R – Over de aankoopsom van één (1) euro voor het gebouw en wethouder Lolke Kuipers zijn onwil om met het Rob Scholte Museum tot een vergelijk te komen

Ik luisterde net naar het gesprek, dat Lolke Kuipers afgelopen zaterdag 2 juli had met L.O.S. Radio.

Kuipers zegt daar onomwonden, dat ik en mijn advocaat Marcel Teunis liegen.
Desgevraagd zegt Kuipers nu namelijk wel degelijk een bindende mediation te hebben willen accepteren en opnieuw stelt hij ten onterechte, dat ik degene ben, die mediation weigert.
Flauwekul!
Waarom is de mediation dan niet door gegaan?

We kwamen er niet uit, omdat de gemeente c.q. Kuipers op het standpunt stond, dat als de hoogte van de door gemeente Den Helder aan het Rob Scholte Museum toegebrachte schade was bepaald (dat was de enige inzet en beoogde uitkomst van de mediation), hij dit geldbedrag wel wilde aftrekken van de aankoopsom van het gebouw, maar niet in cash op rekening aan mij wilde uitbetalen.
Alle aanwezigen (incluis Jaap Draaisma van Urban Resort en de gemeentelijke advocate Anna-Marie Klein van Nauta & Dulith) kunnen dit beamen.
Dat blijkt ook uit de correspondentie tussen Teunis en Klein, die indien nodig te zijner tijd in zijn geheel zal worden gepubliceerd.
Natuurlijk gold deze genoegdoening in baar geld slechts in het geval, dat Kuipers en ik er met de koop/verkoop van het gebouw samen niet uit zouden komen.
Om het door mediation bepaalde bedrag aan schade, die op zichzelf niet betwist werd, te verhalen, moest ik na afloop alsnog naar de rechter.
Zo zijn de gemeente en ik niet getrouwd.
Daar geef ik mijn duur verdiende geld niet aan uit.

Overigens wilde Kuipers ons ook nimmer de verkoopprijs van het gebouw noemen.
Zodat hij daardoor, samen met burgemeester Koen Schuiling, alsnog de verdenking op zich laadt, dat, als door mediation de hoogte van de schade aan het museum is bepaald, zij de verkoopprijs van het gebouw even gemakkelijk met een gelijkelijk bedrag kunnen verhogen.
Kuipers wil in dit radio-interview ook nog steeds niet zeggen hoeveel de gemeente eigenlijk voor het gebouw wil hebben.
Hij draait er, net als tijdens ons gesprek, totaal omheen.
Precies wat Schuiling al jaren doet.
Nooit een prijs noemen, waardoor het museum nooit heeft kunnen bepalen, of we het gebouw nu wel of niet willen verwerven.
Zo hebben de heren ons ook belet om ooit te kunnen komen tot een sluitend business plan.
Banken en investeerders zien je al aankomen met: “Hoeveel het kost weet ik niet, maar ik wil graag een open rekening bij u”.
Dat is vrij wereldvreemd en ziek!

Nu zegt Kuipers hierboven in dat interview letterlijk, dat hij het gebouw voor één (1) euro aan de toekomstige koper wil overdragen als deze zich verplicht om de opknapbeurt van het gebouw op zich te nemen.
Zelf mag ik, zo blijkt uit zijn woorden, schijnbaar nog steeds gegadigde zijn.
Ik begrijp de eerdere opstelling van Kuipers dus niet, of het moet komen, doordat hij geleid wordt door Schuiling en zijn rancune.
Wat hij nu zegt, is namelijk precies hetzelfde als het voorstel, dat ik deed aan de gemeente op 29 september 2014 (https://robscholtemuseum.nl/business-plan-rob-scholte-museum/) en waar wethouder Jacqueline van Dongen zelfs niet eens over wilde praten.

Zo simpel kan het dus zijn.
Ik krijg morgen een telefoontje van Kuipers en dan is het rond: de definitieve overdracht van het gebouw aan het museum.
Geheel en al naar de unanieme wens en voorkeur van de Helderse gemeenteraad.

Mijn schadeclaim tegen de gemeente, die nu oploopt, staat natuurlijk volkomen los van mijn mogelijke aankoop.
De claim bij de gemeente zal dan ook na de eventuele verkoop van het gebouw aan een andere marktpartij gewoon blijven staan, mogelijk vermeerderd met de schade, die voortvloeit uit de oneerlijke behandeling, die mij nu al jaren ten deel valt.
Ik vraag me zelfs af, of het wettelijk gezien wel kan dat spelletje, dat de gemeente met het museum en mij speelt.
Hoe kunnen zij ons bijvoorbeeld in het openbaar uitsluiten (https://robscholtemuseum.nl/redactie-dha-gemeente-verkoopt-postkantoor-niet-aan-scholte/), terwijl ze ook nog bij het museum in het krijt staan.

Natuurlijk deugt het van geen kant, wat wethouder Pieter Kos in opdracht van Schuiling het museum heeft geflikt: dubbel verhuur van ruimten en bedrog.
Alles zogenaamd om het museum voor Den Helder te behouden en een wit voetje te halen bij raad en media, maar ondertussen ons in het geniep eigenlijk financieel en artistiek willen uitroken.
Zonder de schriftelijke vastgelegde toestemming van het College tot uitbreiding van het museum waren we natuurlijk al lang uit dit helle gat vertrokken.
Dat weten de heren bestuurders donders goed.

Het is een schande, dat tot dusver in de gemeenteraad door geen enkel gemeenteraadslid ooit vervolgvragen zijn gesteld, na de vraag van raadslid Michiel Wouters naar ik me herinner in het debat over de motie van wantrouwen tegen Kos, of het juist was, dat Kos namens het College was overeengekomen, dat het museum mocht uitbreiden?
Namelijk daarna komt de vraag: waarom dit dan werd tegengehouden en aan de raad verzwegen?
Of Schuiling & Co ooit de Open Brief van Zwagerman en Knippenberg e.a. (https://robscholtemuseum.nl/open-brief-aan-het-college-van-b-w-den-helder-over-het-rob-scholte-museum/) hebben ontvangen, gelezen, laat staan beantwoord?
Of zij zich bewust waren en zijn van de enorme schade, die zij met hun contractbreuk aan de stad, het museum en onze persoonlijke ontwikkeling hebben toegebracht?
Kunnen ze uitleggen hoe zij van plan zijn deze schade te vergoeden?

Geen enkel raadslid heeft enige vraag gesteld over de oorzaak en gevolgen van deze tot aan vandaag doorlopende en zich vermeerderende schade.
Noch over de negatieve publiciteit, die dit tot gevolg had en heeft voor de stad Den Helder.
Elke dag wordt op Twitter en Facebook opnieuw de oproep gepubliceerd om de Open Brief te ondertekenen (https://robscholtemuseum.nl/teken-open-brief/).
Missen deze burgemeester en wethouders dan elk gevoel van verantwoordelijkheid voor het welzijn en het imago van de stad Den Helder?
Waren ze zo druk aan het kwispelstaarten bij de stadhuisplannetjes van Schuiling, terwijl onder hun ogen de hele stad en een museum aan het verpauperen zijn?
Alle oprechte initiatieven in Den Helder worden stelselmatig de grond ingeboord voor het eigen belang van deze bestuurders, die hun wanbeleid menen te kunnen rechtvaardigen door valse publieksraadplegingen en semi inspraak.

Waarom stelt geen enkel raadslid aan Kuipers de vraag wat hem nou eigenlijk belet het gebouw voor één (1) euro aan het Rob Scholte Museum te verkopen?

Rob Scholte heeft toch duidelijk altijd al aangegeven het opknappen van het gebouw op zich te willen nemen.
Deze één (1) euro schenkingen gebeurden toch al veelvuldig in Den Helder de laatste jaren, altijd aan met het bestuur bevriende marktpartijen.
Het zou aardig zijn eens te onderzoeken hoeveel publiek geld op deze manier nodeloos verdampt is en in welke richting.
Had de gemeente indertijd Scholtes voorstel serieus genomen, dan was het opknappen van de buitenzijde van het gebouw al lang voltooid geweest.

Mijn aanbod als eerder gedaan staat nog steeds.
Beter laat dan nooit.
Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Zonder subsidie draaien wij als tegenprestatie ook nog eens een gratis museum.
Hoe goed is dat niet voor het culturele leven in de stad?
Daar hoeft geen geld bij, zoals bij bibliotheek en schouwburg.
Zes dagen per week open, te bezoeken tegen een zeer schappelijke entree prijs.
Plus een open atelier, bibliotheek annex studiecentrum, werkplaatsen als drukkerij en lijstenmakerij, museumwinkel en terras met bediening.
Een mooier stadshart is niet denkbaar!

Ook staat nog steeds mijn uitnodiging aan de gemeenteraad en de ambtenaren open om de huidige situatie in het gebouw eens met eigen ogen te komen aanschouwen.
Het verbaast me nog steeds, dat geen van beide groepen enige interesse toont om zich te informeren.

Kom dat zien!
2000 Vierkante meter nieuwe museumruimte staat klaar om open te gaan.
Uw stadsbestuur houdt dat tegen.

Hoe groot moet je persoonlijke rancune wel niet zijn om zo’n enorm en groots museum aan de stad, het land en de wereld te willen onthouden?

R

PS
Ik begrijp nu ook, dat door Schuiling en de griffie de persoonlijke uitnodiging van directeur Ralph Keuning aan de Helderse gemeenteraad om mijn tentoonstelling in het Zwolse Museum De Fundatie als groep te komen bezoeken is achter gehouden.
Dat de gemeenteraad tijdens dit werkbezoek aan Keuning met cijfers toegelicht te horen zou hebben gekregen wat het economisch voordeel is van een dergelijk museum voor de middenstand in het centrum van een stad, is niet in het strategisch belang van Schuiling & Co.
Daarom wordt deze uitnodiging de leden van de raad moedwillig onthouden.
Simpel door deze uitnodigingsbrief niet in te boeken bij de ingekomen raadstukken of op forward te willen drukken.
Uit het antwoord van de griffie aan Keuning blijkt, dat naar eigen zeggen de uitnodiging is ontvangen, verspreid op het gemeentehuis (aan wie is niet duidelijk) en dat het verder aan ieder individueel raadslid over wordt gelaten daar iets mee te doen.
Als de griffie dan vervolgens deze uitnodiging niet publiceert, zoals wettelijk in hun eigen reglement staat voorgeschreven, dan zal het resultaat zijn, dat geen enkel gemeenteraadslid naar Zwolle gaat, aangezien ze er niet van kunnen weten.
Het in zitting besproken groepsuitje van de raad is door Schuiling en zijn hand- en spandienst, de griffie, gewoon gesaboteerd.

Zo zijn onze manieren.

Het is een typisch voorbeeld van het kwade bewind, zoals door dit stadsbestuur permanent wordt uitgevoerd en toegepast in alle dossiers (watertoren, rugbyclub, carpool, sloop schouwburg, ontslag voorzitter ondernemingsraad, angstcultuur, Geile Geurt, asbest, Schapendijkje, scheve bomen etc. etc. etc.).
De technieken zijn valsheid in geschrifte, antidateren, trial door media, isolatie, vertraging, dwangsommen, bedreiging, censuur en verzwijging.
Het is nu wel duidelijk wie deze permanente migraine blijft veroorzaken.

Gemeenteraad, neem uw verantwoordelijkheid!

1 Comment

  1. Da`s mooi voor 1 euro dus we kunnen allemaal inschrijven om het postkantoor te kopen.
    En wanneer geeft deze wethouder eens antwoord op de aan hem gestelde vragen ?

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.