Staf RSMuseum – De perikelen rond het Rob Scholte Museum in de zomer van 2017

Over de gebeurtenissen, zoals die zich afgespeeld hebben rond het Rob Scholte Museum in deze zomer van 2017

Een zo bondig mogelijke samenvatting van alle gedane moeite, die ons veel tijd en geld gekost heeft en nieuwe schade veroorzaakt.

Het betreft hier een verslag van de interne communicatie tussen Rob Scholte en zijn advocaat Benno Friedberg van Friedberg & Mahn, advocaten & mediators, als ook Friedberg’s communicatie met NautaDutilh, de advocaten van gemeente Den Helder, en via hen beiden de communicatie tussen de gemeente en Scholte.

19 juni 2017
Dan vindt opnieuw een ontmoeting plaats tussen Rob Scholte namens Rob Scholte Museum en Lolke Kuipers namens Gemeente Den Helder.
Bij deze ontmoeting waren ook de advocaten van beide partijen aanwezig.
Een en ander vond plaats op het kantoor van NautaDutilh te Amsterdam.
Hier het verslag van Friedberg in een mail aan NautaDutilh:
Bijlage 1 – Mail van Friedberg & Mahn naar NautaDutilh
De twee brieven, waar het in deze mail om gaat en die gericht zijn aan burgemeester Schuiling, hebben wethouder Kuipers en het de gemeente vertegenwoordigende advocatenkantoor nooit bereikt.
Zijn ze doelbewust achtergehouden door burgemeester Koen Schuiling om het gesprek te saboteren?
Helaas kijken we nergens meer vreemd van op.
De beide brieven staan hier aangeboden:
Bijlage 2 – Brief van Friedberg & Mahn naar Burgemeester K. Schuiling (bedrijfsruimte)
Bijlage 3 – Brief van Friedberg & Mahn naar Burgemeester K. Schuiling (woonruimte)

20 juni 2017
We ontvangen een aangetekend schrijven van de gemeente Den Helder met de aankondiging, dat zij een “Last onder dwangsom” overwegen richting het Rob Scholte Museum.
Ze willen, dat we de kelder en begane grond ontruimen vanwege het niet aanwezig zijn van een Brand Meld Installatie, een zogenaamde B.M.I.
Deze ruimten zijn dezelfde, die we op eigen kosten geheel hebben gerestaureerd, nadat wethouder Pieter Kos ons deze op 9 december 2014 had aangeboden.
Het gebruik door ons van deze ruimten behoorde tot de voorwaarden voor het open blijven van het museum indertijd, waar Kos, gemandateerd door het College van B & W, schriftelijk mee akkoord is gegaan.
Het College, toen nog zonder de latere wethouder Kuipers, maar nog met de door Kos te vervangen wethouder Jacqueline van Dongen.
Even een korte reminder aan wat vooraf ging.
Van Dongen wilde niets van Scholte business plan horen, omdat de gemeente het gebouw zelf wilde gaan exploiteren, zo werd Scholte indertijd medegedeeld.
Overigens kreeg Scholte ook nooit de gevraagde cijfers, zodat hij niet wist, wat hij moest financieren.
Wethouder Geurt Visser van Financiën viel in ongenade vanwege zijn steun aan Scholte.
Daarna werd Scholte afgeschoten als had zijn business plan geen financiële onderbouwing.
Hoe flauw was dat niet allemaal!
Kos accordeerde het gebruik van deze ruimten als tentoonstellingsruimten, vooruit lopend op de definitieve vestiging van het Rob Scholte Museum in Den Helder, daar en nergens anders.
Door deze overeenkomst met Kos besloten we in Den Helder te blijven.
Later verzweeg Kos dit puntje van de uitbreiding aan de gemeenteraad.
Vanwege dit onjuist informeren kreeg hij een motie van wantrouwen, die het net niet haalde.
Kos mocht blijven zitten, behield zijn wethoudersfunctie en beheert nu, vermoedelijk op vergelijkbare wijze,  het Sociaal Domein.
Met deze valse voorwendselen heeft Kos er dus voor gezorgd, dat we in Den Helder zijn gebleven.
Kennelijk hierin volledig aangestuurd door burgemeester Schuiling.
Wij en alle ondertekenaars van de Open Brief wachten nu al 1001 dagen op een reactie, die tot nu niet gekomen is, tenzij we de gisteren op deze website gepubliceerde brief van Handhaving als een antwoord op de Open Brief kunnen opvatten.
Het College houdt zich angstvallig stil en doet net, alsof onze brief niet bestaat, terwijl de lijst met ondertekenaars ondertussen groeide en groeit.
De handtekening van wethouder Kos in het bijzijn van twee getuigen, die mee tekenden, is tot dusver niets waard gebleken.
Nu hebben ze ons de huur opgezegd en willen ons het pand uit hebben, om te beginnen uit de in Bijlage 4 door hen beschreven ruimten.
Bijlage 4 – Brief vooraankondiging “Last onder dwangsom” Gemeente Den Helder
Notitie: conform het bouwbesluit 2012 is de gemeente Den Helder als eigenaar van pand Middenweg 172-174 al sinds 2012 in gebreke.
Het Rob Scholte Museum en de brandweer zijn al sinds 2014 bezig om gemeente zover te krijgen, dat ze een Brand Meld Installatie wil plaatsen.
Tenslotte is de Gemeente eigenaar van het pand en contractueel verantwoordelijk voor de veiligheid.
Gemeente Den Helder heeft hiervoor al meerdere offertes laten vervaardigen zonder opdracht te geven.
Er is in het pand geen brandgevaar!
Het gaat puur om de brandmelding bij calamiteiten, zodat iedereen op tijd wordt gewaarschuwd en de brandweer direct kan komen aanrijden, maar het is wel verplicht.

25 juni 2017
Rob Scholte zelf houdt zich, net als al eerder bij het gesprek met Kuipers ten kantore van NautaDulith op de vlakte en zegt eigenlijk geen woord.
Hij is vast besloten het hem toegedichte imago van “moeilijke man” niet verder te voeden.
Advocaat Friedberg vraagt een gesprek aan met Wethouder Trees van der Paard.
Bijlage 5 – Brief aan Wethouder Trees van der Paard
Van der Paard is tenslotte onze wethouder cultuur hier in Den Helder.
Veel was daar niet van te merken.
Ze zweeg in alle talen over het Rob Scholte Museum.
Voor Van der Paard hadden we net zo goed niet kunnen bestaan.
Ze heeft gehoorzaam het kordon sanitair van Schuiling voorgezet en, zover we weten, het museum nooit bezocht (of het moet een bliksembezoek zijn geweest op onze eerste info avond, toen ook Van Dongen haar eerste gezicht liet zien).
Dat pontificaal weigeren om het museum te bezoeken geldt overigens ook voor burgemeester Schuiling zelf.
Nooit zette Schuiling een voet over de drempel van dit museum, dat hij al wel van het begin af aan met hart en ziel ten gronde wilde richten.
Deze burgemeester heeft Scholte nog nooit in de ogen willen kijken of een hand willen geven.
Ook  de wethouders Bob Haitsma en Odd Wagner zijn nooit komen kijken.

27 juni 2017
Friedberg ontvangt een reactie op zijn uitnodiging aan Van der Paard, die afwijzend is.
De lijn van het gesprek met Kuipers wordt door het College volgehouden.
Elk voorstel of verder gesprek wordt afgewezen.
Van der Paard heeft zich zelfs niet verwaardigd om persoonlijk te antwoorden.
Dat doet een anonieme schrijver van het Bestuursecretariaat van Gemeente Den Helder wel voor haar.
Lang leve de cultuur in Den Helder!
Bijlage 6 – Reactie Bestuurssecretariaat (niet ondertekend door een persoon)

30 juni 2017

Rob Scholte zit in programma van Eva Jinek op NPO 1.
Jinek pepert hem de woorden van wethouder Kuipers in.
“Als je ziet, waar hij ons allemaal voor uitmaakt.”

6 juli 2017

De advocaat van NautaDutilh vraagt aan advocaat Benno Friedberg om het Rob Scholte Museum niet meer rechtstreeks te laten converseren met gemeente Den Helder.
Sinds deze datum vindt de communicatie tussen Gemeente Den Helder en Rob Scholte Museum nog uitsluitend  plaats via hun advocaten.
Daarover gaat:
Vertrouwelijke bijlage 1
Een mailwisseling tussen advocaat Friedberg en advocaat NautaDutilh.
Deze vertrouwelijke bijlagen zijn alleen in te zien voor raadsleden en mogen door ons hier niet openbaar worden gemaakt.

7 juli 2017
Afgevaardigding van de gemeente komt langs met een taxateur, een bouwkundige en een medewerker van een energielabel bedrijf om de taxatie te doen.
Ook is er op deze zelfde dag een bijeenkomst op het gemeentehuis van Den Helder om te praten over de vooraankondiging “Last onder Dwangsom”, die de gemeente ons heeft gestuurd op 20 juni 2017.
Dit gesprek wordt gevoerd met Mariëlle Rodenburg, teamleider Handhaving, en nog andere ambtenaar.
De advocaat van het Rob Scholte Museum Friedberg heeft hiervoor een pleitnota ingediend, die hij mondeling verder toelicht.
De verantwoordelijkheid voor de B.M.I. legt Friedberg terug bij gemeente Den Helder en hij constateert een detournement de pouvoir.
Bijlage 7 – pleitnota Benno Friedberg “last onder dwangsom”
Diezelfde middag komen Bouwtechnisch Keuringsbureau Dekker uit Tuitjenhorn en LUCA Makelaardij uit Heerhugowaard in opdracht van het Rob Scholte Museum een eigen bouwtechnisch rapport en taxatie van het gebouw maken.
We laten dit doen op aanraden van Friedberg, omdat het zijn inschatting is, dat we de taxatie en het bouwrapport sowieso voor het vervolgtraject nodig hebben, welke kant het ook uitgaat.
Zo kunnen wij onze serieuze wil tonen, dat we het pand werkelijk willen kopen.
Dat hadden we al veel eerder kunnen en moeten doen.
We zijn benieuwd naar de uitkomst en de verschillen tussen beide taxaties.
Bij een verschil van 10% of meer moeten de taxateurs van beide partijen met elkaar in conclaaf.

13 juli 2017
Gemeente Den Helder laat via advocatenkantoor NautaDutilh aan advocaat Friedberg weten, dat wij voor de troepen uit, dus voordat de tender begint, een bod mogen uitbrengen op het pand Middenweg 172-174 te Den Helder.
Dat is mooi, want we vonden altijd al, namelijk dat we volgens de gemeentelijke afstoot nota, en moreel helemaal, het recht op eerste koop hadden.
Dat is ons daarvoor door de gemeente steevast geweigerd.
Ondanks het feit, dat de gemeenteraad van Den Helder in 2015 (na de presentatie van Urban Resort, Jaap Draaisma, in de raad) unaniem zijn voorkeur uitsprak om het pand aan ons te verkopen, hadden wij, net eerder als van wethouder Van Dongen, van wethouder Kuipers nooit een prijs te horen gekregen in het enige gesprekje, dat wij met hem hebben kunnen voeren in januari 2016.
Zo te zien lost de gemeente deze schuld nu alsnog in.
Wij krijgen een kans, die we met beide handen aanpakken.

18 juli 2017
Rob Scholte zit in radioprogramma van Tineke de Nooij op Radio 5.
Nadien in Amsterdam overlegt Scholte met zijn advocaat Benno Friedberg over het aanbod gemeente Den Helder, om buiten de tender om, te bieden op het pand Middenweg 172-174 te Den Helder.
Vertrouwelijke bijlage 2
Bevattende de mailwisseling tussen advocaat Friedberg en Rob Scholte.
Zoals hiervoor al staat beschreven: deze vertrouwelijke bijlagen zijn alleen inzichtelijk voor de raadsleden en mogen door ons hier niet openbaar worden gemaakt.

27 juli 2017
Het Rob Scholte Museum ontvangt een mail van Ralph Keuning, directeur van Museum De Fundatie in Zwolle, met een advies over de te bieden aankoopsom voor het gebouw.
Keuning meent, dat we er echt geen cent voor moeten uitgeven, omdat we inkomsten genereren voor de stad en dat de gemeente met ons museum, dat zonder subsidie, helemaal op eigen middelen, draait, voor een duppie op de eerste rang zit.
Vorige zomer saboteerde Schuiling met de in zijn handen tot politiek instrument gedegradeerde griffie Keunings opvatting al, zodat de uitnodiging voor een bezoek aan één van de succesvolste musea van Nederland de voltallige gemeenteraad niet kon bereiken.
Hij wilde de raad becijferen, wat het voordeel van een definitieve vestiging van ons museum zou zijn voor de stad.
Bijlage 8 – Mail Ralph Keuning, Directeur Fundatie Zwolle

31 juli 2017
Rob Scholte Museum heeft via de advocaat een bod geplaatst voor Middenweg 172-174 te Den Helder.
Een bod van € 10.000,- , vrij op naam (v.o.n.), “As Is” (het pand, zoals het er nu bij staat, in de huidige conditie, inclusief achterstallig onderhoud en asbest).
Bijlage 9 – 1e bod Rob Scholte, € 10.000,- v.o.n.
Uiteraard buiten de tender om, tenslotte hebben wij als huurder het recht van eerste koop.

7 augustus 2017

Start van de tender en inschrijvingsprocedure door gemeente Den Helder.
Teleurstellend.
Redres zet pand Middenweg 172-174 wel online, maar op de background van hun site, niet in het actuele aanbod.
Op http://tenderned.nl staat geen enkele vermelding van deze tender, wat wel zo hoort. Ook is de gemeente verplicht om een vooraankondiging van de tender te doen of een marktconsultatie, zoals wethouder Kuipers had aangekondigd, vooraf te publiceren.
Rob Scholte krijgt van Friedberg te horen, dat gemeente niet akkoord gaat met zijn bod van € 10.000,-, “As is”.
Overigens is dit relatief lage bedrag te vermeerderen met de kosten voor de asbestverwijdering, die wij zelf moeten doen, terwijl die in de openbare tender wordt uitgevoerd en betaald door de gemeente, dus de belastingbetaler.
Dat levert een aanzienlijke verzwaring van ons bod op, dat dus te vermeerderen is met de kosten van de asbestverwijdering.
De schattingen lopen hierover uiteen (€ 400.000 – 500.000).
Liever dan € 10.000,- had ik € 1,- geboden, conform het advies van Keuning.
Door de negatieve taxatie van LUCA was mijn 10 mille nog altijd € 9,999,- te veel.
Maar de tijd, dat een bod van € 1,- nog kon worden uitgebracht, is volgens Friedberg helaas verlopen.
Dat is het gevolg van de escalatie, die door de sabotage en mijn reactie van ongeloof daarop is veroorzaakt.
De posities zijn inmiddels te verhard.
NautaDutilh laat namens de gemeente Den Helder in hetzelfde telefoongesprek aan Friedberg weten, dat hun vraagprijs € 500.000,- bedraagt.
Eindelijk noemen ze mij een prijs.
Daar heb ik vier lange jaren op gewacht.
Sinds wethouder Van Dongen vraag ik daarom in verband met mijn business case.
Friedberg vergeet te vragen, of dat in of exclusief de asbest is.
Hij belt nog terug, maar de tegenpartij is op vakantie.

14 augustus 2017
Na wikken en wegen besluit het Rob Scholte Museum via Friedberg een tweede bod te doen met aangepaste voorwaarden.
Het nieuwe tweede bod bedraagt € 245.000,-, v.o.n., zonder voorbehoud financiering, met contante betaling.
Bijlage 10 – 2e bod Rob Scholte, € 245.000,- v.o.n. zonder voorbehoud financiering

17 augustus 2017
NautaDutilh laat per mail aan Friedberg weten, dat zij verwachten maandag 21 augustus terug te kunnen komen op het door Scholte uitgebrachte tweede bod.
Dit wordt duidelijk uit:
Vertrouwelijke bijlage 3
Bevattende de mailwisseling tussen advocaat Friedberg en advocaat NautaDutilh.
Zoals hiervoor al staat beschreven: deze vertrouwelijke bijlagen zijn alleen inzichtelijk voor de raadsleden en mogen door ons hier niet openbaar worden gemaakt.

22 augustus 2017
Advocaten NautaDutilh en Friedberg treffen elkaar op uitnodiging van NautaDutilh op het kantoor van NautaDutilh om het nieuwe bod van het Rob Scholte Museum verder en in detail door te spreken.

23 augustus 2017
Scholte bezoekt Friedberg in Amsterdam en krijgt te horen, dat zijn bod onder voorwaarden is geaccepteerd.
Beide partijen waren er uit en zaten op één lijn.
Letterlijk zegt Friedberg: “Ik zou er maar aan wennen, dat je de eigenaar bent geworden van een slooppand in Den Helder”.
Eén van de door de gemeente gestelde extra voorwaarden was een bereid stelling verklaring voor € 1.500.000,-.
Zo wilde de gemeente er zeker van zijn, dat we de herstelwerkzaamheden en asbestverwijdering konden betalen.
Door hen werd er natuurlijk geen rekening mee gehouden, dat dit kostenplaatje er voor ons heel anders uitzag, dan voor de gemeente zelf.
We kunnen met sponsoring en vrijwilligers de kosten enorm drukken.
Het stuk grond voor de extra 40 parkeergelegenheden, verplicht voor een museum, moest buiten de verkoopovereenkomst om verder uit worden onderhandeld.
NautaDutilh zou het voorlopig koopcontract laten opmaken, zoals in de tender was gepubliceerd en naar Friedberg opsturen op vrijdag 25 augustus.
Afspraak was, dat er geen informatie naar buiten mocht lekken.
Alles moet geheim blijven.

24 augustus 2017
Er is een kijkdag tender Postkantoor tussen 10.00 – 12.00 uur georganiseerd.
Rob is met Lijsje en de kinderen vroeg in de ochtend goedgeluimd vanwege de aankoop naar Kassel vertrokken.
Om de documenta 14 te bezoeken, Scholte zelf zat in documenta 8, en de directie van de Kasseler Kunstverein te ontmoeten, waar hij al eerder in 1988 eenmanstentoonstelling had.
Volgend jaar zomer vindt een tentoonstelling van de Rob Scholte Klasse plaats, zoals de klas, die hij als professor aan de Hochschule/Universität Kassel had, genoemd wordt, in het Fridericianum.
Scholte gaf daar les van 1991 tot 1998.
Tot hij zich genoodzaakt zag zijn ontslag te nemen.
Zo mist hij de bezichtiging door Redres/gemeente Den Helder van zijn woonruimte en studio als ook de opening van de tentoonstelling van Paul Blanca bij Aris Laan.
Er zijn geen kopers op bezoek gekomen, behalve een journalist en fotograaf van het Noordhollands Dagblad. De ambtenaar van de gemeente vertrok reeds om 11.15 uur, vanwege andere verplichtingen.

28 augustus 2017
Het beloofde voorlopig koopcontract is helaas uitgebleven.
NautaDutilh laat aan advocaat Benno Friedberg weten, dat gemeente Den Helder toch geen minnelijke regeling wil treffen, zoals eerder wel was overeen gekomen.
Heel teleurstellend.
Scholte grapt: “De burgemeester is terug van vakantie gekomen” en waarschijnlijk is dat nog waar ook.
Een minnelijke regeling, zoals de aankoop door  Scholte van het gebouw door de advocaten wordt genoemd, omdat met de koop ook al de schadeclaims van Scholte en het Rob Scholte Museum op gemeente Den Helder komen te vervallen.
Maar goed, ook dat is van de baan.
Bijlage 11 – Mail Friedberg aan NautaDutilh
De boodschap van gemeente Den Helder aan het Rob Scholte Museum is nu: “See you in court”.
Of Scholte maar vast verhinder data kan opgeven.
Het kort geding over de uitzetting staat voor 2 oktober 2017 gepland.
Mooie boel!
Wat een fiasco!

30 augustus 2017
De oppositiepartijen Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur en ChristenUnie vragen een extra raadsvergadering aan over het gedoe van deze zomer.
Bijlage 12 – Verzoek extra raadsvergadering door Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur en ChristenUnie

31 augustus 2017
Het College van Burgemeester en Wethouders probeert de schade te beperken en stuurt de gemeenteraad een leugenachtige raadsinformatiebrief.
Bijlage 13 – Raadsinformatiebrief Extra raadsvergadering
Deze raadsinformatiebrief, getekend MINUUT door wethouder Kuipers (hij heeft wederom zelf niet werkelijk getekend, dat gebeurde per computer als eerder bij de aanschrijvingen van Dirk Gorter, die daarvoor aangifte deed, ze gaan er dus ongestoord mee door, lerend vermogen nul) probeert een vals beeld te scheppen.
De brief suggereert, dat wij een inbreuk probeerden te maken op de tenderverkoop door ongevraagd met een bod te komen.
Ons bod is op uitnodiging gedaan.
Kuipers doet net, alsof hij van niets wist.
Zijn naam is niet gekke Henkie, maar haas.
Alsof NautaDutilh zonder mandaat en niet aangestuurd door de gemeente met ons onderhandelde.
Zoveel zelfstandig opereren van een advocaat is bijna tuchtklacht waardig.
Het is te hopen, dat alle betrokkenen binnenkort onder ede kunnen worden gehoord door de rechter commissaris.
Het is natuurlijk volstrekt onjuist en gewoonweg niet waar, dat de door ons hiervoor beschreven gang van zaken anders is verlopen, dan hier staat weergegeven.
Wij menen dat hier afdoende en overtuigend te hebben aangetoond.

3 Comments

  1. Dit probleem is oneindig veel groter dan het Rob Scholtemuseum, hoe waardevol het museum ook is.

    Morgen is de allerlaatste kans om te voorkomen dat Den Helder definitief een maffiastad wordt.

    Ik meen dit helaas letterlijk……

  2. Nou Dick Berts, er staat nog wel een creatieve mogelijkheid open, waarin geïnteresseerde burgers individueel kunnen participeren – we leven tegenwoordig in een participatiemaatschappij ‘nietwaar’ dus dat komt goed uit! -, maar eerst is de plaatselijke politiek aan set. 🙂

    Gelezen bijlage 6, staat m.i. ‘MB’ in bijlage 2 dus blijkbaar voor : ‘Medewerker Bestuurssecretariaat’.

  3. Blij dat je ook op deze site zit Judge. De lezers van de Helderse Courant weten niet beter dan dat er wat probleempjes met de Nollen zijn. Ze worden compleet belazerd.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image