Pierre Talloen – Stabiel + Jan Karsten – Stadhuis + G Westerdijk – Campers Willemsoord + Delano Weltevreden – Wacht met kiezen bouwer + Horeca kritisch over Hotel + ‘Hotel 2025 open’

Campers op Willemsoord (foto Peter van Aalst)

Stabiel Bestuur

Inderdaad, nog nooit hadden we een zo stabiel bestuur. Het motto van de coalitie is ’Don’t confuse me with facts’. Dus de oppositie is volledig monddood gemaakt.

In de krant van 19 april licht de heer Peter Reenders een tipje op van de sluier. Daaruit komt het beeld naar voren, dat er een onzichtbare tegenkracht is georganiseerd tegen het Plan voor Renovatie van het Oude Stadhuis. Herkenbare partijen zijn de OndernemingsRaad (OR)met en aangestuurd door de Gemeentesecretaris, Zeestad en de Helderse Bouwondernemers, die het project besmet verklaarden.

Je zou bijna geloven in een complot. Vraag is wie wordt hier beter van. Ofwel Follow the money. Wie betaalt is wel duidelijk, dat zijn de inwoners.

Op 3 juli 2017 lanceert de Helders Ondernemers Vereniging (HOV) het Plan voor een Stadhuis op Willemsoord. Daarop begint de OR allerlei nieuwe eisen te stellen om de kosten van de renovatie op te drijven, daarbij aangemoedigd door onze Gemeentesecretaris. Als klap op de vuurpijl verklaren de Helderse Ondernemers dit project als besmet. Hoezo toeval?

Het voorstel wordt ingebracht bij de Coalitie vorming. In feite is het Bestuur van de stad dus overgenomen door de Gemeentesecretaris en de HOV.

Ook een beroep op de Rechter haalt niets uit. In de Rechtszaak aangespannen door Henk van Kuijk heeft de Bestuursrechter het Raadsbesluit van 25 februari 2019, de verstrekking van een Investeringskrediet van de raad aan het College, een impliciet Locatie Besluit genoemd. Zowel tegen de verstrekking van het Investeringskrediet als tegen het (impliciete) Locatie Besluit is Bestuursrechtelijk geen Bezwaar en Beroep mogelijk, omdat ze beide niet op Rechtsgevolgen zijn gericht.

Democratisch gezien is het natuurlijk bijzonder, dat het gemeentebestuur twee jaar lang aan een Stadhuisplan kan (laten) werken, voordat Belanghebbenden daar Bezwaar en Beroep tegen kunnen aantekenen.

Aan het eind van zijn betoog komt de heer Reenders met een geniaal voorstel. Handhaaf de werkplek voor onze Ambtenaren op het Kooijpunt. Ooit gebouwd door de NAM, toen geld nog geen rol speelde. Een mooier kantoorgebouw is er dan ook nauwelijks.

Maar wat doe je dan met al die miljoenen euro’s, die niet meer nodig zijn. Wat dacht je van het opknappen van gebouw 66 en 72 op Willemsoord en ze een nautische invulling geven.

Stadhuis

Van de week las ik de krant over het stuk van de heer Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad. Deze stelt, dat de Bouw van het Stadhuis op Willemsoord binnen het budget van 25 miljoen blijft.

Nou, droom verder, je kunt op je vingers wel natellen, dat dit niet gaat gebeuren

Want de kosten van de sanering van het Asbest komen hier nog bij en dat is niet mis. Wat dacht je van de kosten, die aan de Kerkgracht zijn gemaakt, die moet je er ook bij optellen. Tel uit je winst, of moet ik zeggen verlies. Het is al zo vaak gebleken,en nog steeds, dat men over het geraamde budget heen gaat.

Wat Peter Reenders laatst schreef over de Verbouwing van het Stadhuis aan de Drs F Bijlweg, dan waren we veel goedkoper uit geweest. Zijn verhaal klopt helemaal. Dat Stadhuis ligt centraal, Openbaar Vervoer vlak voor de in en uitgang, NS Den Helder Zuid op korte afstand en parkeerplaatsen zat.

Je kunt nu nog terug voor de Aanbestedingen. Scheelt een hoop geld.

Niet eigenwijs zijn over de rug van de burgers heen, die voor de kosten op moeten draaien.

Campers op Willemsoord

Naar aanleiding van uw publicatie in de Helderse Courant van 21 april jongst leden met betrekking tot opmerkingen van de heer Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad inzake Campers op Willemsoord het volgende.

De heer Vreugdenhil van Zeestad zegt, dat hij de opdracht van de gemeente heeft gekregen om van Willemsoord een Bruisend Stadsdeel te maken. De plannenmakers zijn het er volgens Vreugdenhil over eens, dat Campers op Willemsoord niet passen in de gewenste uitstraling.

Ik geef Vreugdenhil in overweging de App Camper Contact van de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) met betrekking tot deze Camper locatie te lezen. In ruim vierhonderd (!!) reviews vermelden bezoekers van Camperplaats Willemsoord hun zeer grote waardering en tevredenheid over hun verblijf aldaar en Den Helder.

Betere Ambassadeurs voor Den Helder kan men niet wensen.

De Raadscommissie Bestuur en Middelen vergadert woensdag 28 april aanstaande over de Rapportages van de zogenaamde Verbonden Partijen, waaronder Zeestad. Dus een mooie gelegenheid om te vragen wie deze ’deskundige’ plannenmakers zijn, die beginnen het kind met het badwater weg te gooien.

Helderse Courant, 24 april 2021

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Wacht met het uitkiezen van een bouwer voor het stadhuis in Den Helder, zegt de ErfgoedStichting

Het Stadhuis op Willemsoord moet in twee bestaande gebouwen worden gevestigd (foto Peter van Aalst)

Als het Plan niet doorgaat, loopt de Helderse gemeenschap een groot financieel risico

Den Helder – De Helderse bevolking loopt een groot financieel risico als de Bouw van het Stadhuis wordt vergund, voordat alle Bezwaarprocedures zijn afgerond. Dat zegt Paul Schaap, Voorzitter van Erfgoedvereniging SBCE en fel tegenstander van het Stadhuis Plan.

De Aanbestedingsprocedure is in volle gang. Directeur Ferdinand Vreugdenhil van Ontwikkelingsbedrijf Zeestad verwacht, dat een van de vijf geselecteerde bouwbedrijven in juli de opdracht krijgt om het Stadhuis te bouwen.

Advocaat Peter Tennekes (van Diepen & Van der Kroeft Advocaten), specialist in Bouw en Aanbestedingsrecht, zegt dat de gemeenteraad alleen met het betalen van een fikse schadevergoeding onder zo’n contract uit kan.

Paul SchaapHet is immoreel als Zeestad al op korte termijn met een aannemer in zee gaat. Het lijkt wel, alsof er zo snel mogelijk onomkeerbare besluiten moeten worden genomen, met alle gevolgen van dien. Er kan wat ons betreft pas een Contract ondertekend worden met een Aannemer als alle Bezwaarprocedures tegen de Omgevingsvergunning netjes zijn afgewerkt. Dat gaat nog wel even duren. Wij zijn namelijk van plan om dit tot aan de Raad van State aan te vechten.”

Kwade opzet

Als Zeestad toch eerder een Contract met een bouwer tekent, neigt dat volgens Schaap ’naar kwade opzet’. “Het is natuurlijk mogelijk, dat een nieuw College het Stadhuis Plan volgend jaar toch afblaast. Er volgt dan ongetwijfeld een Schadeclaim, die in de miljoenen euro’s zal lopen. Onze Stichting gaat onderzoeken, of zo’n Schadeclaim kan worden verhaald op de eenentwintig raadsleden van de Coalitie, die in februari 2019 voor de Stadhuis Plannen op Willemsoord hebben gestemd. Het kan niet zo zijn, dat de Helderse bevolking hier voor moet opdraaien.”

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn raadsleden niet hoofdelijk aansprakelijk voor democratisch genomen besluiten.

Helderse Courant, 21 april 2021 om 15:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210421_77901946

Horeca ondernemers in Den Helder zijn kritisch over het Plan voor een vier sterren Hotel en meer Horeca op Willemsoord


Een impressie van het Plan De Kleine Werf op Willemsoord (foto Zeestad)

Met ons is helemaal niet overlegd’ en ’er zijn al Restaurants genoeg

Den Helder – Met Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Den Helder is absoluut geen overleg gepleegd over een vier sterren Hotel en extra Horeca Faciliteiten op Willemsoord. Dat zegt voorzitter Ron Ippen. ,,We hebben een presentatie gehad, meer niet.’’

Directeur Ferdinand Vreugdenhil van Ontwikkelingsbedrijf Zeestad heeft maandag in een Vergadering van de Raadscommissie Bestuur en Middelen gezegd, dat over het Plan De Kleine Werf met alle betrokken partijen is overlegd. Hij verwees daarbij ook naar de Helderse Afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

Voorzitter Ron Ippen is daar niet blij mee. Meer dan een presentatie van de Plannen heeft zijn Organisatie niet gehad. “Bij overleg wordt naar elkaar geluisterd, worden standpunten uitgewisseld en is iedereen tevreden. Wij krijgen de indruk, dat Ferdinand Vreugdenhil ons heeft genoemd om de indruk te wekken, dat wij achter het Plan staan en om zo de gemeenteraad voor zich te winnen.”

Heel kritisch

KHN Afdeling Den Helder is juist heel kritisch over het Plan, zegt Ippen. Het omvat een Hotel, een Faciliteit voor Kort Verblijf (Short Stay) en aparte Horeca Faciliteiten. Het Plan heeft grote gevolgen voor Willemsoord en de rest van Den Helder, vertelt Ippen. “De parkeergelegenheid in het Middenplein vervalt. Uit het onderzoek naar de behoefte aan deze Faciliteiten blijkt, dat er tot 2030 zo’n 1.800 tot 1.900 vierkante meter ruimte is in heel Den Helder. Die wordt met dit Plan in één keer bijna helemaal opgesnoept. Want dat Hotel heeft een Restaurant en de Short Stay gelegenheid en krijgt een Skybar.’’

De Helderse Afdeling vindt, dat de extra Horeca Gelegenheden niet met Restaurants gevuld moeten worden. Die zijn er op Willemsoord al genoeg, vindt Ippen. Voor een goed evenwicht zou er, zeker na het verdwijnen van Club 7 in Gebouw 51, Natte Horeca bij moeten.

Middenplein

Het verdwijnen van de Parkeergelegenheid op het Middenplein tussen Gebouw 51, Dok 2 en de bedrijven in de Plint langs de Weststraat zal op termijn slecht uitpakken voor de Horeca Gelegenheden in de Plint, verwacht de Horeca voorman. “Gasten moeten straks dus bij het Stadhuis parkeren.” Het toevoegen van meer Horeca op het terrein betekent volgens zijn Organisatie automatisch, dat elk bedrijf een kleiner deel van de te verdelen taart krijgt. “Hoe meer je toevoegt, hoe minder bedrijven kunnen omzetten. Als je minder Omzet kun je ook minder investeren.”

Het plan is bovendien slecht voor de Binnenstad, vindt KHN Afdeling Den Helder. “Er is voor tientallen miljoenen euro’s gestoken in het opknappen van de Binnenstad. De gedachte daar achter was, dat we er voor moesten zorgen, dat bezoekers langer in de Binnenstad blijven. Maar nu wordt de aantrekkingskracht van Willemsoord vergroot.”

Zijn organisatie is er van overtuigd, dat er in Den Helder geen markt is voor een vier sterren Hotel. “Het Beatrix Hotel is een drie sterren Hotel. Dat is het maximale voor Den Helder.” Zolang er sprake is van een Marktconforme Huurprijs en Eerlijke Concurrentie gaat zijn Bestuur echter niet dwars voor dat plan liggen.

Vergadering

De Raadscommissie Bestuur en Middelen vergadert op woensdag 28 april verder over de Rapportages van de zogenoemde verbonden partijen Den Helder Airport, Port of Den Helder, Zeestad en Stichting Erfgoed Den Helder (voorheen Willemsoord BV en Stichting Stelling Den Helder).

Helderse Courant, 21 april 2021 om 17:08

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210421_64169569

Hotel moet in 2025 open

Delano Weltevreden – Hotel moet in 2025 open, Helderse Courant, 23 april 2021

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Vreugdenhil
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lolke+Kuipers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Damen+Shipyards+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dok+2
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+72
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Omgevingsvergunning+Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Masten+Loods
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksmonument
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksdienst+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Plan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Stationslocatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hotel+Willemsoord