Ronald Boutkan – Scholte bood 245.000 euro voor postkantoor met negatieve waarde

Den Helder – Rob Scholte heeft de gemeente een bod gedaan van 245.000 euro voor het voormalig postkantoor. Dat bod kwam na wat onderhandelen tussen de advocaten van gemeente en de kunstenaar tot stand, zo liet hij woensdagavond weten bij aanvang van de gemeenteraad. Een bod fors hoger dan de taxatiewaarde van het gebouw, dat was namelijk minus 640.000 euro.

Scholte sprak voor aanvang van de raad in. Hij zette de afgelopen tien jaar op een rijtje en besloot met de vraag waarom de gemeente niet aan hem wil verkopen en hem al die jaren dwars zit. Meerdere keren leek er een akkoord, maar keer op keer trok de gemeente zich terug.

“Tien jaar geleden kwam ik hier, op uitnodiging van de gemeente, om meer elan te geven aan de stad. Vijf jaar geleden kwam het museum en wat was ik blij, maar de lol was van korte duur”, aldus Scholte. “Toen sprake was dat het gebouw in de verkoop mocht, werd ik gevraagd een businessplan te schrijven en dat deed ik, maar gevraagde financiële informatie kreeg ik niet, waarna ik als verwijt kreeg dat in mijn plan geen financieel onderbouwing zat…”

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Scholte schetste zijn waarheid van het vervolg: “Er kwam een nieuwe coalitie, een nieuw college en een gesprek met wethouder Kos. Er werden goede afspraken gemaakt, Kos tekende voor uitbreiding van het museum en we dachten dat de handtekening van een wethouder iets waard was, maar dat bleek niet zo.” Daarna kwam wethouder Geurt Visser. Ook met hem leken goede stappen gemaakt te kunnen worden, maar “wethouder Visser werd een paar dagen later bestraft. Daarna kwam Urban Resort vertellen wat voor fantastisch museum we konden maken. De raad zei het heeft onze voorkeur dat het gebouw aan Scholte wordt verkocht. Tof!”

In januari 2016 kwam wethouder Lolke Kuipers een uur lang op bezoek bij Scholte, maar hij wilde geen prijs voor het gebouw noemen. Daarna werd het commerciële traject ingezet, verkoop aan wie interesse had. “Ik werd door de advocaat van de gemeente gevraagd een bod uit te brengen. Dat deed ik. Het gebouw was negatief getaxeerd (€ 640.000,-), maar na over en weer bood ik 245.000 euro. De gemeente ging akkoord, maar zes dagen later ging de deal weer niet door.”

Tjitske Biersteker sprak namens de drie partijen die de extra raad hadden aangevraagd, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur en Beter voor Den Helder. Ze sprak over een beeld van chaos, langs elkaar heen werken en wellicht ook onwil. Dat advocaten met mandaat tot een deal konden komen die vervolgens niet doorging noemde ze vreemd. Net als het feit dat een dag na aanvraag van de extra raad de verkooptermijn voor het gebouw werd verlengd. “Waarom? Er waren geen biedingen, behalve dan een redelijk bod van Scholte.” Ze riep het college op alsnog het minnelijke traject met Scholte tot een goed einde te leiden.

Reactie college
Het college liet bij monde van wethouder Lolke Kuipers gaandeweg de vergadering weten dat de geschetste chaos niet zo groot was als het wellicht lijkt. “Er zijn onjuiste veronderstellingen gepresenteerd als feit, zonder contact met het college.” Zijn conclusie was duidelijk: er is niet namens de gemeente onderhandeld, er is niet tot overeenstemming gekomen, er is geen verkoopovereenkomst gesloten. Er is wel vertrouwelijk overleg tussen beide advocaten geweest om het geschil in kaart te brengen. “Dat overleg is gebruikelijk, maar was zonder mandaat van het college. De verkoop via de tenderprocedure is in eerste instantie mislukt, daarom is besloten tot verlenging met acht weken, tot 1 november.” Samengevat eindigde Kuipers: “in afstemming met de raad is een ordentelijk traject gelopen, zonder zijpaden.”

Tijdens het restant van de raad lieten de oppositiepartijen vooral weten te willen dat het museum blijft en dat er met Scholte overeenstemming over verkoop van het pand wordt bereikt. Er werden ook enkele verwijten richting college en met name wethouder Kuipers gemaakt. GroenLinks wilde weten of de wethouder verantwoordelijkheid neemt voor het handelen van zijn eigen (die van de gemeente, red.) advocaat. De coalitiepartijen stelden zich voornamelijk aan de kant van het college. Kees Visser (VVD) refereerde aan 2008, toen de raad met 27 tegen 4 het Uitwerkingsplan Stadshart vaststelde. Daarin stond sloop van het postkantoor, Scholte mocht er later tijdelijk in. “Dat Scholte nu denkt daar rechten aan te kunnen verbinden verbaast me zeer. Waarom moet deze anti-kraakgebruiker het eerste recht op koop hebben? De raad heeft aan meerdere colleges voldoende ruimte geboden om met Scholte tot overeenstemming te komen, ook toen besloten was het pand niet te slopen. Iedereen mag nu een bod uitbrengen op het pand, waarom moet Scholte daarbij een voorkeurspositie krijgen? Wij gaan er van uit dat het verkoopproces ordentelijk verloopt en daarbij heeft ook dhr. Scholte een eerlijke kans.”

Stadhuis

Biersteker noemde het vreemd dat Visser nog steeds vasthoudt aan een plan uit 2008. “Er komt geen stadhuis meer op die plek, dat weet u toch? En in de afspraken met Scholte stond dat hij er mocht blijven zitten tot de plannen voor het stadhuis op die plek definitief waren.” Visser: “Deze raad heeft nooit besloten dat er op die locatie een Rob Scholte Museum MOEST komen.”

Marinus Vermooten vond 245.000 euro een heel mooi bedrag voor een museum zonder subsidie. Hij hoopt dat er een oplossing komt en dat het museum tot in lengte van dagen in Den Helder kan blijven. Rachel Post (Sociaal Lokaal Den Helder) vond het geheel geen ordentelijk proces. “Ik heb me door heel wat documenten heen geworsteld en raakte de weg kwijt. Vanavond helaas weinig antwoorden van de wethouder op gestelde vragen, namens wie heeft de advocaat van de gemeente dan contact gehad met de advocaat van Scholte? Dat doet een advocaat toch niet op eigen houtje?”

Namens het CDA meldde Kees Bazen dat voor zover hij kan overzien alle gemeentelijke regels gewoon worden gevolgd. Hij adviseerde Scholte een bod uit te brengen binnen de lopende tenderprocedure. Andries Pruiksma (PvdA) vroeg om enige bezinning en stelde dat er toch wel ergens een bemiddelaar moet rondlopen die tot een oplossing kan komen? “Daar waar er nog een mogelijkheid is om daar een beroep op te doen, moeten we dat doen. Kom uit de loopgraven, schuif aan!” Peter Reenders van de Stadspartij hekelde vooral het feit dat vertrouwelijke informatie op straat is komen te liggen. De advocaten hadden zwijgplicht en toch is alles bekend geworden. Ook noemde hij “de continu argwaan van de gebruiker (Scholte, red.)” jammer. “Doe een bod in een enveloppe, geef het af bij de notaris en dan doet u gewoon mee.”

Motie van wantrouwen

Het college had verder geen behoeft te reageren en had op veel vragen van de raad geen antwoord gegeven. Biersteker vroeg na een schorsing of wethouder Kuipers alsnog bereid was die vragen te beantwoorden, maar Kuipers gaf aan geen behoefte te hebben in te gaan op “allerlei details en aannames”. Daarop brachten de fracties van ChristenUnie, Sociaal Lokaal Den Helder, Vermooten, Vrije Socialisten, Beter voor Den Helder, GroenLinks en (na telefonisch overleg) Behoorlijk Bestuur na een korte schorsing een motie van wantrouwen in tegen wethouder Kuipers. Die liet daarop weten het apart te vinden dat als hij uitvoering geeft aan een opdracht van de raad een dergelijke motie om de oren krijgt. Hij vond dat de oppositie zich voor het karretje van Scholte had laten spannen.

De motie kreeg geen meerderheid in de raad. De oppositie gaf steun, de coalitie niet en dus werd de motie met 18 tegen 10. Raadslid De Vrij (PvdA) was niet aanwezig, evenals Nuninga van de Stadspartij en Wouters van Behoorlijk Bestuur. D66 noemde de motie “schadelijk voor Den Helder”. Roy Slort (CDA) noemde de hele vertoning van de raad deze woensdagavond “waanzin”.

Den Helder Actueel, 6 september 2017 – 22:15

Reacties:

Dirk
6 september 2017 at 22:58
Den Helder zit niet te wachten op een Scholte museum en het voormalig postkantoor ( foeilelijk) dient z.s.m. verkocht te worden. Dat is al jaren de wens van een meerderheid van de burgers van Den Helder , zo al vaak is gebleken. Het college en een meerderheid in de raad is daar ook vanavond weer duidelijk in geweest. Hopelijk wordt e.a. nu snel en efficiënt afgehandeld.

Fred
7 september 2017 at 10:13
Heb je het nu over het gebouw, of over het museum. Ik kan mij niet herinneren , dat er een stemming geweest is onder de Helderse bevolking over het wel of niet behouden van beide . Dus ik neem aan dat dit jou eigen denkbeeld ( wens ) is .

Kobus
7 september 2017 at 20:05
Beste Dirk.
Wat vind jij foeilelijk aan het gebouw en waar baseer je dat op? Het heeft enige historische waarde. Een ander kan het best een mooi pand vinden met strakke lijnen.

H
8 september 2017 at 13:45
Of je het museum en het gebouw mooi vindt of lelijk, dat is één ding.
Of de man die erin zit door de gemeente correct wordt behandeld, dat is een ander.
Ook al zijn een museum en het gebouw waar het in zit niet naar zijn smaak, hopelijk beseft Dirk wel dat ook dán degene die erin zit recht heeft op een correcte behandeling.

HZdwg
9 september 2017 at 00:04
H had moeten zijn HZdwg, foutje, bedankt.

strandloper
9 september 2017 at 01:37
Je was even je avatar vergeten Hans bij het indienen van je schadeclaim voor een nieuwe bril. Je gebruikt een lorgnet en geen bril H. Inderdaad foutje, bedankt.

’t Kraaiennest
6 september 2017 at 23:06We hebben een koper, maar besluiten toch de inschrijftermijn te verlengen tot 1 november 2017.
De wil om het aan Rob Scholte te verkopen moet er natuurlijk wel zijn! En daar lijkt het al jaren aan te ontbreken. Het hoe en waarom is mij in ieder geval niet duidelijk.

strandloper
7 september 2017 at 00:06
Mij ook niet Kraai. Een poging om die duidelijkheid te krijgen is willens en wetens door wethouder Kuipers en zijn volgelingen verijdelt. Als Lolke Kuipers, indien mij is toegestaan hem ook inclusief voornaam te benoemen, consequent was geweest en enig respect voor zichzelf en alle andere betrokkenen had getoond dan had hij € 640.000,00 overgemaakt (conform de gang van zaken bij de watertoren) aan de heer Scholte met het eigendomsbewijs daarbij.

Henk van Kuijk
6 september 2017 at 23:17
Enkele dingen die me vanavond opvielen:
Eerst was er een agendapunt over geheimhouding van de exploitatie van Zeestad b.v.. Dhr Knijff van Beter voor Den Helder toonde zich een bijzonder helder Raadslid, toen hij zei: “Dit kan toch niet? Bij Zeestad zijn alleen openbare besturen betrokken. Dan kan de financiële huishouding toch niet geheim zijn??”
“Geheim” was trouwens de leidraad van de avond. Wethouder Kuipers beantwoordde simpelweg geen enkele van de kernachtige vragen van de oppositie. Toen vond de voorzitter, zijnde onze burgervader, het wel tijd om het agendapunt af te sluiten met de woorden: “U heeft uw standpunten gewisseld, en uw vragen gesteld, de wethouder heeft gereageerd, tijd om dit agendapunt af te sluiten. Terwijl een kind kon waarnemen dat geen enkele vraag door de wethouder was beantwoord. En dat wist de burgemeester heus wel. Hoe faalde hij weer als voorzitter van de Raad, en toonde hij zich weer partijdig. Komisch was het toen hij na een verzoek tot schorsing zei: “Bij enkele partijen leeft het gevoel dat enkele vragen niet zijn beantwoord.” Nee, hij wordt dik betaald om er op toe te zien dat vragen van Raadsleden worden beantwoord. Hij doet mee met de manipulaties.
Dat deed dhr Reenders van de Stadspartij ook. De man die de vorige verkiezingen won met o.a. transparantie in het vaandel vroeg zich nu hardop af wie er “gelekt” heeft. Uit- jaja, geheim – confraterneel overleg van advocaten dat ze helemaal op eigen houtje bedacht hadden, en dat – ojee – tot een minnelijke schikking dreigde te leiden met dhr Scholte. En waarvan het college niks wist.
Wethouder Kuipers zette veel pluimen op zijn eigen hoed, o.a. met “We hebben de beste schouwburg van Nederland”. Stelde een rapport niet onlangs vast dat die vergeleken met alle schouwburgen de grootste tekorten heeft, waarvan de oorzaken geheim moeten blijven?
Bij zoveel geheimen worden er zaken verborgen die het daglicht niet mogen zien.
Dan was er nog Kees Visser, pardon dhr Visser, die vond dat de oppositie dhr Scholte niet bij de voornaam mocht noemen. Hij heeft dhr Scholte nooit Rob horen noemen bij DWDD en Jinek, en in de Volkskrant en het NHD…. en noemt ook Anton Pieck dhr Pieck. En Dorus Rijkers dhr Rijkers.

strandloper
6 september 2017 at 23:24
Zeker Henk, ook die zaken vielen mij in het bijzonder op.

Kobus
7 september 2017 at 20:10
Iets simpels. De advocaat van(de duivel) de Gemeente kan toch onder ede gehoord worden? Dan wordt toch een alles een stuk duidelijker. Het lijkt me sterk dat hij niet op eigen houtje handelde maar wel een goedkeuring vanuit de Gemeente heeft gekregen. Misschien moet hij om zijn goede naam te behouden maar uit vrije wil de waarheid zeggen.

strandloper
6 september 2017 at 23:17
Den Helder zit zeker niet te wachten op Dirk, het huidige college van B&W alsmede de haar ondersteunende raadsleden. Een verzameling van schijnheilige nietsnutten. Zij vroegen zich hardop af waarom zij vanavond in de raadszaal waren. Zij zijn dus echt dom, lafhartig en ongeschikt als volksvertegenwoordiger.
De VVD, D’66, CDA en Stadspartij streden om het hoogste niveau van versimpeling van de kwestie postkantoor. Hun handen ten hemel richtend en vertwijfeld zich afvragend “Wat doen wij hier?”
Respect voor de oppositie en haar woordvoerder mevrouw Biersteker. Zij hebben zich ingezet om alle gebeurtenissen in de afgelopen jaren op een rijtje te krijgen met een aan allen recht doende oplossing. De onwilligen uiteraard niet. Zij, de zogenaamde regeringspartijen, hebben wederom deze stad een zeer slechte dienst bewezen.
Graag laat ik mij voor de mestwagen spannen waarop de heer Kuipers en zijn gehele gevolg worden afgevoerd tot buiten de stadsgrenzen.

Stefan
7 september 2017 at 02:11
Azijnzeikerij ten top. Rob had gewoon een gesloten envelop moeten indienen maar heeft op deze manier weer een oplossing gefrustreerd.

Fred
7 september 2017 at 10:19
Dat is vast niet jouw eigen mening. Ik lees namelijk hetzelfde in het artikel. Oh Ja , Vergeten, ik heb het natuurlijk tegen de azijnzeiker die zeikt over de azijnzeikers. Sorry, dat ik je op je zure lange tenen trap.

Guus Perisutti
7 september 2017 at 16:45
Rob Scholte heeft een gesloten envelop met daarin een serieus bod ingediend, maar het college had daar niet op gerekend en zegt dus gewoon dat het niet waar is. Dat is weer een voorbeeld van wat sommigen in de Helderse gemeenteraad de ‘politieke realiteit’ noemen. Er zijn feiten en gebeurtenissen die daadwerkelijk en controleerbaar hebben plaatsgevonden, maar daarnaast en vooral daarboven bestaat een ‘politieke realiteit’, dwz die van het college en de coalitie. Als dat je niet bevalt en je de echte waarheid boven water wilt krijgen, moet je genoeg geld hebben om naar de rechter te stappen. Die tactiek van bluf op kosten van de belastingbetaler pakt gelukkig steeds slecht uit voor de gemeente (zie de 9,5 ton die aan de watertoren-eigenaar betaald moet worden), maar het kost onnodig veel geld, tijd en energie.

Stefan
7 september 2017 at 02:18
Heeft de gebruker een getekend document waarin het bod van 245.000 is geaccepteerd. Nee, einde discussie. Hij kan niets aantonen met bewijs (getekende documenten enzo). Deze kunstenmaker moet zijn kunstjes maar eens ergens anders gaan vertonen. Net zoals die andere kunstenmaker toendertijd (van de muziekschool). 1 euro kunstenmakers

’t Kraaiennest
7 september 2017 at 09:23
En altijd als ik een schreeuwer zie
met een alternatief voor de democratie,
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar
voor Rob Scholte, de kunstenaar.

Fred
7 september 2017 at 12:05
Dat bewijs is er wel ! Of je moet be eedigde advocaten leugenaars noemen. Ook zij staan straks voor de rechter met de twee vingers omhoog. Maar je betrekt er wèèr anderen bij, bij je reactie, die helemaal buiten het Rob Scholte probleem staan. Beetje zuur , lijkt wel azijn.

Stefan
7 september 2017 at 12:53
Waar is dat bewijs dan Fred?

Fred
7 september 2017 at 13:06
Dat zeg ik erbij. De advocaten die de overeenkomst met mandaten van beide partijen hebben bereikt, staan onder ede . zij staan ook onder ede bij de rechtbank als de zaak voor komt. En Die gaan echt geen mijneed plegen.

Hotmail 2
7 september 2017 at 14:28
Bete Stefan, je moet wel de stukken volgen.
.
17 augustus 2017
Vertrouwelijke bijlage 3
22 augustus 2017
23 augustus 2017
Je kan dit allemaal vinden op https://robscholtemuseum.nl/staf-rsmuseum-de-perikelen-rond-het-rob-scholte-museum-in-de-zomer-van-2017/

Ad
7 september 2017 at 18:26
slager die z’n eigen vlees keurt….. tsja.

Judge X
7 september 2017 at 12:08
Ja Henk van Kuijk en Strandloper, het is verrassend te moeten constateren dat de vragen over Zeestad CV/BV, als voorprogrammatje van een debat over het Rob Scholte Museum c.q. ‘Postkantoor’ werd gebracht.
Verrassend en brutaal, maar niet onbegrijpelijk, want ‘de kwestie Scholte’ dient hier als deksel om de grote beerput Zeestad af te dekken; de aandacht afleiden dus naar een zaak die in de rechtbank z’n beslag gaat krijgen en ik durf te beweren dat de feiten wijzen in het voordeel van Rob Scholte/Rob Scholte Museum.
‘De grote beerput Zeestad’ blijft dus nog even onaangeroerd, maar daar ligt ‘het echte probleem’ van dit gemeente bestuur. 😉

Simon.H
7 september 2017 at 13:42
Je kan op je klompen aanvoelen dat de gemeente ook deze rechtzaak gaat verliezen
zekers te weten dat er dan een nieuw college zit tegen die tijd laat scholte het nog maar even rekken met een nieuw college zal het vast makkelijker onderhandelen worden of weer een college van stiekeme politiek

Bodelo
7 september 2017 at 14:03
Maar goed, Rob Scholte doet zijn bod gestand. Hij doet het in een enveloppe en adresseert het juist. En vanaf 2 november kan er gewerkt worden aan het Rob Scholte museum.

Ziener
7 september 2017 at 16:27
U ziet het goed, zij het wel dat het bod de dag na 4 september al heeft te gelden als valide. Het college heeft in de RIB gemeld dat Scholte de gemeente zelf diende aan te schrijven met een bod zodat zij daarover konden beslissen.
En dat heeft hij dus gedaan. Scholte hoeft alleen nog maar het schriftelijke besluit dat er akkoord is af te wachten.

Henk van Kuijk
7 september 2017 at 16:58
De feiten: 1. Het gemeentebestuur verzocht om een minnelijke schikking; 2. Het bod van 245.000 is toen, correct geadresseerd aan het college, toegestuurd. Wethouder Kuipers, inclusief het college, liegen botweg. Maar voor de rechter kan dat niet. Rob Scholte staat heel sterk.

Jans
7 september 2017 at 14:52
Let op straks komt uit de envelop een bevriende aannemer die er een kroeg alla eethuis disco van maakt want het bestemmings plan word al aangepast.

Jonathan
7 september 2017 at 15:26
De gemeente is wettelijk verplicht om bij een tender verkoop de verkoop van het pand in het tender register in te schrijven. Daar moeten ook de vereisten in staan waar iedere aspirant koper aan moet voldoen. Volledig transparant dus.
Dit heeft de gemeente niet gedaan, natuurlijk om Rob Scholte als koper uit te schakelen en op deze louche manier kan het postkantoor gewoon aan een projectontwikkelaar verpatst worden die zich aan geen enkele voorwaarde dient te houden, want het is niet gepubliceerd. Die enveloppe met inhoud stinkt echt enorm en de gemeente kan dit niet maken, maar doet dat uit rancune toch. Ik vind het echt walgelijk.

apolocat
7 september 2017 at 16:10
Dit is politiek, liegen en draaien. Wat een walgelijke vertoning zeg. Dat noemt zich vertegenwoordigers van de gemeente den Helder. De hele coalitie dient met het schaamrood op de kaken zijn biezen te pakken.Kuipers en Visser lullen recht wat krom is. Ik vraag mij af of zij de onzin die zij verkopen zelf geloven. Steeds maar weer roepen dat dat bij de rechter neer gelegd kan worden. Bah, dat kost ons de inwoners weer veel geld en waarvoor, de ego van een paar zichzelf belangrijk vindende personen. Er is geen enkele advocaat die iets doet zonder opdracht. Iedere letter die hij/zij schrijft wordt in rekening gebracht, dus als de gemeenteadvocaat iets heeft gedaan was dat in opdracht van de gemeente en dus ook onder verantwoording van diezelfde gemeente.
De oppositie heeft met als eerste woordvoerder Tjitske heel netjes gesteld wat er allemaal mis is gegaan. Petje af. Helaas heeft de motie het niet gehaald.

Fred
7 september 2017 at 16:33
De motie, mag het dan wel niet gehaald hebben, maar het zorgt er wel voor , dat het vertrouwen in deze wethouder een behoorlijke deuk heeft opgelopen zo niet weg is .

Jans
7 september 2017 at 16:45
Die tender verkoop is een gun factoor hier valt rob uh sorry meneer scholte niet onder.

Will rensmaag
7 september 2017 at 20:15
Het is een persoonlijke visie maar ik zeg slopen slopen dat afschuwelijke bouwsel waarvan de architect kennelijk zijn inspiratie heeft opgedaan na het aanschouwen van twee of drie opgestapelde lucifersdoosjes…Laat Rob lekker iets in de Nollen gaan doen bij die andere uitvreter…sorry erfgenamen mijn visie..

Fred
7 september 2017 at 21:09
Precies wat je zegt Wil, persoonlijke visie.

Judge X
7 september 2017 at 21:14
Will je hebt een slechte en gevaarlijke visie O^O , ik zal dan ook nooit bij jou in de taxi plaats nemen en ik roep iedereen op dat ook niet te doen. 😛

Judge X
7 september 2017 at 21:27
Muzikale ondersteuning: https://www.youtube.com/watch?v=YEj7Bt9Vu60

scherpe ogen en oren
7 september 2017 at 21:46
Is het bij een ieder bekend dat de heer Lolke Kuipers zelf een vastgoed bedrijf heeft en ook enkele bevriende projectontwikkelaars heeft. Hij voor deze bevriende ontwikkelaars ook nog werkzaam is!!! laat wellicht gelijk een ander licht schijnen om deze zaak.

Hotmail 2
7 september 2017 at 22:18
Nesbos hotel?????

Fred
8 september 2017 at 08:06
Hoeveel petjes heeft de “”Koning””

scherpe ogen en oren
7 september 2017 at 21:52
Kijk er niet van op dat er een bieding komt vanuit een Belgische vastgoed maatschappij.

Glijn
8 september 2017 at 12:36
De wethouder Lolke sprak over dat de oppositie partijen zich voor het karretje van Rob Scholte lieten spannen.
Dat is toch geen gepaste opmerking als Lolke zich zelf voor het karretje van de project ontwikkelaars c.q. bouwondernemers laat spannen.

Ziener
8 september 2017 at 13:30
De uitdrukking “voor iemands karretje laten spannen” staat synoniem voor je door iemand laten gebruiken. In het geval van Scholte wordt deze, door de wethouder gekozen woordspeling en kijkend naar de fysieke situatie van Scholte zelf, wel erg wrang. Met woordspelingen de spot drijven met iemands handicap is voor een bestuurder die tezamen met de rest stellen “te werken aan verbetering van het imago van Den Helder”, zeker geen stap in de goede richting. Er is animositeit en een bestuurder dient daar boven te staan. Als je dan ook nog leest dat de wethouder weigert Scholte een hand te geven dan laat je je wel kennen.

Anton Hagen
8 september 2017 at 16:12
Eigenlijk is iedere reageerder min of meer voor de muziek uit aan het lopen.
Laten we nu eerst eens de uitspraak van de rechter afwachten in oktober,lijkt mij gewoon slimmer.
Ik heb nog wel vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak.
Denk zelf dat het voor de Hr.Scholte wel eens heel gunstig kan uitpakken.

Judge X
8 september 2017 at 16:33
B&W en de raadcoalitie hebben zichzelf – met al hun domme acties i.v.m. dit pand en z’n huurders – volkomen in een hoek geschilderd.
In deze situatie, zal geen enkele wilsbekwame potentiële koper zich aan dit avontuur wagen, dan de huidige huurders.
Geen wonder dat gij bestuurders acht weken extra nodig heeft bij verlenging van de tenderprocedure, om u te oriënteren op uw plaats in dit wespennest.
En bij oriënteren zal het blijven, want van recupereren zal geen sprake zijn.
Mijn advies is: alle procedures afblazen en zo snel mogelijk de confraternele onderhandelingen weer hervatten, want dat gaat ons burgers een hoop gemeenschapsgeld schelen. 🙂

En omdat de ontwikkeling van onze havenplaats nauw verbonden was met Keizer Napoleon, hier – jawel Anton Hagen – wat motiverende muzikale ondersteuning voor onze Bestuurlijke Toppers !
Link ….

Judge X
8 september 2017 at 16:34
…. link: https://www.youtube.com/watch?v=YFk6-Mn-8yg

Glijn
8 september 2017 at 18:53
Een groot zeer groot bord met te koop ( vanaf Texel te lezen ) op de voorgevel van het Rob Scholte museum.
Een staaltje intimidatie van de hoogste plank.
Nu zie je duidelijk hoe zielig deze Lolke is.
Ook deze gehele coalitie de slechtste ooit in Den Helder.
Komt er nu ook een bord op de schouwburg met failliet.
Op de bieb: sorry toch niet de beste.
Op de stations locatie: niet mooi maar levens gevaarlijk.
Verkiezingen in 2018 hopelijk een einde van deze achterbakse bestuurders.

Judge X
8 september 2017 at 20:59
Tja …. intimidatie …., gezien hoe de zaak er nu voor staat zou ik eerder menen dat dit een uiting van onmacht is.
Per slot van rekening had er op 7 juni al een groot bord moeten hangen; nu er weinig belangstelling van kopers bestaat, beseft Lolke dat hij al 8 weken eerder een verkoop bord had moeten plaatsen.
Door een héél groot bord op de gevel aan te brengen denkt Lolke de achter liggende tijd goed te maken en – wat je zegt Glijn –
probeert hij nu tevens direct visueel contact te leggen met potentiële kopers op het eiland Texel.
Echter ‘de Texelaar’ is niet geïnteresseerd in een oud Postkantoor, hij/zij zou eerder geïnteresseerd zijn in een oud Ziekenhuis, met goede SEH en acute (geboorte) zorg binnen kort en snel bereik.
Maar ja B&W te Den Helder heeft al jaren andere prioriteiten ……..
Nee ……, Lolke/dhr. Kuiper is duidelijk van het padje en zoiets dient men met goede en grote zorg in de gaten te houden !

Judge X
8 september 2017 at 21:21
Citaat ‘http://www.mens-en-samenleving.infonu.nl’:

“De mens moet er zich van bewust worden dat geweld maar een vorm van onmacht is.” Walter Roland

Wat kan je wel?
Een ander aspect wat je uit die onmacht-situatie kan halen is dat je de focus legt op datgene wat je wel kunt. Wat je hiermee kunt bewerkstelligen is dat je door de focus van je onmacht te halen, ruimte in je hoofd krijgt en mogelijk enig moment het aspect van het proces overzien, weer boven tafel kunt halen. Daarnaast kan het je uit die “put” halen die onmacht heet. In die put blijf je immers alleen maar rondjes lopen en zal er niets veranderen. Focus op datgene wat je wel kunt, kan je gevoel veranderen. Dit kan je ook een vorm van kracht geven.
Tot slot
Onmacht is een vreselijk gevoel en als je er eenmaal in ronddraait is het niet eenvoudig er uit te komen. Soms komen mensen er wel zelf uit en soms lukt het ook niet en kan je de hulp van een professional inschakelen. Uiteindelijk doe je het dan ook zelf, alleen met wat hulp.

Judge X
8 september 2017 at 22:00
De Week Op Zaterdag (DWOZ) morgenochtend van 10.00 tot 12.00 uur op LOS-radio, met o.a. de items:
Den Helder Suns, Vogelasiel, Geurt Visser met nieuws over zijn partij.

Verder aandacht voor het Ziekenhuis, Postkantoor en Open Monumentendag.

Heeft u vragen ? Mail de studio ! ~~~~ Zie daarvoor ‘Mail de studio’ op de site.
Luister mee via 105.6Mhz, de Android app, TuneIn, website of gewoon via de kabel. Zie voor alle frequenties http://www.losdenhelder.nl.

Geen dank, graag gedaan (Judge X).

Ramon
9 september 2017 at 01:43
Open monumentendag? Daar zijn we bij gebaat, er zijn vele vrijwilligers het gehele jaar door bezig om op deze data de monumenten uit te lichten, neemt u eens een kijkje in de kroontjesbunker, of de telefoonbunker. het is de moeite waard, en u steunt de vrijwilligers die het hele jaar door bezig zijn om u te plezieren, voor niks welteverstaan. Er gaat allemachtig veel tijd en moeite in zitten, moeite waar u geen weet van hebt, komt u eens kijken.

strandloper
9 september 2017 at 01:54
Nog even op de site van D’66 gekeken of daar nog een standpunt was te vinden over het postkantoor. En jawel, een relaas van partijkameraad van Deutekom. Hij stelt, dat de heer Rob Scholte zich had moeten omringen door de juiste personen en dan was het helemaal goed gekomen. Wat krijgen we nu? Een openlijk bewijs van het gedachtengoed binnen het regerende deel van het gemeentebestuur!
Plat gezegd, als Rob Scholte een bruine arm had gehaald tot aan de schouder bij de heren Lulke Kuipers en Koen de Haas was alles vlekkeloos verlopen. Dat zijn onze vertegenwoordigers en bestuurders geachte burgers van Den Helder.

flipfluitketel
9 september 2017 at 08:47
strandloper misschien is het beter om de tekst uit dat stuk dan maar helemaal te plaatsen want jij rukt de boel wel heel erg uit zijn verband https://denhelder.d66.nl/2017/04/14/oude-postkantoor-steekspel-politiek-gewin/

Judge X
9 september 2017 at 11:33
Ten aanzien van bespreekpunt 2 bij de raadvergadering ‘het Postkantoor’ is voor mij de zaak nu wel duidelijk.

Bespreekpunt 1 ‘Bekrachtiging geheimhouding exploitatie Zeestad CV/BV per 1 januari 2017, waar Henk van Kuijk en Strandloper vraagtekens bij zette …. :
Henk van Kuijk
6 september 2017 at 23:17
Enkele dingen die me vanavond opvielen:
Eerst was er een agendapunt over geheimhouding van de exploitatie van Zeestad b.v.. Dhr Knijff van Beter voor Den Helder toonde zich een bijzonder helder Raadslid, toen hij zei: “Dit kan toch niet? Bij Zeestad zijn alleen openbare besturen betrokken. Dan kan de financiële huishouding toch niet geheim zijn??”
“Geheim” was trouwens de leidraad van de avond. Wethouder Kuipers beantwoordde simpelweg geen enkele van de kernachtige vragen van de oppositie. Toen vond de voorzitter, zijnde onze burgervader, het wel tijd om het agendapunt af te sluiten met de woorden: “U heeft uw standpunten gewisseld, en uw vragen gesteld, de wethouder heeft gereageerd, tijd om dit agendapunt af te sluiten. Terwijl een kind kon waarnemen dat geen enkele vraag door de wethouder was beantwoord.

strandloper
6 september 2017 at 23:24
Zeker Henk, ook die zaken vielen mij in het bijzonder op.

…. is waarschijnlijk makkelijk te verklaren.
Volgende week kan de Raad namelijk een alles – maar gelijk niets zeggende Raad Informatiebrief verwachten, in antwoord op de vragen die Beter voor Den Helder op 4 augustus schriftelijk aan het college van B&W stelde.
Link ….

Judge X
9 september 2017 at 11:34
…. link: http://www.denhelderactueel.nl/2017/08/bvdh-wil-helderheid-kampanje/

Fred
9 september 2017 at 15:50
De brief druipt van de beschuldigingen naar Rob Scholte toe. Geen verkeerd woord over de handelswijze van zijn eigen Wethouder en de gemeente, sterker nog die heeft alles goed gedaan.( vandaar de motie van wantrouwen) daarmee is zijn wethouder onbetrouwbaar geworden en aangeschoten wild. Terloops , deelt hij ook nog even een trap uit aan de mensen doe Scholte omringen. En vraagt hij zich ook openlijk af of de mensen op de lijst die getekend hebben , het zelf wel weten of zij daar op staan. Het hele verhaal is er op gericht ,Scholte zoveel mogelijk in een kwaad daglicht te zetten en de Gemeente de vermoorde onschuld. Kortom , dit schrijven is een walgelijke vertoning van een raadslid.

Fred
9 september 2017 at 15:54
Sorry Mevr.Raadgers, u wordt door Dhr Deutekom omschreven als èèn van die niet juiste mensen. Evenals Marc Nihot, ook niet de juiste . Sorry Henk van kuik , daar hoor jij ook bij. Het zal je maar gezegd worden.

Henk van Kuijk
9 september 2017 at 18:52
Ik baseer mijn opmerkingen uitsluitend op feitelijke informatie, en heb diverse bronnen. En dat de burgemeester alleen voorzitter is voor de coalitie kan ieder welkijkend mens zelf waarnemen. Verder glimlach ik slechts naar mensen met lange tenen, die me boos aankijken.

flipfluitketel
9 september 2017 at 16:07
Ach Fred jij bent natuurlijk de enige die het verhaal van de Hr van Deutekom mag bekritiseren want dat zou jij natuurlijk nooit doen. Jij levert natuurlijk nooit kritiek op wethouders burgemeesters of andere van wie je “denkt” dat het niet de juiste mensen zijn en ze daarna probeert te beschadigen. Blij dat jij dat noooooiiit zou doen.

Fred
9 september 2017 at 16:46
Nee hoor Flipje ! Ik ben en was niet de enige. Ene flip , die attendeerde mij op het bestaan van die brief, naar aanleiding van een opmerking van Strandloper.

Judge X
10 september 2017 at 01:14
Correctie van reactie 9 september 11:33 – in de laatste alinea, bedoel ik in plaats van ‘Raad Informatiebrief’ ; de beantwoording van ‘Raad Vragen’.
Er kunnen dus niets zeggende antwoorden op de Raad Vragen van BvDH worden verwacht.

Judge X
9 september 2017 at 11:57
https://robscholtemuseum.nl/nautadutilh-mail-aan-benno-friedberg-1-september-2017-antwoord-van-benno-friedberg-aan-nautadutilh-7-september-2017/

Anton Hagen
10 september 2017 at 09:45
Of in maart 2018 ook het Waterloo voor onze Helderse regering zal zijn beste JudgeX waag ik te betwijfelen. Den Helder bestaat nu eenmaal uit redelijk veel gezagsgetrouwe inwoners en die blijven helaas op de huidige regeringspartijen stemmen alhier.
De Stadspartij heeft de kluit echt belazert,jankt vrolijk mee met het huidige college.
De Pv/dA bestaat uit salonsocialisten behalve Andries Pruiksma.
Nee ,ik zou niet weten waar ik in maart op moet gaan stemmen.
Misschien wel op de PVV(als die mee gaan doen) uit pure hufterigheid,maar of dat de hemel op aarde zal zijn??
1 ding is zeker, het wordt echt tijd voor een grote schoonmaak aangaande bestuurlijk Den Helder.

Fred
10 september 2017 at 11:07
Als Andries nu eens uitstapt en een nieuwe èènmansfractie ala Vermooten gaat beginnen

Judge X
10 september 2017 at 12:19
Ja zoals gezegd Fred, het gaat interessant worden.
Andries Pruiksma zal mogelijk alleen ‘voor zichzelf’ beginnen, als hij – de lastige klant – niet door de PvdA op de lijst gezet wordt en anderszins is Andries Pruiksma volgens mij de ‘lifeline’ van deze partij.

Vermooten wordt ook weer een apart verhaal, die sluit zich namelijk aan bij de Senioren Partij Den Helder, geleidt door … jawel ‘Olaf Tulen’ – de oude spindoctor van Geurt Visser. 😀

Judge X
10 september 2017 at 11:53
We zullen zien Anton Hagen, volgens mij belooft het in ieder geval weer een bijzondere voorstelling te worden.
Er is in de tussenliggende drieënhalf jaar weer veel gebeurd wat de mensen toch aan het denken moet hebben gezet.
Men kan als uitgangspunt ook nemen ‘weten waar je niet op stemt’, dan blijft er over waar tussen te kiezen.
De grote scheidslijn zal lopen tussen landelijk en lokaal, interessant is de stemmingsmeter op deze site die al een poosje loopt (sinds 1-, 1 1/2-, 2 jaar?), zo’n twee/drie maanden geleden stond hij nog op 600 deelnemers en – as we speak – op 687.
Gemiddeld komt er ongeveer een stem per dag bij en de percentages komen nauwelijks van hun plaats.
Misschien kunnen we als direct betrokken individuele burgers straks ingrijpen, om de grote schoonmaak in te leiden.
Touwtje trekken is mijn hobby ….. 😉

Judge X
10 september 2017 at 11:55
…. link: https://wiki.jonathancoulton.com/File:Pull_the_string.jpg

Judge X
14 september 2017 at 12:20
Interessant interview ( minuut 12 t/m minuut 26) door ‘We Are Change’ media met Schuiling en Kuipers.

strandloper
14 september 2017 at 23:50
Very interesting indeed mr. Judge. De organisatie ‘We are Change’ kende ik niet. Bij het interview vond ik de interviewende dame prima werk leveren. Hier wordt weer bevestigd, dat de ‘regeringspartijen’ niet deugen in hun loyaliteit aan niet deugende collegeleden. Het gaat slechts om persoonlijke rancune, dat wordt wel heel duidelijk. Een beschamende vertoning van de zijde van het stadsbestuur.

boonztra
14 september 2017 at 21:41
@Judge:
Dovemansoren?

Judge X
14 september 2017 at 23:32
@boonztra:
Veel kijkers, want de mens is nieuwsgierig en stof tot nadenken …. 😉

Judge X
17 september 2017 at 13:38
Informatie over ondermijning door gezag 11 juli jongstleden.
U kunt op ‘hier’klikken voor het programma.
Link ….

Judge X
17 september 2017 at 13:40
…. link: https://gemeenteraad.denhelder.nl/Actueel

http://www.denhelderactueel.nl/2017/09/scholte-bood-245-000-euro-postkantoor-negatieve-waarde/

2 Comments

  1. Schuiling probeert Scholte met een vlammenwerper de stad uit te branden. Als dat niet lukt, dan pakt hij hem op zijn brandmeldinstallatie, ook is dat de verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar (de gemeente).

  2. Ik vind al dat commentaar leuk, maar wie van deze schrijvers heeft ooit met Rob Scholte gesproken of is het museum geweest ?
    Van buiten is het zo makkelijk om maar van alles te schrijven of te zeggen.
    Er is meer dan genoeg hard bewijs hoe dit gemeente bestuur met zijn burgers omgaat.
    Ze doen ook goede dingen voor deze stad dat mag ook wel eens gezegd (geschreven) worden.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.