René van Deutekom | D66 Den Helder – Het oude postkantoor steekspel voor politiek gewin? + Staf RSMuseum – De lijst van Lolke

Het oude postkantoor steekspel voor politiek gewin?

Het oude postkantoor is al meer dan 4 jaar een politieke klucht.
Eerst als argument om geen nieuw stadhuis op de plaats van de stationslocatie te bouwen en nu omdat de kunstenaar Rob Scholte er gebruik van maakt.

Toen sloop dreigde vanwege het stadhuis op de stationslocatie, werd er in allerijl gezocht naar een middel om dit te voorkomen. Voor die tijd leek het postkantoor niet er belangrijk, want er werd weinig tot niets gedaan om er een status aan te geven, bijvoorbeeld dat van “gemeentelijk monument”. Tevens bracht de dreiging van sloop met zich mee dat er opeens veel interesse ontstond uit een bepaalde hoek om dit naoorlogse architectuur wonder te behouden.
Er werden rapporten geschreven voor en tegen. De uitkomst van die rapporten was niet belangrijk.
Degenen die tegen het nieuwe stadhuis waren omarmden alleen het rapport van een zogenaamde hoedster van onze culturele waarden.
Na de verkiezingen van 2014 was het, door de winst van de Stadspartij, tijd om een genomen raadsbesluit terug te draaien en het nieuwe stadhuis op de stationslocatie was verleden tijd.

De kunstenaar Rob Scholte had toen al een tijdje zijn museum in het postkantoor. En zou er bij sloop uit gaan. Maar het werd geen sloop, dus Rob Scholte mocht blijven zitten totdat er een plan zou zijn t.a.v. de toekomstige bestemming van het postkantoor.

Omdat het stadhuis op die plaats een gepasseerd station was had de gemeente ook geen nuttige aanwendingsmogelijkheid meer voor het postkantoor. Dus logischerwijs werd er met de kunstenaar gesproken. De vraag was of Rob Scholte het postkantoor wilde kopen of huren. Rob Scholte had wel interesse en er zou een plan worden gemaakt. Rob Scholte zou een zogenaamd businessplan maken voor het museum vooral om te bekijken of het financieel haalbaar was.
Er werd veel gesproken met diverse wethouders en raadsleden, maar er kwam geen plan en er bleek onwil bij beide partijen. Nu was na 4 jaar het geduld op en het postkantoor kwam op de lijst met gebouwen die niet meer noodzakelijk waren voor de gemeente om in bezit te houden.

En ja hoor het circus begon weer van voren af aan. De naoorlogse architectuur kwam weer om de hoek: het moest nu zelfs een monument worden! Maar dit lijkt onredelijk, de voorstanders hebben 4 jaar de tijd gehad om dit te regelen of aan te vragen. Ook het argument “een wereldvermaard kunstenaar stuur je toch niet de stad uit” wordt weer volop gebezigd.

Maar heel misschien heeft deze wereldvermaarde kunstenaar (en dat is die) wel de verkeerde mensen om zich heen verzameld en zich laten adviseren door deze mensen. En had hij, als hij de juiste mensen om zich heen had, allang het postkantoor zijn museum kunnen noemen en had Den Helder misschien een schitterend museum gehad.

Maar wie het onderste uit de kan wil krijgt de deksel op zijn neus.

Wij als D66 Den Helder zijn er van overtuigd dat de gemeente zijn uiterste best heeft gedaan om Rob Scholte tegemoet te komen, maar het houd een keer op en dat is dus nu.
Wie weet staat hij nu als eerste in de rij als formele koper en heeft hij eindelijk de juiste mensen om zich heen verzameld die kennis van zaken hebben, geen standaard rancune hebben tegen de gemeente en wellicht gezamenlijk een fund oprichten om Rob Scholte te helpen.
Bij de honderden zogenaamde aanhangers in geheel Nederland waar melding van wordt gemaakt, waarbij velen niet eens weten dat ze op een lijst staan, zijn er toch wel een paar te vinden die wel in Den Helder en wel in het museum zijn geweest die financieel stevig kunnen bijdragen……

D66, Den Helder, Slagvaardig Sociaal Solide Stabiel, vrijdag 14 april 2017

https://denhelder.d66.nl/2017/04/14/oude-postkantoor-steekspel-politiek-gewin/

De lijst van Lolke

Verder lezen over “de honderden zogenaamde aanhangers in geheel Nederland waar melding van wordt gemaakt, waarbij velen niet eens weten dat ze op een lijst staan“:
https://robscholtemuseum.nl/lolke-kuipers-bericht-aan-theo-knippenberg-1/
https://robscholtemuseum.nl/lolke-kuipers-bericht-aan-theo-knippenberg-2/

De lijst van Lolke = onze Open Brief aan B & W Den Helder:
https://robscholtemuseum.nl/open-brief-aan-het-college-van-b-w-den-helder-over-het-rob-scholte-museum/
https://robscholtemuseum.nl/teken-open-brief/