Delano Weltevreden – Klap voor Rob Scholte: gemeente wint rechtszaak + Redactie DHA – Gemeente wint slag in kwestie Scholte + Arrest Gerechtshof Amsterdam (PDF)

Klap voor Rob Scholte: gemeente wint rechtszaak

Den Helder – Een opsteker voor de gemeente Den Helder in de juridische strijd tegen kunstenaar Rob Scholte.

In hoger beroep is de gemeente in het gelijk gesteld in de zaak over het beslag op het postkantoor. Scholte had beslag op het gebouw gelegd, zodat het niet aan bouwbedrijf A. Tuin kon worden overgedragen. De rechter honoreerde daarna een verzoek van de gemeente om dat beslag op te heffen. Daar is Scholte tegen in beroep gegaan. Die zaak heeft hij dus verloren. “We zijn niet triomfantelijk’”, zegt wethouder Michiel Wouters. “Helaas lopen er nog enkele juridische procedures.”

Jammer

Advocaat Benno Friedberg vertegenwoordigt Rob Scholte. “Het is natuurlijk jammer, dat we deze zaak hebben verloren, maar er is geen man overboord. We hebben namelijk net de zitting gehad in de bodemprocedure en daar zijn we tevreden over. De uitspraak van de bodemrechter zal bepalend zijn. We wachten dus nog even af.” De bodemrechter doet op 23 januari uitspraak. Zij buigt zich nu over de vraag, of Rob Scholte en de gemeente overeenstemming hadden bereikt over de verkoop van het postkantoor, waarin zijn museum was gevestigd. Zij moet bepalen, of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun van de gemeente aan Tuin bij de aankoop van het gebouw. In de leveringsakte stond aanvankelijk, dat de gemeente Tuin een geldlening had verstrekt van 324.000 euro. De gemeente en Tuin zeggen, dat er geen sprake is van een lening. Het bedrag wordt betaald, zodra het gebouw ontdaan is van asbest. Enkele dagen voor de zitting in Alkmaar heeft de gemeente de akte laten veranderen. Er staat nu niet meer in, dat het om een lening gaat. Er loopt ook een rechtszaak over de vraag, of Scholte wel uit het pand had mogen worden gezet.

Noordhollands Dagblad, 19 december 2018, 16:42

Reacties:

Jaap Holtzapffel
Eigenlijk komt Den Helder buiten Den Helder alleen in het nieuws vanwege Rob Scholte… Voor de rest is Den Helder voor niemand buiten Den Helder ook maar enigszins interessant. Hoe triest wil je het hebben?

Harriet de Wilde
Geen dikke hoofdletters ‘ROB SCHOLTE GAAT WINNEN’ deze keer?? ;-)

Hellen van der Gragt
De gemeente laat een getekende akte veranderen in een lopende zaak???

Henk van Kuijk
Het is zo simpel: December 2014: Wethouder Kos tekent namens het college een contract, waarin staat dat R.Scholte het museum verder mag ontwikkelen en uitbreiden. En, die wethouder en burgemeester zitten nog, de wethouder mocht zelfs als verliezer de formatie bepalen. Hoe kan je zo een contract breken, en je woord verzaken……. en dan vele dure pijlen gaan schieten, op kosten van de burger. En dan een ontruiming net voordat de nieuwe raad daar een stokje voor kon steken, hoe achterbaks. En dan Scholte’s privéspullen inpikken, ernstige schending van mensenrecht. En een deurwaarder die niet de verplichte aankondiging vooraf doet. Een bijstandsmoeder wordt tien keer beter behandeld.

Harriet de Wilde
En terecht; vrolijke kerstdagen klaploper!!!

Jaap Holtzapffel
Ik lees op internet dat u een bijstandsuitkering hebt… Klaploopster!

Harriet de Wilde
Jaap Holtzapffel Oh leest u dat op internet? Haha, ik werk 40 uur in de week..

Jaap Holtzapffel
Harriet de Wilde De pot verwijt de ketel dat-ie zwart ziet… Wat motiveert u om Rob Scholte voor klaploper uit te maken? Heeft hij u persoonlijk iets misdaan?

Harriet de Wilde
Jaap Holtzapffel ‘De pot verwijt de ketel’ gaat dus niet op in deze.Wat motiveert u om Rob Scholte onder elk artikel de hand boven het hoofd te houden?Hebben jullie misschien ‘iets persoonlijks’ ? :-p

Jaap Holtzapffel
Harriet de Wilde De rode stip op mijn profielfoto is de Polkadot: het Leitmotiv van het kunstboek over Rob Scholte. Hoe komt u in vredesnaam op het idee dat dit een clownsneus zou zijn?

Jaap Holtzapffel
Harriet de Wilde: u moet wel een zeer onaardig karakter hebben om iemand die door toedoen van de gemeente Den Helder al ruim een half jaar gescheiden van vrouw en kinderen moet leven, heel cynisch een vrolijk Kerstfeest te wensen…

Harriet de Wilde
Om over het karakter van dhr. Scholte maar niet te spreken.’Door toedoen van de gemeente Den Helder’ is uw opvatting, gaat u nu op de stoel van de rechter zitten? Zijn vrouw en kinderen gun ik het beste.

Jaap Holtzapffel
Harriet de Wilde Heeft Rob Scholte u persoonlijk iets misdaan?

Henk van Kuijk
Harriet de Wilde Ach, een Alkmaarse die van niks weet. Misschien kent ze haar eigen karakter wel.

Jaap Holtzapffel
Henk van Kuijk Zou Harriet de Wilde nu werkelijk denken dat het de echtgenote en kinderen van Rob Scholte ook maar iets interesseert dat zij hen “het beste gunt”?

Jaap Holtzapffel
Harriet de Wilde: u presenteert zich op uw Facebook-pagina in de vorm van twee ski-latten. Mogen we uw ware gezicht niet zien?

Harriet de Wilde
u presenteert zich op uw Facebook-pagina in de vorm van iemand met een clownsneus; die past u goed!

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181219_45031524/klap-voor-rob-scholte-gemeente-wint-rechtszaak

Gemeente wint slag in kwestie Scholte

Den Helder – Het Gerechtshof in Amsterdam heeft de gemeente gelijk gegeven in de door Rob Scholte tegen de gemeente aangespannen hoger beroepszaak over de uitspraak van de voorzieningenrechter van 1 februari 2018. In die uitspraak had de voorzieningenrechter bepaald, dat Scholte de beslaglegging op het pand aan de Middenweg 172-174 moest opheffen. Het hof laat het oordeel van de voorzieningenrechter nu in stand.

Scholte had beslag laten leggen op het pand aan de Middenweg 172-174, omdat hij wilde voorkomen, dat de gemeente het aan de firma Tuin zou verkopen. De voorzieningenrechter oordeelde, dat de beslaglegging moest worden opgeheven, omdat de gemeente – kort gezegd – aannemelijk had gemaakt, dat de vordering van Scholte ondeugdelijk was. Scholte kon niet aannemelijk maken, dat er een overeenkomst tussen hem en de gemeente tot stand was gekomen. Ook mocht hij er niet op vertrouwen, dat er een overeenkomst tot stand zou komen. Tot slot oordeelde de voorzieningenrechter, dat de belangen van de gemeente om het beslag op te heffen zwaarder wogen dan de belangen van Scholte.

Het hof in Amsterdam bevestigt nu het vonnis van de voorzieningenrechter en stelt Scholte ook in het ongelijk. Het arrest van het gerechtshof geeft opnieuw aan, dat, op grond wat Scholte heeft aangevoerd over het verloop van de besprekingen tussen hem en (de advocaat van) de gemeente, geen overeenkomst over aankoop van object Middenweg 172-174 door Scholte tot stand is gekomen. Ook is niet aannemelijk geworden, dat hij gerechtvaardigd erop heeft mogen vertrouwen, dat een koopovereenkomst uiteindelijk tot stand zou komen. Het stond de gemeente dan ook vrij om – nadat Scholte een finaal aanbod niet had aanvaard – de gesprekken met hem af te breken. Het belang, dat de gemeente heeft bij het opheffen (en opgeheven houden) van het beslag door Scholte, dient te prevaleren.

Spijtig

“Wij vinden het spijtig, dat er weer een rechter nodig was om duidelijkheid in de situatie te scheppen”, meldt de gemeente. “De firma Tuin presenteert eind van het jaar of begin volgend jaar hun plannen met het pand. Dat dan ook dit deel van het stadshart opgeknapt wordt, is ons belangrijkste doel. Dit hoger beroep zag op het opheffen van het beslag, waardoor de gemeente het object aan firma Tuin kon leveren. Onder meer de vermeende overeenstemming met Scholte is inzet van een door Scholte geïnitieerde bodemprocedure. Daar wordt op 23 januari uitspraak over gedaan.”

Den Helder Actueel, 19 december 2018 – 16:52

Reacties:

Andrea
19 december 2018 at 17:13
Dit is weer een eenzijdig persbericht. Heel benieuwd hoe Scholte of zijn advocaat reageert op vragen van DHA op de uitspraak. Bij NHD staat reactie van beide partijen.

Marc
19 december 2018 at 17:14
Dit artikel staat er al een héél kwartier en er zijn nog geen reacties?!?!?
WOW!!!
Waar blijft de persoon die onder alle artikelen aangaande R.S. altijd de zéér inhoudelijke reactie “Scholte wint alles, let maar op” geeft?
Zelf kan ik haast niet wachten om de (vermakelijke) reacties, en de reacties daar weer op, te lezen.
Kom maar op gifspuiers en azijnzeikerds! Ik hoop dat jullie mij deze keer wél kunnen verrassen. ;-))
Marc

ED
19 december 2018 at 20:15
Whahahahahahahawha.. Whaaaaaaaaaahahahahahaa.. Whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahaha. Kunst interesseert me niks. Evenals openbaar vervoer. Het is wel goed dat beiden er zijn. Maar ben het met u eens. Kom maar op DB. Ben erg benieuwd. Overigens ben ik er van overtuigd dat vrienden zoals DB deze kwestie in stand houdt. Ik ga even achterover leunen en lezen en aanschouwen hoe onze moraalridder van het Palermo van het noorden hierover bericht.

chen zhao
19 december 2018 at 22:47
Beste ED, u kent ongetwijfeld het gezegde: “wie het laatst lacht, lacht het best.” Uw leedvermaak is misschien voor de oppervlakkige lezer aanstekelijk, maar enige terughoudendheid lijkt hier op zijn plaats!

Rasjutter
19 december 2018 at 17:38
Tja, als ze ongelijk krijgen hoor je ze niet, maar let op de reactie zal zijn:”wacht maar tot 23 januari, dan krijgt hij ze gelijk” nou geloof mij het is klaar met die pipo.

Lady bug
19 december 2018 at 17:38
Misschien zijn de mensen “Scholte moe”

Gertjan
19 december 2018 at 19:19
Een heus officieel Rob Scholte Museum had me echt heel leuk geleken, een verrijking voor de stad, ook op deze plek in het centrum naast het station. Het heeft niet zo mogen zijn. Als inwoner van deze gemeente vind ik het jammer dat het zo heeft moeten lopen, met rechtszaken en een boel negatieve publiciteit op de koop toe, uiteindelijk zijn er alleen verliezers. Geen museum en weer een negatief punt op het imago van Den Helder. Enige verzachting is nu dat het mij als inwoner geen extra belasting geld kost. Hopelijk maakt de firma Tuin er wat moois van, waar we als inwoners en bezoekers van kunnen genieten en ook trots op kunnen zijn.

Andrea
19 december 2018 at 20:23
Gert Jan, dit gaat slechts om een rechtszaak die gaat over beslaglegging van een pand. Via het NHD is de afgelopen tijd nog een aantal rechtszaken genoemd, die volgens mij vele malen belangrijker zijn dan deze. Immers was het pand al overgedragen naar een andere eigenaar, en dan is opnieuw beslag leggen moeilijk.
In een eerder (tussen) vonnis is bekend geworden dat Scholte een huurcontract heeft, en dus onrechtmatig met zijn gezin is uitgezet. Dit betekend dat de firma Tuin niets anders kan dan Scholte weer in het pand te laten. Koop breekt namelijk geen huur. En Scholte heeft volgens de rechter een lopend huurcontract. De kantonrechter gaat alleen nog oordelen in hoeverre de gemeente bij de ontruiming te ver is gegaan.
Het is dan ook erg voorbarig dat de gemeente in hun persbericht meld dat de plannen van Tuin binnenkort worden gepresenteerd. Ze nemen risico’s die niet te zijn overzien, en waar wij als burgers straks voor moeten opdraaien.
En wat ik uit het artikel van het NHD begrijp, loopt er nog een bodemprocedure over de aankoop van het pand door Scholte. En die procedure lijkt veel zwaarder te wegen als het vonnis van vandaag.
Uw opmerking dat het de inwoners geen extra belastinggeld gaat kosten, is nog te vroeg. Ik denk dat onze belasting de komende jaren wel omhoog gaan. Want jammer genoeg kun je juridische missers niet verhalen op de zittende bestuurders. Ik ben er ook van overtuigd als dit wel het geval was geweest, dan had Scholte nog steeds een draaiend museum gehad. Want het College van Burgemeester en Wethouders zouden deze rechtszaken nooit zijn gestart als zij op persoonlijke titel aansprakelijk zouden zijn voor de schadeclaims. En die zullen niet gering zijn als Scholte de volgende procedures gaat winnen.
(ps. Er is nog een andere rechtszaak van een onkruidbestrijder, wat de gemeente 2,5 miljoen gaat kosten. Uitspraak van de rechtbank in cassatie is er binnenkort. Gemeente heeft al paar keer verloren in deze zaak)

SJZ
20 december 2018 at 12:35
Er is WEL vastgesteld dat Rob een huurcontract had, maar er is (nog) NIET vastgesteld dat Rob er “dus onrechtmatig met zijn gezin is uitgezet”.

Andrea
21 december 2018 at 16:41
Er is vastgesteld dat Scholte een huurcontract heeft en aan al zijn huurverplichtingen heeft voldaan. Dit betekend daarmee ook dat hij onrechtmatig is uitgezet. Bij een mogelijke achterstand in energiekosten sluit je de energie af, en ga je niet over tot ontruiming.
Las in een krantenartikel dat de gemeente zich beroept op het rechtmatig beëindigen van het huurcontract. Zelfs daar zijn dusdanige fouten gemaakt, dat de opzegging onrechtmatig is geweest en daardoor komen te vervallen. Als je op 1 juli 2017 de huur opzegt met een jaar opzegtermijn. Dan kun je niet al gaan ontruimen op 17 april 2018.
Alleen als zij hadden gewacht tot na 1 juli 2018 hadden zij mogelijk in het gelijk kunnen worden gesteld.
Nu is het afwachten hoe hoog de schadeclaim zal worden, want Scholte zal ongetwijfeld in het gelijk worden gesteld tijdens de bodemprocedure die genoemd werd in het NHD. Daarbij is het te hopen dat hij teruggekeerd in het pand,zodat de schadeclaim enigszins kan worden beperkt.

Henk van Kuijk
19 december 2018 at 21:00
Het is zo simpel: December 2014: Wethouder Kos tekent namens het college een contract, waarin staat dat R.Scholte het museum verder mag ontwikkelen en uitbreiden. En, die wethouder en burgemeester zitten nog. Hoe kan je zo een contract breken, en je woord verzaken……. en dan vele dure pijlen gaan schieten, op kosten van de burger.

SJZ
20 december 2018 at 12:37
Maar dat betekent niet dat Rob dus ook een KOOPovereenkomst had. Een museum kan ook in een gehuurd pand zitten.
En een huurder moet natuurlijk wel aan zijn (financiële) verplichtingen voldoen.

e
21 december 2018 at 20:17
Dat heeft hij ook gedaan. Dat is vastgesteld. De energiekosten, vallen niet onder de huur, en een achterstand daarin geeft geen recht om over te gaan tot uitzetting. Daar zit de Gemeente fout.

Judge X
22 december 2018 at 12:50
En dan nog het ontbreken van een deurwaarders exploot fFred …, ken je de reacties nog ?
https://denhelderactueel.nl/2018/04/beelden-inval-rob-scholte-museum-online/

Hijneken
20 december 2018 at 09:08
Volgens mij zijn er in deze miserabele soap alleen maar verliezers!

Shame, shame, shame!

e
20 december 2018 at 10:21
De gemeente verliest , op hun gezicht na , niets . Het is geld wat de burger heeft opgehoest wat zij over de balk gooien.

Henk
22 december 2018 at 14:15
Helemaal mee eens E, ook met het vorige wat je schreef.
Dit is overigens niet het enige wat ze op onze kosten doen en wat vout is ( kom maar op Blom (-; ), wat zou helpen is als deze snobistische oplichtbende via het civielrecht aangepakt zou worden, maar ja…. blijkbaar ze zijn net van teflon, iedere keer als je denkt nu zijn ze erbij, glippen ze weer door de mazen van de wet.
Dit komt volgens mij omdat er boven hun waarschijnlijk mensen zitten die geen zin hebben in schandalen, lang leve het liberalisme wat in dit geval tot pure machtsmisbruik leidt.

Hijneken
30 december 2018 at 10:32
@E: Juist!

Anton Hagen.
20 december 2018 at 10:33
Ik wacht de nog lopende rechtszaak(en) wel af,heb nog wel enig vertrouwen in onze rechtspraak.
En dat betekent voor mij dat ik volgend jaar medio juni/juli een openingsborrel bij Rob ga drinken in het OUDE POSTKANTOOR!!!!

RB
21 december 2018 at 20:44
wil geen spelbreker zijn maar geef u weinig kans

A.R. Blom
22 december 2018 at 00:57
Andrea is wel erg stellig in wat er gaat gebeuren. Helaas blijkt dit niet uit zijn Nederlands: dit betekenD wordt nog steeds met een T geschreven. Ben benieuwd of de juridische voorspellingen van Andrea net zo betrouwbaar zijn als zijn Nederlands. Ik twijfel daaraan. Verder enkel verliezers. Jammer dat Rob zijn museum niet kan verwerven. Hij pakt het ook niet zo handig aan. Ik denk dat als je meer op de gunfactor inzet, zijn kansen toenemen. Beetje minder haantjesgedrag was wijzer geweest.

Anton Hagen
22 december 2018 at 06:53
A.R. Blom ,persoonlijk vinddtt ik het erg kinderachtig om een medereageerder te wijzen op de eventuele voutten betreffende de Nederlandse taal.
Laat wat dat onderwerp betreftd uw commentaar graag achterwege.
Niemand is n.l volmaakt of heeft blijkbaar superveel doorgeleerddt!!!!!
Schöne weihnachten

Dick Berts
22 december 2018 at 12:55
“If you can’t win an argument, correct their grammar instead”

RB
29 december 2018 at 22:32
interessant stukje over deze geweldige en vriendelijke meneer Scholte in het NHD vandaag, ben toch blij dat hij uit DH verdwenen is

e
30 december 2018 at 07:33
Als ze jou eens zo zouden aanpakken zoals Scholte met zijn gezin is gebeurd , zou jij dan anders reageren ?

RB
30 december 2018 at 13:44
hij heeft het zelf zover laten komen door z’n onhebbelijke gedrag, praat eens met de medegebruikers van het postkantoor die hij er stuk voor stuk uitgewerkt heeft

e
30 december 2018 at 14:56
Ik vraag niet wat hij gedaan of niet gedaan heeft, ik vraag jou , hoe zou jij reageren als jij zo aangepakt werd. En daar geef je geen antwoord op .

Monique_K
30 december 2018 at 22:35
@ RB, die mensen zijn er alleen ingezet door de gemeente om hem het bedrijven van een museum onmogelijk te maken. Of dacht u dat er een verzekering voor dure kunstwerken af te sluiten is als er meerdere partijen een sleutel hebben en dag en nacht bij de kunstwerken kunnen komen? Let wel, daarmee zeg ik niet dat die mensen die erin zaten onbetrouwbaar zijn, ik zeg alleen dat met hun erin geen enkele verzekering af te sluiten is en cq geen tentoonstellingen mogelijk zijn. Er is gewoon een heel smerig spel gespeeld door de gemeente, en u blijft alleen maar focussen op de reactie van Scholte, kijk ook eens waar die reactie vandaan komt!

Monique_K
30 december 2018 at 12:31
En dat zegt iemand die al boos en agressief reageert op mensen die een andere mening hebben, en verder niets.

Henk S
30 december 2018 at 15:40
Als je het stuk goed gelezen heb, kan je er ook uit halen dat Rob posttraumatische stress heeft en dat dit hierdoor getriggerd werd.
Ik denk persoonlijk dat de gemeente Den Helder nog wel naar een goede oplossing voor beide kampen heeft willen zoeken echter zaten er op dat moment helaas nogal wat rancuneuze machtswellustelingen in het bestuur, die je ook duidelijk, provocatief ongeïnteresseerd ziet doen als Rob aan het woord was op een van de vele vergaderingen in het gemeentehuis.
De ergste was/ is dhr Kuijpers (gelukkig) ex- wethouder, die zwoor een flesje wijn open te maken als Rob en zijn gezin eruit gezet zouden worden, de man vult overigens nu zijn zakken weer op een dure marine baan waar hij waarschijnlijk zijn bouwbedrijfje wederom in kan zetten.
Ik hoop dat hij 3 dagen hoofdpijn heeft gehad van zijn flesje wijn en dat Rob in ere hersteld wordt en wens hem sterkte met het verwerken van dit alles.

https://denhelderactueel.nl/2018/12/gemeente-wint-slag-in-kwestie-scholte/

https://losdenhelder.nl/hof-stelt-gemeente-in-het-gelijk-in-strijd-om-postkantoor/

Arrest Gerechtshof Amsterdam

PDF:
Arrest Gerechtshof Amsterdam, 18 december 2018

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-scholte-legt-beslag-op-oude-postkantoor/
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-den-helder-ri17-0143-start-kort-geding-procedure-i-v-m-beslaglegging-pdf-ronald-boutkan-vragen-over-verkoop-voormalig-postkantoor/
https://robscholtemuseum.nl/hedzer-faber-rob-scholte-verliest-rechtszaak-van-den-helder-maar-gaat-in-beroep-redactie-dha-scholte-moet-beslaglegging-opheffen/

3 Comments

  1. Martin Kuivenhoven 20 december 2018 op 11:45

    “ it ain’t over until the fat lady sings “

  2. Wat mij zo afgrijselijk opvalt in de reacties op de uitspraak, is de blinde haat en de satanische wil om te dansen op een vermeend lijk. Voor de afloop van dit complexe geschil betekent deze kleine deel uitspraak weinig, maar de Scholte haters zien er met griezelig veel plezier Rob’s ondergang al in. Geen enkel woord over het meedogenloos de straat op schoppen van een kunstenaar zonder benen met zijn gezin, maar wel zo hard mogelijk natrappen. Gelukkig ontmoet ik ook nog de meest fantastische mensen, maar in zijn algemeenheid heb ik toch het gevoel deel uit te maken van een egoistische mislukte soort, die daardoor zijn ondergang tegemoet gaat. Als je de moed hebt om echt om je heen te kijken, is dat overal te zien.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.