Redactie DHA – Beter voor Den Helder stapt naar minister inzake Schuiling + Hedzer Faber – Beter voor Den Helder stelt positie burgemeester ter discussie + Verdere info

Beter voor Den Helder stapt naar Minister inzake Schuiling

Den Helder – Beter voor Den Helder stapt naar de Minister van Binnenlandse Zaken en naar de Commissaris van de Koning met de vraag waarom Burgemeester Koen Schuiling nog in functie mag blijven. Dit naar aanleiding van de kwestie rond het vermeende vervalste document over het opleggen van een dwangsom aan Dirk Gorter. Onder dat document staat onder meer de handtekening van oud Wethouder Geurt Visser, die blijft volhouden het stuk nooit te hebben ondertekend.

Verklaring van Beter voor Den Helder

Vandaag, maandagmiddag 26 – 06 2017 16:30 uur, hebben leden van de oppositie en leden van de pers moeten vaststellen, dat de Burgemeester niet heeft willen of niet heeft kunnen voldoen (http://www.Den Helder actueel.nl/2017/06/visser-krijgt-geen-origineel-document-zien/) aan het verzoek van oud Wethouder G.K. Visser om hem inzage te verschaffen in het authentieke document als onderdeel van de “Besluitenlijst”, zoals die in de B&W vergadering van 27 januari 2015 in stemming werd gebracht: het ambtelijk opgesteld B&W advies met datum 8 januari 2015 met kenmerk a15.00022 betreffende het opleggen van een last onder dwangsom, met het daarbij gevoegde parafen blad, waarop zichtbaar wordt dat hij, G.K. Visser en ook oud Wethouder D. Pastoor, zelf, met de hand, met pen en inkt, hun Wethouders parafen in het vak “akkoord” hebben geplaatst.

De fractie van Beter voor Den Helder komt daarmee definitief tot de verdenking dat de fotokopie van dit B&W advies, waarop parafen van deze twee wethouders staan als waren zij akkoord met het opleggen van deze last onder dwangsom aan de heer D. Gorter, een kopie is van een document, dat niet bestaat en dus een vervalst bestuurlijk document is. Deze vervalsing werd gefabriceerd om te valideren, dat het opleggen van de zware bestuurlijke sanctie procedureel oprecht was verlopen en als hamerstuk heeft kunnen passeren op de vergadering van 27 januari 2017 waarop deze kwestie niet stond geagendeerd, maar onderdeel was van de besluitenlijst. Op deze vergadering was Wethouder O.R. Wagner als enige niet aanwezig.

Voor de vervalsing van het parafen blad achten wij de portefeuillehouder Handhaving, Burgemeester Koen F. Schuiling verantwoordelijk en aansprakelijk, ook als de uitvoering van een ambtenaar kwam.
Vervalsing van een bestuurlijk document is volgens het Wetboek van Strafrecht een zeer ernstig ambtsmisdrijf. Als bij dit misdrijf de Burgemeester zelf als verdachte in beeld komt en hij daarbij zijn verdediging hoopt te onderbouwen met verklaringen, die Wethouders afleggen, roept dat bij ons de pijnlijke integriteit schending in herinnering, die in mei 1993 in de gemeente Brunssum speelde toen vier Wethouders en een gemeentesecretaris een collegebesluit “aanpasten” en antidateerde om een corrupte Burgemeester te behoeden voor strafrechtelijke vervolging.

Aangiften

Natuurlijk kunnen wij als volksvertegenwoordigers niet wegkijken van wat er anno 2017 in Den Helder gebeurt. Ons is bekend, dat er al meerder aangiften werden gedaan wegens onder meer valsheid in geschrift, achterhouden van documenten en meineed tegen de heer Schuiling, zijn ambtenaren en zijn juridisch adviseurs. Wij beschouwen die aangiften als terecht en onderbouwd gedaan. Wij zullen ons daarom nu wenden tot de minister van BZK en de commissaris van de Koning met de vraag op grond van welke overwegingen de heren Plasterk en Remkes de huidige burgemeester van Den Helder in zijn functie wensen te handhaven.

Carlo Assorgia
Fractievoorzitter van Beter voor Den Helder

Den Helder Actueel, 26 juni 2017 – 18:14

Reacties:

Dick Berts
26 juni 2017 at 18:25
EINDELIJK wat moedige lui in de raad! Dit is bepaald niet het enige zeer twijfelachtige dossier rondom Schuiling.

Fred
26 juni 2017 at 20:41
Kleine oppositie partijtjes , niet veel meer dan lauwe pis.

Judge X
26 juni 2017 at 19:05
Kijk, nu wordt het interessant en hopelijk goed voor een betere zetelverdeling in 2018; maar ik houd voorlopig mijn twijfels .

Jonathan
26 juni 2017 at 21:34
Ik ben ervan overtuigd, dat de vrienden van Koen Schuiling zullen verschrompelen bij de komende raadsverkiezingen en dan hebben we het niet meer over kleine oppositiepartijen. Door het verraad van Reenders is deze situatie ontstaan, de kiezer gaat dat beslist recht trekken.

Hans Boskeljon
26 juni 2017 at 21:34
Stukje van de hand van Gorter. Assorgia had veel meer foutjes gemaakt dan alleen antedateren. Bijzonder, dat Gorter die als fractievoorzitter van Leefbaar zijn pand via zijn wethouder Jan de Groot ritselde voor 1 euro, nu degene probeert aan te pakken die hem juist aan de onderhoudsplicht probeert te houden. Typisch de pot die de ketel verwijt. Dat wethouder Geurt Visser ten tijde van het omstreden besluit bij hem en Beter voor DH fractielid juf Vorstman inwoonde en later bij Assorgia, maakt blijkbaar niets uit. Ik hoop, dat het OM er even flink diep induikt. Dat kon nog wel eens een verrassende uitkomst hebben voor het incestueuze clubje Beter voor DH.

Roel Prins
26 juni 2017 at 22:20
Hans, jouw verhaal wekt de indruk laster te zijn. Jij weet, dat Gorter een contract heeft gesloten met de gemeente. Daar heeft Jan de Groot geen wezenlijke invloed op gehad. Ik meen mij te herinneren, dat VVD wethouders hierin instrumenteel zijn geweest. Vervolgens is het kleuterschool gedrag om al scheldend en verdacht makend te reageren op Beter voor DH. Kom met harde onweerlegbare bewijzen. Daar heeft men wat aan en stop met jezelf te denigreren.

Hans Boskeljon
26 juni 2017 at 22:50
Het gaat om integriteit, Roel. Vastgoed verwerven voor 1 euro als atelierruimte is als raadslid (zelfs coalitiefravo) met je eigen wethouder op cultuur niet handig en vermijd geen enkele schijn. Net zo min wordt die schijn vermeden door Vorstman (partner van Gorter) als fractielid van Beter van DH (zie ook stuk RdB) alsmede de relatie van G. Visser, die gehuisvest was bij Gorter, Vorstman en Assorgia in dit verhaal. Het klinkt onfris en als pootje haken. Daar heb ik een mening over.

strandloper
26 juni 2017 at 23:12
Het gaat in dit geval om de integriteit van Schuiling geachte Hans B. Het is uitstekend, dat een raadsfractie daar duidelijkheid over wil hebben en zich niet laat afschepen, zoals gebruikelijk is bij veel slapende raadsleden. Verder zie ik uw eerste reactie niet als een mening, maar als roddel en achterklap welke u beter kwijt kunt op Privé of Story.

Roel Prins
27 juni 2017 at 08:47
Hans, jouw en mijn mening in deze is niet interessant. Het gaat om de vaststelling, of er een strafbaar feit is begaan. Overigens meen ik me te herinneren, dat Gorter de muziekschool heeft verworven dank zij VVD Wethouder Nijpels. En dat was voor de De Groot tijd. Ik meen me ook te herinneren, dat er een PvdA wethouder in het college zat. En dan nog: is het uitdrukken van je mening door middel van een verdachtmakingsactie iets anders dan kleuterschool gedrag? En als we dan nog even verder graven dan zouden we zeer wel handelingen door Wethouder Boskeljon kunnen interpreteren als bevoordeling van zijn eigen achterban. Hans, politici, die andere politici gebrek aan integriteit verwijten wekken mijn lachlust op. En dan nog iets: iedereen met een beetje kennis en inzicht in energieomzettingen ontdekt al gauw, dat de door jouw partij gepromote en gestimuleerde energietransitie alle kenmerken heeft van voor de burger kostbare misleiding. En dat vind ik, voorzichtig uitgedrukt, niet zo integer.

Judge X
26 juni 2017 at 23:38
Ik ben benieuwd en misschien duidt Hans Boskeljon daar ook naar wie van de partijen uiteindelijk met de stukken blijkt te hebben geknoeid (als er al geknoeid is),want dat is mijns inziens nog behoorlijk ongewis.
Overigens is antidateren slechts een variant van antedateren en derhalve geen fout; ‘dat’ gebruiken daar in een zin, waar ‘dan’ hoort te staan is dat wel. 😉

Hans Boskeljon
27 juni 2017 at 00:03
Da’s nou een typo, want “dat” past inderdaad niet in die zin.

Kees Jan
27 juni 2017 at 02:07
Wat speelt er toch bij die (oud) Wethouders, die alleen reageren als een Burgemeester onder vuur ligt. Het lijkt wel, of ze elkaar altijd maar moeten afdekken. Je zou je bijna afvragen wat er in het verleden allemaal in Gemeente Den Helder heeft afgespeeld wat het daglicht niet kan verdragen.
Lolke Kuipers verklaarde eerder deze week al, dat er geen enkel College besluit meer wordt ondertekend. Dat bij een vereniging de voorzitter en secretaris tekenbevoegd is voor heel de vereniging is normaal. Bij een College besluit moet dit nog altijd een meerderheidsbesluit zijn.
Als Schuiling vandaag gewoon was gekomen met de originele ondertekening dan had hij zich direct vrijgepleit. Nu brengt hij zijn eigen geloofwaardigheid verder naar beneden. Hij heeft blijkbaar geen origineel ondertekend exemplaar van het bewuste collegebesluit, anders had hij hem wel laten zien.
Ook de rest van het zittende College heeft het bewuste papiertje niet op tafel gelegd. Hiermee dekken zij de Burgemeester af. Dus ook de Wethouders zijn niet meer te vertrouwen.
Dit zoveelste incident bij het college van Burgemeester & Wethouders, dat het vertrouwen van de burger ernstig schaadt.

Dick Berts
27 juni 2017 at 02:58
Wat een top commentaar Kees Jan! We zitten als burgers van Den Helder met een VVD burgemeester opgescheept, die we niet hebben gekozen en die schandalig veel macht naar zicht toegetrokken heeft. Kunnen we deze man nog vertrouwen? Heeft hij al dan niet een misdrijf gepleegd (valsheid in geschrifte)? Daar gaat het hier om. Hans Boskeljon probeert ons een klein emmertje met stront in de ogen te gooien, om ons daarmee het zicht op een mogelijke enorme beerput te ontnemen. Uiterst dubieus, zeker voor een oud wethouder. Strafrechtelijk gezien is deze zaak natuurlijk kansloos. Het originele stuk zal hoogstwaarschijnlijk verdwijnen en je bewijst nooit wie dat gedaan heeft. Dat laatste geldt ook voor de eventueel vervalste parafen. Onmogelijk om te bewijzen dat S. dat gedaan heeft. De raad zou moeten concluderen,  dat er te veel integriteitsproblemen rondom Schuiling zijn om hem te handhaven. Een politiek en geen strafrechtelijk oordeel. Maar daar is moed voor nodig en die heeft de raad niet. Men gaat zich verschuilen achter de onvermijdelijke conclusie van het VVD OM. Wegkijken is het makkelijkste, bovendien blijf je op die manier als lid van het maffia circuit, dat deze stad in een dodelijke wurggreep houdt, toegang houden tot de goedgevulde ruiven, waarop de burger via dood enge Zeestad constructies het zicht totaal ontnomen is. Den Helder is verloren. Zelfs als Schuiling zou vertrekken. Die wordt immers opgevolgd oor een figuur met slechts een VVD taak: de deksel op alle mega beerputten houden. Net zo als alle liegende en bedriegende VVD bewindslieden op Justitie slechts een taak hebben: het afdekken van de zaak Demmink. Dit is het Romeinse rijk vlak voor de val. Ook wij zullen aan leugenachtigheid en decadentie ten onder gaan.

Roel Prins
27 juni 2017 at 08:58
Dick, Schuiling begon zijn burgemeesterschap met, door de raad blij ontvangen, goede werken. Een van die werken was de ”vervolmaking” van de gedragscode. Die gedragscode, waar ik me stevig tegen heb verzet, moest zelfs zo ver gaan, dat de burgemeester en raadsvoorzitter tuchtmaatregelen tegen zich misdragende raadsleden kon nemen. Misschien is dit aspect inmiddels ingevoerd. En de raad, die zich had laten aanpraten, dat er van alles met hen mis was, aanvaardde dit alles opgewekt. Wanneer men vandaag de dag in de samenleving goed om zich heen kijkt dan moet opvallen, dat er vele gedragscodes zijn, die de vrijheid en de vrijheid van meningsuiting belangrijk inperken. Dit tegen dat wat wij in onze grondwet hebben afgesproken.

Stefan
27 juni 2017 at 12:30
Azijnzeikers!
Azijnzeiker is een prachtig woord en het geeft precies weer, waar het over gaat, dat zure en wrange, dat iemand maar om zich heen loopt te sproeien en waarmee elk onderwerp van doordrenkt wordt. Je kunt het volgens mij niet helpen, als je de zaken wat somber en donker voelt en het daarvan blijk geven hoeft nog geen azijnzeikerij te zijn. Maar als je het afkraken van alles om je heen als levensmotto hebt, kun je concluderen: “Ik ben er één.”
Wat zou de azijnzeiker bezielen? Goed, hij zal negativiteit in zichzelf ervaren, maar waarom het voortdurend besmeuren van mensen en zaken? Is het een gevoel van genoegdoening de ander mee te sleuren in zijn zwartigheid?
Ik zal ze af en toe moeten gedogen, maar ik zie ze niet graag. Al denkend over dit onderwerp merk ik, dat ik nogal negatieve gevoelens heb met betrekking tot azijnzeikerij, waarmee volgens mij is aangetoond, dat het nogal besmettelijk is. Ik verklaar hierbij dan ook plechtig: “Azijnzeikers, blijf ze uit de buurt!”

Sjaak
27 juni 2017 at 06:00
Die integere Hans Boskeljon moet er wel bij vertellen, dat hij als PvdA er na de verkiezingen in 2014 verwoede pogingen deed om wethouder voor de Stadspartij te worden. Nu is hij bij GroenLinks. Gaat hij het daar opnieuw proberen?

Anton Hagen
27 juni 2017 at 08:35
Waar is Dirk Pastoor? Ook integer????
Die heeft toch ook verklaard dat hij GEEN paraaf c.q handtekening heeft geplaatst onder het bewuste stuk en dit ook nog eens onder ede zou willen verklaren, indien nodig.
Althans volgens een stuk in de Helderse Courant van een tijdje terug!
Of heeft hij nu zijn keutel ingetrokken??

Roel Prins
27 juni 2017 at 08:51
Pastoor wil er nu niet meer over praten, doch beweert, dat hij er destijds een hartig woordje over heeft gesproken. Of wel, daarmee schaart hij zich, zonder het te willen, toch aan Vissers kant.

Fred
27 juni 2017 at 10:11
Of dekt hij Schuiling, door te zeggen , dat hebben wij al uitgepraat. Met andere woorden: ik wil niet aan de wieg staan van de ondergang van Schuiling.

Kees Jan
7 juni 2017 at 10:39
Denk, dat je dicht in de buurt zit, Fred.

Peter
27 juni 2017 at 11:36
Zit er dik in, Fred. Als we gelijk hebben een slapjanus dus, politiek en volksvertegenwoordiging onwaardig.

Judge X
27 juni 2017 at 14:58
Waarom zou Pastoor er over praten, zijn schriftelijke verklaring van de dato 30 juli 2016 is duidelijk vastgelegd (zie dossier).
Dirk Gorter heeft gelezen alle correspondentie, stukken en bijlagen,een goed doortimmerde aangifte gestuurd naar de Hoofdofficier van Justitie op 30 november 2016.
Zaak is nu, dat de aangever en de burgers van Den Helder op korte termijn duidelijkheid krijgen en het zou beter zijn, wanneer deze duidelijkheid zou worden verschaft, voordat er gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden.

Judge X
27 juni 2017 at 11:40
Leesvoer:
https://robscholtemuseum.nl/dirk-gorter-aangifte-tegen-KoenSchuilingBurgemeester-van-DenHelder-en-tegen-p-hofstra-ambtenaar-van-GemeenteDenHelder/

Judge X
27 juni 2017 at 12:00
De publicatie van 23 juni j.l. op de site van het Rob Scholte museum al volledig gelezen ?
Dat maakt de zaak misschien wat duidelijker.
Helaas moet de hier bovenstaande link door DHA nog worden goedgekeurd.

Judge X
27 juni 2017 at 19:26
En blijkbaar hebben ze daar een probleem mee !

Joke
27 juni 2017 at 12:57
Ik wil graag als niet kiezer van Den Helder hierop reageren. Omdat ik niet voor dit gekonkel heb gekozen, heb ik alle reden om mijn mening te geven.
Het is zo jammer, dat fouten maken en gemaakte fouten veroordeeld worden en als zwakte worden gezien, want juist van fouten maken leren we. Het gaat erom hoe we onze verantwoording nemen in ons handelen nu over de situatie van toen Hierop moeten mensen op aangesproken worden. Dat betekent, dat bestuurders (als metafoor) niet ontslagen hoeven worden.
Fouten kunnen zowel bewust als onbewust gemaakt worden. Ben je het bewust, heb je een keuze om door te gaan of te stoppen.
Maak je onbewust fouten ben je slachtoffer, ben je het bewust maakt dat je dader.
En ik denk dat er heel veel daders rondlopen, die niet hun verantwoording (durven) nemen.
Hoe krachtig is het om ervoor uit te komen en beterschap te doen (niet beloven).
Werk is heilig.
Geld heeft geen waarde, wij geven geld een waarde.
Ego, macht en geld voeren de boventoon.
Wie het geld bezit bepaalt.
En de kosten van de missers, die door politiek (metafoor voor organisatie verenigingen en branches) gemaakt worden, worden op de burger verhaald.
Wordt er geleerd van de fouten of gaan ze willens en wetens door?
Er is iets ernstigs mis met de integriteit.

Joke
27 juni 2017 at 13:22
Het zou moeten zijn: hoe krachtig is het om ervoor uit te komen en beterschap te doen (niet beloven). Maar angst voor… houdt ons gevangen in het systeem: werk is heilig.
Wij geven geld een waarde. Geld zelf heeft geen waarde, Ego, macht en geld voeren de boventoon.
Wie het geld bezit bepaalt.

Joke
27 juni 2017 at 13:11
De politiek is een wassen neus.
De gemeente als eind verantwoordelijke geeft door politiek spel de macht uit handen aan uitvoerende partijen en deze partijen bepalen de regels (lees ik niet iets over Zeestad?). De gemeente zet zichzelf klem en kan steeds minder voor haar burgers doen, terwijl zij gekozen zijn door de burgers.
Hoe is het mogelijk om de stad aantrekkelijker te maken als de panden in handen zijn van pandjesmelkers, die niet eens in Den Helder wonen?
Hoe kunnen we over zorgverlening spreken als met meer geld minder gedaan kan worden?
Hoe kan de gemeente er zijn voor haar burgers wat betreft de afvalscheiding als zij aandeelhouder is van de HVC?
Vragen, die er niet lijken toe te doen. Maar wel één ding gemeen hebben: politiek is een spel, waar het draait om vriendjespolitiek.
De politiek dient een eigen doel en niet die van de burgers. En de burger is speelobject.

Joke
27 juni 2017 at 13:14
Ineens valt bij mij een kwartje.
Is deze situatie niet een afleiding van iets groters wat er werkelijk speelt?
Ik weet het niet hoor, zomerreces komt eraan en vaak genoeg wordt er juist in deze periode iets doorgedrukt.
Ik hoop van harte, dat ik het mis heb.

Tinus
27 juni 2017 at 13:19
Het zou net kunnen zijn, dat er hier over het Nederlands elftal word gesproken. Allemaal Burgemeesters & Wethouders aan het woord in plaats van bondscoaches. Betweterij! Maakt niet uit wie er volgend jaar het voor het zeggen hebben. Er word dan weer net zo hard overheen gezeken, ben ik bang.

RB
28 juni 2017 at 08:00
Het is gewoon een ordinaire heksenjacht, vanaf het begin, dat Koen is aangesteld als burgervader van onze stad zijn er tegenstanders, die niets anders doen dan continue te lopen sharken en zoeken, krijg een beetje het Trump idee, zoek, zoek, zoek, shark, shark, shark, je kunt het nieuws niet aanzetten, of het gaat wel negatief over iets van deze man, om doodziek van te worden, nu nog, na een half jaar mensen op straat met slogans als “He is not my president”, hij is nu eenmaal als president gekozen, stoppen met zeuren, leg je erbij neer, get a life en over vier jaar mag je een herkansing doen, hier ook zo, een mogelijk strafbaar feit, nou en laat de Recherche en OM hun werk lekker doen en je wordt vanzelf wel ingelicht over de uitslag (of niet als de uitslag negatief is, we horen namelijk alleen graag negativiteit) ook zonder hier op dit forum allerlei aannames te doen.

Jonathan
28 juni 2017 at 08:06
RB, Burgemeesters worden niet gekozen, maar door de Kroon benoemd en kunnen ieder moment door de raad weggestuurd worden. Een reden hoeft dan niet gegeven te worden, het opzeggen van vertrouwen is voldoende. Er worden overal in het land regelmatig Burgemeesters ontslagen, dus dat is niets bijzonders.
We zullen bij de volgende raadsverkiezingen over minder dan negen maanden zien, of Schuiling overleeft, ik hoop en denk zelf van niet.

RB
28 juni 2017 at 08:09
Ik had ook duidelijk geschreven, dat Koen was aangesteld en dat ik het een heksenjacht vind vanaf dag één, dat deze man onze burgervader is (heb jij wel eens positief nieuws vernomen?).

Jonathan
29 juni 2017 at 08:23
Het meest positieve nieuws over Koen Schuiling is als hij uit Den Helder vertrekt. Hij heeft al genoeg schade aangericht. Burgervader? Dat meen je toch niet?

RB
27 juni 2017 at 20:37
Wat een sneue bedoeling, zoeken, zoeken, zoeken, net Amerikaanse praktijken, voor alles meteen naar het gerecht en het liefst een grote schadevergoeding eisen, wat word ik bedroefd van de huidige maatschappij, ga je tijd beter besteden dan alleen maar proberen een man het leven zuur te maken, omdat je je zin een keertje niet hebt gehad, tot het kinderachtige aan toe.

Kees Jan
27 juni 2017 at 22:55
RB, het gaat hier om een mogelijk strafbaar feit. Er loopt niet voor niets een onderzoek bij OM en Rijksrecherche.
Koen Schuiling had afgelopen maandag een einde kunnen maken aan alle onduidelijkheid. Oud Wethouder Visser heeft ook gezegd als hij het originele document zou zien met zijn handtekening, dat hij dan openlijk zijn excuses zou maken. Burgemeester Schuiling heeft nagelaten het originele document te tonen, waardoor hij zichzelf steeds meer verdacht maakt.
Je kunt de reageerders op dit forum niets verwijten. De Helderse burgers hebben gewoon recht op de waarheid. En als deze VVD Burgemeester strafbare feiten zou hebben gepleegd moet dit gewoon boven tafel komen. Hij behoort tot de VVD, en dan is het moeilijk om hem de voordeel van de twijfel te geven.

strandloper
28 juni 2017 at 23:21
RB (Ronald Boutkan?), indien niemand leiders, in welke hoedanigheid ook, kritisch volgt en zijn opvattingen daarover openbaar maakt, is het met de democratie gedaan. Dat weet Koen Schuiling ook. Klaarblijkelijk heeft hij, net als Den Helder, een imago probleem. Dat heeft hij aan zichzelf te wijten. Ook weer in deze zaak. Het enige, wat hij daarover heeft gezegd, is, dat hij blij is dat het OM er ook even naar kijkt. Als hij direct betreffende stukken zou tonen, die volgens hem aan alle voorwaarden voldoen, dan waren wij in een keer van al dat gelul af. Schuiling verblijft liever in de dichte mist en dat wekt uiteraard argwaan en een steeds meer afnemend vertrouwen. Zijn geloofwaardigheid verdwijnt als sneeuw voor de zon en het vertrouwen in hem daalt tot onder nul.

Ronald Boutkan
29 juni 2017 at 09:07
Ter info: RB is niet ondergetekende. Als ik al reageer op de site, is dat gewoon met eigen naam.

strandloper
29 juni 2017 at 14:33
Uiteraard heer Boutkan. Het was maar een flauwigheidje. Excuus.

Monique_K
29 juni 2017 at 11:21
RB, zover ik me kan herinneren werd Schuiling in eerste instantie juist wel als positief ervaren en met open armen ontvangen. Dat is verandert door zijn reactie op het protest van de bewoners van de Californiëstraat en omgeving. Een reactie, die overduidelijk heeft gemaakt, dat ook hij geen boodschap heeft aan de zorgen van de stelselmatig genegeerde burger. In dat specifieke geval kwam de burger in de problemen dankzij het bouwen in de naaste omgeving, scheuren in de muren en dergelijke, naast het verdwijnen van parkeerplaatsen. Hoe veegde hij het protest ook alweer van tafel, samen met de spandoeken: het is hier toch geen jungle?

Dick Berts
29 juni 2017 at 12:34
Ik herinner me dat nog goed. Zo ontzettend jammer, dat er toen niemand naar de rechter is gestapt vanwege het verwijderen van een paar keurige spandoeken, die alleen de heer Schuiling niet aanstonden. Had je geheid gewonnen. Schuiling is ziek. Hij wil alleen maar zijn ego oppompen door ons steeds te slim af te zijn en de democratie te beëindigen. Doodeng. Echt doodeng. Maar de slappe raad is nog veel erger. Dat is werkelijk helemaal het einde van alles.

Henk van Kuijk
28 juni 2017 at 18:09
Ik zag een verklaring van oud wethouder Pastoor van 30 juli 2016. Hij zei daarin, dat hij niet akkoord was met een dwangsom, dat hij nimmer een handtekening of paraaf ter goedkeuring heeft gezet, dat hij nimmer toestemming heeft gegeven voor digitaal gebruik van zijn paraaf, en dat het onderwerp nimmer besproken is in de collegevergadering. Ongetwijfeld ligt deze schriftelijke verklaring bij de rechter. Ik ben benieuwd naar het weerwoord van College en Griffie.

Judge X
28 juni 2017 at 18:33
Zie de link die ik hier boven gaf onder ‘Leesvoer’ Henk: het complete dossier).

Judge X
28 juni 2017 at 20:32
Toch eens even meedenken met Geurt en Gorter en de handelingen, die de partijen in deze zaak verrichten, want we willen natuurlijk wel van Schuiling af. 😉
Geurt deed op het moment, dat hij zich bij de balie van het stadhuis meldde, in feite een mondeling WOB verzoek, dat direct op onterechte gronden werd afgewezen, want ten eerste is de zaak nog niet onder de rechter (dat kon een criterium zijn) en bovendien meldde het OM, dat het College noch Schuiling zelf,op dit moment onderwerp van onderzoek zijn.
Dat laatste klopt ook wel want de Rijksrecherche liet ‘onlangs’ nog weten de aangifte van en door Gorter in onderzoek te hebben.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/06/beter-Helder-stapt-naar-minister-inzake-Schuiling/

Beter voor Den Helder stelt positie Burgemeester ter discussie

Handen af van onze Burgemeester!’ staat er – met hoofdletter ’B’ – onder het geschilderde portret van burgemeester Koen Schuiling in de hal van het stadhuis. Een stil protest. Fractievoorzitter Carlo Assorgia van Beter van Den Helder staat er nauwelijks een meter af, het persbericht in de hand, waarin hij juist de positie van Schuiling ter discussie stelt.

Het is maandagmiddag, half vijf. Assorgia luistert bedachtzaam naar hoe oud Wethouder Geurt Visser de pers te woord staat. Visser heeft net een formeel ’Nee’ gekregen van het College van Burgemeester & Wethouders op zijn verzoek om zijn handtekening te zien. Bij monde van woordvoerder Remko van de Belt, vriendelijk maar beslist en bovenal formeel: “Vanwege het onderzoek van het Openbaar Ministerie kan er geen gehoor worden gedaan aan dit verzoek.”

Vervalst

Al is dat onderzoek nog niet gestart, dat moet Van de Belt toegeven. Visser beweert, dat zijn paraaf is vervalst onder een document over een dwangsom in 2015, toen hij nog Wethouder was in Den Helder. Hij ziet in de weigering het bewijs, dat hij het bij het rechte eind heeft.Als ik het bewijs in de kast zou hebben liggen, dat ik onschuldig ben, dan zou ik dat maar wat graag laten zien. En dan bedoel ik een met pen ondertekend document. Als ze me dat kunnen laten zien, dan hoor je me niet meer, maar blijkbaar is het er niet. Sinds ik ontslag moest nemen, heb ik van alles naar mijn hoofd gekregen. Oncollegiaal, niet integer, sjoemelen met declaraties. Maar tot nu toe krijg ik bij de rechter steeds gelijk. En déze strijd ga ik ook winnen.’’

Visser is er op gebeten om zijn naam te zuiveren vóór de raadsverkiezingen volgend jaar, zegt hij, wanneer hij zijn eigen lijst Gemeentebelangen aanvoert. Burgemeester Schuiling zei eerder al op zijn beurt het justitieel onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien. Het College heeft steeds gesteld dat er niets onoorbaars is gebeurd. Bovendien is het parafenblad, waar het steeds over gaat, níet het besluit zelf, zegt woordvoerder Van de Belt. “Dat besluit is mondeling bekrachtigd in de collegevergadering en als zodanig genotuleerd door de secretaris.’’

Met andere woorden: voor wel of geen dwangsom maakten deze parafen niet uit. Zittend én toenmalig wethouder Odd Wagner stelde zaterdag in een artikel in deze krant, dat het College destijds eensgezind was in het besluit om kunstenaar Dirk Gorter de door hem aangevochten dwangsom op te leggen. En dat zegt nu ook ex wethouder Dirk Pastoor. Zijn krabbel staat ook op het document. Ik heb mijn paraaf niet gezet. Maar het college was absoluut eensgezind in deze beslissing.”

Vrije Socialist Pastoor distantieert zich van de door Beter voor Den Helder gesteunde strijd van Geurt Visser tegen de Burgemeester. “Natuurlijk was ik ook boos. Dat mijn paraaf ergens onder stond zonder dat ik die zelf had gezet. Daar zijn destijds harde woorden over gevallen. Maar daar is het toen bij bij gebleven.”

Geurts strijd

“Als je er werk van had willen maken, had je het toen moeten doen. En niet twee jaar later. Dit is Geurts strijd, met zijn eigen agenda en daar wil ik niet in betrokken worden.” Ondertussen heeft Beter voor Den Helder genoeg gezien. De fractie komt door het ’nee’ aan het adres van Visser definitief tot de verdenking, dat het parafen blad ’een kopie is van een document, dat niet bestaat en dus een vervalst bestuurlijk document is’, aldus Assorgia’s persverklaring. Voor de vervalsing van het parafen blad achten wij de portefeuillehouder handhaving, Burgemeester K.F. Schuiling, verantwoordelijk en aansprakelijk, ook als de uitvoering van een ambtenaar kwam.’

Beter voor Den Helder stelt nu de positie van Schuiling ter discussie in een schrijven aan Commissaris van de Koning Johan Remkes en minister Plasterk. Fractieleider Assorgia hoopt Remkes komende maand te spreken als hij hier is voor een misdaadconferentie. “Wat scheef is, moet rechtgezet.”

NHD, 26 juni 2017, 22:25

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/DenHelder-uitgelicht/artikel/beter-voor-DenHelder-stelt-positie-burgemeester-ter-discussie

Meer info
https://robscholtemuseum.nl/cafe-weltschmerz-bestuurlijke-gomorra-in-DenHelder-RobScholte-en-geurt-visser/
https://robscholtemuseum.nl/rene-zwaap-Burgemeestersterreur-VVDBurgemeester-houdt-DenHelder-in-wurggreep/
https://robscholtemuseum.nl/dirk-gorter-aangifte-tegen-KoenSchuilingBurgemeester-van-DenHelder-en-tegen-p-hofstra-ambtenaar-van-gemeenteDenHelder/

https://robscholtemuseum.nl/remco-duijnker-aangifte-tegen-BurgemeesterKoenSchuiling-van-DenHelder-e-a/
https://robscholtemuseum.nl/r-open-brief-aan-KoenSchuiling/