Cor Hendriks – Tweede Open Brief van aartsbisschop Viganò aan President Trump + Een Referentie Gids voor The Great Reset

Aartsbisschop Viganò (foto katychristianmagazine)

Tweede Open Brief van aartsbisschop Carlo Maria Viganò aan President Trump

Op de site van QAnon (https://www.qanon.pub/) is als N° 4941 op 30 oktober de Open Brief van aartsbisschop Carlo Maria Viganò verschenen, die deze richtte aan President Trump als opvolger van zijn brief uit juni (zie https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-solve-et-coagula-carlo-maria-vigano-open-brief-aan-president-trump-dr-taylor-marshall-vigano-warns-trump-jonathan-pageau-kabbalah-occultism/).  De brief is gedateerd Zondag, 25 oktober 2020.

Meneer de President,

Sta mij toe u te adresseren op dit uur, waarin het lot van de hele wereld wordt bedreigd door een globale samenzwering tegen God en de mensheid. Ik schrijf u als een Aartsbisschop, als een Opvolger van de Apostelen, als de voormalige Apostolische Nuncio (= Gezant) naar de Verenigde Staten van Amerika. Ik schrijf u te midden van de stilte van zowel burgerlijke als religieuze autoriteiten. Moge u deze woorden van mij accepteren als de “stem van een, die roept in de woestijn” (Johannes, 1:23).

Zoals ik zei, toen ik mijn brief aan u schreef in juni, ziet dit historische moment de krachten van Kwaad aaneen gesloten in een genadeloze strijd tegen de krachten van Goed; krachten van Kwaad, die machtig en georganiseerd lijken als ze de Kinderen van Licht bestrijden, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd zijn, verlaten door hun seculiere en spirituele leiders.

Dagelijks voelen we de aanvallen vermenigvuldigen van hen, die de basis zelf van de maatschappij willen vernietigen: het natuurlijke gezin, respect voor menselijk leven, liefde voor het land, vrijheid van educatie en zaken. We zien hoofden van naties en religieuze leiders lippendienst bewijzen aan deze zelfmoord van de westerse cultuur en haar christelijke ziel, terwijl de fundamentele rechten van burgers en gelovigen worden ontkend in de naam van een gezondheidsnood, die zich meer en meer volledig onthult als instrumenteel voor de vestiging van een onmenselijke gezichtsloze tirannie.

Een globaal plan, genaamd de “Grote Reset”, is onderweg. De architect er van is de globale elite, die de hele mensheid wil onderwerpen, dwingende maatregelen opleggend, waarmee drastisch individuele vrijheden en die van hele bevolkingen worden beperkt. In diverse landen is dit plan reeds goedgekeurd en gefinancierd; in andere is het nog in een vroeg stadium. Achter de wereldleiders, die de handlangers en uitvoerders zijn van dit infernale project, staan niet scrupuleuze karakters, die het World Economic Forum en Event 201 financieren, die hun agenda promoten.

Het doel van de “Grote Reset” is het opleggen van een gezondheidsdictatuur gericht op het opleggen van vrijheid dodende maatregelen, verborgen achter verleidelijke beloften van het verzekeren van een universeel inkomen en het opheffen van individuele schuld. De prijs van deze concessies van het International Monetary Fund zal zijn de verzaking van privaat eigendom en naleving van een programma van vaccinatie tegen COVID 19 en COVID 21, gepromoot door Bill Gates met de collaboratie van de belangrijkste farmaceutische groepen. Naast de enorme economische belangen, die de promotors van de “Grote Reset” motiveren, zal de oplegging van de vaccinatie gepaard gaan met het vereiste van een gezondheidspaspoort en een digitale ID, met de daarop volgende contact tracing van de hele wereld populatie. Zij, die deze maatregelen niet accepteren zullen worden opgesloten in detentiekampen of geplaatst onder huisarrest en al hun bezittingen zullen worden geconfisqueerd.

Meneer de President, ik neem aan, dat u reeds op de hoogte bent, dat in sommige landen de “Grote Reset” zal worden geactiveerd tussen het einde van dit jaar en het eerste trimester van 2021. Voor dit doel zijn verdere lockdowns gepland, die officieel zullen worden gerechtvaardigd door een zogenaamde tweede en derde golf van de pandemie. U bent goed op de hoogte van de middelen, die zijn toegepast om paniek te zaaien en draconische inperkingen van individuele vrijheden te legitimeren, op listige wijze een wereldwijde economische crisis veroorzakend. In de intentie van zijn architecten zal deze crisis dienen om de toevlucht van naties tot de “Grote Reset” onomkeerbaar te maken, waardoor de finale klap zal worden toegediend aan een wereld, waarvan ze het bestaan en herinnering zelf eraan compleet willen opheffen. Maar deze wereld, meneer de President, omvat mensen, affecties, instituties, geloof, cultuur, tradities en idealen: mensen en waarden, die niet handelen als automaten, die niet gehoorzamen als machines, omdat ze zijn begiftigd met een ziel en een hart, omdat ze met elkaar verbonden zijn door een geestelijke band, die zijn kracht haalt van boven, van die God, die onze tegenstanders willen uitdagen, net als Lucifer deed aan het begin der tijden met zijn “non serviam” (ik dien niet).

Veel mensen – zoals we goed weten – zijn geërgerd door deze referentie aan de botsing tussen Goed en Kwaad en het gebruik van “apocalyptische” ondertonen, dat volgens hen geesten uitput en verdelingen aanscherpt. Het is niet verbazingwekkend, dat de vijand boos is te worden ontdekt. Net, wanneer hij gelooft, dat hij de citadel bereikt heeft, die hij ongestoord probeert te veroveren. Wat echter wel verbazingwekkend is, is dat niemand alarm slaat. De reactie van de Deep State naar hen, die haar plan afwijzen is gebroken en incoherent, maar begrijpelijk. Juist wanneer de medeplichtigheid van de mainstream media erin geslaagd was om de transitie naar de Nieuwe Wereld Orde vrijwel pijnloos en onmerkbaar te maken, komen schandalen en misdaden aan het licht.

Tot een paar maanden geleden was het gemakkelijk om te besmeuren als “samenzweringstheoretici” diegenen, die deze verschrikkelijke plannen afwezen, die we nu uitgevoerd zien worden tot in de kleinste details. Niemand, tot aan afgelopen februari, zou ooit hebben gedacht, dat in al onze steden burgers zouden worden gearresteerd simpelweg, omdat ze op straat willen lopen, ademen, hun bedrijf open willen houden, naar de kerk willen gaan op zondag. Toch gebeurt het nu over de hele wereld, zelfs in ansichtkaart Italië, dat vele Amerikanen beschouwen als een klein betoverd land, met haar antieke monumenten, haar kerken, haar charmante steden, haar karakteristieke dorpen. Terwijl de politici zich barricaderen in hun paleizen, decreten uitvaardigend als Perzische satrapen, storten bedrijven in, worden winkels gesloten en worden mensen verhinderd te leven, reizen, werken en bidden. De rampzalige psychologische consequenties van deze operatie zijn al te zien, te beginnen met de zelfmoord van wanhopige ondernemers en van onze kinderen, gescheiden van vrienden en klasgenoten, die worden gezegd om hun klassen thuis te volgen, alleen gezeten voor een computer.

In de Heilige Schrift spreekt Sint Paulus tot ons over “degene, die tegenhoudt” de manifestatie van het geheimenis van de wetteloosheid, de kathèkon (2 Tessalonicenzen, 2:6 – 7). In de religieuze sfeer is dit obstakel voor het kwaad de Kerk en in het bijzonder het pausdom; in de politieke sfeer zijn het diegenen, die de vestiging van de Nieuwe Wereld Orde belemmeren.

Zoals nu duidelijk is, heeft hij, die de Stoel van Petrus bezet, zijn rol verraden vanaf het begin om de globalistische ideologie te verdedigen en promoten, de agenda van de Deep Church ondersteunend, die hem uit hun rangen hebben gekozen.

Meneer de President, u hebt duidelijk gesteld, dat u de natie wil verdedigen – Eén Natie onder God, fundamentele vrijheden en niet onderhandelbare waarden, die worden ontzegd en bevochten heden ten dage. U bent het, beste President, die “degene [is], die weerhoudt” de Deep State, de finale aanslag van de kinderen van duisternis.

Voor deze reden is het noodzakelijk, dat alle mensen van goede wil worden overtuigd van het buitengewone belang van de aanstaande verkiezing: niet zo zeer vanwege dit of dat politieke programma, maar vanwege de algemene inspiratie van uw actie, die het best belichaamt – in deze bijzondere historische context – die wereld, onze wereld, die zij willen uitschakelen door middel van de lockdown. Uw tegenstander is ook onze tegenstander: het is de Vijand van het mensenras. Hij, die “een moordenaar vanaf het begin” is (Joh 8:44).

Om u heen zijn met geloof en moed diegenen verzameld, die u beschouwen als de finale vesting tegen de wereld dictatuur. Het alternatief is te stemmen voor iemand, die wordt gemanipuleerd door de Deep State, ernstig gecompromitteerd door schandalen en corruptie, die wil doen met de Verenigde Staten wat Jorge Mario Bergoglio [dat is paus Francis] doet met de Kerk, Premier Conte met Italië, President Macron met Frankrijk, Premier Sanchez met Spanje, enzovoort. De chantabele aard van Joseph Biden – net als die van de prelaten van de Vaticaanse “magische cirkel” – zal hem bloot stellen om zonder scrupules gebruikt te worden, wat onwettige machten toestaat te interfereren in zowel binnenlandse politiek als internationale balansen. Het is duidelijk, dat diegenen, die hem manipuleren al iemand erger dan hem klaar hebben staan met wie ze hem zullen vervangen, zodra de gelegenheid zich voordoet.

En toch, te midden van deze sombere schildering, deze ogenschijnlijk niet tegen te houden voortgang van de “Onzichtbare Vijand”, duikt een element van hoop op. De tegenstander weet niet hoe te beminnen en begrijpt niet, dat het niet genoeg is om een universeel inkomen te verzekeren of hypotheken af te schaffen om de massa’s te onderwerpen en hen te overtuigen om te worden gebrandmerkt als vee. Dit volk, dat al te lang de wantoestanden van een haatvolle en tirannieke macht heeft verdragen, is aan het herontdekken, dat het een ziel heeft; het begrijpt, dat het niet bereid is om haar vrijheid in te wisselen voor de homogenisering en afschaffing van haar identiteit; het begint de waarde te begrijpen van familiale en sociale banden, van de banden van geloof en cultuur, die eerlijke mensen verenigen. Deze “Grote Reset” is voorbestemd te falen, omdat zij, die hem plannen, niet begrijpen, dat er nog steeds mensen zijn, die bereid zijn om de straat op te gaan om hun rechten te verdedigen, om hun geliefden te beschermen, om een toekomst te geven aan hun kinderen en kleinkinderen. De gelijkmakende onmenselijkheid van het globalistische project zal miserabel verbrijzelen in het aanzicht van de ferme en moedige oppositie van de kinderen van Licht. De vijand heeft Satan aan zijn zijde, hij, die alleen weet hoe te haten. Maar aan onze kant hebben we de Almachtige Heer, de God van legers uitgerust voor strijd, en de Meest Heilige Maagd, die het hoofd van de oude Serpent zal verpletteren. “Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn” (Romeinen, 8:31)?

Meneer de President, u bent zich goed bewust, dat in dit cruciale uur de Verenigde Staten wordt beschouwd als de defensiemuur, waartegen de oorlog, verklaard door de advocaten van globalisme, is ontketend. Plaats uw vertrouwen in de Heer, gesterkt door de woorden van de Apostel Paulus: “Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft” (Fil 4:13). Om een instrument van Goddelijke Voorzienigheid te zijn is een grote verantwoordelijkheid, waarvoor u zeker al de staat deugden zult ontvangen, die u nodig hebt, aangezien ze vurig worden afgesmeekt voor u door de vele mensen, die u ondersteunen met hun gebeden.

Met deze hemelse hoop en de verzekering van mijn gebeden voor u, voor de First Lady en voor al uw medewerkers, met heel mij hart zend ik u mijn zegen.

God zegen de Verenigde Staten van Amerika!

Carlo Maria Viganò
Titulair Aartsbisschop van Ulpiana
Voormalig Apostolisch Nuncio naar de Verenigde Staten van Amerika

Een andere Nederlandse vertaling is te vinden op https://www.frontnieuws.com/lees-de-open-brief-bisschop-vigano-aan-president-trump-een-globale-elite-die-de-hele-mensheid-wil-onderwerpen-en-dwingende-maatregelen-wil-opleggen/).

Tekst brief van Aartsbisschop Viganò (1)

Tekst brief van Aartsbisschop Viganò (2)

Tekst brief van Aartsbisschop Viganò (3)

Tekst brief van Aartsbisschop Viganò (4)

Een PDF van de tekst is hier.
https://www.furorteutonicus.eu/wp-content/uploads/2020/10/open_letter_former_nuncio_vigano_to_president_trump.pdf.

Tweet van Donald Trump na de eerste brief van Viganò (fotocompositie Daily Mail)

Een Referentie Gids voor The Great Reset

Op deze site is ook de link naar een andere brief te vinden, geschreven door John Isaacson, voormalig pastor, gedateerd 10 augustus 2020 (of 8 oktober?), die hij zond naar 6.000 theologisch conservatieve pastors in Amerika en daarbuiten. Deze brief is in zijn woorden “griezelig vergelijkbaar” en op de site wordt verwezen naar het fenomeen, dat Carl Jung “synchroniciteit” noemt en gelinkt wordt naar een pagina van Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Synchronicity. Een ander voorbeeld van synchroniciteit in deze is uiteraard het artikel, dat ik publiceerde over de volgende fase van de globalistische agenda (https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-routekaart-voor-de-volgende-fase-van-de-globalistische-agenda/).

De brief is getiteld “Een Referentiegids voor The Great Reset” en gericht aan christelijke leiders. Isaacson is van mening, dat de gebeurtenissen van 2020 geen anomalie zijn, maar het begin van een gecoördineerde inspanning om een nieuwe wereldorde te weeg te brengen via het Trojaanse paard van de pandemie response. Zijn brief is bedoeld om te worden gebruikt als een referentiegids voor het druk hebbende leiders. Het bevat een compilatie van links naar artikelen, die inzicht verschaffen en waarschuwing bevatten betreffende deze gevaarlijke agenda.

Iedere dag benadrukken nieuwe krantenkoppen de Orwelliaanse ideeën en technologieën, die ons nieuwe normaal dreigen te definiëren: globale digitale ID’s, een globale, verplichte vaccinatie gepaard aan digitale certificaten om immuniteit te bewijzen, de onmogelijkheid om een normaal leven te leiden zonder digitale certificaten, onderhuidse technologie om deze data onder de huid aan te brengen en een alsmaar toenemend, real time toezicht op alles en iedereen.

Ik geloof, dat de volgende maanden en jaren zullen worden gemarkeerd door een globale push voor een “Grote Reset”, geleid door prominente stemmen uit de wereld. Dit zal waarschijnlijk samenvallen met, en gebaseerd zijn op, hogere voedselprijzen en voedseltekorten, grotere culturele instabiliteit en geweld, een ongekende globale schuld, geldcrisis en een toename in globaal overheid toezicht en  controle. De “Grote Reset” is niet een goedbedoelde herstart, maar een gecoördineerde agenda om het hele wereldsysteem opnieuw te maken volgens de visie van het Wereld Economisch Forum. Hun doel is de bestaande sociale, politieke en economische orde te vervangen met een technocratie, “een sociaal systeem, dat wordt gecontroleerd of beïnvloed door experts in wetenschap en technologie”.

Het alarmerende traject van de COVID 19 respons in de richting van een technocratische overname wordt beschreven in diverse artikelen. Het Mises Instituut kwam dit jaar met het artikel “Van Lockdowns naar ‘The Great Reset’”. De lockdown in de nasleep van de Corona Virus pandemie heeft de implementatie versneld van lang gekoesterde plannen naar het vestigen van een zogeheten Nieuwe Wereld Orde. Sleutelbegrippen zijn het Wereld Economisch Forum, Event 201, The Great Reset en technocratie.

Een ander artikel is “Analyse: Herstart van de Wereld door de Globalisten en hun plannen voor ons”: De Corona Virus crisis is de trigger voor een globale staatsgreep van monumentale dimensies. Het is het begin van een nieuwe tijd, met een nieuwe internationale economische orde, die het risico in zich draagt om compleet menselijke vrijheden te vernietigen. Het Corbett Report heeft het artikel ‘De Pandemie is een testrun’: de lockdown van de wereld in de naam van de globale pandemie is niet het einde van deze gekheid. Het is slechts het begin.

Hierna volgt een collectie van artikelen, die thema’s behandelen van digitale ID’s tot een toename in overheidstoezicht. Ieder op zich is zorgwekkend, maar allemaal tezamen genomen doen zij zeer denken aan het Beest systeem in Openbaring 13:11 – 18.

De sectie digitaal ID benadrukt de globale push voor universele digitale ID’s. Het onderzoekt ook hoe een sociaal credit systeem, vergelijkbaar met dat aangetroffen in China, zal worden verbonden aan een digitaal ID. “ID 2020 Alliantie”, gefinancierd door Microsoft, het door Gates gesteunde GAVI en de Rockefeller Foundation. Van e Paspoorten tot digitale portefeuilles, online bankieren tot sociale media accounts: deze nieuwe vormen van digitaal ID staan ons toe te reizen, zaken te doen, toegang te hebben tot financiële en gezondheidsbestanden, verbonden te blijven en veel meer. “Vertrouwde digitale infrastructuur voor identiteitssystemen”: het door Bill Gates gefinancierde Alan Turing Instituut programma over digitaal ID. Regeringen over de hele wereld zijn toegewijd aan het ondersteunen van het uitrollen van nationale digitale ID’s, maar er zijn privacy en veiligheid implicaties geassocieerd met het opschalen van deze systemen naar een nationaal niveau. Verantwoordelijke implementatie van ID diensten is een kritische mogelijk maken van financiële inclusie; het maakt toegang mogelijk tot diensten en toepassing van burgerrechten.

In de Huffington Post verscheen een artikel met de titel “Documenten tonen, dat de regering Modi een 360 graden database bouwt om iedere Indiër te volgen”. De regering van Modi is in de finale fasen van het creëren van een alomvattende, zelf updating, door te zoeken database om ieder aspect van de levens van ieder van de 1,2 miljard inwoners te volgen. Dit systeem zal religie, kaste, inkomen, bezit, opleiding, huwelijksstatus, werkplek, handicap en stamboom data van iedere burger integreren.

De sectie Gezondheidspaspoorten en digitale certificaten toont hoe gezondheidsbestanden in het bijzonder zullen worden verbonden aan digitale ID’s. Digitale ID’s plus gezondheidspaspoorten plus sociale credit score plus een globaal vaccin is wat gebeurt er met je sociale credit als je bezwaar maakt?

Newsbreak heeft een artikel “Afrika wordt testgrond voor ‘Trust Stamp’ vaccin verslag en betaling systeem”, gefinancierd door GAVI en Gates Foundation in partnerschap met Mastercard. The Guardian heeft een artikel “Corona Virus UK: gezondheidspaspoorten ‘mogelijk in maanden’”: Tech firma’s zijn in gesprek met ministers over het creëren van gezondheidspaspoorten om Britten te helpen veilig terug te keren naar werk gebruik makend van Corona Virus testen en gezichtsherkenning.

Momenteel is de push gericht op digitale identificatie, die extern het lichaam is. De links in de sectie “Onderhuidse technologie” tonen de variëteit van technologieën, die eventueel digitale ID’s zouden kunnen opslaan onder de huid. Denk er aan, als we allemaal een digitaal ID moeten hebben, hoeveel handiger en veiliger zal het zijn om het op te slaan, waar het nooit verloren kan gaan?

Mint Press publiceerde “Een door DARPA gefinancierd inplantbare biochip om COVID 19 te detecteren zou op de markt kunnen komen tegen 2021”: Een experimenteel nieuw vaccin is ontwikkeld samen met de VS.  De overheid claimt in staat te zijn menselijk DNA te veranderen en zou al zo vroeg als volgend jaar kunnen worden toegepast als een door DARPA gefinancierde te injecteren biochip op de markt komt.

Rice Universiteit kwam vorig jaar met het artikel “Quantum dot tattoos bevatten vaccinatie record”: De Bill en Melinda Gates Foundation kwam naar ons en zei: “Hé, we hebben een echt probleem – weten wie gevaccineerd is.” Dit is de ontwikkeling van quantum dot labels, die fluoresceren met informatie, nadat ze zijn geïnjecteerd als onderdeel van een vaccinatie. Wanneer de naalden oplossen in ongeveer twee minuten, leveren ze het vaccin en laten het patroon van labels vlak onder de huid na, waar ze iets als een barcode tattoo worden. In Science Alert verscheen eveneens in 2019 het artikel “Een onzichtbare Quantum Dot Tattoo zou kunnen worden gebruikt om gevaccineerde kinderen te identificeren”.

Van dit jaar is het artikel “Een door het leger gefinancierde biosensor zou de toekomst kunnen zijn van pandemie detectie” van Defense One. De sensor heeft twee delen. Een is een 3 mm streng van hydro gel, een materiaal, waarvan het netwerk van polymeer ketens wordt gebruikt in sommige contactlenzen en andere implantaten. Ingebracht onder de huid met een spuit omvat de streng een speciaal ontworpen molecuul, die een fluorescent signaal uitzendt buiten het lichaam, wanneer het lichaam een infectie begint te bevechten. Het andere deel is een elektronische component bevestigd aan de huid. Het zendt licht door de huid, detecteert het fluorescent signaal en genereert een ander signaal, dat de drager kan sturen naar een dokter, website, et cetera . Het is als een bloedlaboratorium op de huid, die de respons van het lichaam op ziekte kan oppikken vóór de aanwezigheid van andere symptomen, zoals hoesten.

Ook recent is het artikel “Michigan maakt microchip voor medewerker vrijwillig (…) wacht, wat?” van Popular Mechanics. Het bedrijf zei, dat medewerkers de optie hadden om “vrijwillig een RFID microchip te implanteren tussen de duim en wijsvinger onder de huid,” die “geen volgmogelijkheid heeft [en] werkers zal toestaan aankopen te doen in de bedrijfskantine, deuren te openen, in te loggen in computers en kopieerapparaten te gebruiken.”

De sectie “Toezicht bedenkingen” benadrukt de toename van globaal toezicht als response op de pandemie. In een Beest systeem zal toezicht een gewone en noodzakelijke feature zijn. Security Magazine heeft het artikel “Wetgeving zou temperatuurcontrole vereisen op TSA check punten”. HIT Infrastructure heeft het artikel “Virginia rolt contact tracing App uit voor COVID 19 blootstelling”. Technology Review heeft het artikel “Een vloedgolf aan Corona Virus Apps volgt ons: Nu is het tijd om ze in te gaten te houden.” Terwijl de Covid 19 pandemie voortwoekert, hebben technologen overal zich gehaast om Apps te bouwen, diensten en systemen voor contact tracing op te zetten: iedereen identificeren en  op de hoogte brengen van al diegenen, die in contact zijn geweest met een drager.

Dice heeft het artikel “COVID 19 opent de deur naar gezichtsherkenning vaardigheidsgolf”, CBS News heeft “Drones gebruikt in poging om de verspreiding van COVID 19 in te dammen”: over de hele wereld maken publieke gezondheid en veiligheidsfunctionarissen gebruik van drones om publieke ruimtes te monitoren en social distancing regels af te dwingen om te helpen de verspreiding van het Corona Virus in te dammen.

Forbes heeft het artikel “Gezichtsherkenning firma’s pitch COVID 19 ‘Immuniteitspaspoorten’ voor Amerika en Brittannië”. Wanneer de wereldeconomie weer opengaat en populaties weer de grenzen willen oversteken, zullen sommige regeringen bewijs willen, dat mensen niet het land in of uit gaan met COVID 19. Werkgevers ook zullen willen weten, of hun personeel niet het epicentrum van een nieuwe uitbraak wordt.

De sectie “verplicht vaccin” begint met de opmerking, dat de laatste CDC cijfers de overlevingskans voor COVID 19 stelt op meer dan 99,98% voor mensen onder 49. Desondanks worden we geconfronteerd met frequente oproepen om een verplicht vaccin. Dit zou zorgwekkend moeten zijn op vele niveaus, niet in het minst vanwege het pad naar het digitale ID scenario boven beschreven.

In de Canberra Times verscheen het artikel ‘Premier Scott Morrison van plan Corona Virus vaccin zo verplicht mogelijk te maken”. In USA Today verscheen het artikel ‘Versla COVID 19 door vaccinatie voor allen te vereisen. Het is niet on Amerikaans, het is patriottisch.” Om de oorlog tegen het nieuwe Corona Virus te winnen, dat bijna 163.000 mensen in dit land heeft gedood, is het enige antwoord verplichte vaccinatie – voor ons allemaal. Terwijl de maatregelen, die noodzakelijk zullen zijn om het Corona Virus te verslaan, draconisch zullen lijken, zelfs anti Amerikaans volgens sommigen, geloven wij, dat er geen alternatief is. Kortom, gevaccineerd worden gaat onze patriottische plicht worden. In Barrons verscheen het artikel “Paus roept op tot social justice en vaccins voor allen”: Paus Francis heeft globale elites, zoals Bill Gates gesteund, wanneer het aankomt op een Corona Virus vaccinatie, zeggend dat het “universeel en voor allen” zou moeten zijn. In Russian Times verscheen het artikel “Universiteit van Tennessee maakt Covid 19 vaccin injectie verplicht voor studenten zodra beschikbaar”. 7News heeft het artikel “Geen prik, geen baan. Bedrijven roepen op voor het recht om werknemers te ontslaan, die een COVID 19 vaccin weigeren”.

De laatste sectie “Een mengelmoes van onverkwikkelijke zaken, die men zou kunnen zien in een Nieuwe Wereld Orde” is een assortiment van onaangename thema’s, die men zou mogen verwachten uitgewerkt te vinden in de Nieuwe Wereld Orde: Gates’ verlangen om de wereld te vaccineren, talloze coïncidenties, die wijzen naar het voorkennis hebben over de Corona Virus ontsnapping, beschrijving van de ingrijpende censuur van “mis informatie”, en meer.

Zoals James Corbett schrijft: “De tentakels van de Gates Foundation zijn binnengedrongen in iedere uithoek van het veld van volksgezondheid. Miljarden dollars in financiering en hele publieke beleidsagenda’s zijn onder controle van deze man, een ongekozen, niet ter verantwoording te roepen software ontwikkelaar met geen medische onderzoekservaring of training. En nergens is Gates’ controle van volksgezondheid meer duidelijk dan op het gebied van vaccins.” De diepgaande research over Bil Gates door James Corbett is buitengewoon, speciaal zijn beroemde “Wie is Bill Gates” video serie. Verwezen wordt naar de Gates Notes: “Wat u moet weten over het COVID 19 vaccin”: “Een van de vragen, die mij (Bill Gates) deze dagen het vaakst gesteld wordt is, wanneer de wereld in staat zal zijn terug te keren naar de manier, zoals de dingen waren in december vóór de Corona Virus pandemie. Mijn antwoord is altijd hetzelfde: wanneer we een bijna perfect medicijn hebben om COVID 19 te behandelen, of wanneer bijna iedereen op de planeet is gevaccineerd tegen het Corona Virus.” Reddit publiceerde het “Gates Reddit interview, dat digitaal paspoort bepleit”: De vraag welke bedrijven moeten doorgaan is lastig. Zeker voedselbevoorrading en het gezondheidssysteem. We blijven water, elektriciteit en het internet nodig hebben. Bevoorradingsketens voor kritische zaken moeten in stand worden gehouden. Uiteindelijk zullen we wat digitale certificaten hebben om te tonen wie hersteld zijn of recent zijn getest of als we een vaccin hebben wie het heeft gekregen. RT heeft het artikel “‘Beste geval’ voor einde van pandemie is 2022, dankzij vaccins en financiering, zegt ‘optimistische’ Bill Gates”. 21st Century Wire heeft het artikel “VN gedwongen toe te geven, dat Gates gefinancierd vaccin polio uitbraak in Afrika veroorzaakt”.

Voorkennis van het opzettelijk loslaten van COVID 19. Er zijn talloze toespelingen naar premeditatie en voorkennis, wanneer het aankomt op het loslaten van het virus. Zoals ze zeggen: “Wanneer je te veel toevalligheden hebt, zijn ze waarschijnlijk geen toevalligheden.”

Event 201 (zie https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-event-201/) is de moeder van alle “toevalligheden”. Het was de in oktober 2019 gehouden pandemie tafel top exercitie georganiseerd door de Gates Foundation, het Wereld Economisch Forum en een leger aan andere ‘movers and shakers’. Het voorspelt op griezelige wijze bijna de exacte gebeurtenissen en reacties, die slechts een paar maanden later zouden plaats hebben.

In september 2019 besloot de Global Preparedness Monitoring Board van de WHO om “ten minste twee systeem wijde (globale) training en simulatie oefeningen, inclusief een voor het behandelen van het opzettelijk loslaten van een dodelijk respiratoir pathogeen” vóór september 2020.

Verwezen wordt ook naar het Rockefeller document uit 2010 “Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling”, waarin een “lockstep” benadering wordt beschreven voor de hantering van een pandemie (zie https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-lock-step-in-lock-down-het-plan-voor-werelddominantie/).

Moderna’s 28 maart 2019 editie van hun patent, dat stelde: “Vanwege een bezorgdheid voor de terugkeer van of een opzettelijke loslating van het SARS Corona Virus was vaccin ontwikkeling van start gegaan.”

Het pleiten voor of bevelen van isolatie. Langdurige opsluiting is anti menselijk en een duidelijke schending van Hebreeën 10:25. In zijn boek “COVID 19: The Great Reset” geeft de technocraat Klaus Schwab ironisch, zo niet duivels, toe: “Mensen zijn inherent sociale wezens. Gezelschap en sociale interacties zijn een vitale component van ons mens zijn. Als we er van beroofd worden, worden onze levens op zijn kop gezet. Sociale relaties worden voor een belangrijk deel weggevaagd door opsluit maatregelen en fysiek en sociaal afstand houden, en in het geval van de COVID 19 lockdowns gebeurde dit in een tijd van verhoogde bezorgdheid, wanneer we hen het meest nodig hebben.”

Bloomberg kwam met een artikel “Gedwongen isolatie kan wel de enige manier zijn om het oplaaien van het virus te stoppen”. Het CDC heeft een artikel “Wettelijke autoriteiten voor isolatie en quarantaine” en Annals of Internal Medicine over “Contact omgevingen en risico’s voor transmissie in 3410 nauwe contacten van patiënten met COVID 19 in Guangzhou, China.”

Censuur van “misinformatie”. Getrouw het Event 201 draaiboek voor een pandemie om te gebruiken om controle te krijgen moet er strikte management van de informatie zijn. CNBC meldt: “Google zal advertenties bannen van verhalen, die gedebunkte Corona Virus samenzweringstheorieën verspreiden”. Technology Review heeft het artikel Facebook en YouTube haasten zich om ‘Plandemic’ te deleten, een video vol samenzweringstheorieën”.

Genen bewerking: velen hebben de vraag opgeworpen, of het komende COVID 19 vaccin genen bewerkende technologie zal gebruiken. Deze technologie is niet langer science fiction en is centraal voor transhumanisme, wat een kerndoel van de Grote Reset is.

Al uit 2015 is het artikel uit Business Insider met de titel “Gates investeert in CRISPR genen bewerking”. Een recent ontdekt middel, dat wetenschappers de mogelijkheid geeft om DNA te bewerken – het basispatroon voor leven – en om de genetische codes van mensen en andere wezens te herschrijven, heeft zojuist een grote stap gemaakt richting doorbraak van onderzoek naar applicaties, die de menselijke gezondheid kunnen beïnvloeden.

Geek Wire heeft het artikel “Waarom Bill Gates denkt, dat genen bewerking en kunstmatige intelligentie de wereld zouden kunnen redden”. The Last American Vagabond heeft het artikel “Terwijl Moderna’s Covid 19 vaccin aan kop gaat, komt de recente promotie van ‘Genen bewerkende vaccins’ van haar medische hoofdofficier aan het licht”.

DARPA (Defensie Gevorderd Research Projecten Bureau) is de in schaduw opererende research arm van het Amerikaanse leger. De artikelen zijn niet nieuw. Uit Digital Trends, 2016, is het artikel “DARPA investeert $7,5 miljoen in Profusa’s nietige inplantabele biosensor vol techniek”. Uit Leapsmag, 2018, is het artikel “Drie futuristische biotech programma’s, die de VS overheid thans financiert”.

Het hele artikel met alle links naar de genoemde artikelen is te vinden op https://www.furorteutonicus.eu/wp-content/uploads/2020/10/great_reset_reference_isaacson_2020.pdf.

Is it okay to criticize pope Francis (foto Dr Taylor Marshall)

https://youtu.be/VefowC0TUu8 (47:20) ‘Viganò Warns Trump of GLOBAL GREAT RESET: Deep Church and Katechon’ van Dr Taylor Marshall, 30 okt. 2020.

https://youtu.be/zJMt4VBCrI0 (59:23) ‘Viganò on Anti Christ, Magic Circle, and Katechon’ van Dr Taylor Marshall, 31 okt. 2020.

https://youtu.be/XOQFdVit4fI (1:12:40) ‘Trump and Viganò against Globalist Reset for New World Order’ van Dr Taylor Marshall, 2 nov. 2020.

https://youtu.be/NbO-1jO1LlE (1:02:28) ‘Archbishop Viganò Addresses the Catholic Identity Conference 2020 (Francis & the New World Order)’ van TheRemnantVideo, 26 okt. 2020. ‘Archbishop Viganò makes his first on camera appearance in two years, addressing the crisis in the Catholic Church and specifically the connection between Vatican II and the revolution of Pope Francis.’

https://youtu.be/tLcTgJULW0M (6:26) ‘Abp Viganò warns Trump about ‘Great Reset‘ plot to ‘subdue humanity,’ destroy freedom’ van LifeSiteNews, 30 okt. 2020.

https://youtu.be/F3v-f1yv5ZU (16:16) ‘An Open Letter to the President of the United States Donald J Trump from Abp Carlo Maria Vigano’ van Ninth Crusade, 30 okt. 2020.

Tekst https://www.churchmilitant.com/news/article/open-letter-to-trump-resist-the-great-reset

https://youtu.be/95M4u_sPUNs (22:23) ‘Trump Vigano Fatima. | The Kennedy Report Special Episode’ van The Fatima Center, 2 nov. 2020.

Dr Taylor Marshall – Trump and Viganò against Globalist Reset for New World Order

Live gestreamd op 2 nov. 2020

Please Thumbs Up “Like” 👍🏻 and Share this video on Facebook using the “Share” Button.

President Trump and Archbishop Viganò are aligned against the attempt to have a “Globalist Reset.” Dr Taylor Marshall and Matt Gaspers discuss Vigano’s recent statements.

Taylor Marshall’s book Infiltration: The Plot to Destroy the Church from Within
https://amzn.to/35fGp6k

Reacties
https://youtu.be/XOQFdVit4fI

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Maria+Viganó
https://robscholtemuseum.nl/?s=Donald+Trump
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Great+Reset
https://robscholtemuseum.nl/?s=Grote+Reset
https://robscholtemuseum.nl/?s=QAnon
https://robscholtemuseum.nl/?s=World+Economic+Forum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Event+201
https://robscholtemuseum.nl/?s=International+Monetary+Fund
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bill+Gates
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bill+&+Melinda+Gates+Foundation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Digital+ID
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lockdown
https://robscholtemuseum.nl/?s=Deep+State
https://robscholtemuseum.nl/?s=New+World+Order
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nieuwe+Wereld+Orde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jorge+Mario+Bergoglio
https://robscholtemuseum.nl/?s=Emmanuel+Macron
https://robscholtemuseum.nl/?s=Alexis+Sanchez
https://robscholtemuseum.nl/?s=Giuseppe+Conte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joseph+Biden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vatican
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carl+Jung
https://robscholtemuseum.nl/?s=Synchroniciteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Synchronicity
https://robscholtemuseum.nl/?s=GAVI
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rockefeller+Foundation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Narendra+Modi
https://robscholtemuseum.nl/?s=WHO
https://robscholtemuseum.nl/?s=World+Health+Organization
https://robscholtemuseum.nl/?s=Alan+Turing+Institute
https://robscholtemuseum.nl/?s=DARPA
https://robscholtemuseum.nl/?s=RFID+Microchip
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drones
https://robscholtemuseum.nl/?s=Scott+Morrison
https://robscholtemuseum.nl/?s=James+Corbett
https://robscholtemuseum.nl/?s=Global+Preparedness+Monitoring+Board
https://robscholtemuseum.nl/?s=CRISPR
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fatima