Cor Hendriks – De Klimaat Verandering Hoax (8) De Bio Massa Zwendel

Hout Snippers na Bomen Kap in Dordrecht (foto Trouw)

De Klimaat Verandering Hoax (8) De Bio Massa Zwendel

Een van de ergste uitwassen van de klimaatverandering hysterie is biomassa. Er wordt namelijk gesteld, dat biomassa CO2 neutraal is (zie voor een zeer onduidelijke bespreking het artikel https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/biomassa/ of https://nos.nl/artikel/2244313-biomassa-om-co2-uitstoot-te-verminderen-hoe-kan-dat-duurzaam.html). Er wordt gesteld, dat het duurzaam zou zijn (zie https://www.unica.nl/energy-solutions/dienst/Duurzame-energie/Biomassa). Het is een verdienmodel voor Staatsbosbeheer (zie https://www.staatsbosbeheer.nl/Over-Staatsbosbeheer/Dossiers/biomassa/feiten-en-cijfers-over-biomassa).

Soms wordt kort op nadelen gewezen, maar overheerst een positieve toon (zie https://thuiscomfort.nl/duurzaam-wonen/biomassa-wel-of-niet-duurzaam.html). Zie ook https://nos.nl/artikel/2282433-steeds-meer-biomassacentrales-goed-of-slecht-voor-het-klimaat.html.

Maar het is natuurlijk helemaal niet duurzaam en ook niet CO2 neutraal (zie https://www.duurzaamnieuws.nl/hout-stoken-is-niet-co2-neutraal-boskap-moet-stoppen/).

In Trouw werd al in 2017 gezegd, dat biomassa een grotere klimaatkiller is dan steenkool, zie https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/waarom-biomassa-een-grotere-klimaatkiller-is-dan-steenkool~b8d089d1/.

Meer recent is het artikel in het ADBiomassa is bom onder het klimaat’, zie https://www.ad.nl/nieuws/biomassa-is-bom-onder-het-klimaat~a2cd6d8c/?referrer=https://www.google.com/.

Biomassacentrales (foto AD)

Biomassacentrales (foto AD)

Zeer recent is het artikel https://www.wattisduurzaam.nl/21936/energie-beleid/ook-co2-neutrale-biomassa-biedt-geen-garantie-op-co2-reductie/.

In de Trouw worden vragen gesteld, zie https://www.trouw.nl/buitenland/biomassa-ligt-onder-vuur-is-dat-terecht~b5a7253f/.

De kritiek op het gebruik van biomassa is groeiende, zie https://nos.nl/artikel/2244313-biomassa-om-co2-uitstoot-te-verminderen-hoe-kan-dat-duurzaam.html. Zie ook https://www.houtwereld.nl/houtnieuws/meer-zorgen-en-twijfels-over-biomassacentrales/.

Ook in Het Parool verscheen een opiniestuk, dat houtverbranding in biomassacentrales totaal niet duurzaam is, zie https://www.parool.nl/columns-opinie/houtverbranding-in-biomassacentrales-is-totaal-niet-duurzaam~b4108a1a/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.

Ook De Telegraaf wijst erop, dat biomassa veel vervuilender is dan kolen en gas, zie https://www.telegraaf.nl/nieuws/83563020/biomassa-veel-vervuilender-dan-gas-en-kolen.

Veel groene energie komt uit biomassa (foto de Volkskrant)

Veel groene energie komt uit biomassa (foto de Volkskrant)

In de Volkskrant verscheen het kritische artikel: https://www.volkskrant.nl/economie/bomen-kappen-voor-het-klimaatakkoord-hoe-het-gebruik-van-biomassa-ook-averechts-kan-werken~b9958c8d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.

Zie ook https://www.destentor.nl/zwolle/biomassacentrales-onder-vuur-toch-komen-er-nog-veel-bij-stop-ermee-het-is-ellende~a2a4ac05/.

Ook de NRC heeft een kritisch artikel, zie https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/03/wetenschappelijk-advies-beperk-verstoken-biomassa-het-is-slecht-voor-het-milieu-a3975489.

Het subsidiegeld ervoor is weggegooid geld, zie https://www.ad.nl/nieuws/miljardensubsidies-voor-biomassa-zijn-weggegooid-geld~adf24748/.

Het kabinet is echter niet te stoppen, zie https://www.ad.nl/politiek/kabinet-is-niet-van-plan-te-stoppen-met-energie-winnen-uit-biomassa~a4c2fbe6/. Zie voor meer hierover https://duurzaam-actueel.nl/biomassa-in-kolencentrales-sluit-niet-aan-bij-gewenst-biomassabeleid/.

Waarschuwingen worden uitgestuurd naar het kabinet, zonder succes alsnog, zie https://www.oneworld.nl/partner-berichten/biomassa-is-de-nieuwe-pas/.

Aanleiding voor het maken van deze bijdrage was de video van Café Weltschmerz, die hier afgelopen donderdag te zien was, zie https://robscholtemuseum.nl/cafe-weltschmerz-de-biomassale-kaalslag-sven-hulleman-robin-noorda/.

De zwendel rond biomassa wordt in het voorbijgaan vermeld in de nieuwe uitzending van WYNIA’S WEEK, waarin deze wijst op contradicties in het klimaatprogramma van de regering, zie https://youtu.be/RSF-AXgKdV0 (6:29) ‘WYNIA’s WEEK: Het klimaatakkoord bedreigt de grutto’ van Café Weltschmerz, 28 nov. 2019. ‘Het Nederlandse klimaatbeleid vormt een directe bedreiging voor de Nederlandse weidevogels, zoals de grutto, die vier jaar geleden is uitgeroepen tot Nationale Vogel. Het kabinet Rutte wil minder melkvee èn wil het waterpeil in de veenweidegebieden verhogen. Veenweidegebieden stoten namelijk broeikasgassen als CO2, lachgas en methaan uit en daar wil het kabinet paal en perk aan stellen, omdat zij van Nederland ‘klimaatkoploper’ willen maken. Inmiddels is het verminderen van de veestapel en het nat maken van de weilanden ook onderdeel van het stikstofbeleid van Rutte III. Het gevolg: minder weilanden. En dat heeft weer tot gevolg, dat er minder ruimte, voedsel en broedgebied is voor weidevogels als de grutto. Dat is voor de grutto extra desastreus, omdat deze weidevogel vrijwel uitsluitend in Nederland broedt – onder meer vaak op weilanden in veenweidegebieden. En de grutto stand neemt toch al heel snel af, deels trouwens omdat de weilanden door veel boeren nu bijna industrieel worden gebruikt, de waterstand te laag is en de grond dus te droog. Syp Wynia ageert tegen de ondoordachte Nederlandse klimaatambities, die ook schadelijk zijn voor de natuur.’

In Engeland zijn ze zo mogelijk nog meer in de ban van Klimaat Hoax. Zie de volgende bespreking van de klimaatplannen in de partijprogramma’s van de Engelse partijen voor de aanstaande verkiezingen van de gematigde commentator Mallen Baker.

https://youtu.be/nqvVYQ3hUp8 (23:08) ‘Comparing the Election Manifestos on Climate Change’ van Mallen Baker, 26 nov. 2019. ‘The major party manifestos are out. Do the parties manifestos match up to the ambitions in the Committee on Climate Change technical report for net zero carbon by 2050? Or do they go further? Is this really going to be the climate change general election? Let’s have a look.’

De outspoken conservatieve Canadese “klimaatontkenner” Mark Steyn, die een eigen show heeft op YouTube, organiseerde een forum met drie vooraanstaande geleerden en een internationaal publiek om de problemen met het klimaat te bespreken. Zie zijn onderstaande video (1:24:57).

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-klimaatverandering-hoax-1-co2/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-klimaatverandering-hoax-2-wantrouwen-in-de-wetenschap/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-klimaatverandering-hoax-3-manipulatie-van-kinderen-en-de-green-new-deal/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-klimaatverandering-hoax-4-de-onbewoonbare-aarde-klimaatpessimisme-in-hyperbool/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-klimaatverandering-hoax-5-saint-greta/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-klimaatverandering-hoax-6-extinction-rebellion/
https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-klimaatverandering-hoax-7-de-gouden-hockeystick/

1 Comment

  1. Er worden hele wouden gekapt, die ons van zuurstof voorzien, ze denken dat de bomen tot in de hemel groeien, sukkels!
    En al de bosbranden hoeveel CO2 komt daar de lucht in ?
    Daar hoort men niets over.
    Kernfusie is de oplossing.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.