Dick Berts – WETHOUDER KUIPERS BEVESTIGT, DAT ROB SCHOLTE MUSEUM GESLOTEN WORDT, OMDAT SCHOLTE KRITISCH IS

“Kritiek is de hoogste vorm van vriendschap”, schreef Claes Oldenburg ooit. Maar dat geldt niet in de vriendenrepubliek Den Helder. In dit Palermo aan het Marsdiep heerst al jaren een bestuurlijke chaos, waarmee de marinestad om de haverklap het nationale nieuws haalt. In Den Helder speelt een kleine kliek elkaar de bal toe. De enige manier om er iets voor elkaar te krijgen, is je in likken in die kliek. Dat is niets voor de maatschappijkritische kunstenaar Rob Scholte, die in het voormalige Helderse hoofdpostkantoor een museum probeert te vestigen. Scholte legt op zijn website regelmatig de vinger op de zere plek en dat zijn Helderse politici niet gewend, want ook de lokale media horen grotendeels tot de vriendenrepubliek.

“Als je ziet waar hij ons allemaal voor uitmaakt op zijn website, dat schaadt de samenwerking” aldus wethouder Lolke Kuipers, tegen Eva Jinek op 30 juni 2017 (https://www.npo.nl/jinek/30-06-2017/KN_1691529/POMS_KN_9633659). Een onbegrijpelijke reactie. Als Scholte de grenzen van de vrijheid van meningsuiting zou overschrijden, dan zijn daar juridische middelen tegen, die het hanteren van de sloopkogel in de richting van zijn museum overbodig maken. Bovendien misbruikt Kuipers – die tevens loco burgemeester is – zijn bestuurlijke gezag door Scholte zwart te maken, zonder dat ook maar met een enkel draagkrachtig voorbeeld te ondersteunen. In het inmiddels jarenlange gevecht met het museum is dit permanent de tactiek van B & W: Scholte beschuldigen van misdragingen, die het college zelf jegens de kunstenaar pleegt.

“Met Scholte zijn gewoon geen afspraken te maken. Niet op het gebied van gebruik en inzet en niet op het gebied van normen en waarden”, aldus Kuipers. Maar op deze site treft u een overstelpende hoeveelheid bewijs, dat het uitgerekend de gemeente is, die contractbreuk pleegt ten opzichte van Scholte op het gebied van gebruik en inzet van het museum. En als klap op de vuurpijl blijkt, dat er nou juist met wethouder Lolke Kuipers geen afspraken te maken zijn op het gebied van normen en waarden. Mijn stuk hier eindigen zou zeer onbehoorlijk zijn. Want de wethouder uitsluitend zwaar negatieve kwalificaties toevoegen zonder ook maar een poging te doen om uit te leggen, waarom hij die verdient, is onrechtmatig.

Volgens artikel 41 b van de Gemeentewet vervult een wethouder geen nevenfuncties, waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede invulling van zijn wethouderschap. Bovendien stelt de Gedragscode Politieke Ambtsdragers van de gemeente Den Helder: “Het handelen van een politieke ambtsdrager wordt gekenmerkt door onpartijdigheid. Dat wil zeggen, dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere SCHIJN van een dergelijke vermenging wordt vermeden”. Wethouder onroerend goed Kuipers is tegelijkertijd eigenaar directeur van een commercieel vastgoed bedrijf, dat aan projectontwikkeling doet. Een ons kent ons circuit, dat grotendeels om het elkaar toespelen van informatie draait. Ook diende het commerciële bedrijf van Kuipers samen met een van de grootste aannemers van Den Helder een mega schadeclaim in tegen de gemeente Medemblik, wegens het afblazen van de bouw van een groot hotel. Hoe het exact zit met deze claim en of die al dan niet tijdens het wethouderschap van Kuipers is afgehandeld, valt niet te achterhalen, omdat Kuipers weigert om op mijn schriftelijke verzoek om opheldering te reageren.

Het plaatsen van artikelen als deze, die slechts de bedoeling hebben om het openbaar bestuur in Den Helder schoon, fris en democratisch te houden, kost Rob Scholte zijn museum.

———————————————————————————————————

Dick Berts <dickberts@gmail.com>

aan l.kuipers, bestuurssecret.

Dick Berts
dickberts@gmail.com

Aan de wethouder Vastgoed gemeente Den Helder
de heer L. Kuipers.

Den Helder, 4-4-2017,

Geachte heer Kuipers,

Graag wil ik voordat ik hierover publieke uitingen doe, het volgende aan u voorleggen;

Volgens artikel 41 b van de Gemeentewet vervult een wethouder geen nevenfuncties, waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn wethouderschap. Als wethouder vastgoed bent u ook directeur/eigenaar van het vastgoed bedrijf LZI Holding bv. Ik moet nu constateren, dat u leeft van vastgoed claims tegen naburige gemeenten. Zo diende het bedrijf ,waarvan u directeur/eigenaar bent, onder anderen een miljoenenclaim in tegen de gemeente Medemblik wegens het afketsen van de bouw van het Nesbos hotel.

Uw wethouderschap is in mijn ogen in flagrante strijd met artikel 41 b van de Gemeentewet. Niet alleen, omdat u bewust of onbewust vastgoed claims tegen de gemeente Den Helder zou kunnen veroorzaken, die vervolgens door u of door bevriende bedrijven worden uitgebuit, maar ook omdat u op deze manier op een onaanvaardbare manier bij gemeenten, die zich proberen te verweren, tegen gehaaide claims van projectontwikkelaars in de keuken kunt kijken.

https://www.medemblikactueel.nl/2014/08/21/medemblik-wil-schikking-nesbos-hotel-wachten-is-antwoord-gemeenteraad

Om vervelende misverstanden te voorkomen verzoek ik u om uitsluitend schriftelijk te reageren.

Met vriendelijke groet,

Dick Berts

———————————————————————————————————

Van: Dick Berts <dickberts@gmail.com>
Datum: 8 april 2017 om 02:14
Onderwerp: Van der Wal / LZI
Aan: info@lvdwal.nl

Dick Berts
dickberts@gmail.com

Aanemningsbedrijf L. van der Wal en zoon
info@lvdwal.nl

Geachte heer van der Wal,

Graag zou ik van u willen weten, welke samenwerking er bestaat tussen uw bedrijf en haar holding/ werkmaatschappijen en het LZI conglomeraat van wethouder L. Kuipers.
Ontwikkelt u samen projecten? Heeft u wel eens samen projecten ontwikkeld?

Ik zou het op prijs stellen als u schriftelijk reageert.

Alvast hartelijk dank voor uw moeite.

Met vriendelijke groet,

Dick Berts

2 Comments

  1. Een goed lezer heeft maar weinig woorden nodig.

  2. Mijn leven lang heb ik kritische (opinie) stukken geschreven voor diverse media. Altijd heb ik daarbij als voorwaarde gesteld, dat degene die ik aanval MINSTENS zoveel redactionele ruimte krijgt om zich te verweren, als ik krijg voor mijn aantijgingen.

    Wethouder Kuipers heeft gewoon geen enkel verweer tegen mijn beschuldigingen. Vermoedelijk zal hij zeggen dat ik te grote onzin schrijf om op mijn verhaal in te gaan. Maar wethouder Kuipers reageert wel met lichaamstaal. Hieronder het commentaar van Helder Onafhankelijk op haar twitter account;

    “Rob Scholte biedt hand aan wethouder Lolke Kuipers @Gem_DenHelder toen deze water ging halen. Lolke Kuipers slaat hand af! @RSMuseum”

    Ik ben blij dat Kuipers zo reageerde. Daaruit blijkt dan de wethouder toch nog een restje geweten heeft. Kennelijk speelt hem dat zwaar parten.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.