Rypke Zeilmaker – Klimaatsubsidies motiveren kaalkap Den Haag: verzet bewoners groeit

Bewoonster van Den Haag Marjolein Bos (hoe toepasselijk) startte met bomenliefhebbers in de stad achtuh de duinuh een campagnegroep tegen de groeiende kaalkap in haar stad, http://www.laatmijstaan.nl/. Al binnen 5 dagen scoorden ze 1000 likes. Dat is meer dan wij in 5 jaar. Maar goed. Wij zouden ook meer likes scoren, als mensen hun ongenoegen over mij daarmee kunnen uiten. Zij schrijft me:

Waar ik woon bevindt zich een opslagveld voor stammen en de toename van omgezaagde bomen is explosief . Als je bij onze bestuurders informeert gaat het ineens om zichtlijnen, veiligheid of ziekte. Toevallig iets van de laatste jaren zeker….

Met een groep verontruste mensen is men gaan onderzoeken waarom de kap ineens zo enorm is toegenomen. We zijn tot de conclusie gekomen dat groen een kip met gouden eieren is die wordt verzilverd op de Maasvlakte. Den Haag is helemaal de klos want onze wethouder O.R. Is Revis van die ellendige VVD. Bovendien beheert hij de financien, een duivelse combinatie.

Verlekkerd kijkt hij rond en heeft de lange, groene historische weg van Scheveningen naar Den Haag ontdekt als bron van duizende bomen en daarnaast de drie oude parken die ook aanzienlijk veel hout kunnen opleveren. In de parken worden 6m. Brede betonnen paden aangelegd met aan weerszijden nog 2 m. halfverhard en dan mag er twintig meter aan weerszijden geen boom staan: kassa! We zijn ook nog milieu- vriendelijk bezig want het is toch biomassa….

Uit gesprekken met ter zake kundigen blijkt dat dit soort subsidies een ramp zijn voor onze ecologie en het klimaat. Maar toch gebeurt het.

Dit alles deed mij besluiten om Zembla in te schakelen, vooral toen ik jouw verhelderende climategate las.

Heel goed, want daarvoor doe ik het. En inderdaad, bij de VVD zitten momenteel de grootste subsidie-graaiende milieucriminelen, zoals van de Nijpolitaanse maffia. Hoewel men bij de PvdA even goed van het padje af is.

Als er dan 1 soort natuur- en milieubeweging is waarin ik heilig geloof dan zijn het bewegingen als deze, de IMBY: in my backyard. Betrokken bewoners die hun eigen (stads)natuur willen beschermen omdat ze van hun omgeving houden, en niet omdat ze op overheidsmacht, subsidie of loterijgeld uit zijn.

Kappen voor klimaatgekte en curatele
Inderdaad kappen overheden steeds liberaler hun groen weg. Dat gebeurt mede sinds er biomassasubsidies betaald worden per kuub verstookt hout in een klimaatkachel. Dat schept een extra markt voor hout dat anders als broedterrein voor vogeltjes bleef staan, omdat kap (personeel en materiaallasten) dan niet loonde. De helft van alle nep-duurzame energie uit het Energieakkoord (http://rypkezeilmaker.nl/typo/index.php?id=541) van Greenpeace/overheid moet uit bos en biomassa komen, wat een enorme aanslag betekent op onze groene ruimte, naast de bossen van Oostelijk Verenigde Staten: zoals ik schreef in het Financieele Dagblad voordat Energieakkoord-borger Ed Nijpels beval dat ik daar weg moest.

EN sinds vele gemeentes onder curatele staan zoeken ze in het stadsgroen een excuus om ruimhartig de aanval te openen op alles dat enigzins op een boom lijkt. En op iedere oudere boom is wel een plekje te vinden, dus die verklaart men dan ‘ziek’ of ‘onveilig’. Dat doet mijn Friese gemeente hier ook. Ze kappen hier zelfs bomen na klachten over ‘blaadjes op het grasveld’. Het park van Joure is zo ook onder het mom van ‘onderhoud’ van het gros van haar oude bomen beroofd door de curatele-gemeente. Bewonersprotest heeft de allerergste aanslag nog voorkomen.

Groen excuus voor geldnood
Met ‘het klimaat’ als excuus hebben overheden nu dus een groene schaamlap om hun geldnood te maskeren. Zo heet het zelfs ‘groen’ wanneer je het groene kapitaal van je gemeente vernielt.Zoals de KNAW al schreef is de stook van biomassa niet alleen vervuilender (PAK’s, fijnstof), maar er komt ook meer CO2 vrij dan bij kolenverbranding. Dus voor ‘het klimaat’ gebeurt het alvast niet, want de vraag of die CO2 door nieuwe bomen weer wordt opgenomen is een kwestie van dubbeltellen.

Wij citeren daarom de KNAW haar conclusie:

“Conclusie
Het verbranden van hout in electriciteitscentrale en biodiesel in auto’s draagt niet of nauwelijks bij aan besparing van CO2-uitstoot, Daarom zijn ze niet geschikt als middel voor de transitie naar een duurzame energievoorziening.”

Aldus Martijn Katan, Rudy Rabbinge en Louise Vet van de KNAW, die kan de gemeente Den Haag in haar groene zak steken…

En lees ook het commentaar van Martijn Katan in de VORK (http://www.mkatan.nl/columns-en-kranten/krantenartikelen/518-vork-maart-2015-boos-over-biomassa.html), de emoties en beschuldigingen aan zijn persoonlijke adres die hij om de oren kreeg, toen hij met degelijk feitenonderzoek het geloof van de biomassa-profiteurs ter discussie stelde.

Stel dat je bomen kapt en niet in de fik steekt maar tot meubels verwerkt. Dan zou je OOK bomen terugplanten als bosbouwer, echter dan zonder de voorgangers in de brand te steken met bijbehorende emissies. En die nieuwe aanplant zou dan even goed de overmaat CO2 in de atmosfeer opeten, want CO2 is plantenvoedsel.

In de komende VORK ook aandacht voor de natuurfraude van het Planbureau voor de Leefomgeving, waar Rene Dercksen in de Eerste Kamer mijn rapport al over citeerde. De milieubeweging op de sc is de grootste vijand van onze natuur, zo stelde ik al in Vrij Nederland. Niets dat zoveel groen vreet als de klimaatgekte.

Over deze blogger

Rypke Zeilmaker
http://rypkezeilmaker.nl/typo/index.php
Rypke Zeilmaker is zelfstandig natuur/wetenschapsjournalist, blogger en fotograaf van de menselijke natuur. Daarnaast geeft hij ecologisch advies aan natuurgebruikers bij procedures. Vanuit het landelijke Langweer werkt hij voor een vrije diverse natuur waar de menselijke creativiteit een onmisbare aanwinst is. Website: http://www.rypkezeilmaker.nl

climategate.nl, 10 december, 2015 12:07 PM

Reacties:

Bert Pijnse van der Aa
december 10, 2015 1:13 pm
hier in Utrecht worden gekapte bomen verwerkt tot tafels door de stichting tafelboom. Das mooi.
Tegelijkertijd is ENECO voornemens binnenkort 650 ton hout- per dag- in de fik te gaan steken in haar BioWarmte installatie. Uit berekeningen blijkt dat de CO2 uitstoot ca. 20 miljoen kilo hoger is dan een gasgestookte centrale, maar volgens de voorlichter draagt dit bij aan het streven van de wethouder om de stad , ja , zelfs ‘ klimaatneutraal’ te maken. ( De plannen daarvoor zijn opgesteld door 160 welwillende burgers en zijn onlangs gepresenteerd. Kosten 10 miljard ). http://lesswatts.nl/lesswatts.nl/650-ton-per-dag/
Tegen die plannen lijkt weinig verzet te zijn onder de bevolking. Wel maakt die zich erg druk over het voornemen van golfclub de Haar om enkele bomen te kappen voor de aanleg van een nieuwe hole.
Vlak naast Golfclub de Haar zijn onlangs 70.000 bomen aangeplant, die brave burgers zelf kwamen planten tegen betaling van 25 . In de PR campagne hadden de organisatoren ( natuurmonumenten ) er niet bij verteld dat ENECO over een paar jaar per dag ongeveer een dergelijk bos in haar duurzame oventje gaat opstoken. Bos weg geld weg.

Rob B
december 10, 2015 1:33 pm
Rypke,
Je zou alle positieve duimpjes kunnen tellen als likes en dan kom je veel en veel verder dan 1000!

Ronel
december 10, 2015 2:46 pm
Kijk ook even naar deze discussie; voor “groen” moet alles wijken, zelfs bomen….:
https://www.zelfenergieproduceren.nl/forum/onderwerp/hoge-bomen-nemen-lichtinval-weg/

Harry van den Berg
december 10, 2015 5:17 pm
En met die “ziekte” sneuvelden ook tientallen prachtige bomen aan de Aalsterweg in Eindhoven. … want voor een HOV-busbaan met een tijdwinst van 20 seconden mag van Groen Links alles om.

Anne-Marie Oudejans
december 10, 2015 5:40 pm
Telkens als er over het (bij)stoken van biomassa wordt gesproken mis ik het volgende:
Bruinkool is nog niet geheel tot steenkool in de aarde “ingekoold” hout en ander plantaardig materiaal, waarbij het water is verdreven en verdere materiaal deels is afgebroken. Bij dit laatste worden onder andere zwavel- en stikstofverbindingen afgebroken, die dan voor een deel als gassen langzamerhand in de aardlagen boven de kool verdwijnen. Bij verbranden van hout moeten dus dezelfde rookgassen vrijkomen als bij kolen plus daarbij nog verbrandingsgassen van de bij het inkolen verdwenen zwavel- en stikstofverbindingen.
Kan iemand mij nu uitleggen, wat milieuhygienisch en klimaattechnisch het voordeel is van houtgestookte centrales ten opzichte van (bruin)koolgestookte?

Rypke Zeilmaker
december 10, 2015 6:44 pm
Dat is er niet, er komen PAK’s vrij en vele andere stoffen. De schoonste verbranding levert dan ook aardgas..
Maar mede dankzij klimaatbeleid rendeert aardgas niet meer bij energie-opwekking

dwk
december 10, 2015 6:16 pm
Als je alle bomen kapt, wordt de wereld wel een stuk overzichtelijker.

Bert Pijnse van der Aa
december 10, 2015 6:19 pm
dag Anne — marie Oudenjans
kolen en bruinkool zijn brandstoffen die werden gevormd in het Carboon, zo’n 300.000000 jaar geleden. Kolen en bruinkool zijn dus een vorm van biomassa aleen een beetje oud. Hout- bossen — die in centrales in de fik worden gestoken is niet zo oud — een jaartje of honderd . De hoeveelheid zonne — energie die daarin zit opgeslagen is relatief klein, want E= Px t. Dus in een centrale binnen een paar minuten weg. En dan staat er niet weer een boom. Dus mensen die dat fijn vinden, zorgen er voor dat binnen een paar jaar geen boom meer te vinden is op deze aarde.
niet erg ‘ hygiënisch’ lijkt me zo om je eigen habitat te vernietigen. Het klimaat maakt dan niet meer uit, want dan ga je toch al dood omdat er geen planten meer zijn die zuurstof produceren die je inademt.

dwk
december 10, 2015 8:06 pm
Tijdens een lange wandeling dit weekend zag ik een boom aan de horizon.
Naderbij gekomen bleek het een stip waarop te lezen stond:
Marianne Minnesma was here.

http://climategate.nl/2015/12/10/biomassasubsidies-motiveren-kaalkap-den-haag-verzet-bewoners-groeit/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image