Cor Hendriks – De Klimaatverandering Hoax (1): CO2

Een merkwaardig woord is ‘klimaatontkenner’, want hoe kan je in hemelsnaam het klimaat ontkennen. Maar wat bedoeld wordt, is iets anders, namelijk het ontkennen van klimaatverandering, veroorzaakt door de mens. Het gaat om censuur, ingesteld door een religie, het ‘klimaatgeloof’ om in de terminologie te blijven, d.w.z. iemand die gelooft dat er klimaatverandering plaats heeft als gevolg van de uitstoot van zogenaamde broeikasgassen [CO2 met name, de belangrijkste bouwstof voor planten]. Excuus als ik de artikelen van het geloof niet juist weergeef, want ik ben geen aanhanger van dit moderne seculiere geloof, dat ik eerder zie als een complot om de Westerse wereld te ondermijnen en dat afkomstig moet zijn van de vijanden van het Westen, namelijk de Chinezen. U mag me rustig voor conspiracy theorist uitmaken, wat ik trouwens zie als een eretitel en geen teken van afkeuring. [Zie over CO2 de video https://youtu.be/PDQZkIhU8ds (56:44) ‘Marcel Crok & Theo Wolters; CO2-uitstoot NIET catastrofaal voor klimaat’ van Cafe Weltschmerz, gepubliceerd op 4 jun. 2016 (14.966 v; 67 r). Tekst: ‘Theo Wolters is een Delftse ingenieur met een eigen ontwerpbureau. Sinds jaar en dag probeert hij een steentje bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Hij stond aanvankelijk helemaal achter het Kyoto-protocol, maar toen hij gevraagd werd een lezing over klimaatverandering te houden werd hij gaandeweg zijn research steeds sceptischer. In dit gesprek met wetenschapsjournalist Marcel Crok legt Wolters uit dat de drie redenen, die vaak gegeven worden, om de noodzaak van een versnelde energietransitie te onderbouwen, niet kloppen. De CO2-uitstoot is niet catastrofaal voor het klimaat en kan beter aangepakt worden met adaptatie. Fossiele brandstoffen raken nog lang niet op. Het derde argument is geopolitiek: we zouden voor onze energie niet afhankelijk moeten zijn van zogenoemde “schurkenstaten”. Wolters benadrukt dat dergelijke staten voor hun inkomsten juist totaal afhankelijk zijn van ons. Wolters gaat in het gesprek ook in op het onderzoek waarmee hij al ruim twee jaar bezig is naar de kosten van het Energieakkoord. Dit akkoord, dat beoogt dat in 2023 16% van onze energie duurzaam opgewekt wordt, gaat volgens Wolters astronomische bedragen kosten. Kosten die voor een groot deel terecht komen bij de burger.’]

Nederland is geheel in de ban van deze religie lijkt het, alleen de PVV (en FvD) doet er niet aan mee, naar het lijkt vanwege financiële motieven, wat zeer terecht en legitiem is, maar niet geheel correct, want we hinderen niet alleen onze eigen economische groei, maar proberen ook andere landen te verhinderen economisch te groeien. En weer is de vraag wie daarvan profiteert en weer is het antwoord: de Chinezen, die zich a) niet aan de afspraken houden en b) de industriële capaciteit naar zich hebben toegetrokken. Wie zijn de partijen in Nederland, die dit plan het hardst steunen?

https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/kamer-omarmt-historische-klimaatwet: ‘KAMER OMARMT ‘HISTORISCHE’ KLIMAATWET’ (DONDERDAG 6 DECEMBER 2018). Tekst: ‘Vrijwel de hele Tweede Kamer heeft donderdag de nieuwe Klimaatwet omarmd als uniek en historisch. De geplande wet bepaalt dat Nederland de komende decennia de uitstoot van broeikasgassen (CO2) gaat verminderen. Dat moet opwarming van de aarde en verandering van klimaat tegengaan. Het plan is oorspronkelijk van GroenLinks en PvdA uit 2015. Inmiddels wordt het wetsvoorstel van de twee linkse oppositiepartijen ook gedragen door de vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en oppositiepartij SP. De voorzitter van de Kamer, Khadija Arib, benadrukte hoe bijzonder dit is. De grootste regeringspartij VVD sprak over een huzarenstukje. De Klimaatwet legt vast dat de kabinetten moeten streven naar een reductie van de uitstoot van broeikasgassen. In 2030 moet het minimaal 49 procent minder zijn ten opzichte van 1990, en in 2050 zeker 95 procent. Aanvankelijk ging het om 55 procent voor 2030, 49 procent is het compromis met de coalitie, dat ook is vastgelegd in het regeerakkoord. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee erkent dat dat een stapje terug is, maar hij hoopt op een “sneeuwbaleffect” door de maatregelen. Het kan dan zelfs mogelijk worden de opwarming niet tot 2 graden te beperken, maar tot 1,5 graden. De grootste oppositiepartij PVV deed niet mee aan de jubelstemming. Volgens Alexander Kops helpt de “vreselijke” wet het land naar de knoppen. “Het gaat huishoudens diep in de financiële ellende storten.” Oppositiepartij Partij voor de Dieren vindt de voorstellen juist te vrijblijvend.’

Een geloof heeft missionarissen, zendelingen, propagandisten, reclamemakers, kortom mensen, die de zaak aan de man brengen zoals Jehova’s getuigen, die langs de deur gaan met blaadjes, waarin hun verhaaltje staat. Zo is er een artikel (https://milieudefensie.nl/actueel/wat-zeg-je-tegen-een-klimaatontkenner) van Milieudefensie met de titel ‘Wat zeg je tegen een klimaatontkenner?’ (Gepubliceerd 26 juli 2018). De introductie luidt: ‘Je herkent het misschien wel: je staat op een feestje en raakt in gesprek met iemand die ijskoud beweert dat klimaatverandering klinkklare onzin is. Dat de temperatuur altijd al heeft geschommeld. Dat de opwarming van de aarde absoluut niet door mensen wordt veroorzaakt. En dat wetenschappers het er nog lang niet over eens zijn. Deze persoon is zo overtuigd van zichzelf dat je ineens dichtklapt en aan je eigen kennis en visie begint te twijfelen. Daar sta je dan met je idealen om de wereld te verbeteren – en een mond vol tanden…’

Dit zijn 3 tips voor als je nog eens in zo’n situatie zit:

1. Maak direct duidelijk dat wetenschappers het er wél over eens zijn: 97% van de wetenschappers zijn overtuigd van klimaatverandering, de negatieve gevolgen ervan en de menselijke oorzaak. Als 97% van de wetenschappers het ergens over eens is, bestaat er eigenlijk consensus. In de wetenschap is het de normaalste zaak van de wereld dat een bepaald percentage een tegengeluid laat horen. Dat maakt wetenschap juist ook zo sterk. Klimaatsceptici blijken overigens fouten te maken, belangrijke informatie te missen of informatie weg te laten die niet past bij hun conclusie. Ook alle landen ter wereld erkennen het probleem (behalve de Verenigde Staten): ze hebben allemaal het klimaatakkoord van Parijs getekend.

2. Gooi wat feitjes op: Probeer een discussie te vermijden. Daar komt vaak geen einde aan. Maar mocht je het toch niet kunnen laten om op een feestje inhoudelijk te beargumenteren waarom klimaatverandering géén klinkklare onzin is, zijn dit een aantal feiten die je kunt noemen. De temperatuur is nog nooit eerder zó gestegen. Sinds de Industriële Revolutie (negentiende eeuw) hebben we twee keer zoveel hoge temperatuurpieken dan lage temperatuurpieken. En sindsdien is elk decennium opnieuw warmer dan het vorige. Die temperatuurstijging wordt veroorzaakt door broeikasgassen zoals CO2 en methaan. Er is namelijk een direct verband tussen de hoeveelheid deeltjes broeikasgassen in de atmosfeer en temperatuurstijging. Hoe meer broeikasgassen, hoe warmer het wordt. Sinds de Industriële Revolutie zit er veel meer CO2 (40% meer!) en methaan in de atmosfeer. Dat blijkt uit onderzoek naar ijskernen en boomringen. Vandaag de dag zitten er 400 deeltjes per miljoen in de lucht, terwijl 350 deeltjes veel beter zou zijn. Mensen zijn dus wél de oorzaak van klimaatverandering. Want CO2 en methaan komen vooral in de lucht door fossiele brandstoffen en bio-industrie. Daartegenover staan gassen afkomstig uit natuurlijke processen, zoals vulkaanuitbarstingen. Die hebben, met ongeveer 1% van de gassen, veel minder impact. Een positieve noot: omdat wij de oorzaak zijn van de extreme klimaatverandering kunnen wij het ook oplossen! Hoe? Nou, door minder broeikasgassen uit te stoten. Dat betekent bijvoorbeeld minder benzine tanken en minder vlees eten. Daar kun jij zelf gewoon NU al mee beginnen! Als we tóch gewoon doorgaan met het massaal uitstoten van broeikasgassen: Is het eind deze eeuw waarschijnlijk 1,8 tot 4,0 graden warmer ten opzichte van 1990 (dit is het optimistische scenario, want er komen alleen maar meer mensen – en dus broeikasgassen – bij). Zal de zeespiegel aan het einde van deze eeuw waarschijnlijk zijn gestegen met een meter (de vraag is of de bewoners van gebieden onder de zeespiegel, zoals Noord- en Zuid-Holland dan nog wel hun hoofd boven water kunnen houden).

3. Besteed er niet te veel tijd en energie aan: Laat even deze fantastische cartoon zien (of stuur ‘m door). Dan kun je snel weer verder kletsen over andere dingen op het feestje.

Milieudefensie wil dat klimaatverandering zo snel mogelijk stopt: Klimaatverandering heeft enorme gevolgen voor de leefbaarheid op aarde. Hoogste tijd voor maatregelen dus. Daarom praat Milieudefensie momenteel mee over het Nederlands Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die genomen moeten worden om de doelen van de Klimaatwet te halen. De inzet daarbij is een eerlijk Klimaatakkoord. Want alleen dan kunnen alle Nederlanders meedoen en kunnen we klimaatverandering zo snel mogelijk stoppen.

Aldus Milieudefensie. Dus in plaats van een redelijk standpunt, dat niet alle wetenschappers het eens zijn, volgt een doctrinair standpunt: 97% is het eens, dus waag het niet oneens te zijn, want dan ben je echt niet wetenschappelijk. En alle landen hebben getekend, dus moet het wel goed zijn en dat de VS niet getekend hebben komt door Trump, die een ‘klimaatontkenner’ is, en wanneer iedereen een ‘klimaatontkenner’ zou zijn, dan gaat het helemaal fout met de wereld en loopt alles onder water!!! Dan krijgen we de wereld van Al Gore (zie afbeelding bovenaan). Overigens hadden we volgens Al Gore die wereld nu al gehad, maar dat terzijde, laten we vooral het feestje niet bederven!

Climate change in de optiek van een bekende Q-volger:

Screenshot Truth and Art TV (5-12-18)

Screenshot Truth and Art TV (5-12-18]

Wie nu zijn deze klimaatontkenners?

Hier is een bijdrage van Jan Jacobs (België): https://www.climategate.nl/2018/08/klimaatontkenner-maar-wat-is-dat-eigenlijk/.

Klimaatontkenner! Ondergetekende auteur kreeg dit etiket al opgeplakt door journalisten.

Klimaatontkenners. Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen? U hoorde het woord al vaak. Ik kreeg dit etiket zelfs al opgekleefd door journalisten die voor ‘serieuze’ media als De Standaard en Knack schrijven. Aanleiding was het artikel ‘Aarde weigert halsstarig gevaarlijk op te warmen’ dat ik vorig jaar op Doorbraak schreef. Zelfs als je die journalist op een boekvoorstelling tegenkomt en hem vriendelijk de hand reikt, zal hij dat herhalen en weigeren om zelfs maar een begin van een beschaafd gesprek te voeren. Integendeel, toen de persoon in kwestie vernam wie ik was, begon hij met het woord ‘klimaatontkenner’ en het iets straffere woord ‘klimaatnegationist’ te zwaaien. Gelukkig was er een getuige.

Maar wat zijn dat dan precies ‘klimaatontkenners’?

Een verwerpelijk en streng te veroordelen woordgebruik is het. Om dat te begrijpen moeten we eerst kijken wat de ‘niet-klimaatontkenners’ te vertellen hebben, en wat hun standpunten zijn. Want blijkbaar is iedereen die deze standpunten niét aanhangt wel een ‘klimaatontkenner’. De bedoeling van de personen die dit beladen woord gebruiken is uiteraard om elk debat in de kiem te smoren en de persoon met de andere mening meteen verdacht te maken. De connotatie met ‘holocaustontkenner’ ligt voor de hand. Een verwerpelijk en streng te veroordelen woordgebruik is het.

Eerste stelling: ‘Ninety-seven percent of scientists agree: ‪climate change is real, man-made and dangerous.’ De mens is dus verantwoordelijk voor de gevaarlijke klimaatverandering.

Tweede stelling: ‘The science is settled and the debate is over.’ Het debat is gevoerd, we discussiëren niet meer.

Derde stelling: De computermodellen zijn duidelijk en die voorspellen een klimaatcatastrofe.

Vierde stelling: Alleen door windmolens en zonnepanelen te bouwen en ook elektrisch te gaan rijden is de klimaatcatastrofe te vermijden.

Voor de ‘niet-klimaatontkenners’ zijn dit de hoekstenen van hun betoog. Al wie daar ook maar de minste twijfel durft over te uiten is dus wel degelijk een ‘klimaatontkenner’. Dat wil zeggen dat 99% van alle energie die de mensheid nu gebruikt (ja, wind en zon is slechts 1% van al onze energie wereldwijd), die moet op de schop. Alle 1,2 miljard fossiel aangedreven voertuigen op deze planeet moeten elektrisch gaan rijden. En wel gisteren nog. Vandaag rijden er 0,015% van alle voertuigen op onze planeet elektrisch of hybride.

Daaraan twijfelen en/of kritiek op hebben, maakt je dus een ‘klimaatontkenner’. Je moet er amper moeite voor doen.

Wie zijn dan deze klimaatontkenners?

Drie groepen ‘klimaatontkenners’ worden onderscheiden.

Ten eerste: Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zelf zo blijkt. Want wat zegt het IPCC?

It is extremely likely that human activities caused more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010.

Extremely likely is niét hetzelfde als ‘onomstotelijk bewezen en het debat is gesloten’. More than half, dat kan 51% zijn. En de opwarming vóór 1951 was helemaal natuurlijk. Geen mens aan te pas gekomen, aldus het IPCC.

Je kan de toekomst van het klimaat niet voorspellen: Het IPCC heeft in het AR4 rapport uit 2007 letterlijk gezegd:

The climate system is a coupled non-linear climate system, and therefore the long-term prediction of future climate systems is not possible.

In mensentaal wil dat zeggen: je kan de toekomst van het klimaat niet voorspellen.

Het IPCC heeft vier verschillende prognoses (RCP scenario’s). Wat automatisch zoveel wil zeggen als, we weten het ook niet, maar we trachten een ‘educated guess’ te doen, een beredeneerde gok met andere woorden. ‘Klimaatontkenners’ dus.

Daar krijg je geen kranten mee gevuld en verkocht en ook geen donaties of subsidies mee in de wacht gesleept.

Ten tweede: Verwonderlijk genoeg zijn ook de peetvader van de ‘niet-klimaatontkenners’, James Hansen en zijn wetenschappelijke vrienden, Emanuel, Wigley en Caldeira en anderen en alle ecomodernisten ondertussen ook opgeklommen tot de verfoeilijke gilde der ‘klimaatontkenners’. Getuige een artikel in de The Guardian van de hand van Naomi Oreskes. Waarom? Wel deze wetenschappers zijn voor kernenergie en dan ben je een nieuw soort van ‘klimaatontkenner’ voor de orthodoxe bewakers van het klimaat.

Ten derde: De zogenaamde sceptici of ‘lauwwarmers’. Die zeggen, ja de aarde is lichtjes aan het opwarmen, want we komen uit een kleine ijstijd. Ja, CO2 is een broeikasgas, dat weten we als sinds Svante Arrhenius dat meer dan een eeuw geleden bewees. Ja, de mens zal wellicht een kleine rol spelen, we zijn van 1 miljard naar meer dan 7 miljard mensen op deze planeet gegaan in iets meer dan een eeuw. Wij ontkennen dus niet de basisfysica van de klimaatverandering.

Waar komt dat label als ‘klimaatontkenner’ dan vandaan? Maar dat het gevaarlijk is en dat windmolens, zonnepanelen en elektrische wagens, samen met een volledige omwenteling van een mondiaal economisch systeem, ter bestrijding van die menselijke CO2 iets gaat veranderen aan het klimaat op aarde, dat betwisten wij. Dan ben je dus een, jawel, ‘klimaatontkenner’.

Heeft niemand tot nu toe hard en onomstotelijk in een experiment kunnen aantonen dat menselijke CO2 de oorzaak is van de zachte en milde opwarming van de aarde? Behalve de experimenten die Arrhenius heeft gedaan, die aantonen dat CO2 een broeikasgas is, heeft niemand tot nu toe hard en onomstotelijk in een experiment kunnen aantonen dat menselijke CO2 de oorzaak is van de zachte en milde opwarming van de aarde. Wablief?! Dit opmerkelijk verhaal komt van wetenschapster Jennifer Marohassy.

Toen John Nicoll (dean of science James Cook university Australië) naar CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) in 2006 een brief schreef, met de vraag of ze hem alle wetenschappelijke peer reviewed stukken met betrekking tot opwarming van de aarde en de menselijke CO2-invloed (oorzaak en gevolg) kon sturen, was het antwoord: ‘zeker, dat gaan we voor u regelen’. Achttien maanden later was er niet één wetenschappelijke studie gevonden – wereldwijd — die de hypothese van de menselijke CO2 en invloed op het klimaat kon bevestigen. Alles wat metereologe van dienst Penny Whetton had gevonden voor John Nicoll was een stukje in de ‘wetenschappelijke’ sectie van ‘climate change in Australia 2007” met de vermelding:

We believe that most of the increase in global temperatures during the second half of the 20th century was very likely due to increases in the concentration of atmospheric carbon dioxide.

Wat ook het IPCC feitelijk schrijft.

Het nieuwe geloof

Believe, most en very likely zijn niet meteen de meest overtuigende woorden of argumenten. Zeker mijlenver verwijderd van “debat is over en wetenschap is er uit”.

Wie niet wil ‘geloven’ in de voorspellende kracht van onbetrouwbare computermodellen, is een ‘klimaatontkenner’.

Wie niet wil ‘geloven’ in de stelling dat menselijke CO2 ten gevolge van onze fossiele verbranding het klimaat op de planeet gevaarlijke doet opwarmen is een ‘klimaatontkenner’.

Wie niet wil ‘geloven’ dat windmolens, zonnepanelen en elektrische wagens die gevaarlijke opwarming zal doen stoppen is een ‘klimaatontkenner’.

Wie niet wil ‘geloven’ dat 97% van alle wetenschappers geen ‘klimaatontkenners’ zijn die is dus, jawel, weer gewonnen, een ‘klimaatontkenner’.

Vier maal ‘geloven’, want een begin van een bewijs… dat is er niet.

Goed nieuws

Jean Meeus, erelid van SKEPP; zouden die journalisten de grote leermeester ook aanspreken als ‘klimaatontkenner’ of Gerard Bodifée misschien? Of de recent overleden Istvan Marko, voorzitter van de European Chemical Society? Het zou zomaar kunnen.

Met dit tempo zal het nog 4000 jaar duren vooraleer het ijs daar gesmolten is. In weerwil van de doemberichten over het ijs op Groenland dat snel smelt, is er goed nieuws. Sinds 2012 is er dit jaar een record aangroei van 500% tegenover die periode ervoor. En de voorbij 118 jaar verloor Groenland slechts ongeveer 0,25% van al zijn ijs. Antarctica heeft nog 99,989% van al zijn ijs. Met dit tempo zal het nog 4000 jaar duren vooraleer het ijs daar gesmolten is. Minstens. Als het ooit zover zou komen en de mensheid is niet in staat om een stijgende zeespiegel van 30 cm per eeuw op te lossen, ja dan verdienen we als mensheid te verzuipen. Een slak kan een stijging met dat tempo makkelijk 1000 maal voor blijven.

Kunnen we eens een tapje terugzetten en ook eens luisteren naar andere argumenten? Dan zullen ook de journalisten en iedereen die het woord ‘klimaatontkenner’ in de mond neemt, om de tegenstander te beschadigen, moeten vaststellen dat het woord ‘klimaatontkenner’ een politiek en ideologisch doel heeft. En dat heeft niéts met wetenschap te maken. Daarover zou wel consensus mogen zijn.’ Door Jan Jacobs|15 augustus 2018|205 Reacties.

https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/klimaatontkenners met het artikel ‘KLIMAATONTKENNERS’ (VRIJDAG 7 OKTOBER 2016). Tekst: ‘Miljoenen Amerikanen geloven dat het opwarmen van de aarde niet het gevolg is van menselijk handelen. De Republikeinse meerderheid in de Senaat en in het Congres is de afgelopen jaren uiterst succesvol geweest in het blokkeren van wetgeving die de uitstoot van broeikasgassen zou verminderen. De Nederlandse journalist Gideon Levy reisde af naar de Verenigde Staten om de wereld van klimaatontkenners te onderzoeken. In zijn documentaire ‘Klimaatontkenners’ volgt hij de sporen van het geld dat deze industrie draaiende houdt. Van oliebedrijven die wetenschappers betalen tot denktanks die memo’s schrijven voor de journalisten en politici. Om deze wereld te ontdekken ondergaat Levy een workshop ‘klimaatontkennen voor dummies’ bij de machtigste, conservatieve denktank van de Verenigde Staten.’

Klimaatverandering is eveneens BIG Business:
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/600-miljoen-voor-aanpassen-verandering-klimaat: ‘600 MILJOEN VOOR AANPASSEN VERANDERING KLIMAAT’ (DINSDAG 20 NOVEMBER 2018). Tekst: ‘Het kabinet, lokale en regionale overheden hebben een akkoord getekend waarmee de komende jaren 600 miljoen euro vrijkomt om het land aan te passen aan het veranderende klimaat. Anders inrichten[:] “Het is belangrijk dat er nu al extra stappen worden gezet om onze straten, tuinen en leefomgeving anders in te richten tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat dit nodig is, heeft het afgelopen jaar van weerextremen laten zien”, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Meer groen[:] Het kabinet, provincies, gemeenten en waterschappen hebben onder meer afgesproken dat er meer groen en minder bestrating in steden komt om wateroverlast op te vangen. Verder komen er meer waterbergingen. Daaruit kan in tijden van droogte water worden gehaald. Een stresstest moet duidelijk maken hoe kwetsbaar het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen zijn voor extreme weersomstandigheden. Vervolgens wordt in 2020 op basis van de stresstesten het geld verdeeld.’

Om het beleid te legitimeren worden voortdurend angstaanjagende persberichten door de overheid uitgevaardigd, zie https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/weer-meer-co2-uitstoot-in-2018 ‘WEER MEER CO2 UITSTOOT IN 2018’ (DONDERDAG 6 DECEMBER 2018). Tekst: ‘De uitstoot van CO2 zal dit jaar wereldwijd met 3 procent zijn gestegen. Die sombere mededeling hadden de wetenschappers van het Global Carbon Project in hun jaarlijkse rapport. Meer fossiele brandstoffen[:] Het werd gepresenteerd in het Poolse Katowice waar vertegenwoordigers van ongeveer 190 landen over het klimaat praten. Volgens de 76 wetenschappers van het project is de toename te wijten aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Geen tijdelijke piek[:] Vorig jaar groeide de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 1,6 procent maar toen werd gehoopt dat het een tijdelijke piek was na twee eerdere jaren van nagenoeg gelijkblijvende cijfers. Die hoop werd woensdag de bodem in geslagen. In Katowice praten de landen over de manier waarop het Klimaatakkoord van Parijs in praktijk kan worden gebracht. Dat is er op gericht dat de temperatuur op de aarde aan het eind van deze eeuw met niet meer dan 2 graden is gestegen. De VN liet eerder al weten dat de landen meer moeten doen omdat de koers nu richting 3 tot 5 graden opwarming ligt.’

We doen het niet goed! https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/nederland-stoot-iets-meer-co2-uit ‘NEDERLAND STOOT IETS MEER CO2 UIT’ (WOENSDAG 14 NOVEMBER 2018) Tekst: ‘De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in Nederland is in het derde kwartaal iets toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huishoudens en de dienstensector stootten minder van het broeikasgas uit, omdat ze minder aardgas verstookten voor verwarming. De transportsector, industrie, landbouw en energiebedrijven zorgden juist voor meer uitstoot. Warme zomer[:] De totale emissie van CO2 lag het voorbije kwartaal 0,1 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het was de afgelopen zomer veel warmer dan in het derde kwartaal van 2017. Als de effecten van dat uitzonderlijk warme weer op bijvoorbeeld energieverbruik buiten beschouwing worden gelaten, was de uitstoot 0,8 procent hoger op jaarbasis. Economische groei[:] De stijging van de CO2-uitstoot hangt volgens het statistiekbureau vooral samen met de groei van de economie. Zo nam de activiteit toe in de petrochemische industrie, die verantwoordelijk is voor aanzienlijk deel van de uitstoot. Ook de transportsector deed een duit in het zakje. Doordat er meer vrachtwagens op de weg reden, steeg de uitstoot van deze bedrijfstak met 1 procent. Niettemin steeg de uitstoot van CO2 minder hard dan het bruto binnenlands product. Dat wijst er volgens het CBS op dat er zuiniger wordt omgegaan met fossiele brandstoffen. Uitstoot terugdringen[:] Het terugdringen van CO2 is hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan. De Nederlandse overheid wil dat 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent is verminderd ten opzichte van 1990. Ten opzichte van dat jaar, lag de uitstoot van broeikasgassen vorig jaar 13 procent lager. Dat kwam voornamelijk door een vermindering van uitstoot van bijvoorbeeld methaan en lachgas. De CO2-uitstoot bleef nagenoeg gelijk.’

https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/nederland-blij-met-europese-klimaatstrategie ‘NEDERLAND BLIJ MET EUROPESE KLIMAATSTRATEGIE’ (WOENSDAG 28 NOVEMBER 2018) Tekst: ‘Nederland is positief over de klimaatstrategie die de Europese Commissie woensdag presenteerde. Het meest ambitieuze scenario is dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Broeikasgassen die dan nog worden uitgestoten, moeten bijvoorbeeld worden opgeslagen zodat er niet meer CO2 in de lucht komt. EU-klimaatcommissaris Miguel Canete is ervan overtuigd dat dat haalbaar is. “Dit is het soort langetermijnstrategie dat Nederland wil zien voor Europa”, reageerde de Nederlandse klimaatgezant Marcel Beukeboom. Volgens hem zal die ertoe bijdragen om van de klimaatconferentie die volgende week in het Poolse Katowice plaatsvindt een succes te maken. In de vorige EU-strategie was het doel in 2050 nog de broeikasgasuitstoot met 80 tot 95 procent terug te dringen vergeleken met 1990. Dat wordt als volstrekt ontoereikend gezien om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 1,5 graden Celsius. Volgens Canete kan een klimaatneutraal Europa de economie in de EU in 2050 met 2 procent vergroten. “Vandaag betaalt Europa 266 miljard euro per jaar aan energie-import.” De invoer zou met 70 procent dalen, aldus de Spanjaard. “De 2 tot 3 biljoen euro die we besparen kan dan in modernisering van de economie worden geïnvesteerd.” Jaarlijks is volgens Canete tot 290 miljard euro aan investeringen nodig. Hij voorziet veel minder voortijdige doden door luchtvervuiling en een afname van de medische kosten van 200 miljard. Greenpeace ziet in de nieuwe strategie een “glimp van hoop”. “Netto nul uitstoot in 2050 geeft Europa een kans om rampzalige klimaatverandering te voorkomen.” Mikken op tien jaar eerder zou echter meer zoden aan de dijk zetten, aldus de milieuorganisatie. Het Wereldnatuurfonds vindt dat ook. D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy hekelt dat de Europese Commissie geen politieke keuzes maakt, bijvoorbeeld over de voedselproductie. “Als we de economie klimaatneutraal wil maken, kunnen we niet weer miljarden Europese subsidie steken in meer vleesproductie of het bouwen van luchthavens.” De EU-lidstaten moeten zich nog uitspreken over de strategie. Het Europees Parlement toonde zich al eerder voorstander van een uitstootloze economie in 2050.’

Uiteraard doet Nederland dit alles niet uit zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een globale ‘trent’, beter gezegd een ‘globale samenzwering’ om de rijke landen armer te maken in de vergeefse hoop daardoor de arme landen rijker te maken, wat echter niet het geval is, zoals ik boven al zei, want we verhinderen bijvoorbeeld de bouw van kolencentrales in Afrika, want die dragen bij tot milieuvervuiling en we laten dus liever Afrika arm, zodat alle Afrikanen naar Europa komen zodat we goedkope werkslaven hebben voor werk, dat we helaas naar China hebben getransporteerd, zodat ik niet anders kan concluderen, dat de Chinezen er achter zitten, die de hele wereld onder communistisch bewind willen brengen, waarin we allemaal werkslaven van de staat zijn, niet meer dan nummers in een gigantische computer.

De Gele Hesjes beweging is een opstand tegen deze milieudictatuur en -waanzin, waarvoor alles moet wijken: de horizon wordt vervuild met eindeloze rijen windmolens met minimale stroomopbrengst. Enerzijds moeten we zuinig zijn met energie en aan de andere kant moeten we allemaal in elektrische auto’s gaan rijden, wat uiteraard meer energie kost, want je moet gas, wat je anders rechtstreeks in de auto doet, verbranden om stroom te maken. En wie zijn het die die elektrische auto’s zullen gaan maken? U raadt het: de Chinezen. En wie zullen de programma’s voor die auto’s maken: de grootste surveillance staat ter wereld: Big Brother. Maar u mag het gerust een conspiracy theorie noemen. De Gele Hesjes zijn tegen de globalisten, die de carbontax willen invoeren, die slechts tot doel heeft de rijke landen armer te maken; en raadt eens wie daarvoor moeten opdraaien? Niet de rijken! Niet de globalisten! Maar de mensen met de Gele Hesjes: die mogen opdraaien voor al de plannen van de globalisten: niet alleen dit klimaatakkoord maar ook de migratiestroom. Geen wonder dat de mensen het niet meer pikken.

Dit alles staat overigens los van het feit dat de klimaatverandering een hoax is en het geloof erin een geloof. Het heeft weinig zin met een hard-core gelovige in debat te gaan. Je wordt gewoon niet serieus genomen en met rare argumenten belachelijk gemaakt zoals te zien is in deze video van Forum voor Democratie van ruim 18 minuten van het debat van Thierry Baudet met Jesse Klaver over de absurde maatregelen van het Kabinet om de zgn. klimaatdoelen te realiseren.

Forum Democratie – Baudet vs Klaver tijdens Klimaatdebat: Stop deze absurde gekte!

Gepubliceerd op 31 okt. 2018

Tijdens de eerste termijn van Thierry #Baudet zojuist tijdens het #klimaatdebat over de absurde – honderden miljarden euro’s kostende – klimaatmaatregelen van VVD-Minister Wiebes om 0,00007 graden minder opwarming te realiseren kwam de Kamer volop in actie met interrupties. Het debat met Minister Wiebes is nog steeds tot diep in de nacht in volle gang. #FVD

Word ook lid van FVD voor maar €25 per jaar
https://fvd.nl/word-lid

► TWITTER: https://twitter.com/fvdemocratie
► FACEBOOK: https://facebook.com/forumvoordemocratie
► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fvdnl
► WEBSITE: https://fvd.nl

☻ BAUDET IN DE KAMER: http://bit.ly/2sXRhCK
☻ HIDDEMA IN DE KAMER: http://bit.ly/2thm3bT
☻ SUBSCRIBE NU: http://bit.ly/2tjUcZk

BAUDET OVER HET AFSCHAFFEN REFERENDUM DOOR RUTTE III
https://www.youtube.com/watch?v=XECgRpGLOwQ

DYNAMIEK, DAADKRACHT, DURF
https://www.youtube.com/watch?v=XBhJKZeJf1M

Reacties:
https://youtu.be/eH-7jIZ5G64

Voordat ik de video bespreek, wil ik mijn positie verduidelijken. Ik heb de afgelopen keer op Jesse Klaver gestemd. Niet alleen dat: zolang als GroenLinks bestaat, heb ik op GL gestemd, behalve de ene keer, dat ik ‘om strategische redenen’ op Samson stemde – om een kabinet van Rutte te krijgen. Lezers van mijn artikelen hebben kunnen zien, dat ik mezelf in de afgelopen maanden ‘geredpilled’ heb en thans een #WalkAway ben, d.w.z. dat ik de linkse plantage heb verlaten en overgestapt ben van de collectivisten naar de individualisten, van de globalisten naar de nationalisten en thans behoor tot het kamp van de Republikeinen. Leve de Republiek der Nederlanden; weg met de monarchie. Afijn, wat dat laatste de doen heeft met het klimaatdebat, is onduidelijk (de Oranjes zijn uiteraard globalisten, die niet het welzijn van het volk voor ogen hebben, slechts het eigen welzijn).

Happy Birthday (Krista Winkler op Pinterest)

Happy Birthday (Krista Winkler op Pinterest)

In het debat komt Klaver aanzetten met een onzinnige vergelijking over het betalen van belasting. Wanneer dat wordt afgeschoten, gaat hij zeuren over de kosten, verwijt Baudet dat deze het politieke spel goed weet te spelen, ook iets raars. De argumenten van Baudet zijn niet te weerleggen, zodat wordt overgeschakeld op afleidingstactieken, een vorm van spinnen.

Een van de meest onzinnige beweringen is dat 97% van de geleerden het eens zou zijn met dit opwarmingsgeloof. Steeds meer geleerden zijn juist van het tegendeel overtuigd, maar we leven in Nederland (en de rest van het zgn. vrije westen) in een softe dictatuur. Wat is dat? Als je zegt, dat we in Nederland in een dictatuur leven, die wordt gedomineerd door een linkse elite, wordt daar hartelijk om gelachen. Dat is de softe dictatuur: je wordt uitgelachen en belachelijk gemaakt. Daar kom je pas achter als het je overkomt. Zie de video https://youtu.be/Y2JlCetCzng (9:29) ‘Klimaatverandering? ‘Praat nou niet die leugens van politici na’’ van WNL, gepubliceerd op 17 apr. 2017 (92.676 v; 585 r). De video breekt helaas op een zeer interessant moment af. Zie echter de volgende video’s.

https://youtu.be/BvqT1e_XNyE (9:50) ‘Prof. Begemann gelooft niet dat er een klimaatcrisis is’ van Theo Richel, gepubliceerd op 12 okt. 2009 (101.680 v; 721 r). Tekst: ‘Prof. Begemann maakte diverse reizen naar de Noordpool en concludeert op basis daarvan dat er helemaal geen klimaatprobleem is.’

https://youtu.be/Zu-Cy2eeGkg (8:25) ‘dr. Bas van Geel (UvA) gelooft niet dat er een klimaatcrisis is’ van Theo Richel, gepubliceerd op 17 okt. 2009 (38.521 v; 164 r). Tekst: ‘Dr Bas van Geel van de Univ. van Amsterdam vertelt over zijn onderzoek op basis waarvan hij concludeert dat niet de mens met zijn CO2-uitstoot maar de zon de belangrijkste drijver van de opwarming is. Hij is bang voor het maatschappelijke klimaat als straks blijkt dat de CO2-angst op niets is gebaseerd.’

Internationaal wordt het debat al jaren gevoerd en hier zijn enige van de beste video’s:

https://youtu.be/SXxHfb66ZgM (32:21) ‘Nobel Laureate in Physics; “Global Warming is Pseudoscience”’ van 1000frolly, gepubliceerd op 17 dec. 2015 (1.126.191 v; 8.329 r). Tekst: ‘1000Frolly channel relies on your generosity and support to keep up the fight against the forces of pseudo-science. Professor Ivar Giaever, the 1973 Nobel Prizewinner for Physics trashes the global warming/climate change/extreme weather pseudoscientific clap-trap and tells Obama he is “Dead Wrong”. This was the 2012 meeting of Nobel Laureates. The 2015 speech by Prof Giaever is here; https://youtu.be/TCy_UOjEir0.

https://youtu.be/oYhCQv5tNsQ (1:13:25) ‘The Great Global Warming Swindle – Full Documentary HD’ van Wisdom Land, gepubliceerd op 19 aug. 2018 (361.178 v; 5.135 r). Tekst: ‘The Great Global Warming Swindle caused controversy in the UK when it premiered March 8, 2007 on British Channel 4. A documentary, by British television producer Martin Durkin, which argues against the virtually unchallenged consensus that global warming is man-made. A statement from the makers of this film asserts that the scientific theory of anthropogenic global warming could very well be “the biggest scam of modern times.” According to Martin Durkin the chief cause of climate change is not human activity but changes in radiation from the sun. Some have called The Great Global Warming Swindle the definitive retort to Al Gore’s An Inconvenient Truth. Using a comprehensive range of evidence it’s claimed that warming over the past 300 years represents a natural recovery from a ‘little ice age’. According to the program humans do have an effect on climate but it’s infinitesimally small compared with the vast natural forces which are constantly pushing global temperatures this way and that. From melting glaciers and rising sea levels, The Great Global Warming Swindle debunks the myths, and exposes what may well prove to be the darkest chapter in the history of mankind. According to a group of leading scientists brought together by documentary maker Martin Durkin everything you’ve ever been told about global warming is probably untrue. Just as we’ve begun to take it for granted that climate change is a man-made phenomenon, Durkin’s documentary slays the whole premise of global warming. “Global warming has become a story of huge political significance; environmental activists using scare tactics to further their cause; scientists adding credence to secure billions of dollars in research money; politicians after headlines and a media happy to play along. No-one dares speak against it for risk of being unpopular, losing funds and jeopardizing careers.”’

https://youtu.be/pVXHaSqpsVg (1:32:06) ‘Climate Debate – Mann vs Curry & Moore June 2018’ van 1000frolly, gepubliceerd op 22 jul. 2018 (64.889 v; 1.556 r).

https://youtu.be/oN_oynx1D8w (48:26) ‘Warmists Stunned by Roger Pielke in Senate Testimony on Climate Change’ van Harold Saive, gepubliceerd op 22 jul. 2013 (272.917 v). Story: http://wp.me/p2FjTj-2CU.

https://youtu.be/yJmL9hRrpIQ (1:08:35) ‘Alex Epstein and Dave Rubin Discuss the Climate Change Debate (Full Interview)’ van The Rubin Report, gepubliceerd op 5 aug. 2016 (322.993 v; 3.563 r). Tekst: ‘Alex Epstein (author and energy theorist) joins Dave Rubin to discuss the climate change debate, including fossil fuels, fracking, Al Gore, and more.’

https://youtu.be/EhW-B2udhQw (49:21) ‘25 NASA Scientists Question the Sanity of the Global Warmists’ van 1000frolly, gepubliceerd op 26 jan. 2018 (82.444 v; 807 r). Tekst: ‘Here we see four former NASA scientists trash the global warming hysteria. Dr Hal Doiron, Leighton Steward, Tom Wysmuller, Walter Cunningham. Back in the days when NASA was a genuine scientific organisation, and did real science, such as moon trips, these four men worked there.They represent a group of 25 former NASA scientists / astronauts, who now run the climate realist website; http://www.therightclimatestuff.com/ and wrote this report for policy-makers in 2013; Doiron, H. H. (2014). BOUNDING GHG CLIMATE SENSITIVITY FOR USE IN REGULATORY DECISIONS. It can be found here; https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2014/03/executivesummaryboundingghgclimatesensitivityforuseinregulatorydecisions1402281.pdf

https://youtu.be/WCU6bzRypZ4 (37:48) ‘Global Warming Debunked | William Happer and Stefan Molyneux’ van Stefan Molyneux, gepubliceerd op 3 dec. 2016 (167.947 v; 2.088 r). Tekst: ‘Despite all the hype around the global warming computer models and climate science predictions – reality has not confirmed the often repeated doomsday claims. Stefan Molyneux speak with William Happer about the flaws in the climate science models, obvious errors which have been overlooked, the demonization of CO2 and the implicit bias within climate science. William Happer is a professor at Princeton University in the field of atomic physics, optics, and spectroscopy. He is a Director with the CO2 Coalition and served as the Department of Energy’s Office of Science Director under the George H. W. Bush administration. Dr. Happer will be speaking at the “Global-Warming: An Inconvenient Lie” conference in Phoenix, Arizona from December 2-4th, 2016. An Inconvenient Lie Conference: http://www.inconvenientlie.com.’

https://youtu.be/YKBwoO8DOPw (32:49) ‘William Happer – Climate, an Extraordinary Popular Delusion’ van 1000frolly, gepubliceerd op 29 mrt. 2017 (34.808 v; 284 r).

[https://youtu.be/FxgRbnh2ouE (5:34) ‘Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds | Animated Book Review’ van Eudaimonia, gepubliceerd op 8 feb. 2017 (6.002 v; 24 r).]

Arjen Lubach is van de Linkse Kerk en dus een gelovige en stelt voor over te stappen op kernenergie, maar daar zitten weinig mensen op te wachten, zie https://youtu.be/YjFWiMJdotM (19:15) ‘Kernenergie – Zondag met Lubach (S09)’ van vpro zondag met lubach, gepubliceerd op 4 nov. 2018 (327.047 v; 2.512 r). Tekst: ‘We moeten snel minder CO2 gaan uitstoten, want anders warmt de aarde te veel op. Het overstappen op windmolens en zonnepanelen gaat te langzaam. Er is nog een manier om energie op te wekken zonder CO2-uitstoot: kernenergie. Maar omdat veel mensen kernenergie eng en stom vinden, moet het eerst de taboesfeer uit.’

https://youtu.be/jzlN8SMlLjQ (25:44) ‘Why I’m A Climate Change Heretic’ van Lionel Nation, gepubliceerd op 1 mei 2017 (35.295 v; 722 r). Tekst: ‘Studies show conclusively that the trace gas CO2 found in the atmosphere cannot be shown to cause anything other than small changes in Earth’s surface temperature. Climate changes are due to other physical phenomena – not carbon dioxide – and such changes have always taken place and will continue to do so despite the claims at climate summits (e.g., COP21) to ‘limit’ global warming to two degrees. It’s nonsensical. Bunkum. Let me explain.’ Zie over de recente summit in Polen het ‘linkse’ MSM-artikel van VOX: https://www.vox.com/energy-and-environment/2018/12/14/18139402/cop24-climate-change-katowice-poland.

Poolse studenten (Foto Monika Skolimowska - Getty Images)

Polish students part of an international climate strike hold up signs at COP24, the United Nations conference for climate change negotiations in Katowice, Poland. (Monika Skolimowska/Getty Images)

Ook Bernie Sanders weet gebruik te maken van ‘useful idiots’, d.w.z. volledig geïndoctrineerde kinderen (jong volwassenen, zoals de Poolse studenten), zie https://www.facebook.com/senatorsanders/videos/598524330580084/.

https://youtu.be/jAPK8r8Q9bs (6:43) ‘Trump “Trolled” UN Summit: Climate Change Skeptic Alex Newman | Sheila Gunn Reid’ van Rebel Media, gepubliceerd op 13 dec. 2018 (8.493 v; 220 r). Tekst: ‘https://www.therebel.media/watch-sheila-gunn-reid-interview-alex-newman-united-nations-climate-change-conference Sheila Gunn Reid of TheRebel.media reports: My videographer and I have been covering the United Nations global warming conference in very chilly Katowice, Poland all this week. Chilly because of the weather and chilly because of United Nations reception of us. We don’t have a lot of allies here at this elite carbon taxer party. However to my surprise, we made a new friend. SEE MORE http://www.RebelUN.com.’

https://youtu.be/U3CaLnw92fU (8:25) ‘Paris fuel tax riots cast “darkness” on Poland Climate Change event | Sheila Gunn Reid’ van Rebel Media, gepubliceerd op 13 dec. 2018 (5.508 v; 104 r). Tekst: ‘https://www.therebel.media/paris-fuel-tax-riots-cast-darkness-on-un-s-climate-change-conference-in-poland Sheila Gunn Reid of The Rebel.Media reports: Climate skeptics from CFACT and Climate Depot held an event in Gliwice, Poland on Wednesday night. After the event I spoke with Marc Morano to get his expert opinion on how the UN’s 24th Conference is going so far.’

https://youtu.be/uBPXjQRJA90 (28:14) ‘Paris Climate Challenge 2015 – The Sea Level Fraud’ van 1000frolly, gepubliceerd op 19 dec. 2015 (30.084 v; 165 r). Tekst: ‘Nils Axel Morner exposes the IPCC and UN’s fraud on sea levels in Paris December 3rd, 2015.’

https://youtu.be/7QmnaMWg0M4 (2:43:37) ‘Data or Dogma? – U.S. Senate Investigates “Climate Change”’ van 1000frolly, gepubliceerd op 10 dec. 2015 (22.636 v; 318 r).

OUR GLORIOUS FUTURE (Screenshot Bill Whittle 15-11-18)

OUR GLORIOUS FUTURE (Screenshot Bill Whittle 15-11-18)

https://youtu.be/wpLVRPJnL4M (15:13) ‘One Man’s Discovery Sinks Major Climate Study’ van Bill Whittle, gepubliceerd op 15 nov. 2018 (15.163 v; 398 r). Tekst: ‘Nicholas Lewis, who blogs at Climate Etc. (judithcurry.com) questioned the data in a major study claiming oceans are warming much fast than previously thought. He was right, and the Journal Nature had to admit it. Bill Whittle Now talks about how politics has ruined science.’

https://youtu.be/ykv3Kn0QJIY (14:46) ‘World to End Again: This Time They’re Serious’ van Bill Whittle, gepubliceerd op 10 okt. 2018 (21.195 v; 533 r). Tekst: ‘The United Nations climate change panel’s new report says global temperatures climbing in just a decade will raise the oceans by feet (not inches), devastate almost all of the coral reefs, and otherwise ruin your day. They have a solution, but few of us will survive it. Bill Whittle thinks he’s heard this before. He has an answer.’

Tot slot de actualiteit van Nederland: Thierry Baudet van Forum voor Democratie is de woordvoerder voor de tegenstanders van het klimaatpact en er zijn diverse video’s van het debat op YouTube verschenen. Helaas is hij een roepende in de globalistische woestijn!

https://youtu.be/mV3RBmNl_LE (33:21) ‘Baudet tijdens Klimaatdebat: geen 1.000 miljard voor Groene Gekte!’ Van Forum Democratie, gepubliceerd op 14 dec. 2018 (16.926 v; 545 r). Tekst: ‘Het Kabinet Rutte is van plan 1.000 miljard uit te geven voor 0,00007 graden minder opwarming. De energiekosten voor een modaal gezin zullen volgend jaar 360 euro hoger liggen dan dit jaar. En dit jaar was het al 190 euro hoger dan vorig jaar. Dat is ruim 500 euro erbij in twee jaar. En dit is nog maar het begin!’

https://youtu.be/JAJ2mxCVo3Y (8:04) ‘Baudet: Politici afrekenen voor omstreden klimaatbeleid’ van Forum Democratie, gepubliceerd op 19 dec. 2018 (1.375 v; 35 r). Tekst: ‘De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Overwegende dat miljoenen Nederlanders nu al in de problemen komen met het betalen van hun significant gestegen energierekeningen als gevolg van de ‘klimaatbelastingen’, Overwegende dat de indieners voornemens zijn deze situatie nog eens ernstig te doen verslechteren door met de nu voorliggende wet een radicale ‘energietransitie’ in te zetten om obsessief CO2 te gaan terugdringen, En we daarvoor gemakkelijk zo’n 1.000 miljard euro moeten gaan uitgeven die in het meest optimistische geval, eventueel, een minuscuul effect van ten hoogste 0,00007 graden minder opwarming zal hebben, Spreekt uit dat persoonlijke verantwoordelijkheid en individuele afrekenbaarheid van politici en bewindspersonen een belangrijk democratisch principe is, Roept de indieners van de Klimaatwet en de individuele bewindslieden van de regering op uit te spreken dat zij – indien de opwarming en/of de gevolgen daarvan op 1 januari 2030 veel minder ernstig blijken te zijn dan de indieners nu doen voorkomen, en/of indien landen als China, India, Rusland, de Verenigde Staten of andere industriële reuzen dan nog steeds niet meedoen met deze gigantische operatie om CO2-uitstoot terug te dringen, waardoor al onze inspanningen hoe dan ook weer teniet worden gedaan – publiekelijk hun persoonlijke excuses zullen aanbieden aan de Nederlandse bevolking, hun eventuele publieke functie zullen neerleggen indien zij die op dat moment bekleden, en zich zullen inspannen om de Klimaatwet weer in te trekken, het beleid ongedaan te maken en de Nederlandse bevolking voor de extreme kosten die zijn opgebracht te compenseren, En gaat over tot de orde van de dag, Baudet’.

https://youtu.be/YP3vOtwkX0o (11:22) ‘Thierry Baudet ondervraagt Bruins(CU) – Klimaatwet Debat 19-12-2018’ van Arnews, gepubliceerd op 19 dec. 2018 (442 v; 6 r).

https://youtu.be/RCpiuVvDqp0 (13:22) ‘Thierry Baudet wordt uitgedaagd met motie – Debat Klimaatwet 19-12-2018’ van Arnews, gepubliceerd op 19 dec. 2018 (319 v; 13 r)

https://youtu.be/iHmGIVL0vKE (6:22) ‘Baudet vs Jetten: eerlijk allemaal arm’ van Forum Democratie, gepubliceerd op 19 dec. 2018 (22.310 v; 593 r). Tekst: ‘De afgelopen twee weken werden miljoenen Nederlanders geconfronteerd met extreme stijgingen van hun energierekening. Dit is pas het begin van de klimaatwaanzin. Waar stopt dit? Thierry Baudet zojuist tijdens het debat over de Klimaatwet tegen Jetten: “Hoeveel mogen Nederlanders maximaal gaan betalen? 50% van hun inkomen? 80%? 90?%”.’

Wordt vervolgd…

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/martin-man-sofietjes-helders-weekblad-cartoon-chronicles-39-klimaatverandering-en-andere-donkere-rampen/
https://robscholtemuseum.nl/rypke-zeilmaker-klimaatsubsidies-motiveren-kaalkap-den-haag-verzet-bewoners-groeit/
https://robscholtemuseum.nl/de-volkskrant-scholtes-rampentram-blijft-actueel-internationaal-instituut-voor-sociale-geschiedenis-iisg-rampentram/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-druk-op-energiedoelen-jas-keek-op-de-week-22-23-met-energie-uit-waan-profielschets-datacenters-en-lydia-jasper-hollands-kroon-heeft-plus-26-miljoen-op-jaarre/
https://robscholtemuseum.nl/peter-cruijff-kwart-over-twaalf/

1 Comment

  1. Joost Meerman 27 maart 2019 op 11:35

    De HOAX zii ‘m vooral in de bronnen van meneer Hendriks.
    1000frolly is een anonieme verspreider van wetenschappelijke desinformatie.
    http://whatsupwiththatwatts.blogspot.com/2015/12/1000frolly-monckton-denier-pr-machine.html

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.