Ralph Posset – Bananenkunst is onzin, in tegenstelling tot mijn gesigneerde wc rollen + Eat me and you will lose paradise

Bananenkunst is onzin, in tegenstelling tot mijn gesigneerde wc rollen

De beeldende kunst zit al jaren in de hoek, waar de klappen vallen, en de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan deelt met zijn op de muur geplakte banaan nog eens een extra ferme tik uit aan de kunst.
Ik moet concluderen, dat Cattelan de kunst willens en wetens knock-out probeert te slaan. Hij danst op het graf van een lijk, dat nog warm is. Het is misselijk makende ondermijning van de kunstwereld, waar integriteit sowieso al met hanenpoten wordt geschreven.

Maar het is veel meer dan vervelend kunst bashen. Het is vooral en hoofdzakelijk infantiel. Een banaan op de muur plakken met duck tape en daar een godsvermogen voor vragen is kinderachtig nihilisme.
Deze banaan staat in het beste geval overeind als het symbool voor een fallus: hier een weliswaar vermoeid en uitgeblust exemplaar. Laat daar nou net de kneep zitten. Cattelan maait al het gras voor de voeten van de serieuze kunstenaar weg.

Vooral ik heb als conceptueel Volkskunstenaar ontzettend veel last van dat domme bananengedoe op de kunstmuren. Ik word tenslotte aangesproken op het gedrag van deze kunstenaar, omdat de leek op kunstgebied alles, dat neigt naar conceptuele kunst, over één kam scheert. Het verschil tussen Cattelan en mijzelf is oneindig veel groter dan het onderscheid bij de dikke en dunne, tussen de struikelende sukkel Laurel en de eloquente erudiet Hardy.

Natuurlijk, ook ik heb ooit een appel op een voetstuk geplaatst bij een van mijn exposities, namelijk op een sokkel met daaronder de tekst op een bordje: ‘Eat me and you will lose paradise,’ maar het verschil in intentie tussen mijn werk en de banaan met plakband op een kunstbeurs kan niet groter zijn.

Als de banaan van Cattelan symbool staat voor een uitgebluste fallus, dan symboliseert mijn appel de liefde (Aphrodite kreeg dit fruit van Dionysus, die ‘m speciaal voor haar maakte) en staat tegelijk nog voor vruchtbaarheid en onsterfelijkheid.
Om nog maar de zwijgen over de sleutelrol, die de appel speelt als het doorslaggevend attribuut in de Bijbel. Geen zonde, ook geen pijn of dood zonder de ons bekende zondeval. Die ene genomen hap heeft de mens in de geschiedenis doen verschrompelen tot een tragische uit het paradijs verbannen figuur.

Dan zwijg ik verder nog maar even over de door mij gesigneerde wc rollen. De wc rol wordt in het standaardwerk van de Chinese krijgsheer Sun Tzu (circa 544496 voor Christus) al genoemd tijdens zijn beroemde Vulkaan rede. Hierin zegt hij, dat het volk slechts om twee dingen geeft, namelijk om eten en om schijten.
Daarom geef ik de volkeren, die ik overwin, altijd nasi rames en wc rollen.

Ik bedoel maar: kunst kan wel degelijk leiden tot verheffing en bezinning,  maar dan wel zonder de plakbanaan.

Ralph Posset
Volkskunstenaar

Eat me and you will lose paradise

‪Mijn expositie met onder andere een appel met het kaartje ‘Eat me and you will lose paradise’ kon ook op reacties rekenen. Maar ik denk, dat ik door mijn prijskaartje van 350 euro niet echt serieus werd genomen.‬

#MaurizioCattelan

LinkedIn, 11 december 2019, 15:25

https://www.linkedin.com/in/ralph-posset-54714a28/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ralph+Posset
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maurizio+Cattelan
https://robscholtemuseum.nl/?s=wc+rollen
https://robscholtemuseum.nl/?s=appel
https://robscholtemuseum.nl/?s=banaan
https://robscholtemuseum.nl/gareth-harris-maurizio-cattelan-presents-a-banana-priced-at-120000-jim-stone-what-if-all-liberal-art-is-just-a-way-to-receive-a-payoff-i-have-a-hard-time-believing-the-banana-art-s/
https://robscholtemuseum.nl/mr-jingle-he-ate-a-banana-taped-to-the-wall-for-120000-this-is-my-performance-called-hungry-artist/