Cor Hendriks – Lock Step in Lock Down: het plan voor werelddominantie

Om te zien of Robert Jensen een nieuwe video heeft uitgebracht, maak ik gebruik van de zoekmachine van YouTube en zo kwam ik er achter, dat in de VS een dokter, genaamd Scott Jensen (https://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Jensen_(Minnesota_politician)), die tevens senator is, in de senaat van de staat Minnesota, in de problemen is geraakt met zijn uitspraken, dat COVID te vergelijken is met de griep en dat hij het raar vindt om ieder overlijden te noteren als een COVID dood. Zie https://youtu.be/TK7P6IbARzo (13:48) ‘Senator Scott Jensen speaks out about being investigated’ van Shula Oudean, 6 jul. 2020. De originele video was door hem gezet op zijn Twitter account, zie https://twitter.com/drscottjensen/status/1280179586140180480.

In zijn rol als State Senator had hij zich in april kritisch uitgelaten over het zogenaamde stay at home bevel, omdat de ziekenhuizen in Minnesota niet overweldigd waren, zie de video https://youtu.be/vlOl_lMhilk (2:00) ‘State Senator Jensen Unhappy With Stay At Home Order’ van WCCO – CBS Minnesota, 16 apr. 2020.

De video van Dr. Jensen is overgenomen door diverse content compilers, die een andere video achter die van Dr. Jensen hebben geplakt, zoals Viable TV, die het tweede deel waarschijnlijk heeft overgenomen van VoiceTV Nigeria (zie https://youtu.be/fiecPHpBTcI).

De tekst van de video heb ik uitgeschreven en hier is de vertaling. De tekst wordt voorgelezen door een Ghanees, van wie de foto wordt getoond. Ik weet niet wie het is, maar hij ziet er belangrijk uit. Hij richt zich tot zijn mede Ghanezen, die hij oproept te luisteren naar dit extract van een artikel van de Rockefeller Foundation, waarvan de PDF zich zou bevinden op een website (maar ik heb het niet kunnen vinden en heb de tekst dus zelf uitgetypt, deze kan fouten bevatten, waar het moeilijk was de tekst te verstaan) en wat volgt is een ‘outline’ (schets) van een voorgestelde gesimuleerde wereldwijde uitbraak en welke stappen nodig zijn en wat het resultaat is.

NB Lock Step betekent: in de pas lopen; een vast patroon, keurslijf.

Gesproken wordt over Rockefeller Lock Step 2010 (waarover verderop meer), een programma, waarin een virus, zeer besmettelijk, maar met een superlaag sterftecijfer, wordt geschapen ten bate van een plan (niet duidelijk welk plan, maar kennelijk werelddominantie), een hybride onderzoeksstreng (dat is ‘strain’) van SARS, HIV, gemaakt in een laboratorium in Fort Detrick (zie https://news.cgtn.com/news/2020-05-16/Concerns-raised-over-U-S-Fort-Detrick-Lab-as-COVID-19-rages-Qxy2ADgYTe/index.html) tussen 2008 en 2013 als onderdeel van een onderzoeksproject om te ontdekken waarom Corona als een lopend vuurtje zich verspreidt in vleermuizen, maar uitermate veel moeite heeft om mensen te infecteren. Daarom is HIV ingevoegd, want dat staat bekend als de missende schakel om mensen te infecteren.

Als een back up plan is een tot wapen gemaakte versie van het virus gecreëerd met een veel hoger sterftecijfer, gereed om los te worden gelaten in fase 3, maar alleen als dat nodig is. Tussen haakjes wordt gesproken van SARS HIV MERS, een tot wapen gemaakte tribride (dat is een hybride met drie componenten: https://en.wiktionary.org/wiki/tribrid) streng, gecreëerd in Fort Detrick plus 4 laboratorium in 2015.

Breng deze onderzoeksstreng (dat is de hybride) over naar een ander klasse 4 lab, het Nationaal Microbiologie Laboratorium in Winnipeg, Canada (https://en.wikipedia.org/wiki/National_Microbiology_Laboratory), en laat het gestolen worden en het land uit gesmokkeld door China, met opzet, en gebracht worden naar China’s enige klasse 4 laboratorium, het Wuhan Instituut van Virologie (https://en.wikipedia.org/wiki/Wuhan_Institute_of_Virology) in Wuhan, de hoofdstad van de provincie Wuhan, China, voor extra plausibel recht om te ontkennen en te helpen de vereiste publieke script te cementeren als iets om op terug te vallen, indien noodzakelijk. Het primaire script is, dat China het gecreëerd heeft en het per ongeluk heeft losgelaten, dat is waarom we spreken van plandemie of ongeluk volgens plan van al de spreekbuizen Fauchi, Burks, Tedros en organisaties WHO, NIAID, CDC, UN, die geïnvolveerd zijn met pandemie respons voorafgaand aan het geplande loslaten van de onderzoeksstreng om het gewenste script te controleren gedurende de operatie.

Creëer en sponsor de vaccinatie ontwikkeling en het uitrol plan, zodat het in staat is om uitgerold te worden op een wereldschaal. Bill Gates’ decade van vaccins Global Vaccine Action Plan 2010 tot 2020 (https://www.sciencemag.org/news/2010/01/gates-call-decade-vaccines-pledges-assault-child-mortality#:~:text=Philanthropists%20Bill%20and%20Melinda%20Gates,%2410%20billion%20over%20the%20next).

Creëer en sponsor het vaccinatie educatie protocol Digital ID (https://www.pwc.ch/en/publications/2019/digital-identity-whitepaper-web.pdf) om door te drijven betreffende het vaccinatieprogramma. Nadat het mandaat rol je uit is nagespeeld op de Gates ID 2020 eveneens de Lock Step hypothese vlak voor het geplande loslaten van de onderzoeksstreng, gebruikmakend van een real world oefening als een finaal oorlogsspel om de verwachte respons tijdlijnen en uitkomsten te bepalen van Gates en het Event 201, oktober 2019 (https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-event-201/). Laat de onderzoeksstreng los in het Wuhan Instituut van Virologie zelf en dan breng het loslaten over op een natuurlijke zondebok als een gewenst primair script: de Wuhan ‘wet market’ (https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_market) in november 2019.

De verteller voegt in.

Je ziet hoe deze scene is, werkelijk rakend dit mysterie van zondigheid, kwaadaardigheid gekleed in heimelijkheid.

De tekst vervolgt.

Bagatelliseer de overdracht van mens tot mens zo lang mogelijk om de onderzoeksstreng de gelegenheid te geven zich op een wereldwijde schaal te verspreiden, voordat enig land in Lock Down gaat of antwoordt om initiële infectie te vermijden (kan je het je voorstellen?). Niemand stierf, maar de WHO – dus dat is precies wat de WHO deed – bagatelliseerde de overdracht van mens tot mens zo lang mogelijk om de onderzoeksstreng te laten verspreiden op een wereldwijde schaal, voordat enig land in Lock Down kon gaan en kon reageren om initialisatie te vermijden. Sluit, wanneer het land eenmaal infectie heeft, inkomend en uitgaand het reizen af, maar houd de transmissie binnen het land spreidend voor zo lang als mogelijk. Wanneer eenmaal genoeg mensen in een land of gebied zijn geïnfecteerd (en niet), dwing quarantaine of isolatie voor dat gebied en breid de Lock Down gebieden langzaam na verloop van tijd uit; overdrijf het sterftecijfer door de onderzoeksstreng te koppelen aan sterftegevallen, die weinig tot niets van doen hebben met het werkelijke virus om de angst en volgzaamheid op een maximum te houden. Als iemand sterft om welke reden ook en er wordt gevonden, dat ze COVID hebben, beschouw dan dat ze COVID hebben, beschouw het als een COVID dood en als van iemand wordt gedacht symptomen van COVID te hebben gehad of misschien had, neem dan aan, dat ze COVID hadden en beschouw het een COVID dood.

De verteller voegt in.

Dus dit is wat we gehoord hebben, dat een hoop van de doden overdreven zijn. Dat is waarom de Amerikanen de Chinezen betwijfelen [dat hun getallen te laag zijn]. De Chinezen waren niet fout, ze citeerden de juiste getallen, maar dit ding was gekweekt en uitgebroed in Amerika door de Amerikanen door de ontvolking agenda van Bill Gates, Anthony Fauchi en de Rockefeller Foundation, zodat wat ze tellen in Amerika een hoop ervan niets van doen heeft met COVID 19. Er zijn veel mensen, die zijn gestorven aan andere ziektes, die niets van doen hebben met COVID 19, maar sommige van de symptomen hebben en ze hebben hen gewoon allemaal als COVID 19 aangemerkt, dat is waarom Anthony Fauchi voortdurend spreekt met vertrouwen, dat er 200.000 infectiedoden zullen zijn – schande op hem!

Houd het publiek zo lang mogelijk in quarantaine om de economie van de regio te vernietigen (zie je het!), creëer sociale onrust, breek de bevoorradingsketen af en veroorzaak het begin van massale voedseltekorten laat eveneens het immuunsysteem verzwakken vanwege een gebrek aan interactie met andere mensen, bacteriën, de buitenwereld, ook wel bekend als de zaken, die ons immuunsysteem alert en levend houden; dus [aldus de verteller] deze methode, dat we aan het volgen zijn [dat is sociale isolatie], maakt ons in feite ontvankelijk voor ziekten en verzwakt ons immuunsysteem, dat is waarom we naar buiten moeten gaan (ze maken een grapje).

Bagatelliseer en val alle mogelijke behandelingen [dat is HCQ] aan en blijf echoën, dat de enige geneeswijze, die geschikt is om dit virus te bevechten, een vaccin is.

Blijf de quarantaine voortslepen, steeds weer opnieuw, in twee weken intervallen, zodat meer en meer mensen beginnen op te staan en te protesteren of uiteindelijk ze [dat zijn de maatregelen] te negeren (mag God genade hebben).

Uiteindelijk beëindig de fase 1 Quarantaine, wanneer ze genoeg publieke verzet krijgen, rond juni 2020 en zeg publiekelijk, dat ze nog steeds denken, dat het te vroeg is om de isolatie te beëindigen, maar ik ga het toch doen. Wanneer het publiek teruggaat naar normaal en terug naar het normale aantal ziekenhuisopnames, wacht een paar weken en ga dan weer door met het overdrijven van de huidige sterftecijfers van augustus tot september 2020. Combineer het met de toename van sterftegevallen als gevolg van een hoger aantal dan normaal stervenden aan standaard ziekten vanwege het hebben van een zeer verzwakt immuunsysteem, vanwege maanden van in isolatie zijn, om het sterftecijfer verder op te krikken en heb de komende fase 2 Lock Down – er is dus een fase 2 Lock Down, zegt de verteller – die ze plannen uiteindelijk en die fase 2 quarantaines in oktober en november op een zelfs extremer niveau en geef de schuld aan de protesten [tegen de Lock Down], over het algemeen mensen, die hun overheid toch al niet vertrouwen (hmm) , want de kosten van de grotere tweede golf, we zeiden nog zo, dat het te vroeg was, dit is allemaal jullie fout, want je moest zo nodig naar de kapper. Jullie vrijheden hebben consequenties en dwing de fase 2 op een veel extremer niveau, verhoog de boete voor verzet, vervang boetes door celstraffen; verklaar al het reizen als niet essentieel, verhoog het aantal controleposten, inclusief militaire assistentie. Verhoog tracking en tracing van de bevolking op verplichte apps. Neem de controle over van voedsel, gas, tekorten op grote schaal, zodat mensen alleen toegang krijgen tot essentiële producten en diensten, als ze eerst toestemming krijgen.

Houd de fase 2 Lock Down in stand voor een veel langere periode dan de fase 1 Lock Down, ga door met het vernietigen van de wereldeconomie, corrumpeer verder de bevoorradingsketen en vergroot verder de voedseltekorten en dergelijke. Druk iedere publieke verontwaardiging de kop in door het gebruik van extreme actie en geweld. Doe een ieder, die zich tegen de maatregelen verzet, voorkomen als publieke vijand nummer 1. Zodoende ben ik bereid me te onderwerpen na een tamelijk lange fase 2 Lock Down van minstens zes maanden.

Rol het vaccinatie programma met vaccin verificatie uit en maak het verplicht voor iedereen, waarbij voorrang wordt gegeven aan diegenen, die zich vanaf het begin hebben onderworpen en zorg ervoor, dat diegenen die voor zijn, diegenen, die tegen zijn, aanvallen, door te zeggen, dat zij een bedreiging vormen en de reden van al deze problemen zijn. We kunnen niet teruggaan naar normaal tot iedereen het vaccin neemt. Mensen, die zich ertegen verzetten, zijn bedreigingen voor onze manier van leven en daarom onze vijand (luister!)! Als de meerderheid van de bevolking meegaat met de agenda, de leiders, de mensen, voer het nieuwe systeem in met het nieuwe normaal, terwijl de minderheid, die zich tegen de agenda verzet, wordt beperkt in hun mogelijkheid om te werken en te reizen. Wanneer de meerderheid van de mensen tegen de agenda ingaan, laat dan de tot wapen gemaakte SARS HIV MERS tribrid streng los als fase 3. Een virus met een sterftecijfer van meer dan 30% als een finale angstaanjager om de minderheid er toe te brengen snel de meerderheid te worden en geef een finale. Ik zei het nog zo tegen diegenen, die niet wilden luisteren.

Een nieuw economisch model

Microsoft presenteert het 060606 crypto currency systeem, gebruik makend van lichaamsactiviteit data, dat is gebaseerd op menselijk gedrag en de bereidheid zich te onderwerpen. Behandel versie van zwarte bureaus 15 miljoen verdient gebruik makend van voedsel, water, onderdak en andere essentialia als een wapen van handhaving van het nieuwe economische systeem, wat neerkomt op: doe wat we willen en krijg beloning, win creditpunten en win meer toegang tot de dingen, die je nodig hebt om te overleven of ga in tegen wat we willen en word bestraft met geen krediet en toegang tot zaken, die we nodig hebben om te overleven.

De verteller besluit.

Dit staat opgeschreven. Net als alles wat ik heb voorgelezen aan jullie mede Ghanezen. Dit is wat ze gepland hebben en ik deel het mede aan iedereen om het door te vertellen en te kunnen horen wat er gepland staat. Je kunt zien alles wat plaats gehad heeft tot op heden, het staat precies in dit document van de Rockefeller Foundation, dat iemand naar buiten kon smokkelen, naar ons en ik heb het voorgelezen, want het staat op de website. Ze kunnen het er afhalen, zodat niemand er heen kan gaan en het weer te zien kan krijgen. Dus nu heb ik het opgenomen, zodat we allemaal ernaar kunnen luisteren. Vertel het door, zodat diegenen, die zeggen dat dit allemaal samenzweringstheorie is, het zelf kunnen zien. Dat is wat de Bijbel bedoelt met het mysterie van onrechtvaardigheid. Het is gegoten in heimelijkheid en wij bidden, dat dit jaar voor het eind van het jaar God zal onthullen welke kwaadaardige deals ze hebben gegoten in heimelijkheid om het wereld op hun knieën te brengen, om ons allen gevaccineerd te krijgen. Dat is waar het op neerkomt. Mag God ons thuisland Ghana zegenen en een grote en sterke natie maken. Buig voor de zaak van vrijheid en maak onze harten rechtschapen in ware nederigheid. Help ons om vreesloze eerlijkheid te koesteren. Help ons de heerschappij van de onderdrukkers te weerstaan. Wij verzetten ons tegen deze onderdrukking van Bill Gates en Antony Fauchi, van George Soros en de ontvolkingsagenda. We verzetten ons tegen hen en God zal ons helpen. Ze zullen niet slagen. Ik gelast in de naam van de Heer Jezus Christus, laat God oordelen over hen en ons. Zij zijn hier om de mensheid te vernietigen, ons allen in een paniek te brengen, ons te bedriegen en de wereld ondersteboven te keren. De wereld behoort niet aan deze kwaadaardige lieden, in het geheel niet! Ze zullen niet hun zin krijgen. God zal zijn zin hebben en wat ik nu doe is deel van wat de Kerk zou moeten doen om hen te weerstaan. […] Zo lang de Kerk van de Heer Jezus Christus hier is, zullen zij niet slagen. Amen.

Hier is de Engelse tekst, voor zover ik die kon verstaan, met behulp van de ondertiteling.

Dear fellow Ghanians. Please listen to this extract from the Rockefeller Foundation article, that is actually on the website as a PDF document and this is the outline. One hypothesize a simulated global outbreak. Required steps zeros phases an overall timeline and expected outcomes. Rockefeller Lock Step 2010 creates a very contiguous but super low mortality rate virus (to create, he) to fit the needed plan and they have a SARS HIV hybrid research strain. So you see it is not a purely viral thing with a hybrid research strain created at Fort Detrick +4 lab from 2008 to 2013 as part of a research project. To find out why Corona spread like wildfire in bats but have an extremely hard time infecting humans hence therefore HIV insets also known as the missing key to infect the humans is true “receptor” to create a weaponized version of the virus with a much higher mortality rate as a backup plan ready to be released in phase 3 but only if needed,and they have “SARS HIV MERS Middle Eastern respiratory disease” or something, a weaponized tribrid strain created at Fort Detrick +4 lab in 2015. Okay, transfer the research strain into a different class 4 National Micro Biology lab in Winnipeg Canada and have it stolen and smuggled out by China (WOW) on purpose and taken to China’s only class 4 laboratory Wuhan Institute of Virology in Wuhan, capital Wuhan, China, for added plausible deniability and to help cement the wanted back up public script as something to fall back on if needed; primary script is the natural back up script that China created it and released it by accident. That’s why we said plandemic or accident according to plan from all the Talking Heads Fauchi , Burks, Tedros and agencies WHO, NIAID, CDC, UN, that would be involved with pandemic response prior to the planned release of the research strain to control the wanted script throughout the operation. create and fund the vaccination development and roll out plan so it’s capable of being rolled out on a global scale. Bill Gates’s decade of vaccines Global Vaccine Action Plan 2010 to 2020 create and fund the vaccination verification education protocols Digital ID to enforce, confirm the vaccination program after the mandate you roll out is enacted. Gates ID 2020 similar the Lock Step hypothesis just prior to the plant research strain release using a real world exercise as a final wargame to determine the expected response time lines and outcomes Gates and the Event 201 October 2019. Release the research strain at the Wuhan Institute of virology in itself and then bring its release on an natural scapegoat as a wanted primary script the Wuhan wet market november 2019. You see how this scene has been really touching this mystery of iniquity wickedness couched in secrecy. Downplay the human to human transmission for as long as possible to allow the research strain to spread on a global scale before any country can Lock Down or respond to avoid initial infection (can you imagine) no one died. But the WHO, so that’s exactly what the WHO did, downplayed the human tot human transmission for as long as possible to allow the research strain to spread on a global scale before any country can Lock Down or respond to avoid initialization. Once the country has seated infection in place Lock Down incoming outgoing travel but keep the transmission within the country, spreading for as long as possible. Once enough people in a country or region are infected and not force quarantine or isolation for that area. Expand the Lock Down regions slowly over time; overhype the mortality rate by tying the research strain to deaths that have little to nothing to do with the actual virus to keep the fear and compliance at a maximum if anyone dies for any reason and it’s found they have COVID consider they have COVID. Consider it as a COVID death and if anyone is thought to of maybe had symptoms of COVID then assume they have COVID and consider it a COVID death. So this is what we have been hearing that a lot of the death have agitated. That’s why the Americans are challenging the Chinese; the Chinese were not wrong, they were quoting the right figures, but this thing was bred and brood in America by the Americans by the depopulation agenda of Bill Gates, Antony Fauchi and the Rockefeller Foundation. So what they are counting in America a lot of them has nothing to do with COVID 19; there are many people who have died of other diseases which have nothing to do with COVID 19 but have some of the symptoms and they just branded all of them as COVID 19. That’s why Antony Fauchi constant speaks with confidence there will be 200,000 infection deaths – shame on him – keep the public quarantined for as long as possible to destroy the region’s economy (can you see, can you see) to destroy the region’s economy, create civil unrest break down the supply chain and cause the start of mass food shortages as well as cause people’s immune system to weaken due to lack of interaction with other people bacteria the outside world also known as AKA the things that keep our immune system alert and alive. So this thing we are doing is actually making us susceptible to diseases and weakens our immune system that’s why we should go out. They are joking, downplay and attack any potential treatments and continue to echo that only one cure is viable to fight this virus or AKA also known as a vaccine continue to drag out the quarantine over and over and over again in two week intervals causing more and more people to eventually stand up and protest to or defy them eventually (hmm God have mercy) eventually end the phase 1 quarantine once they get enough public pushback around June 2020 and publicly say that they still think it is too early to end isolation but I’m going to do it anyways. Once the public go back to normal and back to normal in quotes wait a few weeks and then continue to overhype the recent mortality rates August to September 2020 and combine it with the increase in deaths due to people dying from standard illnesses at a higher rate than normal due to having highly weakened immune systems for months of being in isolation to help further pad the mortality rate and have the upcoming phase 2 Lock Down (so there’s a phase 2 Lock Down they are planning) eventually and that phase 2 Quarantines October to November on an even more extreme level and blame the protestors mostly people who don’t trust their government already (mmm), for the cost of the larger second wave, we told you so, it was too early, this is all your fault cause you needed a haircut; your freedoms have consequences; and force the phase 2 Quarantine at a much more extreme level increase the penalty for defiance replace fines with jail term. Deem all travels as non essential, increase checkpoints including military assistance; increase tracking and tracing of the population mandatory apps; take over control of food gas large scale shortages so that people can only get access to essential products services if they are first given permission; keep the phase 2 Lock Down in place for a much longer period of time then the phase 1 Lock Down. Continue to destroy the global economy further degrade the supply chain and further amplify the food shortages and the like; quell any public outrage using extreme action and force and make anyone who defies them appear as public enemy number one; to do so are willing to submit after a rather long phase 2 Lock Down six plus months roll out the vaccination program vaccine certification and make it mandatory for everyone given priority access to those that submitted from the start and have those that are for it attack those that are against it saying they are a threat to the cause of all say the problems. We can’t go back to normal until everyone takes the vaccine; people defying them are threatening our way of life and therefore our enemy (listen) if the majority of people go along with the agenda the leaders people enter the new system new normal while limiting the minority that defy the agenda ability to work and travel. If the majority of the people go against agenda then release the weaponized SARS HIV MERS tribrid strain as phase 3, a virus with a 30% plus mortality rate as a final scare to push the minority to quickly become the majority and give a final, we told you so to those that didn’t listen, another new economic model. Microsoft present zero six zero six zero six crypto currency system using body activity data which is based on human behavior and willingness to submit treat version of black bureaus 15 million merits using food water shelter and other essentials as a weapon of enforcement of the new economic system basically do what we want and get rewarded. Gain credits score and gain more access to things you need to survive or go against what we want and get penalized those credits and those access to things we need to survive.

This is recorded, everything I’ve read to you fellow Ghanians is what they have planned and I am passing it around for everybody to pass it around and hear what has been planned. You can see everything that has taken place to date it’s right within this document from Rockefeller Foundation that somebody has been able to sneak out to us and I’ve read it out because it is on the website. They may just take it out so nobody can go and get it again so now I have it recorded, so we can all listen to it. Pass it along so that those who are saying this all conspiracy theory can see that’s what the Bible means the mystery of iniquity it is cast in secrecy and we are praying that this year before the end of the year God will expose all these wicked deals that they have cast in secrecy to put the world on their knees to get all of us vaccinated. That is the bottom line, that is the bottom line, God bless our homeland Ghana and make a nation great and strong. Bow to the cause of freedom and of right our hearts with true humility. Help us to cherish fearless honesty, help us resist oppressors rule. We are resisting this oppression of Bill Gates and Antony Fauchi, yes, George Soros and the depopulation agenda, we are resisting them and God is our helper. They will not succeed. I decree in the name of the Lord Jesus Christ. Let God judge between them and us (they are) they are here to destroy humanity and put us in a panic mode and deceive us and turn the world upside down. The world doesn’t belong to this wicked guys. No way they will not have their way God will have his way and what I’m doing now is part of what the church is supposed to do to resist them. He says the mission of the nuclear workers by heeded letters, that which kills them shall continue to do so until they be taken out. So long as the Church of the Lord Jesus Christ is here they will not succeed, Amen.

https://youtu.be/Z_GLaYFzWHI

Scenarios for the Future of Technology and International Development (foto Rockefeller Foundation)

Het plan van de Rockefeller Foundation is op het internet te vinden, zie https://norberthaering.de/wp-content/uploads/2020/05/Scenarios-for-the-Future-ofTechnology-and-International-Development.pdf. Er worden vier scenario’s voor de toekomst voorgesteld, waarvan het eerste Lock Step heet en de volgende inhoud heeft.

Lock Step: A world of tighter top down government control and more authoritarian leadership, with limited innovation and growing citizen pushback.

In 2012, the pandemic that the world had been anticipating for years finally hit. Unlike 2009’s H1N1, this new influenza strain – originating from wild geese – was extremely virulent and deadly. Even the most pandemic-prepared nations were quickly overwhelmed when the virus streaked around the world, infecting nearly 20 percent of the global population and killing 8 million in just seven months, the majority of them healthy young adults. The pandemic also had a deadly effect on economies: international mobility of both people and goods screeched to a halt, debilitating industries like tourism and breaking global supply chains. Even locally, normally bustling shops and office buildings sat empty for months, devoid of both employees and customers.

The pandemic blanketed the planet – though disproportionate numbers died in Africa, Southeast Asia, and Central America, where the virus spread like wildfire in the absence of official containment protocols. But even in developed countries, containment was a challenge. The United States’s initial policy of “strongly discouraging” citizens from flying proved deadly in its leniency, accelerating the spread of the virus not just within the US but across borders. However, a few countries did fare better – China in particular. The Chinese government’s quick imposition and enforcement of mandatory quarantine for all citizens, as well as its instant and near hermetic sealing off of all borders, saved millions of lives, stopping the spread of the virus far earlier than in other countries and enabling a swifter postpandemic recovery.

China’s government was not the only one that took extreme measures to protect its citizens from risk and exposure. During the pandemic, national leaders around the world flexed their authority and imposed airtight rules and restrictions, from the mandatory wearing of face masks to body temperature checks at the entries to communal spaces like train stations and supermarkets. Even after the pandemic faded, this more authoritarian control and oversight of citizens and their activities stuck and even intensified. In order to protect themselves from the spread of increasingly global problems – from pandemics and transnational terrorism to environmental crises and rising poverty – leaders around the world took a firmer grip on power. At first, the notion of a more controlled world gained wide acceptance and approval. Citizens willingly gave up some of their sovereignty – and their privacy – to more paternalistic states in exchange for greater safety and stability. Citizens were more tolerant, and even eager, for top down direction and oversight, and national leaders had more latitude to impose order in the ways they saw fit. In developed countries, this heightened oversight took many forms: biometric IDs for all citizens, for example, and tighter regulation of key industries whose stability was deemed vital to national interests. In many developed countries, enforced cooperation with a suite of new regulations and agreements slowly but steadily restored both order and, importantly, economic growth. Across the developing world, however, the story was different – and much more variable. Top down authority took different forms in different countries, hinging largely on the capacity, caliber, and intentions of their leaders. In countries with strong and thoughtful leaders, citizens’ overall economic status and quality of life increased. In India, for example, air quality drastically improved after 2016, when the government outlawed highemitting vehicles. In Ghana, the introduction of ambitious government programs to improve basic infrastructure and ensure the availability of clean water for all her people led to a sharp decline in water-borne diseases. But more authoritarian leadership worked less well – and in some cases tragically – in countries run by irresponsible elites who used their increased power to pursue their own interests at the expense of their citizens. There were other downsides, as the rise of virulent nationalism created new hazards: spectators at the 2018 World Cup, for example, wore bulletproof vests that sported a patch of their national flag. Strong technology regulations stifled innovation, kept costs high, and curbed adoption. In the developing world, access to “approved” technologies increased but beyond that remained limited: the locus of technology innovation was largely in the developed world, leaving many developing countries on the receiving end of technologies that others consider “best” for them. Some governments found this patronizing and refused to distribute computers and other technologies that they scoffed at as “second hand.” Meanwhile, developing countries with more resources and better capacity began to innovate internally to fill these gaps on their own. Meanwhile, in the developed world, the presence of so many top-down rules and norms greatly inhibited entrepreneurial activity. Scientists and innovators were often told by governments what research lines to pursue and were guided mostly toward projects that would make money (for example, market driven product development) or were “sure bets” (for example, fundamental research), leaving more risky or innovative research areas largely untapped. Well off countries and monopolistic companies with big research and development budgets still made significant advances, but the IP behind their breakthroughs remained locked behind strict national or corporate protection. Russia and India imposed stringent domestic standards for supervising and certifying encryption related products and their suppliers – a category that in reality meant all IT innovations. The US and EU struck back with retaliatory national standards, throwing a wrench in the development and diffusion of technology globally. Especially in the developing world, acting in one’s national self interest often meant seeking practical alliances that fit with those interests – whether it was gaining access to needed resources or banding together in order to achieve economic growth. In South America and Africa, regional and sub-regional alliances became more structured. Kenya doubled its trade with southern and eastern Africa, as new partnerships grew within the continent. China’s investment in Africa expanded as the bargain of new jobs and infrastructure in exchange for access to key minerals or food exports proved agreeable to many governments. Crossborder ties proliferated in the form of official security aid. While the deployment of foreign security teams was welcomed in some of the most dire failed states, one size fits all solutions yielded few positive results. By 2025, people seemed to be growing weary of so much top-down control and letting leaders and authorities make choices for them. Wherever national interests clashed with individual interests, there was conflict. Sporadic pushback became increasingly organized and coordinated, as disaffected youth and people who had seen their status and opportunities slip away – largely in developing countries – incited civil unrest. In 2026, protestors in Nigeria brought down the government, fed up with the entrenched cronyism and corruption. Even those who liked the greater stability and predictability of this world began to grow uncomfortable and constrained by so many tight rules and by the strictness of national boundaries. The feeling lingered that sooner or later, something would inevitably upset the neat order that the world’s governments had worked so hard to establish.

Hier is het hele programma ook te lezen https://archive.org/details/scenariosforthefutureoftechnologyandinternationaldevelopment_202004/mode/2up

Damning Documents (foto thetruthseekersguide)

Een bespreking uit 2012 is te vinden op http://thetruthseekersguide.blogspot.com/2012/05/damning-documents-part-5-scenarios-for.html en de conclusie luidt als volgt.

Many of these documents, presented by those continuously cited as being (or in close proximity to) controllers of the global agenda, are often very curious items. It is never truly clear what the intent is in presenting them. It is clear that most ordinary folk in the world will never read them, so suggesting that they are a form of predictive programming is a difficult call to make. Their readership will always be contained to those closer to the workings of the global machine. Are they possibly a strange form of ‘training manual’ for the facilitators and middlemen of the agenda? Are they orchestrated misinformation designed to create misdirection when some of us think we’re starting to see the bigger picture? Or are they a statement of intent on the part of the controlling elite – not obvious even in plain sight… hidden, but not really hidden? As a final thought, I’m always concerned by the flippant inclusion of these cataclysmic events in many of these damning documents. They seem to serve no other purpose than to titillate the powerful, frighten the uninformed and annoy or confirm the suspicions of those who see the bigger picture. Maybe that is the point after all… Whatever the real reasons, we should always be aware. Spread the knowledge. Do our best to think for ourselves and never, ever allow ourselves to be told what IS. Open minds and level heads!
The Truth Seeker’s Guide.

Scenarios For The Future (foto CapriAlchemy)

https://medium.com/@CapriAlchemy/scenarios-for-the-future-97a1f80b9650

https://regenerationinternational.org/2020/04/30/murder-most-foul-the-perps-behind-covid-19/

Ook belangrijk is het artikel https://indignatie.nl/2020/05/26/rockefeller-foundation-wil-met-pandemie-plan-meer-macht-voor-de-elite/.

https://cpnn-world.org/new/?p=20013 : ‘Defending Humanity Against the Elite Coup’, Excerpts from a long article by Robert J. Burrows:

Evidence has been published pointing at an elite coup with governments around the world introducing draconian measures severely curtailing human rights and freedoms (including those involving the internet) and destroying national economies. [One of the articles] cites the Rockefeller Foundation’s 2010 document ‘Scenarios for the Future of Technology and International Development’ with its prescient description of what is taking place now: ‘LOCK STEP – A world of tighter top-down government control and more authoritarian leadership, with limited innovation and growing citizen pushback’. In this article I would like to outline a strategic response to prevent this takeover before we find ourselves moving from a version of the dystopian society described in the novel Brave New World to that outlined in the novel 1984 that many of us read as students.

COVID1984 (foto David Icke)

https://youtu.be/hNX24YMxtiU (10:00) ‘COVID1984 – What you need to know about “The New Normal”’ van Red Pill Posters, 5 apr. 2020.

https://youtu.be/x4Wo1XZQV2A (20:40) ‘Rockefeller Blue Print For Police State Triggered By Pandemic Exposed’ van Spiro Skouras, 23 mrt. 2020. ‘Currently the world is in the midst of a global health pandemic, or so we are told. We have been covering all of the events which have preceded the  Corona Virus outbreak that suggest we are not being told the entire story. This list includes Event 201, the Corona Virus pandemic simulation which preceded the first reports of the outbreak by six weeks. The World Military Games, which held its opening ceremonies in Wuhan China AKA ground zero of the outbreak on the same day as Event 201. Nearly 10k military athletes from 110 nations were all in Wuhan, just before the outbreak. We have also looked at how the CDC shut down Fort Detrick, the epicenter of the US Biowarfare program just before the outbreak due to violations concerning leaks and contamination. Pus multiple connections to other existing programs related to the United Nations, Bill Gates and many others. Not to mention our extensive coverage exposing the plan to roll out a new digital financial system out of the ashes of this global emergency which will likely be considered the biggest economic collapse in human history. In this exclusive interview, Spiro is joined by journalist Helen Buyniski, to break down and discuss the Rockefeller Foundation sanctioned report which appears to be the script for not only Event 201, but everything we are seeing unfold right now concerning the outbreak itself, and the police state response.’

Covid 1984 A global 9/11 (foto JDreport)

Zie de video op de pagina https://www.differentviewswithdifferentagendas.com/2020/03/YouTubeVideoCOVID1984-AGlobal911-SpiroSkouras.html = https://youtu.be/RCTAJBIxtZQ?list=PLXC0Ndpv0L-HjM3nUyvpvzLq9Gnp1Zx8e

https://youtu.be/LHz8i8xpUnQ (18:57) ‘Coronavirus: A Brave New World #plandemic’ van framingtheworld, 3 apr. 2020.

https://youtu.be/89edjMaX-ms (22:05) ‘Event 201 #plandemic’ van framingtheworld, 27 mrt. 2020.

https://youtu.be/A9qK1MuThJI