlijk op neer, dat men stelt, dat “een vlammenwerper minder erg is als een napalm bom”. Dat is helemaal waar. Maar het is geen lucifer. En je gaat er wel heel erg dood aan.
4)
Er werd ten stelligste ontkend, dat A symptomatische verspreiding mogelijk was. Inmiddels weten we wel beter, want ook het RIVM erkent dat. Wel zes weken later.

Als we dan de berichtgeving van 3 februari jongstleden (https://NOS.nl/artikel/2321409-Nederlandse-evacues-aangekomen-in-Eindhoventwee-weken-in-quarantaine.html) erbij halen wordt het wellicht duidelijk, waarom ik de volgende post plaatste: “ONVERANTWOORD! Moeten we WEER een Q koorts debacle meemaken? De Kamer vindt het zelfs niet nodig om erover te debatteren. Dat terwijl nu wel vaststaat:
1)
Dat de ziekte zowel A symptomatisch als post symptomatisch kan worden doorgegeven (dus VOOR dat iemand ziek wordt en NADAT iemand ziek is geweest);
2)
Dat besmetting kan plaatsvinden via de luchtwegen, de ogen en zelfs de huid;
3)
Dat besmetting korte tijd kan plaatsvinden via voorwerpen (durft U zich in de bus nog vast te houden?);
4)
Dat de R0 ligt tussen de 2.5 en 4.0 (oftewel elk besmet persoon besmet tussen de twee en vier anderen);
5)
De overlijdenskans ligt tussen de 2% en 6%“.
Deze mensen hadden gewoon vijftien dagen lang in een gecontroleerde omgeving in quarantaine gehouden moeten worden zoals andere landen dat op dat moment ook deden.
In dat licht bezien zijn de “maatregelen”, die vandaag (12 maart 2020) afgeroepen zijn, niet anders dan “window dressing”. De meeste grote evenementen waren al afgelast of ingekort, de meeste mensen werkten al thuis en wie slim was, ging niet snotterend naar het werk.
Bovendien: wel eens met het openbaar vervoer gereisd in de spits? Twee keer op een dag? Weet je hoeveel mensen er hutje bij mutje in een trein zitten? En dan evenementen met “meer dan 100 personen” afgelasten? Serieus?
Nee, om dit in de hand te houden zijn er drastische maatregelen nodig. Komen die er niet, dan vrees ik, dat we binnenkort Italiaanse toestanden mogen verwachten. En “binnenkort” is niet meer dan één à twee weken weg.
Wie nu nog gokt, gokt met mensenlevens.

Update (1)

Op 14 maart jongstleden werd bekend:
1)
Dat de door het RIVM afgegeven cijfers geflatteerd zijn (https://www.ad.nl/den-haag/terwijl-patienten-voor-test-werden-geweigerd-draaide-de-CoronaVirus-testmachine-van-het-RIVM-bijna-leeg~a0ec11d3/). Wie milde klachten heeft (ongeveer 80% van de patiënten) wordt niet meer onderzocht. Het is lastig een inschatting te maken wat de daadwerkelijke cijfers dan wel zijn, maar het zou om meer dan duizend tot wel een paar duizend besmettingen kunnen gaan. Dat cijfer is overigens niet in overeenstemming met het aantal doden, wat op dit moment gemeld wordt.
2)
In Vitro tests geven aan (https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/32150618/In_Vitro_AntiViral_Activity_and_Projection_of_Optimized_Dosing_Design_of_Hydroxychloroquine_for_the_Treatment_of_Severe_Acute_Respiratory_Syndrome_Corona Virus_2_(SARSCoV-2)), dat Hydrochloroquine een effectief middel lijkt in de bestrijding van de ziekte – beter dan gewone Chloroquine. De behandeling bestaat uit twee maal 400 mg. op de eerste dag, gevolgd door vier dagen 200 mg. twee maal per dag. Het punt is, dat de onderdrukking van het Corona Virus niet alleen beter is, maar dat het medicijn ook langer effect sorteert, ook als de medicatie gestopt is.

Update (2)

De weinig fraaie highlights van 15 maart jongstleden:
1)
Nederland op slot. Geen seconde te vroeg.
2)
Minister Bruins van Volksgezondheid geeft toe geen flauw idee te hebben wat het Singapore protocol is (https://www.youtube.com/watch?v=QRh4LE_YLk4). Dat hij het niet wenst te volgen is één, maar niet weten wat het inhoudt (Warning FvD link, maar ik kon zo snel geen ander fragment vinden van dit debat).
3)
Federatie van Medisch Specialisten dringt aan op het sluiten van de scholen (https://NOS.nl/artikel/2327110-FederatieMedischSpecialisten-sluit-per-direct-alle-scholen.html). Wellicht dat het kabinet daar voor aanstaande maandag nog over beslist. Die andere landen, waar Minister Bruins zo graag bij aan wenst te sluiten, doen de boel wel op slot (https://NOS.nl/artikel/2327139-CoronaVirusnoodtoestandSpanje-en-scholen-mogelijk-toch-dicht.html).
4)
Overigens kunt U uw kinderen thuishouden zonder dat U een boete (https://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/52949-ouders-geen-boete-voor-thuis-houden-gezonde-kinderen.html) boven het hoofd hangt. Als dat tot de mogelijkheden behoort zou ik dat ook doen. Maar parkeer ze niet bij hun grootouders slecht plan.
5)
NOS verdedigt regeringsbeleid (https://nos.nl/liveblog/2327147-scholen-en-eet-en-drinkgelegenheden-drie-weken-dicht-gepaste-afstand-bewaren.html) by proxy Maarten Keulemans. De post is inmiddels verdwenen van de voorpagina, maar hier een transcriptie: “Scholen sluiten verstandig?Meer onderbuik dan verstand’. Wetenschapsredacteur Maarten Keulemans van de Volkskrant heeft op Twitter in een aantal tweets aandacht besteed aan de vraag, of de scholen in Nederland dicht moeten of niet. Zijn analyse: nee, dat lijkt juist onverstandig. Zie hier waarom.Keulemans maakt de fout bijna geen enkele bron te documenteren. Het lijkt erg op “cherry picking”.
6)
Zes weken geleden werd er een debat over Corona Virus aangevraagd. De Kamer (met name de regeringspartijen) vond het niet nodig. Gisteren werd er een spoeddebat aangevraagd ten aanzien van het sluiten van de scholen. De Kamer (opnieuw, met name de regeringspartijen) vond het niet nodig. Een bijzonder unieke blik op het conceptvolksvertegenwoordiger als je het mij vraagt.
7)
De GGD schat dat het daadwerkelijk aantal patiënten 5 10 keer zo hoog (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/Nederland/artikel/5056941/GGD-chef-al-6.000-mensen-besmet-met-CoronaVirus) ligt als het aantal gemelde besmettingen (= doodzieke mensen de rest wordt niet meer getest). Dat is laag in vergelijking tot andere schattingen (https://finance.yahoo.com/news/marty-makary-on-CoronaVirus-in-the-US-183558545.html). Die komen op 25 50 keer uit. Dat zou betekenen, dat er in Nederland zo’n 25.000 besmettingen zijn.
8)
Maar ook hier gaan de zorgen van de GGD eerder uit naar de maatschappelijke effecten dan de volksgezondheid. Citaat: “We moeten het echt niet doen, want het draagt niets bij aan de bestrijding en het heeft enorme maatschappelijke impact. Met name omdat je er dan niet onderuit komt ook vergelijkbare maatregelen te nemen (kinderdagverblijven sluiten, horeca sluiten etc.).”  Al die dingen, die vrijwel elk ander verstandig land allang doorgevoerd heeft, ja.

Update (3)

16 maart jongstleden Nederland op slot. Voor het “gewone” nieuws hoeft U hier niet te zijn. Ik ga voor wat U niet hoort via de media.
1)
We zagen zojuist de totale capitulatie van Premier Mark Rutte. Om te begrijpen hoe ongerijmd zijn stelling is, vul dan gewoon “ebola” voor Corona in. Hij doet het voorkomen, dat het een scenario is, dat men weloverwogen gekozen heeft maar dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Dit scenario is aan hem opgedrongen, omdat er geen ander scenario meer mogelijk is. Dat er een ander scenario mogelijk was, toont het grafiekje aan het eind aan. Korea en Singapore hoefden hun hele bevolking niet te besmetten om aan de crisis te ontkomen. Dat gebeurt alleen in landen, waar mensen als Rutte het voor het zeggen hebben. De leugen regeert.
2)
Voor degenen, die mijn keukentafelberekeningen van 170.000 mogelijke sterfgevallen voor Nederland en één miljoen voor Duitsland wat hoog vonden: er is nu een Brits rapport uitgelekt (https://www.theguardian.com/world/2020/mar/15/UKCoronaVirus-crisis-to-last-until-spring-2021-and-could-see-79million-hospitalised), dat praat over een half miljoen doden voor Groot Brittannië.
3)
Rutte pakt vanavond zijn staatsman momentje, maar waarschijnlijk gaat hij de geschiedenis in als de premier, die te weinig en te laat maatregelen nam tegen het Corona Virus. Het verbaast me dan ook niet, dat het vertrouwen in deze regering behoorlijk gedaald (https://www.ad.nl/binnenland/vertrouwen-Nederlanders-in-aanpak-CoronaVirus-crisis-neemt-af~a244384a/) is.
4)
Alvast voor U opgezocht: Coördinatiewet uitzonderingstoestanden (https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Coördinatiewet_uitzonderingstoestanden). Dan weet U alvast tot hoever het kan gaan.
5)
Dit grafiekje (https://www.businessinsider.nl/CoronaVirus-in-chartsCovid19-symptoms-spread-deaths-warnings-2020-2?international=true&r=US) illustreert hoezeer de EU de zaak uit de hand heeft laten lopen. En dan zijn er altijd weer malloten, die in dit soort situaties roepen om meer EUropa. Tip: vergelijk de “prestatie” van de EU met die van ZO Azië.

Nieuwe besmettingen per datum: Cyaan = China, Paars = ZO Azië, Oker = EUropa

6)
Kijk, het is echt niet de bedoeling om paniek te zaaien, maar na al het bagatelliseren van de laatste weken is het wel nodig om de ernst van de situatie in te zien. Dat ik niet de enige ben, die zich zorgen maakt, bewijst dit relaas (https://www.demorgen.be/meningen/laat-ik-de-verwarring-wegnemen-er-komt-een-drama-op-ons-af-prof-ugent-schrijft-open-brief~b8b1f5b0) wel.
7)
De TU Eindhoven maakt van dag tot dag een inschatting (https://www.tue.nl/en/news/news-overview/11-03-2020-Eindhoven-data-scientists-take-on-CoronaVirus-data-to-predict-growth-of-new-infections/) hoe het verloop van de epidemie eruit zit. Jammer Delft, gemiste kans.

Update (4)

17 maart 2020, welkom thuis allemaal.

1)
Ka tjing, 1.700+ infecties in Nederland. Ik voorspelde 4.000 voor volgend weekend en 10.000 voor het weekend erop. De jongens van de TU/e hebben de boel ook doorgerekend voor vandaag: “[For Spain] they forecast an 18 per cent increase of infections for today, similar to what they see in France (+ 17%) and the Netherlands (+20%)”. Het schiet lekker op met die “groepsimmuniteit”.
2)
Pieter Klein, redacteur RTL Nieuws, stelt: “Dit is niet het moment, maar ik voorspel: als we de crisis achter ons hebben, is een parlementaire enquête naar de politiek bestuurlijke voorbereiding op deze ramp onvermijdelijk“. Ik voorspel, dat dit niet gaat gebeuren. Dit falen is de hele politiek te verwijten, de Kamer inclusief. Die gaan heus de vuile was niet buiten hangen, zo vlak voor de verkiezingen.
3)
Eerste aanwijzing, dat ik het weer bij het rechte eind had. Rutte kletst uit zijn nek (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1170005096/italiaanse-arts-nederland-neemt-groot-risico-met-deze-aanpak).
4)
Elsevier maakt gehakt van “de deskundigen” van het RIVM. Een relaas van fouten van deze faalfabriek (https://www.elsevierweekblad.nl/Nederland/achtergrond/2020/03/tijdlijn-CoronaVirusCrisis-in-tweets-RIVM-743404/).
5)
In de US wordt begonnen met de eerste tests voor een Corona Virus vaccin (https://www.axios.com/CoronaVirusvaccine-trial-d145e7f2-b58e-4537-b9a5-17cb49129c1f.html).
6)
In sociale Media wordt gesteld, dat bepaalde hoge bloeddrukmedicijnen de kans op Corona Virus verhogen. Daar zijn in enkele publicaties wel aanwijzingen voor, echter, dat wil niet zeggen dat het bewezen is. Stoppen met die medicatie kan erger zijn dan de kwaal, dus doe dat voor als nog niet. Slecht plan.

Update (5)

18 maart 2020, “lockdown”, dag drie.

1)
Terwijl de Nederlandse Media braaf blijven meespelen met Rutte’s groepsimmuniteit, geven de Media in andere landen (https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/15/epidemiologist-britain-herdimmunityCoronaVirusCovid19) aan wat ons te wachten staat (https://dnyuz.com/2020/03/18/im-a-doctor-in-britain-were-heading-intotheabyss/). Kijk maar eens naar deze rapportage van onze Belgische buren (https://www.linkedin.com/pulse/hoe-u-werd-voorgelogen-door-het-RIVM-en-de-Media-HansBezemer/).
2)
Het is dus een mythe, dat alleen “ouderen” ernstige verschijnselen krijgen en de rest van ons er met een “milde griep” vanaf komt. Nee, iedereen kan ernstige ziekteverschijnselen ontwikkelen met permanente gevolgen alleen de overlevingskans is significant hoger. Dit beeld wordt overigens bevestigd door Italiaanse artsen.
3)
Mijn “keukentafelberekeningen” waren zo gek nog niet. De Volkskrant publiceert nu cijfers, die in dezelfde orde van grootte liggen, zo’n 150.000 doden (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoeveel-levens-kan-CoronaVirus-in-ons-land-eisen~b15314d6/). Voorts veegt ook deze krant de vloer aan met de groepsimmuniteithet mag allemaal wel waar zijn, maar wat zijn de kosten in de vorm van menselijk leed (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-MarkRuttes-muur-van-groepsimmuniteit-zitten-wat-barstjes~bcf70d2e/)?
4)
De Telegraaf (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1551576624/deskundigen-immuniteit-opbouwen-kan-jaren-duren) benadert de problematiek vanuit een ander oogpunt: groepsimmuniteit is de facto niet haalbaar zeker niet in de tijdspanne, die Rutte voor ogen heeft.
5)
Niet mijn partij, maar het lijkt erop, dat men vanuit de Tweede Kamer probeert om aan “damage control” (https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1239886675196678145) te doen. Alles best, maar niet via de TV. Als ze dit serieus willen gaan doorvoeren vraag ik me af hoelang het internet nog in de lucht blijft. Veel succes als we straks aangewezen zijn op PravdaNOS.
6)
Commerciële omroepen willen om begrijpelijke redenen niet meewerken aan een Corona Virus journaal. Kan ik begrijpen. Ze zijn al “braaf” genoeg door Rutte’s absurde “groepsimmuniteit” te ondersteunen.
7)
Dit zijn de highlights van het gelekte Britse rapport (https://www.axios.com/CoronaVirus-report-USUK-strategies-e45bc5d4-d2f1-40e2-825e-429b2b7c1b50.html), waar ik over sprak. Dit is het echte rapport in PDF (https://www.Imperial.ac.UK/media/ImperialCollege/medicine/sph/ide/gida-fellowships/ImperialCollegeCOVID19NPI-modelling-16-03-2020.pdf).
8)
Er beginnen steeds meer barstjes te komen in Rutte’s “groepsimmuniteitsstrategie”. Het RIVM (https://tpo.nl/2020/03/18/RIVMgroepsimmuniteit-is-geen-doel-op-zich/) gaf aan, dat het “geen prioriteit” had. De WHO gooide het in de prullenbak (https://tpo.nl/2020/03/17/UNgezondheidsorganisatieWHO-EUropa-moet-de-meest-drastische-maatregelen-nemen/), de SP wil nu opheldering van de Minister President en inmiddels is er een vrouw, die twee keer (https://www.AD.nl/buitenland/Japanse-vrouw-tweede-keer-besmet-met-het-CoronaVirus~a4b0941a/) slachtoffer werd van het Corona Virus.
9)
Corona Virus of niet, de EU verandert niet. Reuters (https://tpo.nl/2020/03/17/UNgezondheidsorganisatie-who-EUropa-moet-de-meest-drastische-maatregelen-nemen/) meldde, dat de EU RUsland beschuldigt van “desinformatie” en de bevolking oproept om toch vooral naar “experts” van het RIVM te luisteren, terwijl die zelf de grootste bron van desinformatie is. Vanaf het begin. Zo stelde ze, dat je niet ziek kon worden van het aanraken van oppervlakten, omdat het virus daar niet kon overleven. Wel, de universiteit Harvard (https://www.health.Harvard.edu/diseases-and-conditions/CoronaVirus-resource-center) denkt daar heel anders over.
10)
Klinkt dit als een samenhangend beleid of iemand, die probeert zich eruit te lullen (https://www.GeenStijl.nl/5152463/wij-weten-het-ook-niet-verder/#comments)? En nee, ik begrijp wat hij zegt (Warning: GeenStijl!!!).
11)
Geweldig debat in de Kamer. Rob Jetten heeft het vooral over “fatsoen” in plaats van “bodybags”.
12)
Het toonaangevende blad “Science” heeft een artikel gepubliceerd (https://Science.Sciencemag.org/content/early/2020/03/24/Science.abb3221) over de volgens het RIVM – “onmogelijke overdracht van A symptomatische patiënten”. Hoewel het RIVM nu op dit standpunt teruggekeerd is, is de omvang van deze onbegrijpelijke misser van het RIVM nu duidelijk geworden: “We estimate 86% of all infections were undocumented (95% CI [82% 90%]) prior to 23 January 2020 travel restrictions. Per person, the transmission rate of undocumented infections was 55% of documented infections ([46% 62%]), yet, due to their greater numbers, undocumented infections were the infection source for 79% of documented cases”.
13)
De jongens van de TU/e geven aan, dat we nog lang niet aan de top van de curve zitten: “Just like yesterday, a significant increase in infections is expected in the US (+25%), the Netherlands (+21%), Spain (+16%) and France (+15%). For the first time, the researchers also provide a forecast for Belgium (+15%).“.

Update (6)

19 maart 2020, “lockdown”, dag vier

Fop nieuwszender NOS blijft er op los liegen. Wie het heden beheerst, beheerst het verleden lijkt hun motto. We hebben drie gevalletjes op een rij gezet.

1)
De NOS roept triomfantelijk, dat een Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen, dat het Corona Virus op oppervlakten kan overleven (https://NOS.nl/artikel/2327562-CoronaVirus-kan-dagenlang-overleven-op-plastic-en-roestvrij-staal.html) en dat “dit aansluit aan bij wat al op de website van het RIVM te lezen was“. Wie de betreffende website vóór dit bericht gelezen heeft, weet dat deze regelmatig en slordig geedit is geweest, waarbij deze zichzelf soms tegensprak. Dat dit zo was valt te lezen op de oude “Q&A” site van de NOS (https://NOS.nl/artikel/2320507-Q&A-over-CoronaVirus-hoe-gevaarlijk-is-het-en-kun-je-het-vaker-krijgen.html), waar nog steeds staat “Nee, het Corona Virus verspreidt zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kan het Corona Virus niet goed overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen“. Dit was een van de redenen, dat ik thuisisolatie zo’n slechte optie vond: “Dat besmetting korte tijd kan plaatsvinden via voorwerpen“. Let wel, dat was 3 februari!

2)
Daarnaast wordt het relaas van een Corona Virus patiënt geschetst (https://nos.nl/artikel/2327570-CoronaVirus-patient-sebastiaan-31-ziekte-onvoldoende-uit-en-heeft-nu-longontsteking.html) en wordt de suggestie gewekt, dat hij “niet genoeg uitgeziekt heeft”. Dit is echter een typisch geval en heeft niets met “uitzieken” te maken. Mensen krijgen griep, knappen op en verschijnen later op de spoedgevallen, omdat ze kort ademing zijn. Wat er gebeurd is, is dat zich “pockets” van ontstekingsmateriaal in de longen hebben gevormd, die in het ergste geval leiden tot permanente longbeschadiging.
3)
In het NOS Journaal werd gesuggereerd, dat het sluiten van de scholen een gevolg was van “de politieke druk van met name GL en PvdA”. Dat zijn dezelfde partijen, die het sluiten van de scholen vrijdag jongstleden niet nodig vonden en het verzoek om een spoeddebat over dit punt afwezen. Maar blijkbaar maakten ze later een opmerkelijke draai, die de NOS natuurlijk niet meldt.

Uit Italië hoor je, dat ouderen soms niet meer behandeld worden. Maar ja, dat is Italië, niet? Volgens de Volkskrant (https://www.Volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/driekwart-van-overleden-Corona Virus-patienten-in-Nederland-kwam-nooit-op-Intensive-Care~b9c5660d/) gebeurt het echter ook in Nederland.

Update (7)

20 maart 2020, “lockdown”, dag vijf

1)
Ik voorspelde al, dat de roep om censuur groter zou worden, naar mate de crisis zich zou verdiepen. De eerste tekenen daarvan zien we nu al. Pieter Klok (https://twitter.com/SpraakmakersOp1/status/1240585458893099010), redacteur van de Volkskrant, wil Viroloog Ab Osterhaus de mond snoeren, omdat hij het niet eens is met de “experts” van het RIVM. Daar is gelukkig niet iedereen het met hem eens (https://twitter.com/hansvantelling/status/1240572083429572608).
2)
Rob Jetten, de voorman van Dictatuur66, wil zelfs het gehele parlementaire proces (https://twitter.com/Rob Jetten/status/1240629226405052416) lam leggen. Let wel, dit zijn wel de mensen, die als er adequaat gereageerd was tientallen doden in Noord Brabant hadden kunnen voorkomen. Of moet ik de laconieke reactie van het RIVM nog eens naar voren halen toen een paar dagen later bleek dat een A symptomatische Corona Virus patiënt vrolijk carnaval had lopen vieren?

3) Trouw (https://www.Trouw.nl/opinie/politiek-debat-is-in-crisistijd-hard-nodig-ook-al-is-de-inbreng-van-Wilders-schandalig~baf67dd0/) vond het ook nodig om zich in dat debat te mengen en stoort zich – net als Rob Jetten – aan vooral aan “de toon”. De Nederlandse journalistiek zou zich een beetje op de vlakte moeten houden in op dit gebied: ze hebben ernstig in hun informatieplicht verzaakt. Laat ik volstaan door te zeggen, dat ik ze (Lezers at trouw.nl) een briefje gestuurd heb met wat ik ervan vind.
4)
De Lancet (https://www.theLancet.com/journals/Lancet/article/PIIS0140-6736(20)30553-5/fulltext) heeft een uitgebreid rapport gepubliceerd over Covid 19 en hoe goed regeringen hierop voorbereid waren. Men heeft daar gebruik gemaakt van zogenaamde “zelfevaluatie” gegevens. Nederland laat het vooral afweten ten aanzien van de beveiliging aan de buitengrenzen. Het hangt daar in de middenmoot. Dat komt wel overeen met wat we gezien hebben.
5)
We zijn Wereld wijd het derde land qua snelst groeiende Corona Virus populatiegroei volgens de mannen van de TU/e: “In Germany, the number of infections is expected to grow by almost one quarter today to a total of 15,508, an increase which is only exceeded by that of the US. There the steep upward trend we have seen in recent days continues unabatedly (+26%). The Netherlands also registers a considerable rise in the number of expected infections (+21%)“. Goed gedaan Rutte, we komen er wel met die “groepsimmuniteit”.
6
)
13:00 en nog geen update van het RIVM. Gisteren waren ze ook al laat. Ik had voorspeld, dat het weinig goeds zou zijn en dat was het ook. Weer 30 levens onnodig verloren gegaan. Ik voorspelde voor komend weekend rond de 4.000 gemelde besmettingen en we komen aardig in de buurt. Ik vrees, dat er weinig verandering in komt voor de eerste helft van april.
7)
Goed artikel (https://www.RUG.nl/aletta/blog/Covid19-response-wordt-wakker-en-wees-snel-19-03-2020) van de RUG. Ik denk, dat dit realistisch en plausibel is.
8)
De Correspondent weer door de bocht (https://De-Correspondent.nl/11051/Viroloog-marion-koopmans-beantwoordt-de-prangendste-vragen-over-CoronaVirus-de-Nederlandse-aanpak-en-wat-je-nu-kan-doen/5953219616905-ac45a492), hoor: “Hoe moet je alle informatie over Covid 19 wegen, als de berichten en visies elkaar tegenspreken? Viroloog Marion Koopmans, die geldt als absolute autoriteit in haar vakgebied en de EUropese Commissie adviseert, beantwoordt de dringendste vragen over het Corona Virus”. En daarmee is de kous af is er geen tegenargument meer mogelijk? Ik dacht het niet. Ik ken ook “experts,” die bij het RIVM werken. Dat was ook zo’n succes.

Update (8)

21 maart 2020, “lockdown”, dag zes

1)
Je wordt er niet vrolijk van. Trouw plaatst opnieuw een column (https://www.Trouw.nl/opinie/Wilders-en-Baudet-verstoren-bewust-de-aanpak-van-deCoronaVirus-crisis~bd14af34/), waarin wordt opgeroepen kritiek de kop in te drukken en zich nu eensgezind achter een aanwijsbaar op alle fronten falende overheid te scharen. Ik was al geen fan van Rob van Wijk, maar ik ben blij, dat hij nu zijn ware gezicht eens heeft laten zien. Over zijn argumenten hoeven we het niet eens te hebben.
2)
DDS doet dit keer zijn werk (https://www.DeDagelijkseStandaard.nl/2020/03/DDS-vs-RIVM-factchecker-KRONCRV-haalt-RIVM-erbij-DDS-beweert-onterecht-dat-RIVMliegt-gelul/) en wordt prompt in de hoek gezet door het RIVM. Maar dat laten ze niet op zich zitten.
We hebben nu gemiddeld elke 3,5 dagen een verdubbeling van het aantal gemelde besmettingen en doden. Je zou verwachten, dat die ontwikkeling half april gekenterd wordt maar als Nederlanders zo doorgaan (https://www.telegraaf.nl/nieuws/474908893/adviezen-tegen-CoronaVirus-in-de-wind-geslagen) ik vrees van niet.
3)
Rare redenering (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/Nederland/artikel/5064226/CoronaVirus-update-Corona-Virus-lezersvraag-bewust-besmetten) mensen bewust besmetten is onethisch volgens het RIVM, maar het nalaten om de nodige maatregelen te nemen om te voorkomen, dat mensen besmet worden, is dat wel?

Stichting Jas, zaterdag 21 maart 2020

http://www.stichting-jas.nl/2020/03/hoe-U-werd-voorgelogen-door-het-RIVM-en.html

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Bezemer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Jas
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus
https://robscholtemuseum.nl/?s=COVID+19
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/?s=RIVM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Event+201
https://robscholtemuseum.nl/?s=Johns+Hopkins+Center+for+Health+Security
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wuhan
https://robscholtemuseum.nl/?s=NOS
https://robscholtemuseum.nl/?s=Angela+Merkel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Q+koorts
https://robscholtemuseum.nl/?s=window+dressing
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chloroquine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hydroxychloroquine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Singapore+protocol
https://robscholtemuseum.nl/?s=cherry+picking
https://robscholtemuseum.nl/?s=GGD
https://robscholtemuseum.nl/?s=TU+Eindhoven
https://robscholtemuseum.nl/?s=groepsimmuniteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=herd+immunity
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tweede+Kamer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pravda
https://robscholtemuseum.nl/?s=Imperial+College
https://robscholtemuseum.nl/?s=desinformatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harvard
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+Jetten
https://robscholtemuseum.nl/?s=bodybags
https://robscholtemuseum.nl/?s=thuisisolatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Intensive+Care
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ab+Osterhaus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dictatuur+66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+van+Wijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Dagelijkse+Standaard
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geert+Wilders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Thierry+Baudet

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image