R – Open brief aan Koen Schuiling

Koen,

Je liegt en bedriegt.
Ik eis daarom je onmiddellijke aftreden.
Je bent het ambt van burgemeester onwaardig.

Je schrijft aan de gemeenteraad:
“In een raadsinformatiebrief van februari 2016 (RI16.0004) is u meegedeeld dat ondanks gesprekken met de heer Scholte, hij uiteindelijk de conclusie heeft getrokken om niet aan een mediationtraject deel te nemen.”

Dat is je zoveelste leugen.

Ik heb helemaal niet de conclusie getrokken om niet aan een mediation traject deel te nemen.
Ik wil niet deelnemen aan jouw halfbakken slappe vorm van mediation.
Jij wilt geen bindende mediation, waar we ons beiden aan de uitkomst moeten houden, maar een open eindje, zodat je het resultaat, de hoogte van de door jou aan mij te vergoeden schade, naast je neer kan leggen en mij niet hoeft te betalen.

Jij weigert mediation, niet ik!

Jij stopt fase 1, de onderhandelingen met mij, omdat fase 2, verkoop aan ieder ander, altijd al je voorkeur heeft gehad en schroomt niet de gemeenteraad opnieuw onvolledig en bewust foutief over mij en het museum te informeren.

Een rancuneuze man ben je, die het nooit heeft kunnen verkroppen, dat het stadhuis op de stationslocatie is afgeschoten door zowel Raad van State als de bevolking.
Heimelijk hoop jij nog steeds via een omweg je onfortuinlijke plan te kunnen realiseren.

Elke uitnodiging voor een gesprek heb je onbeantwoord gelaten.

Op de aan jou gerichte Open Brief van 14 april 2015 door Zwagerman, Knippenberg, de museumdirecteuren en BN’ers, die nog steeds dagelijks wordt ondertekend, is door jou tot dusver nooit gereageerd.
https://robscholtemuseum.nl/open-brief-aan-het-college-van-b-w-den-helder-over-het-rob-scholte-museum/

Jij bent nooit van plan geweest er met mij uit te komen en houdt je slechts bezig met het moedwillig toebrengen van schade aan mij, het museum en de inwoners van Den Helder!

Vooral het vernielen van de stad zelf heeft de bijzondere aandacht van je kwade bewind.
Jij bent het hoofdpijndossier van Den Helder!

De “vele uitputtende” gesprekken, die ik met je afgezanten heb gevoerd in de periode 2013-2016, kan ik tellen op minder dan de vingers van één hand:

1)
Een keer met Jacqueline van Dongen (toen wethouder R.O.), die Den Helder het Van Dongen Museum probeerde aan te smeren.

2)
Een keer met Pieter Kos (na Van Dongen wethouder R.O.), die een overeenkomst maakte om het museum voor Den Helder te behouden en daarna de afspraak brak met een enorme schade als gevolg.
Jij veegt je bips af met de schriftelijke overeenkomst, die Kos in aanwezigheid van twee getuigen namens jou en het College met het museum sloot.

3)
Een keer met Geurt Visser (toen wethouder Financiën), die beaamde, dat jij ons bewust de cijfers onthield, die we nodig hadden om tot een goed financieel onderbouwd business plan te komen.
Als een goed bestuurder wilde hij dat goed maken.
Visser is door jou weggestuurd en voorop De Telegraaf gezet als “Geile Geurt” zonder enige vorm van bewijs of kans op weerwoord.

4)
Een keer met Lolke Kuipers (na Kos en Van Dongen de huidige wethouder R.O.), die best wel wat wou, maar die jij telefonisch terug floot, zodat je door kon gaan met je onwettige blokkade.

Jij hoeft als burgemeester zelf nooit voor je wandaden te betalen, dat laat je wel aan de gemeenschap over, maar aan mij ga je de schade wel in natura voldoen.

Deze schade, die voortvloeit uit jouw malversaties en laster is vele malen groter dan de prijs, die jij voor het gebouw moest betalen om mijn museum te kunnen slopen.

Vanaf nu beschouw ik het oude postkantoor van Den Helder, thans het Rob Scholte Museum, als mijn rechtmatig moreel eigendom.

Je bent zelfs te laf om een voet over mijn drempel te zetten en mij recht in de ogen aan te kijken.

R

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image