Cor Hendriks – Solve et Coagula + Carlo Maria Viganò – Open Brief aan President Trump + Dr Taylor Marshall – Viganò Warns Trump + Jonathan Pageau – Kabbalah, Occultism

Solve et Coagula

Solve et coagula is A maxim or motto of Alchemy which meansdissolve and coagulate. It means that something must be broken down before it can be built up. One interpretation of this saying is to dissolve the body and build up the spirit.

Solve Et Coagula is also seen on images of Baphomet, on the arms. Solve is on Baphomet S right arm with A hand pointing up at A crescent Sun, and Et Coagula is on Baphomet S left arm with A hand point down towards the Moon. The most popular, widely available, and frequently cited image of Baphomet, was created by French occultist, alchemist, and political socialist Éliphas Lévi Zahed (Alphonse Louis Constant), whose name is also visible on the image of Baphomet (https://Miriadic.fandom.com/wiki/Solve_et_coagula).

Scheikunde is, zoals de naam zegt, de wetenschap van het scheiden. Het betekent het oplossen (solvere) van stoffen in hun samenstellende componenten om met die componenten nieuwe stoffen te vormen (coaguleren = stollen). Alchemie is niet een wetenschap; het noemt zichzelf een Kunst, niet een kunde. Het oplossen van het lichaam is versterving, zoals in yoga ascese. Het gaat niet om het lichaam maar om de geest, die eerst moet worden afgebroken (solvere), om daarna opnieuw te worden opgebouwd tot een nieuwe mens. Dit is de werkwijze van iedere kult.

Volgens het Woordenboek voor Vrijmetselaren wordt alchemie ook de Egyptische Kunst genoemd, omdat ze daar het eerst werd beoefend, en wordt naar dit land (Khemi of Kimi, dat is zwart land) ook de zwarte Kunst genoemd. Verder heet ze Hermetische Kunst, naar Hermes Trismegistus; ook spagirische, van de Griekse woorden σπάειν, scheiden en ἀγείρειν, verbinden, verzamelen, bijeenbrengen. Sinds het midden van de 18e eeuw werd de alchemie ook door enige Vrijmetselaars beoefend; maar in het begin van de 19e eeuw erkende men algemeen, dat deze gehele Kunst niets anders is dan een kolossale dwaasheid of bedrog. De Hermetische Vrijmetselarij stierf gelukkig uit, aldus Carpentier Alting in 1884. Dat dit thans niet het geval is, blijkt uit de mededeling van de Haagse Loge Corona [sic!], zie https://LogeCoronaDenHaag.blogspot.com/2019/11/Hermetisme-en-alchemie-zoeken-naar-wat.html.

Het woord hermetisch, dat wil zeggen luchtdicht afgesloten, is gebaseerd op het idee, dat Hermes Trismegistus de Kunst bezat door magische zegels een vat voor eeuwig te sluiten. Dit idee van Carpentier Alting (p. 141) wordt niet gedeeld door het Genootschap Onze Taal, volgens wie het begrip hermetisch gebaseerd is op de ondoorgrondelijkheid van de Hermetische literatuur (zie https://onzetaal.nl/taaladvies/Hermetischgesloten/). Gewoonlijk wordt het afsluiten van een vat door middel van een zegel toegeschreven aan Salomon, die op die manier demonen opsloot.

Volgens Wikipedia gebruikten alchemisten voor het maken van luchtdichte glazen buizen een geheim zegel, waarvan de uitvinding werd toegeschreven aan Hermes Trismegistus (https://en.wikipedia.org/wiki/Hermetic_seal#Etymology).

Volgens Wikidoc (https://www.wikidoc.org/index.php/Hermetic_seal) zou Hermes Trismegistus de magische kracht hebben bezeten om schatkisten zodanig af te sluiten, dat niets bij hun inhoud kon.

Hermes Trismegistus is eigenlijk de Egyptische God Thoth, wiens toverboek verstopt zat in een kistje van goud, dat zat in een kist van zilver, die zat in een kist van ivoor en ebben, die zat in een kist van brons, die zat in een kist van ijzer. Deze laatste werd omwonden door een onsterfelijke slang (zie https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-the-Book-of-Thoth-An-ancient-Egyptian-tale-of-magic/).

Le Diable (foto Wikipedia)

Le Diable (foto Wikipedia)

Het proces van solve et coagula voor de iLLUMiNATi is het GROTE WERK (zie https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Work_(Hermeticism)). Volgens Eliphas Levi is het Grote Werk, boven alles, de creatie van de mens door zichzelf, dat wil zeggen de volledige en totale verovering van zijn faculteiten en zijn toekomst; het is bovenal de perfecte emancipatie van zijn wil. De Gnostici representeerden het als het vurige lichaam van de Heilige Geest: het was het object van verering in de geheime riten van de Sabbath en de Tempel, onder de hiërogliefachtige figuur van Baphomet of de Androgyne van Mendes (http://i2.wp.com/robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2019/08/Androgyne-foto-TheBlogOfBaphomet.png.

De naam Baphomet (https://en.Wikipedia.org/wiki/Baphomet) is niet verzonnen door Eliphas Levi (https://en.Wikipedia.org/wiki/Eliphas_Levi) maar komt voor in de verslagen van de inquisitie met betrekking tot de Tempeliers en wordt door de meeste geleerden gezien als een verbastering van Mahomet’, zoals de profeet Mohammed toentertijd werd genoemd. De naam zou dus verzonnen zijn door de inquisitie en de Tempeliers in de mond gelegd.

De androgyne van Khunrath (foto Adam McLean)

De androgyne van Khunrath (foto Adam McLean)

De bovenaan dit artikel staande afbeelding komt uit het boek Dogme et Rituel de la Haute Magie van Eliphas Levi uit 1854 1856 en werd door hem beschreven als Baphomet en ‘De Sabbatische Geit’, die een gevleugelde mensachtige geit met een paar borsten en een toorts op zijn hoofd tussen zijn hoorns toont. Levi beschouwde de Baphomet als een uitbeelding van het absolute in symbolische vorm en legde in detail zijn symbolisme in de tekening, die diende als frontispice, uit.

De geitenbok op de frontispice draagt het teken van de pentagram op het voorhoofd, met de punt naar boven, een symbool van licht; met zijn twee handen maakt hij het teken van occultisme, en wijst naar boven naar de witte Maan van Chesed, en naar beneden naar de zwarte Maan van Geburah [twee tegenover elkaar liggende sephiroth uit de Kabbala, zie onderstaande afbeelding]. Dit teken drukt de perfecte harmonie van de genade met het recht uit. Zijn ene arm is vrouwelijk, de andere mannelijk als bij de androgyne van Khunrath (zie https://youtu.be/Nhts6j_JbFg), waarvan we de attributen moesten verenigen met die van onze bok, omdat hij een en hetzelfde symbool is. De fakkel van de intelligentie, die straalt tussen zijn hoorns, is het magische licht van de universele balans; het is ook het beeld van de ziel die boven de materie uitstijgt, terwijl hij gebonden is aan materie, zoals de vlam gebonden is aan de fakkel. De afschuwelijke kop van het dier drukt de gruwel van de zonde uit, waarvan de materiële agent, alleen verantwoordelijk, de straf voor altijd moet dragen; want de ziel is van nature onverstoorbaar en kan alleen lijden door zich te materialiseren. De caduceus, die de plaats inneemt van het voortplantingsorgaan, representeert het eeuwige leven, de buik overdekt met schubben is het water, de halve cirkel erboven is de atmosfeer, de veren, die daarna komen, zijn het embleem van het pluimvee; vervolgens is de mensheid gerepresenteerd door de twee borsten en de androgyne armen van deze Sfinx van de occulte wetenschappen.

De tien Sephiroth uit Kabbala (foto Wikipedia)

De tien Sephiroth uit de Kabbala (foto Wikipedia)

Zie ook https://www.LearnReligions.com/EliphasLevi-SBaphometgoatofMendes-95993.

Baphomet of de Geit van Mendes wordt ook genoemd door Curtiss bij het getal 15, het getal van Man de Schepper en het Ontwaken. Het Lam Gods wordt geassocieerd met Ram, het eerste teken van de dierenriem. Het is gedood vanaf de stichting van de Wereld, dat wil zeggen niet toegestaan te functioneren als de rivier van levenskracht van het Ras. Het tiende teken (Steenbok), dat de wieg van de Christus is, is gedegradeerd geraakt en wordt vereerd als de duivel onder de naam Baphomet of de Geit van Mendes (de rivier van astrale krachten) en het is 15 (het getal van Jah), dat allebei deze rivieren moet doen terugkeren in hun ware beddingen (verwijzend naar het reinigen van de Augias’ stal door Hercules) [Curtiss, p. 172, zie ook over 15 https://en.Wikipedia.org/wiki/The_Order_of_Christian_Mystics].

The Papus Tarot Deck 15 Diable (foto tarotator)

The Papus Tarot Deck 15 Diable (foto tarotator)

De 15e kaart van de Tarot is De Duivel oftewel De Geit van Mendes. De afgebeelde kaart is afkomstig uit de collectie van Papus (https://nl.wikipedia.org/wiki/Papus), die een leerling was van Eliphas Levi, zoals te zien is aan de bovenstaande kaartafbeelding.

De Duivel - De Magiër (foto tarotstapvoorstap)

De DuivelDe Magiër (foto tarotstapvoorstap)

Het gebaar van de duivel, die naar boven en naar beneden wijst, zien we ook op kaart 1 De Magiër en Curtiss vergelijkt deze twee kaarten. In de eerste kaart beschouwen we de mens met de symbolen van zijn krachten binnen zijn bereik, met de Staf van de Magiër in zijn hand en het deel van goederen hem gegeven door zijn Vader voordat hij zijn reis aanving naar het verre land van het Aardse leven uitgestrekt voor hem. In de vijftiende kaart contempleren we weer man de Magiër, maar we vinden hem nu niet zijn mogelijkheden confronteren, maar de actuele resultaten van zijn werk. We zien wat hij heeft voortgebracht voor de mensheid door de kracht van zijn Magische Staf. Hier vinden we de mensheid, gerepresenteerd door een man en een vrouw, tezamen geketend en de keten bevestigd door een ijzeren kram aan het voetstuk, waarop ze de gigantische figuur van kwaad, de duivel, hebben opgericht, terwijl zij als slaven voor zijn voetbank staan in afwachting van zijn bevelen.

In deze kaart is de bezielende levenskracht, die de mens kroonde als de Magiër van de eerste kaart nu de universele vernietigende kracht geworden; de Scepter of Magische Staf, die de Magiër in zijn hand houdt, is nu de toorts van de demon van brandstichting geworden, die met zijn hete adem als wat hij raakt blakert. De engelvleugels, waarop de mens zou kunnen oprijzen naar de Hemel als hij zou willen zijn hier veranderd in vleermuisvleugels, symbool van de duistere nacht, waar hij hopeloos fladderend doorheen vliegt met onbeholpen klapperen van zijn vleugels, ieder dwaallicht volgend, iedere glimmer van vals licht. Maar wanneer de morgen dageraad de Hemel begint te kleuren, hangt hij zichzelf opzettelijk ondersteboven in de donkerste plek, die hij kan vinden en bedekt zijn ogen met zijn vleugels, zodat hij niet het Licht ziet. Wanneer we echter deze kaart nauwgezet beschouwen, met zijn duistere en sinistere symbool, zullen we zien dat hij esoterisch het meest perfect de mening uitdraagt, die we reeds hebben gegeven aan het nummer 15.

In deze kaart zien we dat de handen in omgekeerde positie zijn ten opzichte van die van de Magiër. In andere woorden, de jonge man, die in zijn onschuld erop uit gaat om tot stand te brengen, houdt de Magische Staf hoog. De handen symboliseren altijd de mogelijkheid van de mens om tot stand te brengen, zijn rechterhand volbrengend op Aarde door de exoterische middelen van tot stand brengen, dat wil zeggen door het intellect en door fysieke activiteit. De linkerhand is het symbool van een innerlijke leven, zijn bereiken van esoterische wijsheid en het gebruik, dat hij ervan maakt. Daarom houdt de Magiër de Magische Staf in zijn linkerhand en wijst het naar de Hemel, wat aanduidt dat hij alleen vanuit de Hoge de macht om tot stand te brengen kan ontvangen, terwijl op de 15e kaart de figuur, die nu de plaats inneemt van de Magiër de linkerhand omlaag houdt, richting de Aarde met erin een aangestoken toorts. Want op deze stap is het enige idee van de mensheid van de mystieke kracht van de Magiër, gesymboliseerd door de Magiër, is dat van zwarte magie, toepasselijk gesymboliseerd door de duivel, de kwade genius van de mens. Zijn enige idee van het Goddelijke Licht is een toorts gehouden naar de grond om te verlichten en aldus verder het tot stand brengen van zijn eigen persoonlijke doeleinden. Maar de vlam van de toorts brandt opwaarts, slechts zijn schaduw naar beneden werpend, terwijl de man en de vrouw hun ruggen keren naar zijn Licht. Zijn rechterhand, die naar beneden naar de Aarde zou moeten reiken om de zegeningen van tot stand brengen voor de mensheid te verspreiden, wordt in plaats daarvan opgehouden en er in is stevig gegrepen een zwaard, een symbool van zijn besluit om met geweld van Hemel de kracht te snijden, die hem zal verrijken en bijdragen aan zijn zelfvergroting.

Maar een zorgvuldige beschouwing van de monstervorm, die de man en vrouw hebben opgericht zal tonen, dat het weinig gelijkenis heeft met leven. Het levenssymbool boven het hoofd van de Magiër is hier vervangen door de hoorns van de geit, en ondanks zijn poging om het Licht van de Hemel neer te halen om zijn Aardse duisternis te verlichten, kan het slechts manifesteren als een flakkerende rokende toorts.

Het hoog geheven zwaard is in werkelijkheid het Zwaard van de Geest, die zijn eigen Goddelijke missie moet volbrengen, dat wil zeggen, dat wat vals is scheiden van dat wat waar is. Wanneer de mens in zijn onwetendheid het hoog heft naar de Hemel, zal hij daardoor zeker zijn voorbestemde reiniging volbrengen, omdat hij het zwaard heeft opgenomen of omhoog gehouden heeft, vandaar moet alles wat slecht is in hem onvermijdelijk ten onder gaan met het zwaard. Let goed op de verwoording. Er wordt niet gezegd ten onder gaan door het zwaard, zoals zo velen denken, maar ermee, dat is, het fysieke zwaard en alles, wat het betekent, wanneer tot manifestatie gebracht op Aarde, zal ten onder gaan, wanneer zijn missie is volbracht, en allen, die ervan de Magische Staf hebben gemaakt en er op vertrouwen om hun doeleinden te volbrengen zullen, moeten er mee ten ondergaan. Maar terwijl het ten onder gaat als een ideaal op Aarde , zal het in het vallen de ketenen doorsnijden, die nu de mensheid aan het kwaad binden, want het zal zijn slechts in de mens zijn, die het zwaard heeft opgenomen, of de duivel, die hij heeft geschapen door zijn valse gebruik van zijn krachten, die ten onder zal gaan.(Curtiss, 209 211).

The name Mendes goat derives from A connection Levi made between the Templar Baphomet, the Goat of the witch S Sabbat (as depicted in popular Art of the time), and the Egyptian god Ammon, of Mendes, Egypt. According to Levi, an emblem of fertility and sexual freedom. Levie S connection was spurious the God in question was represented by A ram, not A goat but the confusion has persisted (http://SymbolDictionary.net/?p=468) Zie voor de plaats Mendes en de ramGod ook https://en.Wikipedia.org/wiki/Mendes#:~:text=Mendes%20(Greek%3A%20%CE%9C%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CF%82%2C%20gen,Arabic%3A%20%D8%AA%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%E2%80%8E).

Mendès is één van de acht grote Egyptische Goden, symbool van de verwekkende natuurkracht en vaak met de Griekse Pan vergeleken, zelfs door de Grieken. Herodotos zei: “Waarom de Egyptenaren hun geiten en bokken niet offeren, is, omdat de Mendesiërs Pan onder de acht Goden rekenen. Hij wordt bokkenpotig en geitenkoppig afgebeeld als Pan. De Mendesiërs houden de geit überhaupt voor heilig, maar nog meer de bok en in het bijzonder een speciale bok, wiens dood de hele kring van Mendès in grote treurnis brengt [vergelijk Apis, https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-inleiding-in-de-mythologie-4-de-zeven-planeetgoden/]. Mendès is Egyptisch voor bok”. (Vollmer, p. 330)

Pan and Daphnis (foto Wikipedia)

Pan & Daphnis (foto Wikipedia)

Pan is de Arcadische bosGod, die in grotten woont en door het woud en het gebergte rondzwerft, met nimfen reidansen uitvoert, de vruchtbaarheid van de kudden vermeerdert en de jagers buit onthoudt of verleent. Als herdersGod is hij muzikaal, een uitvinder en bespeelt hij de panfluit (syrinx), die hij op de volgende wijze verkreeg. Hij was verliefd op de nimf Syrinx [uit Syrië afkomstig rietsoort: schelf] en achtervolgde haar [syrô met geweld weg sleuren, (voort)slepen] tot aan de rivier Laodon [bij Sparta?], waar ze op haar verzoek in riet (syrinx) werd veranderd, waaruit Pan nu voor zichzelf de panfluit sneed. Als woudGod is Pan ook een schrikGod, die de reizigers angst aanjaagt. Men schrijft hem een vreselijke stem toe, waarmee hij ook bij Krijgslegers ontzetting veroorzaakt, zodoende noemt men de onverklaarbare angst (schrik), die soms een Leger overvalt, een panische noemt. De Romeinen hebben hem volledig met hun Faunus vermengd en zoals bij hen de Faunen, zo verschenen bij de Grieken later de Panen, ook Panisken genoemd, in meervoud. Zij waren oorspronkelijk van de Satyrs wezenlijk onderscheiden, maar werden tenslotte ook met hen vermengd. De voorstelling van Pan is over het algemeen hetzelfde als die van de Faunen. Pan [panos] betekent “fakkel”, maar afgeleid van panu betekent het: alles, helemaal, zeker, werkelijk, de echte, de zeer bekende. Pan als levenskracht in de natuur is de alles doordringende manifestatie van God, zich openbarend in het vuur, de fakkel van Prometheus. Zijn totem is de panter, de plotseling vanuit het donker aanvallende zwarte kat, symbool voor de angst, die Pan de mensen aanjaagt met zijn roep: IAO, waarmee hij tijdens de oorlog van de Olympiërs tegen de Titanen deze laatsten op de vlucht joeg. En zoals Loki een miskende Ase is, zo is Pan een miskende Olympiër. Met zijn bokkenpoten en hoorns is hij het archetype van de duivel, de Ongecontroleerde, onbeschaafde” libido. De mythe laat hem meteen in de bekende gestalte ter wereld komen, gehoornd, baardig, kromme neus, ruig behaard, bestaart en met bokkenpoten, zodat zijn moeder van schrik wegvloog. Haar naam Dryope betekent specht [van drus: eik, en opè: gat], dus Pan was een vreemde vogel in haar nest. Dit maakt hem identiek met Eros in de Orphische mythe, geboren uit het zilveren ei van de zwart gevleugelde Nyx, en die door sommigen Phanes wordt genoemd, het voorWereldlijke lichtwezen, dat uit het Wereld ei met stralende glans [= phanos] tevoorschijn brak, ook Mètis [wijsheid, plan, raad] of Erikèpeios [zeer verzorgend in de tuinbouw] genaamd, één met de Wereld voortbrengende Amor (Eros), vader van alle Goden. Na uit het ei te zijn gekropen zette hij het universum in beweging (liet, onder een nieuwe Hemel en op een nieuwe Aarde, de Tijd opnieuw aanvangen). Eros was tweeslachtig en goud gevleugeld en in het bezit van vier hoofden, brulde soms als een stier of een leeuw, siste soms als een slang of blaatte als een ram (Vollmer, p. 367, 377; Graves, p. 2b).

Referenties

Carpentier Alting, AS, Woordenboek voor Vrijmetselaren, Amsterdam, 1981 (3e druk).
Curtiss, F Homer, The Key of Destiny, Washington, 1923.
Graves, Robert, The Greek Myths (twee delen), Harmondsworth, 1977 (= 1955).
Vollmer, Wörterbuch der Mythologie aller Völker, 3e Auflage, Stuttgart, 1874 (reprint Leipzig, 1978).

Open Brief aan President Trump

Pope Francis, 'We cannot tolerate or close our eyes on any type of racism...' (foto EPA-EFE; VATICAN MEDIA HANDOUT)

Pope Francis ‘We cannot tolerate or close our eyes on any type of racism (foto EPA EFE VATICAN MEDIA HANDOUT)

Mr President,

In recent months we have been witnessing the formation of two opposing sides that I would call Biblical: the children of light and the children of darkness. The children of light constitute the most conspicuous part of humanity, while the children of darkness represent an absolute minority. And yet the former are the object of A sort of discrimination which places them in A situation of moral inferiority with respect to their adversaries, who often hold strategic positions in government, in politics, in the economy and in the Media. In an apparently inexplicable way, the good are held hostage by the wicked and by those who help them either out of self interest or fearfulness.

These two sides, which have A Biblical nature, follow the clear separation between the offspring of the Woman and the offspring of the Serpent. On the one hand there are those who, although they have A thousand defects and weaknesses, are motivated by the desire to do good, to be honest, to raise a family, to engage in work, to give prosperity to their homeland, to help the needy, and, in obedience to the Law of God, to merit the Kingdom of Heaven. On the other hand, there are those who serve themselves, who do not hold any moral principles, who want to demolish the family and the nation, exploit workers to make themselves unduly wealthy, foment internal divisions and Wars, and accumulate power and money: for them the fallacious illusion of temporal well being will one day if they do not repent yield to the terrible fate that awaits them, far from God, in eternal damnation.

In society, Mr President, these two opposing realities co exist as eternal enemies, just as God and Satan are eternal enemies. And it appears that the children of darkness whom we may easily identify with the Deep State which you wisely oppose and which is fiercely waging War against you in these days have decided to show their cards, so to speak, by now revealing their plans. They seem to be so certain of already having everything under control that they have laid aside that circumspection that until now had at least partially concealed their true intentions. The investigations already under way will reveal the true responsibility of those who managed the Corona Virus emergency not only in the area of health care but also in politics, the economy, and the Media. We will probably find that in this colossal operation of social engineering there are people who have decided the fate of humanity, arrogating to themselves the right to act against the will of citizens and their representatives in the governments of nations.

We will also discover that the riots in these days were provoked by those who, seeing that the Corona Virus is inevitably fading and that the social alarm of the pandemic is waning, necessarily have had to provoke civil disturbances, because they would be followed by repression which, although legitimate, could be condemned as an unjustified aggression against the population. The same thing is also happening in EUrope, in perfect synchrony. It is quite clear that the use of street protests is instrumental to the purposes of those who would like to see someone elected in the upcoming presidential elections who embodies the goals of the Deep State and who expresses those goals faithfully and with conviction. It will not be surprising if, in A few months, we learn once again that hidden behind these acts of vandalism and violence there are those who hope to profit from the dissolution of the social Order so as to build a World without freedom: Solve et Coagula, as the Masonic adage teaches.

Although it may seem disconcerting, the opposing alignments I have described are also found in religious circles. There are faithful Shepherds who care for the flock of Christ, but there are also mercenary infidels who seek to scatter the flock and hand the sheep over to be devoured by ravenous wolves. It is not surprising that these mercenaries are allies of the children of darkness and hate the children of light: just as there is A Deep State, there is also A Deep Church that betrays its duties and forswears its proper commitments before God. Thus the Invisible Enemy, whom good rulers fight against in public affairs, is also fought against by good shepherds in the ecclesiastical sphere. It is A spiritual battle, which I spoke about in my recent Appeal which was published on May 8.

For the first time, the United States has in you A President who courageously defends the right to life, who is not ashamed to denounce the persecution of Christians throughout the World, who speaks of Jesus Christ and the right of citizens to freedom of worship. Your participation in the March for Life, and more recently your proclamation of the month of April as National Child Abuse Prevention Month, are actions that confirm which side you wish to fight on. And I dare to believe that both of us are on the same side in this battle, albeit with different weapons.

For this reason, I believe that the attack to which you were subjected after your visit to the National Shrine of Saint John Paul II is part of the orchestrated Media narrative which seeks not to fight racism and bring social Order, but to aggravate dispositions; not to bring justice, but to legitimize violence and crime; not to serve the truth, but to favor one political faction. And it is disconcerting that there are Bishops such as those whom I recently denounced who, by their words, prove that they are aligned on the opposing side. They are subservient to the Deep State, to globalism, to aligned thought, to the New World Order which they invoke ever more frequently in the name of a universal brotherhood which has nothing Christian about it, but which evokes the Masonic ideals of those want to dominate the world by driving God out of the courts, out of schools, out of families, and perhaps even out of churches.

The American people are mature and have now understood how much the Main Stream Media does not want to spread the truth but seeks to silence and distort it, spreading the lie that is useful for the purposes of their masters. However, it is important that the good who are the majority wake up from their sluggishness and do not accept being deceived by a minority of dishonest people with unavowable purposes. It is necessary that the good, the children of light, come together and make their voices heard. What more effective way is there to do this, Mr President, than by prayer, asking the Lord to protect you, the United States, and all of humanity from this enormous attack of the Enemy? Before the power of prayer, the deceptions of the children of darkness will collapse, their plots will be revealed, their betrayal will be shown, their frightening power will end in nothing, brought to light and exposed for what it is: an infernal deception.

Mr President, my prayer is constantly turned to the beloved American nation, where I had the privilege and honor of being sent by Pope Benedict XVI as Apostolic Nuncio. In this dramatic and decisive hour for all of humanity, I am praying for you and also for all those who are at your side in the government of the United States. I trust that the American people are united with me and you in prayer to Almighty God.

United against the Invisible Enemy of all humanity, I bless you and the First Lady, the beloved American nation, and all men and women of good will.

Carlo Maria Viganò

Titular Archbishop of Ulpiana
Former Apostolic Nuncio to the United States of America

Voor meer informatie, zie https://www.NewEUrope.eu/article/SolveetCoagula/

Viganò Warns Trump of Baphomet Inscription: Solve et Coagula and Infiltration of Deep Church

Live gestreamd op 7 jun. 2020

Please LIKE and SHARE this important video on Twitter or Facebook. Please subscribe for Marshall S Livestreams, too.

What did Archbishop Carlo Maria Viganò mean when he warned President Donald Trump with the obscure Latin phrase: Solve et Coagula which is the tattoo printed on the two forearms of the Freemasonic Sabbatic Goat? (it’s also tattooed on the wrist of Harry Potter author JK Rowling). Dr Marshall will explain what Solve et Coagula means and why occultists and magicians use the term. It S A profound yet subtle warning by A Catholic Archbishop to the American President.

Archbishop Viganò, the former Papal Nuncio to Washington DC, published an Open Letter to President Donald Trump claiming that pandemic misinformation and unrest in the cities are signs of A Deep State and A Deep Church inspired by forces of darkness. Dr Taylor Marshall reads the letter of Archbishop Vigano and provides commentary based on his last several videos regarding President Trump and our current situation. Dr Marshall also relates it to his research found his book Infiltration, about the “Deep Church” being infiltrated by secret societies and political entities.

Taylor Marshall S bestselling book Infiltration: The Plot to Destroy the Church from Within https://amzn.to/35fGp6k

🙏🏻WILL YOU PLEASE HELP ME GROW THIS CHANNEL AND PODCAST? 🙏🏻
▶️ 1. 🔔 Don T miss A YouTube CATHOLIC LIVESTREAM. Please click Subscribe, then Click Notification Bell = 🔔 and selectall to be notified of all new shows and CATHOLIC LIVESTREAMS.
▶️ 2. 👍🏻 Please Like this video.
▶️ 3. 📲 Please share this video on Facebook and Twitter using the SHARE button.
▶️ 4. 🙏🏻 Become A Channel Patron and get signed books and Catholic resources https://www.Patreon.com/DrTaylorMarshall
▶️ 5. 📖 FREE Dr M book Thomas Aquinas in 50 Pages” by Dr Marshall
https://TaylorMarshall.com/
▶️ 6. 🖥 Want to go Deeper? Take online theology courses with Dr Marshall
https://NewSaintThomas.com
▶️ 7. 📚 Please explore Dr Marshall S eight books at amazon.com
https://amzn.to/2MOZG3G
▶️ 8. 🐦 Follow Dr Taylor Marshall on Social Media.

🔴 Join my Patreon Sponsors https://www.Patreon.com/DrTaylorMarshall
🔴 Facebook
https://www.Facebook.com/DrTaylorMarshall/
🔴 Twitter
https://Twitter.com/TaylorRMarshall
🔴 YouTube Click Subscribe, then Click Notification Bell = 🔔 (all)

Take Dr Marshall S online Catholic courses by signing up as A student at NewSaintThomas.

Reacties
https://youtu.be/_4upHPYKtqE

Kabbalah, Occultism, Freemasonry and Jordan Peterson: Stop Being Silly

Published on 1 apr. 2019

In the wake of many attacks on Jordan Peterson, I look at the danger of reducing symbolic structures to their historical association with groups, schools of thinking and occult personalities.

My last video on Spider Man is here https://youtu.be/EEYpdrOgmhg
Seattle conference
https://www.Shared-Inheritance.com/
Carving workshops
https://www.Hexaemeron.org/carving
Facebook group
https://www.Facebook.com/groups/1989208418065298/
Support this channel
https://TheSymbolicWorld.com/support/
Patreon
http://www.Patreon.com/Pageauvideos
SubscribeStar
https://www.SubscribeStar.com/JonathanPageau
Paypal
http://www.Paypal.me/JonathanPageau
Website http://www.TheSymbolicWorld.com
Facebook http://www.Facebook.com/TheSymbolicWorld
Twitter http://www.Twitter.com/PageauJonathan

My website designers, Anomalist Design https://www.AnomalistDesign.com/

The music at the opening is RUssian Eastern Overture, by Rimsky Korsakov.

Reacties
https://youtu.be/xKdgDnrSy3o

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Maria+Viganò
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dr+Taylor+Marshall
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jonathan+Pageau
https://robscholtemuseum.nl/?s=Donald+Trump
https://robscholtemuseum.nl/?s=Solve+et+coagula
https://robscholtemuseum.nl/?s=Éliphas+Lévi
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hermes+Trismegistus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Baphomet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mendes
https://robscholtemuseum.nl/?s=Papus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwarte+Kunst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vrijmetselarij
https://robscholtemuseum.nl/?s=iLLUMiNATi
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tempeliers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mahomet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mohammed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tarot
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Duivel
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Magiër
https://robscholtemuseum.nl/?s=Magische+Staf
https://robscholtemuseum.nl/?s=Goddelijke+Licht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Inquisitie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pope+Francis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pope+Benedict+XVI
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pope+John+Paul+II
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Masonic
https://robscholtemuseum.nl/?s=Deep+State
https://robscholtemuseum.nl/?s=New+World+Order
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kingdom+of+Heaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Main+Stream+Media
https://robscholtemuseum.nl/?s=National+Child+Abuse+Prevention
https://robscholtemuseum.nl/?s=Children+of+darkness
https://robscholtemuseum.nl/?s=Children+of+light

1 Comment

  1. Cor Hendriks 14 juni 2020 op 23:24

    Zie voor een bespreking van Trumps tweet over de brief door Dr. Marshall de video https://youtu.be/_qdDkllMsoo

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.