Delano Weltevreden – ’Wie heeft gelekt over aanbesteding?’ + Ronald den Boer – Bedrijfsleven Den Helder: renovatie financieel fiasco + Redactie DHA – College: nog geen besluit

’Wie heeft gelekt over mislukken aanbesteding?’

Welke topambtenaar heeft over het mislukken van de aanbesteding voor de renovatie van het stadhuis gelekt naar de Helderse Courant?

Dat wil Beter voor Den Helder van burgemeester en wethouders weten. De fractie vraagt zich af wanneer het college wist dat de aanbesteding was mislukt en waarom de gemeenteraad niet meteen is geïnformeerd. De fractie, voorstander van renovatie, wil ook weten of er gerechtelijke stappen komen als duidelijk is wie gelekt heeft. Een raadsmeerderheid van oppositiepartijen en coalitiepartner Stadspartij is voorstander van renovatie. De aanbesteding is mislukt omdat op bepaalde onderdelen hoger is ingeschreven dan de gemeente had begroot.

Op het bouwkundige deel van de geplande renovatie heeft maar één aannemer ingeschreven, K. Dekker uit Warmenhuizen.

Noordhollands Dagblad, 16 februari 2018, 11:01

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Ach ja, met een college dat niet wil, lukt dat ook niet. Dat wil gewoon nieuwe palen rammen. Met kwaadwillige honden is het slecht hazen vangen, inclusief burgemeester, die ervoor zou moeten zorgen dat een raadsbesluit netjes en op tijd wordt uitgevoerd. Natuurlijk is er gelekt door de coalitie, om het onderwerp de verkiezingen in te sturen. De verborgen, sluwe agenda van vier jaar. En niks geen dure klimaatplafonds als je gewoon de balkondeuren en ramen open kan zetten voor ventilatie, en uitblazen. Die negen miljoen is gewoon wisselgeld voor de Stadspartij door de junta, en natuurlijk wordt dat door zogenaamde “overschrijding” ook weer gesaboteerd, zoals de coupplegers van meet af aan deden. Weg met die junta dus, en overloper Stadspartij. Trouwens, bedrijven zijn er heel bedreven is om vooral de overheid uit te melken bij biedingen. Altijd lekker overschrijden (is net op radio 1, Tilburg, Rotterdam, Almere, enz. weglekken belastinggeld). En, die Helderse Courant is weer lekker aan het stoken, door opnieuw de partijen te bevragen over een reeds genomen besluit, als bijwagen van het college. En dan het grote verkiezingsdebat voorzitten?? Neem een neutrale voorzitter.

Jeroen Bodewus
Absolute kolder wat je hier schrijft Henk. Er ligt een bestek en de aannemers kunnen daar op inschrijven. Als niet 1 aannemer in de buurt komt van de begrootte prijs dan klopt het bestek niet. Dat heeft niets, maar dan ook totaal niets te maken met een college wat niet wil.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Jeroen Bodewus Als een gemeentebestuur in vier jaar tijd de wens van de kiezer, namelijk renovatie – dus NIET ingrijpend verbouwen – van het huidige stadhuis niet kan uitvoeren, dan is er veel aan de knikker. En is het bestuur onbekwaam en onwillig.

Klaas Otten · Den Helder
Mee eens Henk want ik woon in ook in het stadhuiscomplex en het is daar fijn wonen …. En als men zo koel wil werken in het stadhuis wellicht moet men Jan Dop vragen of hij nog wat ruimte over heeft in zijn lijkhuis om een aantal werkplekken te creeren.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
De stadspartij heeft 4 jaar lang bewust de renovatie van het stadshuis getraineerd .
De belofte naar de kiezers van Den Helder om het binnen 4 jaar te laten plaatsvinden was een loze belofte .
Alleen maar om op het pluche te willen blijven zitten en hun toelage op te strijken .
Ze hebben al die jaren achter het college aan gehuppeld als een slaafse hond .
De stadspartij is een kwaadaardig gezwel in de Helderse politiek en hopelijk wordt dat gezwel verwijderd met de aanstaande verkiezingen . .

Fred Kwast
Judas , heeft duidelijk zijn zilverlingen geincasseert.

Klaas Otten · Den Helder
Beste reageerders zijn jullie vergeten dat de Helderse bedrijven middels een open brief hebben verklaard dat men niet gaat meedoen met de renovatie van het stadhuis? Wat er nu met de aanbesteding is gebeurd is zuiver een politiek spel. Welkom in Palermo aan de Noordzee!

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/wie-heeft-gelekt-over-mislukken-aanbesteding

Bedrijfsleven Den Helder: renovatie stadhuis financieel fiasco

’Het is op z’n minst opmerkelijk te noemen als u als gemeenteraadslid alle adviezen, gegeven door uw eigen bouwkundige experts uit Den Helder, in de wind slaat en willens en wetens een kansloze missie door zet.’

Dat schrijven de ondernemersverenigingen HOV, HOB en HSV in ’een brief op poten’ aan de gemeenteraad. Aanleiding is de mislukte, want te duur uitgevallen, aanbesteding voor renovatie van het huidige stadhuis, waarover deze krant gisteren schreef.

Volgens oppositie en Stadspartij moest renovatie voor negen miljoen euro kunnen. Het bedrag is inmiddels opgelopen naar 13,3 miljoen. ’Uw geloofwaardigheid als raadslid is hiermee tot nul gereduceerd’, aldus de ondernemers. ’En nog heeft u niets geleerd van dit debacle, want gezien de kwaliteit van de tekeningen en het bestek, kan er met zekerheid gesteld worden, dat er nog veel meer extra geld nodig is (…) Als u door blijft gaan op de ingeslagen weg, betekent dat het zoveelste financiële fiasco voor onze gemeente en u bent daar als raadslid verantwoordelijk voor. Alle seinen staan op rood!’

Volgens de ondernemers wordt het tijd, dat de raad luistert naar ’de mensen, die er verstand van hebben’ en alsnog een nieuw stadhuis laat bouwen, ’waarvan de jaarexploitatie inmiddels goedkoper is dan bij renovatie. Laat uw ambtenaren niet in de kou staan’

Hieronder de volledige tekst uit de brief van de ondernemersverenigingen:

’Geachte gemeenteraad van Den Helder,

De uitslag van de aanbesteding ‘renovatie gemeentehuis’ is binnen en volledig mislukt. Dit is voor het verenigd bedrijfsleven van Den Helder en met name de ondernemers uit de bouwsector geen verrassing. Dit is namelijk op voorhand gesteld en voorspeld.

Het is op z’n minst opmerkelijk te noemen als u als gemeenteraadslid alle adviezen, gegeven door uw eigen bouwkundige experts uit Den Helder, in de wind slaat en willens en wetens een kansloze missie door blijft zetten. De stelling van de meerderheid van de raad is, dat renoveren veel goedkoper is dan nieuwbouw. Opnieuw is uw ongelijk gebleken.

Uit de door u uitgeschreven aanbesteding bleek al snel, dat het hard gestelde budget niet toereikend is. Tegen beter weten in werd er door u een greep uit de kas gedaan en het door u zelf vastgestelde budget van 9 miljoen euro werd naar boven bijgesteld naar 13,3 miljoen euro. En hiermee zijn we er dus nog steeds niet, want door de mislukte aanbesteding loopt dit laatste bedrag dus nog meer op! Dit terwijl u altijd heeft gesteld, dat het budget van 9 miljoen voor renovatie heilig is. Uw geloofwaardigheid als raadslid is hiermee tot nul gereduceerd.

En nog heeft u niets geleerd van dit debacle, want gezien de kwaliteit van de tekeningen en het bestek, kan er met zekerheid gesteld worden, dat er nog veel meer extra geld nodig is door de vele omissies in de stukken. Als u door blijft gaan op de ingeslagen weg, dan betekent dat het zoveelste financiële fiasco voor onze gemeente en u bent daar als raadslid verantwoordelijk voor. Alle seinen staan op rood! Kortom, ‘zint eer ge begint’ en zeg geen “ja” tegen een historische blunder, die u hiermee zult begaan.

Ondanks het wederom verspillen van vele tonnen aan euro’s, is er nog steeds een kans om hier beter uit te komen. Intussen is het door u gevraagde renovatie budget zo hoog op gelopen, dat de jaarexploitatie van de door de Helderse ondernemers gepresenteerde alternatieven, goedkoper is. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Kom bij zinnen en luistert u naar de deskundige adviezen van uw eigen Helderse bedrijfsleven, gesteund door de door uzelf geraadpleegde adviseurs en neem een verstandige beslissing door af te zien van renovatie.

Laat uw ambtenaren niet in de kou staan. Het oude bejaardenhuis is toe aan sloop. Onze vertegenwoordigers dienen een menswaardige werkplek hebben in een knappe omgeving en onder gezonde werkomstandigheden. Denk na over een goede oplossing voor een gemeentehuis in Den Helder en leg daarbij uw oor te luisteren bij mensen, die er verstand van hebben en die hart hebben voor ons Den Helder.

Het verenigd bedrijfsleven in Den Helder’

Noordhollands Dagblad, 16 februari 2018, 15:56

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Natuurlijk is dit koren op de molen van deze partijen zoals de HOV , HOB , HSV . deze clubs bestaan uit VVD leden en CDA Leden .
Dus natuurlijk willen die een nieuw stadshuis .
Ze preken voor eigen parochie .

Klaas Otten · Den Helder
En D66 leden …

Klaas Otten · Den Helder
Heldserse aannemers vinden de renovatie en verbouwing van het stadhuis niet “sexy” genoeg + Kees Jan tuin zit er tussen vanwege de compensatie voor het feit dat COA hem de verbouwing van Doggershoek niet gunde ondanks dat hij de laagste prijs. had. En die grote VVD aannemer heeft ook die verbouwing niet in de afgesproken tijd conform het bestek kunnen waarmaken. Politiek Den Helder wilde niet voor Kees Jan Tuin opkomen maar waren wel bij de heropening van dit complex en door partijgenoten van CDA wordt hij nu gecompenseerd ….

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Aahhhh, “bejaardenhuis”, “menswaardige plek”, “ambtenaren in de kou”: alle karikaturen worden door de heren ondernemers van VVD, D66 en CDA van stal gehaald om toch hun zin te krijgen, na de verkiezingsnederlaag van vier jaar geleden. Er zal en mot nieuw gebouwd worden. Ordinair de eigen portemonnee dienen. Geen boodschap hebben ze aan de uitslag van de verkiezingen vier jaar geleden, waar de wens van de burger was: renovatie huidige stadhuis. Nee nee, geen forse verbouwing. En via die ook niet verklaarde “grotere kosten” proberen de heren nu door te drukken. Het spelletje van de coalitie die de grote coup pleegde is te doorzichtig. Nog even de heren aan iets herinneren: Financieel fiasco DOK51 van ondernemers: ruim 1.5 miljoen (echte cijfers niet boven tafel). Financieel fiasco schouwburg: voorlopig meer dan 2 miljoen (dinsdag proberen we eindelijk de cijfers van ondernemer Zeestad b.v. bij de rechter boven tafel te krijgen). Financiële staatssteun van 850.000 vorige week voor ondernemers die hun eigen broek niet op kunnen houden. Allemaal zaken waar raadsleden en burgers voor hebben gewaarschuwd.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/bedrijfsleven-den-helder-renovatie-stadhuis-financieel-fiasco

College: nog geen besluit over aanbesteding

Den Helder – Het college heeft vrijdagmiddag een brief aan de raad gestuurd over de vermeende mislukte aanbestedingsprocedure voor de renovatie van het huidige stadhuis. Volgens burgemeester en wethouders zijn er nog geen besluiten genomen, dat gebeurt volgende week pas. Over het waarheidsgehalte van de berichtgeving, dat de aanbesteding in elk geval deels over moet en de kosten voor de renovatie fors hoger zullen uitvallen, doet het college nog geen mededeling.

In de brief aan de raad schrijft het college” “Helaas hebben wij moeten constateren, dat informatie over de aanbesteding van de renovatie van het stadhuis buiten ons om naar buiten is gekomen, via de pers. Over de aanbestedingsresultaten is nog geen besluit genomen. Het college zal zich hier volgende week over beraden. Wij zullen u hierover volgende week nader informeren.”

Den Helder Actueel, 16 februari 2018

Reacties:

w.Hijmans
16 februari 2018 at 17:42
Geen renovatie, maar een nieuw stadhuis bij station zuid, gedeeltelijk door crowdfunding gefinancierd. zou dit niet fantastisch zijn, het eerste stadhuis door belangstellende gefinancierd, met daarbij een redelijk rendement.
Zijn we gelijk een unicum in Nederland.

Judge X
16 februari 2018 at 20:08
We zijn al een unicum in Nederland.

Klaas Otten
16 februari 2018 at 18:59
Als er in #stemwijzer #GR2018 van #DenHelder geen item wordt benoemd over #stadhuis, dan klopt die stemwijzer niet gezien de laatste ontwikkelingen.

Fred
17 februari 2018 at 06:59
Buiten ons om , Ja,ja Zal wel . Met deze simpele woorden , vegen ze hun van corruptie doordrenkt straatje schoon.

https://denhelderactueel.nl/2018/02/college-nog-geen-besluit-over-aanbesteding/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=A.+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/samen-maak-kennis-met-kees-jan-tuin-48-jaar-bestuurslid-hov/
https://robscholtemuseum.nl/los-radio-dwoz-kees-jan-tuin/
https://robscholtemuseum.nl/arie-booy-tuin-zwijgt-over-koopbod-damaru-jan-smit-mi-rowsu-tuintje-in-mijn-hart/
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-redactiechef-helderse-courant-de-twee-eenheid-schuilingden-boer-pleegt-laffe-aanslag-op-rob-scholtemuseum/