Redactie DHA – Extra raad over verkoopprocedure voormalig postkantoor + Arie Booy – Extra raadsvergadering Den Helder over crisis musea

Extra raad over verkoopprocedure voormalig postkantoor

Den Helder – De gemeenteraad komt woensdag vervroegd terug van zomerreces om het college ter verantwoording te roepen over de gang van zaken rond de verkoop van het voormalig postkantoor aan de Middenweg. De tender zou niet helemaal eerlijk zijn verlopen, er is onderhands met Rob Scholte gesproken over een minnelijke schikking en toen advocaten van beide partijen het hierover eens waren, trok de gemeente zich alsnog terug. Enkele fracties eisen nu opheldering.

Die fracties zijn de ChristenUnie, Beter voor Den Helder en Behoorlijk Bestuur. De extra raadsvergadering begint woensdag 6 september om half acht ’s avonds.

“Uit beschikbaar gekomen informatie is gebleken, dat gelijktijdig met het doorlopen van een tender procedure ook sprake is van een separaat onderhandelingstraject met betrekking tot mogelijke verkoop. Zowel dit feit op zich zelf als de inhoud van beide procedures brengen de gemeente in een zeer kwaad daglicht”, zo stellen de fracties. “Het ter verantwoording roepen van de verantwoordelijke collegeleden, dan wel het college als geheel, dient licht op deze zaak te werpen en heeft als doel om verdere mogelijke (imago) schade voor Den Helder te beperken.”

Onderhands

Nadat was aangekondigd, dat het verkoopproces van het voormalig postkantoor zou worden gestart via makelaarskantoor REDRES, is een en ander via een tender proces door betrokken makelaar in de markt gezet. De periode van deze tender eindigt op 4 september. Op basis van bestaande informatie zal op 8 september worden bekend gemaakt wie naar aanleiding van de tender het voormalige postkantoor mag kopen. “Naar nu blijkt is gelijktijdig onderhandeld over een minnelijke schikking tussen de gemeente en het Rob Scholte Museum/Rob Scholte. Dit proces van onderhandeling heeft plaats gevonden tussen advocaat Friedberg Mahn Advocaten (namens Rob Scholte/ Rob Scholte Museum) en Nauta Dutilh advocaten (namens de gemeente Den Helder). Beide advocaten handelden in mandaat onder voorwaarden.”

“Na een proces van bod en tegenbod was er op 22 augustus sprake van overeenstemming op basis van een redelijke koopsom. Aan Rob Scholte/Rob Scholte museum werd als voorwaarde gesteld, dat aanvullende garantie moesten worden getoond ten einde de kredietwaardigheid vast te stellen. Voorts werd afgesproken, dat met die garanties het voorlopig koopcontract 25 augustus zou worden opgestuurd ter tekening. Daarentegen werd Friedberg op 28 augustus telefonisch op de hoogte gebracht door Nauta Dutilh van het feit, dat zijn cliënt (de gemeente) volledig af zag van een minnelijke schikking en een en ander nu volledig liet afhangen van de juridische afloop. Dit onvoorziene afbreken wordt (bij alle betrokkenen) niet begrepen gelet op het bestaande mandaat en de inspanningen aan beide zijden, die zijn getroost om tot de minnelijke schikking te komen.”

Dwangsommen

“Voorts zijn procedures gestart om de huidige bewoners (Rob Scholte en/of het Rob Scholte Museum ) uit te zetten. Tijdens deze procedure worden ook dwangsommen opgelegd aan de huidige bewoner met betrekking tot een (reeds lang bestaand) brandgevaar. Gelet op het feit, dat deze dwangsommen eigenlijk aan de eigenaar behoren te worden gestuurd (zijnde de gemeente) zijn deze acties, qua timing juridisch discutabel, gelet op de lopende uitzettingsprocedure. Deze handelwijze kan namelijk een juridisch weinig positieve kwalificatie krijgen met gevolgen. Duidelijk is, dat er binnen de stadhuisorganisatie (bestuurlijk) tenminste weinig tot geen coördinatie/afstemming bestaat bij de aanpak van dit dossier.”

Den Helder Actueel, 1 september 2017 – 12:56

Reacties:

Judge X
1 september 2017 at 14:55
‘Het stinkt’ (citaat van een journalist boven het artikel in een andere zaak, werkend bij een bekend stads dagblad waar van beide de naam niet mag worden genoemd).
En jazeker het stinkt wéér, nu in zaak twee en ik ben bang dat het in meer zaken door blijft stinken !
We kunnen Den Helder wel omdopen tot ‘Bartertown’, want gezien de geur worden we bestuurd door Master-Blaster.
Master ….

Judge X
1 september 2017 at 15:51
…. link: https://robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2017/08/Cor-de-Boer-Cartoon2.png

scherpe ogen en oren
1 september 2017 at 14:57
Daar gaan we weer!!!!! Scholten aankomende week weer bij Jinek of late night. Hij heeft de contacten.

Ziener
1 september 2017 at 15:09
Zaken doen met dit college heeft een hoog Venezolaans gehalte. Afspraken zijn geen afspraken en handtekeningen zijn geen echte handtekeningen. Wij hebben helemaal geen schouwburg nodig want er is al een theater aan de Bijlweg 20 waar je zelfs gratis toegang hebt voor de komedies.

HZdwg
1 september 2017 at 16:11
Komedies? Treurspelen zou ik eerder zeggen.

Fred
1 september 2017 at 16:23
Een en ander toont wel aan , dat wij een zeer “”betrouwbaar”” gemeente bestuur hebben.

Fred
1 september 2017 at 16:33
“”Om verdere mogelijke imago schade voor Den Helder te voorkomen””. Laat me niet lachen . Als er èèn Den Helder op de lachertjes lijst gezet heeft, dan is dat dit gemeente bestuur wel.

JONATHAN
1 september 2017 at 17:00
Als jullie allemaal een beetje meehelpen zijn we na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart van Koen Schuiling en zijn lakeien van de VVD CDA en D66 verlost. Voor deze truc om het museum niet aan Scholte te willen verkopen past alleen plaatsvervangende schaamte.

Monique_K
5 september 2017 at 14:37
Helaas klopt dat niet. Een burgemeester wordt benoemd voor 6 jaar, en als een meerderheid van de gemeenteraad ermee instemt kunnen er nog een keer 6 jaar bij komen. Schuiling is begin 2010 benoemd, en vorig jaar is die termijn voor nog eens 6 jaar verlengd. Om hem voor het eind van die periode kwijt te raken moeten er genoeg gemeenteraadsleden om zijn ontslag vragen .. gemeentewet Artikel 61b

Fred
5 september 2017 at 14:55
Klopt, het enige wat Schuiling dan moet gaan doen , is de nieuwe marionetten weer aan zijn touwtjes binden en dan dansen de poppetjes weer net zoals ome Koen dat wil.

Roel Prins
1 september 2017 at 17:01
Onbegrijpelijk doel van deze extra raadsvergadering. Het moet niet gaan om de imago schade. Het moet gaan om het recht dat gedaan moet worden. Wanneer er recht wordt gedaan volgt het goede imago op de voet.

Michiel Wouters
2 september 2017 at 09:43
Precies!!!!

Bodelo
4 september 2017 at 11:11
Goed punt Roel Prins!

Fred
1 september 2017 at 19:12
Het hele verhaal, begint op een gregoriaanse knoop te lijken. Niemand weet meer wie wat gezegd en gedaan heeft. Het elkaar de schuld in de schoenen schuiven, kan beginnen.

Fred
2 september 2017 at 10:03
Gordiaanse knoop

Fred
2 september 2017 at 11:50
Separaat onderhandelings proces, wil zeggen , dat de advocaten van beide partijen , de opdracht hebben gekregen met mandaten, om naast de al lopende voorbereiding tot verkoop , tot overeenstemming proberen te komen om het gebouw te verkopen aan Scholte. Toen dit gelukt was, en er alleen nog bewijs van kredietwaardigheid gevraagd werd, zou zodra dat binnen was worden getekend voor de verkoop. Maar dat zinde de Gemeente waarschijnlijk niet, en trok zich terug. Eerst trajecten starten, betrokkenen blij maken omdat er tot beide tevredenheid is onderhandeld, en dan weglopen. Dat duidt er op , dat de Gemeente helemaal niet van plan is te verkopen aan Scholte.

Ziener
2 september 2017 at 12:28
Het probleem waar de gemeente mee zit is dat ze er inmiddels achter gekomen zijn dat het pand niet verkocht gaat worden aan derde zolang Scholte daar nog in zit. De vraag is dus gerechtvaardigd waarom de gemeente een bod van Scholte (en naar verluidt tevens tegenbod van de gemeente), opeens abrupt annuleert. Want Scholte kan net als ieder ander een bod doen, ook als hij daar gewoon nog verblijft. Sterker nog, dat is wat de gemeente constant heeft meegedeeld. Scholte heeft een bod gedaan, gericht aan college. College zegt dit bod te hebben afgewezen onder het voorwendsel dat er nog een openbare verkoop lopende was. Bod is dus kennelijk niet afgewezen omdat bijvoorbeeld de prijs niet gunstig was, integendeel want er was een tegenbod van de gemeente en kennelijk was er overeenstemming. De conclusie kan dan ook getrokken worden dat een rechtszaak om Scholte eruit te laten zetten overbodig is geworden. Want zodra de aanbesteding is verlopen komt het bod van Scholte wel als eerste aan de beurt. Dat er nog geen andere biedingen zijn (althans daar ga ik vanuit tenzij er onderhands met een derde partij al een prijsafspraak is gemaakt onder voorwaarde dat Scholte er eerst uit moet) is jammer voor de gemeente maar is niet anders. De gemeente heeft deze situatie gecreëerd
Nu gaat de gemeente opeens de verkoopprocedure verlengen. Met die handeling laat de gemeente zich wel heel erg in zijn kaart kijken en komt uw stelling wel heel erg dichtbij. Dan kun je de term vooringenomenheid al laten klinken.
Bedenk daarbij dat dit pand een forse kostenpost was voor sloop ten tijde van de discussie nieuw stadhuis op de stationslocatie. Nu kan en wil Scholte er nota bene geld voor geven om erin te blijven en krijg je dit gedoe.
Eén ding staat wel vast: De gemeente kan niet meer aankomen bij de rechtbank dat Scholte onwillig is, er niet mee valt te praten en geen zaken mee te doen is.

Judge X
2 september 2017 at 13:55
Fred en Ziener u heeft het beiden goed op een rijtje en er is volgens mij geen speld tussen te krijgen. 🙂
Ik wil nog wel de officiële raadsbrief met eigen ogen lezen, die komt maandag op de site van de gemeente beschikbaar – als het goed is.

JONATHAN
2 september 2017 at 12:16
Als ik een gokje zou mogen wagen denk ik dat de overeenstemming er was maar dat Koen S. Het akkoord direct getorpedeerd heeft.

Judge X
2 september 2017 at 19:16
De officiële raadinformatiebrief bleek te vinden op de site van het Rob Scholte Museum.
Link ….

Judge X
2 september 2017 at 19:17
…. link: https://robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2017/09/Gemeente-Den-Helder-Raadsinformatiebrief-Nr.-RI17.0104-1-september-2017-pagina-1-van-2.png

Judge X
2 september 2017 at 19:26
…. link : https://robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2017/09/Gemeente-Den-Helder-Raadsinformatiebrief-Nr.-RI17.0104-1-september-2017-pagina-2-van-2.png

Ad
4 september 2017 at 12:53
je hebt er maar weer druk mee……

Ad
4 september 2017 at 12:53
….zucht

Bodelo
4 september 2017 at 11:11
Ik heb om het hardst geroepen dat bij aankoop door Rob Scholte het hele “gezeur” over zou (moeten) zijn. En met mij zijn velen de mond gesnoerd die riepen dat Rob Scholte “normaal” de kosten zou moeten betalen voor het oude postkantoor.
Ik ben dan ook danig in verwarring gebracht dat een overeenstemming eenzijdig wordt opgezegd en ben razend benieuwd naar de feiten.

Henk van Kuijk
4 september 2017 at 11:15
Feit is dat er nooit een bedrag genoemd is naar Scholte, noch een bedrag voor achterstallig onderhoud, gedurende zes jaar. Dat zegt niet genoeg?

Hotmail 2
4 september 2017 at 12:31
Als men zoals in het artikel al bij ondertekening van het voorlopig koopcontract was weet hij nu wel wat hij kan bieden. Als hij een bod doet kan men hem er niet uit krijgen en is kort geding zinloos.

Fred
4 september 2017 at 12:37
Dat, weten ze bij de gemeente ook. Daarom , hebben zij het “”niet ontvangen”” en is het niet behandeld . Moedwil dus om het niet aan Scholte te willen/moeten verkopen.

Stefan
4 september 2017 at 13:08
Azijnzeikers
Azijnzeikers zijn de zwartkijkers van deze wereld, hun glas is altijd halfleeg, kunnen in elk plan gaten zo groot als kraters schieten en weten elk positief punt wel om te zetten naar achterdocht en negativisme.
De azijnzeiker is zelf ook niet gelukkig, want hij ziet de wereld echt in termen van wat er niet is en wat er allemaal niet goed gaat. Zij blijven hangen in het verleden en kunnen niet los komen van zaken die niet meer te keren zijn.
De mensen zijn op zich wel goed te herkennen, want zij zijn consistent in hun negatieve blik op de wereld. Zij kunnen niet anders.
Soms staan ze heel even open voor een iets meer positieve kijk, maar deze wordt vaak alweer snel overschaduwd door hun blik van belemmeringen en verzuring.
Herkenbaar?

Judge X
4 september 2017 at 13:23
Ja zeker, ik herken hier in Stefan (Fred beschreef het al hieronder) een zwartkijkende azijnzeiker. 😛

Fred
4 september 2017 at 13:13
Ik dacht altijd , dat een biografie, door een ander geschreven werd. Maar jij vormt een uitzondering, door jezelf hier te beschrijven. Knap hoor zoveel zelfkennis ! Is je azijn over de azijnzeikers nu op ? Tip , bij de supermarkt vijf liter voor 1,49 ken je er weer effe tegen.

Stefan
4 september 2017 at 13:58
Bent u weleens ergens positief over? alleen over uzelf?

Stefan
4 september 2017 at 13:42
Energievampieren
Dit zijn mensen die vaak door hun manier van doen en de dingen die zij zeggen en vragen, de energie uit anderen trekken. Wat opvalt is dat zij, in tegenstelling tot azijnzeikers en ander gespuis veelal na zo’n energiezuigende sessie, blaken van energie en vrolijk huppelend de zaal verlaten.
Zij hebben daarvoor alle negativiteit over anderen uitgestort, gemekkerd en geklaagd over van alles en nog wat en alle ellende die hen overkomen is neergelegd bij een ander.
Soms zijn deze energievampieren moeilijk te herkennen omdat ze de vorm hebben van die vriendin die altijd klaagt over haar huwelijk. Of de buurvrouw die steeds als je haar spreekt wel iets mankeert. Of je collega die het werk te druk vindt en zijn baas een eikel vindt.

Hotmail 2
4 september 2017 at 13:55
Stefan, wat is dan jou reactie op het artikel.? Ik heb daar nog geen woord over gelezen dus treed je buiten de spelregels, die kun je lezen door bovenaan de site naast overDHA te klikken.

Kobus
4 september 2017 at 20:11
Beste Stefan.
Je mag toch naar voren brengen en zeggen wat je wilt? Tenminste zolang er nog een democratie bestaat. Om iemand neer te zetten als “azijnzeiker”is verwerpelijk. Discussie akkoord maar niet iemand neerzetten als een minderwaardige. Wie de schoen past…. Hou het netjes. Wens je veel sterkte.

Stefan
4 september 2017 at 14:06
Oké Hebben sommige jullie jezelf wel eens achter de oren gekrabt en jezelf afgevraagd of alles wat jullie hier neerkalken klopt! Of is dat niet belangrijk! Gaat het alleen maar om het klagen en afgeven op van alles en nog wat?
Het negatievisme straalt er van af! Dat is mijn mening

Judge X
4 september 2017 at 14:30
Nee, Hotmail 2 vroeg je inhoudelijk te reageren op het artikel Stefan V, daar wil hij graag je mening over leren kennen.
Dat je alles wat je niet bevalt in de reacties als azijnzeikerij beschouwt, dat wisten we al en wordt niet meer serieus genomen. 😉

Fred
4 september 2017 at 14:39
Stefan , azijnzeiken,over een onderwerp kan ook een manier zijn om een discussie uit te lokken. Zoals jij hier nu loopt te zeiken over de azijnzeikers, doe je precies wat de bedoeling is.

Judge X
4 september 2017 at 14:42
Een mooi betoog van Dick Berts met betrekking op de inhoud van dit artikel, vond ik op de website van het Rob Scholte Museum.
Link ….

Judge X
4 september 2017 at 14:43
…. link: https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-wethouder-kuipers-bevestigt-dat-rob-scholte-museum-gesloten-wordt-omdat-scholte-kritisch-is/

Hotmail 2
4 september 2017 at 15:10
Het kwalijke is dat de wethouder in deze de enige is in het college die een bezoldigde bijbaan heeft voor eigen gewin.

Hotmail 2
4 september 2017 at 17:10
Schaamteloos van bestuurders, http://wwww.robscholtemuseum.nl/theo-knippenberg-duizend-dagen/

Glijn
5 september 2017 at 10:14
Azijnzeikers hebben wel gelijk gekregen wat betreft de schouwburg.
Dan maar een azijnzeiker.
Iemand die terecht kritiek heeft direct een azijnzeiker noemen is een zwakte bod.

Judge X
5 september 2017 at 13:00
“Foefelen”, kent u die uitdrukking ? – zou Dominee Gremdaat zeggen – ; foefelen staat voor: bedriegen, scharrelen, vals spelen, wegmoffelen, knoeien en fikfakken – (maar de laatste kunt u vergeten, want die behoort feitelijk tot de persoonlijke levenssfeer).
Onze eerste burger moet dit woord ‘foefelen’ in ieder geval bekent in de oren klinken, in verband met het ontvangen en versturen van brieven houdt hij zich er namelijk al jaren mee bezig.
Dat kwam in 2013 – 2014 aan het licht en sindsdien is er blijkbaar niets verandert.
In verband met het bovenstaande artikel daarom de volgende link, waarin u kunt lezen op welke wijze dit gemeente bestuur naar z’n ‘Waterloo’ geleidt woord (op een wijze die al maanden eerder werd voorspeld).
Link ….

Judge X
5 september 2017 at 13:02
…. link: https://robscholtemuseum.nl/staf-rsmuseum-de-perikelen-rond-het-rob-scholte-museum-in-de-zomer-van-2017/

Hotmail 2
5 september 2017 at 13:24
Ik ben verbijsterd door dit artikel. Nu maar hopen dat de raadsleden de vertrouwelijke stukken , genoemd in artikel, lezen.
.
De tender van redres van 714 pagina’s is belachelijk.

Jonathan
5 september 2017 at 13:34
Het bedrog van het college is nog veel groter dan nu al bekend is, dat horen en zien jullie woensdag wel.

Roel Prins
5 september 2017 at 14:02
Awelnee Jonathan. De raad komt bijeen. De coalitie stelt voor om het punt van de agenda te halen. De raad gaat weer naar huis.

Fred
5 september 2017 at 14:34
Correct Roel, Als de baas de teugels aantrekt, doet het bit pijn en houdt een ieder verder zijn mond.

Roel Prins
5 september 2017 at 15:43
Fred, de raad is de baas. De raad heeft zich over gegeven aan Schuiling. Dat is het echte probleem.

Fred
5 september 2017 at 19:29
Dat weet ik , dat de raad de baas is . Maar ik vraag mij af of zij fat zelf ook nog weten. Als Schuiling met een koekje komt , gaan ze allemaal mooi opzitten en hijgen en kwijlen op commando.

Hotmail 2
5 september 2017 at 15:17
Als ze dat doen dan geven ze scholte wel erg veel munitie 2 oktober.
En hij mag toch inspreken en een feiten relaas houden.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/09/extra-raad-verkoopprocedure-voormalig-postkantoor/

Extra raadsvergadering Den Helder over crisis musea

Er wordt komende woensdag een extra raadsvergadering gewijd aan de crisis rond het Rob Scholte Museum.

Diverse raadsleden kondigen aan het dan ook te willen hebben over het andere kunstmuseum, dat de Helderse politiek momenteel bezighoudt: het Van de Wint museum op de Nollen.

De raadsleden komen voor de ingelaste vergadering iets eerder terug van reces. Op de gemeentelijke agenda was maandag 11 september namelijk de eerste dag, dat er weer beraadslaagd zou worden na de zomervakantie. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Noordhollands Dagblad, 1 september 2017, 13.39

Reacties:

Klaas Otten · Den Helder
Ziekenhuis Den Helder moet ook op agenda extra raadsvergadering : Dit ziekenhuis zit in sterfhuisconstructie, binnenkort een museum erbij!

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/extra-raadsvergadering-den-helder-over-crisis-musea