Matthie Bergman – Windmolens in zee al maanden lang stil + Rypke Zeilmaker – De Groene 11 = De Groene Verfpot VNO|NCW (de UBO’s)

HM de Koningin aan het roer van de Groene Draeck (foto RVD)

Windmolens in zee al maanden lang stil

Alkmaarse Courant, 7 maart 2020

Alkmaarse Courant, 7 maart 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Reacties op Facebook Samen Bergen Verzetten

Han Thomasse
Hmm. Las ik niet ’s ergens, dat de concessie voor het in mei 2005 gestichte park een looptijd had van 15 jaar? En is ’t denkbaar dat de ‘radiostilte‘ te maken kan hebben met het al dan niet verlengen van die termijn? Of, ook mogelijk, een vervanging van, zelfs misschien verwijdering? Doorgaans is de ‘levensduur’ van zo’n onding zo rond die 15 jaren. De ‘proef‘ met dat park heeft ondertussen wel bewezen, dat je die dingen beter niet, of, indien wél, verder weg, dus uit het zicht, kunt plaatsen.

Frans van Helvoort
Een zeer waardevolle investering lijkt het! Toch niet te filmen, miljoenen aan materiaal en investering in 15 jaar naar de knoppen.

Han Thomasse
200 miljoen, zwaar in de subsidie, speciale fiscale voordelen, verhoogde vergoeding voor de stroomprijs en dat voor een demonstratieproject, exclusief de opruimingskosten. 🙃

Ron Hartman
Plezier of nut liggen soms in elkaars verlengde qua levensduur. De één neemt energie en de ander geeft energie in de vorm van elektriciteit. Kermismolen en slurpende auto’s versus windmolens. Na een jaar of 15 à 20 hebben ze het wel gehad en moet minimaal het aandrijfdeel in de revisie.

Marielys Roos
Verschrikkelijk. Die arme vogels en vissen. Ons uitzicht. Miljarden verspild. Allemaal weggegooid geld.

Rudolf Scheltinga
Absurd.

Laura Hoogendonk
Gelukkig zijn we nog niet afhankelijk van windenergie.

Ton Koolen
Windmolens NEE ook niet in ZEE!
http://www.groenekernenergie.nl
http://www.groenekernenergie.nl/?fbclid=IwAR0CU2YCxcz1M2tOnnF7F7g4uc-Tgom4Hogcr8PBlp0LX3LXun9jse1ZTMw

Nieuwe Driemanspolder N4
Onze provincie (ZH) gaf de opdracht aan gemeenten te onderzoeken hoe om te gaan met de energietransitie. Er is onderzocht, waar mogelijk windmolens met een as hoogte van 150 meter en een tip hoogte van 225 meter neergezet kunnen worden. Er zijn een aantal harde voorwaarden, waar het niet kan. Bij voorbeeld minimaal zoveel meter bij bebouwing vandaan en dan kom je uit bij het buitengebied, waar niet zo veel mensen wonen. Op het kaartje staat in donker groen de door de provincie aangewezen Natuurnetwerk gebieden en in licht groen de door de provincie aangewezen belangrijke weidevogel gebieden, die midden in het open landschap naast Den Haag ligt. Waar de ene kant van de sloot belangrijk weidevogel gebied is, is aan de ander kant ruimte voor een molen. Zou het dierlijk leven die kaarten ook zo goed bestuderen?

Provincie Zuid Holland NatuurNetwerk Nederland (foto Facebook)

Provincie Zuid Holland NatuurNetwerk Nederland (foto Facebook)

Paul Venderbosch
Stilstaande molens, omdat er onderhandeld wordt over onderhoud?
Ik kan het niet uitleggen aan de tegenstanders van windmolens.

Wiggert De Jongh
Bij de aanschaf en installatie van dergelijke assets, is “maintenance” integraal onderdeel van het contract. De leverancier is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de conditie en dus voor maintenance aan de turbines. Indien dat onderhoud niet tijdig plaats vindt, zal de leverancier geen garanties meer kunnen verstrekken; vergelijk het met een nieuwe auto: geen onderhoudsbeurt = geen garantie. Zoiets KAN hier ook spelen: producent Vattenval zal het onderhoud door de leverancier MISSCHIEN te duur vinden, een andere partij zoeken, maar dat betekent, dat doordraaien zonder tijdig onderhoud, de garantie verspeelt. Dan zit er maar één ding op: draaiuren beperken en in het uiterste geval betekent dat stilleggen. Ik werk zelf in de eProductie sector en weet dat de kWh prijzen behoorlijk hoog zijn; dit kost Vattenval dus klauwen aan productieverlies.

Han Thomasse
Wiggert, zou me dus niks verwonderen wanneer dit inmiddels afgeschreven demonstratie parkje binnenkort geruimd wordt: VIVA het uitzicht! 👏 🇾🇪

Paul Venderbosch
Dank je wel, Wiggert voor de uitgebreide uitleg.
Het onderscheid tussen producenten en leveranciers maakt al, dat er al naar elkaar gewezen kan worden als het gaat om verantwoordelijkheden. Prima.
Maar als die verantwoordelijkheden voor de ecologische schade dan ook maar gedragen wordt en daarin ook stappen worden gezet om die schade te voorkomen.

Itha Limbeek
Iemand al ideeën over de afvalberg na 15 jaar?

Wiggert De Jongh
Itha Limbeek Ideeën heb ik wel: het materiaal bestaat grotendeels uit staal en beton. Dat is prima her te gebruiken, zeker als het A moveren in gescheiden afvalstromen plaatsvindt.

Facebook, 8 maart, 05:46

https://www.facebook.com/groups/231642440511713/permalink/1142359899439958/

De Groene 11 = De Groene Verfpot VNO|NCW (de UBO’s)

De VNO|NCW en haar Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van het grootbedrijf eigenen zich met hun 2030 Agenda honderden miljarden EUro’s klimaatsubsidie toe uit naam van de Klimaatwet. Die plundering van het belasting vee lukt alleen met een morele legitimatie, die de milieuclubs leveren verenigd in De Groene 11.

Die dienen als Groene verfpotten van hun politiek. Daarbij worden ze gesponsord door die UBO’s.

En zo helpen rechts’ en ‘links’ elkaar aan geld, baantjes en macht. Daarom is ook niet zo  zeer Boudewijn Poelmann van de Postcode Loterij als groot financier van groene clubs de boosdoener, vanuit het perspectief van boeren, vissers, MKB’ers en burgers gezien. Maar even goed Joop van den Ende, die met zijn Endemol imperium 25 jaar lang het klapvee voor Poelmann regelde en zijn Media podium.

Joop van den Ende is nog steeds commissaris in Poelmann’s NovaMedia Holding, met Gerdi Verbeet (PvdA). Met belastingvee en klapvee vul je groene spaarpotjes.


Aan Groene 11 deelnemende organisaties (foto Interessante Tijden)

Groene verfpotten van windmolens in natuur

Denk bij UBO’s aan de familie Brenninkmeijer, Fentener Van Vlissingen cum suis, de mensen met hun filantropische’ stichtingen als Rogier van Vliet met zijn Adessium Foundation. Die sponsort zowel Oceana als Stichting de Noordzee, en de ‘rewilding,’ clubs waarin ook Laurentien van Oranje weer zitting heeft.

Het uit het Rockefeller Brothers Fund opgerichte Oceana doneerde in krappe tijden weer aan Stichting de Noordzee, de groene verfpot van de zee windmolens van Eneco, Van Oord en Niek Jan van Kesteren (oud topman VNO|NCW).

Samenstelling bestuur Stichting De Noordzee (foto Interessante Tijden)

Niet voor niets zit Niek Jan van Kesteren dus in het bestuur van Stichting de Noordzee, met een commissaris van Eneco. De directeur van Stichting de Noordzee is weer oud directeur van Stichting Natuur & Milieu. Beide milieuclubs hokken tegenwoordig samen in hetzelfde pand aan de Arthur van Schendelstraat 600 te Utrecht.

Natuur & Milieu ontvangt van de overige ‘Groene 11 zoals van Natuurmonumenten en Greenpeace weer contributie bijdragen om het lobbykantoor en haar drie lobbyisten te betalen. De oud directrice van Greenpeace, Sylvia Borren zou je met recht een groene verfpot kunnen noemen van windmolens.

De huurcontracten van Hofplein 8D te Den Haag en Arthur van Schendelstraat 600 te Utrecht (foto Interessante Tijden)

We gingen daarom eens op bezoek bij de VNO|NCW in hun glazen Malietoren, zo’n Big Brother huis ontworpen door Josef Stalin Architecten, schuin tegenover het Ministerie van Klimaat.

VNO|NCW schuin tegenover het Ministerie van Klimaat (foto Interessante Tijden)

VNO|NCW schuin tegenover het Ministerie van Klimaat (foto Interessante Tijden)

Hier zit onder andere de ICC gevestigd, de International ‘Chamber of Commerce, waarvan groene’ ziener Paul Polman baas werd, na als Unilever CEO uit te zwaaien en na 2030 Agenda op te stellen van de Verenigde Naties ( = MKB vernietigen voor multinationals en hun groene verfpotten, de milieuclubs). Zie hier onder maar welke bedrijven aan de milieuclubs doneren om voor hen campagne te voeren.

De bedragen, die bedrijven aan milieuclubs doneren om campagne te voeren (foto Interessante Tijden)

Ook zit hier de Stichting SDG Nederland gevestigd van de bankier Herman Mulder (ABNAMRO), die de Klimaatdoelen van 2030 Agenda in NL aan het MBK opdringt vanuit de 2030 Agenda: dat is de agenda van de globalisme elite. Inclusief het gedram overgender enbiodiversiteit.

17 Goals of the United Nations | To enslave humanity under the authority of the NWO (foto Interessante Tijden)

17 Goals of the United Nations | To enslave humanity under the authority of the New World Order (foto Interessante Tijden)

Verdacht persoon met camera gesignaleerd

De 2030 Agenda betreft de privatisering van de natuur, publieke ruimte en publiek bestuur, voor de belangen van de UBO’s van het grootbedrijf, het Davos spul, dat met privé jets bij klimaatconferenties samen klontert. Op steeds meer plaatsen ben je niet meer welkom, die eerder nog publieke ruimte waren. Nu ben je daar al bij voorbaat verdacht persoon.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat als wel het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (foto Interessante Tijden)

Op straat tegenover het Ministerie van Klimaat werd ik door een beveiliger aangehouden, die ook een politie speldje droeg.

Een normale Hagenees (foto Interssante Tijden)

Hij vroeg op order van het Ministerie van Klimaat wat ik hier in de openbare ruimte kwam fotograferen. Het bleek een normale Hollandse Hagenees, waarmee je gewoon kon Ouwe Hoeren, maar toch. Men stelde het niet op prijs, dat ik door de draaideur binnenkwam en wat foto’s maakte.

Hetpolitiestaat gevoel is versterkt. Nederland is geen rechtstaat of democratie, het is net als in de VOC tijd een Multinational gericht op winst maximalisatie voor een handje vol UBO’s, een machtsvehikel voor globalisten, die bij Bilderberg conferenties samen klonteren. Nu is de VOC mentaliteit veranderd in de CO2 mentaliteit.

En wij zijn hun Human Recources, Menselijke Voorraden. Nu zijn de eigen burgers, boeren, vissers, familiebedrijven en MKB’ers de uit te zuigen kolonie koelies.

Het is de elite, die dat klimaatbeleid duurzaamheid wil als morele legitimatie van globalistische machtspolitiek, verweven met de zakelijke belangen van de UBO’s. En vervolgens werken de Groene 11 als roeptoetertjes van hun voorgenomen beleid, nadat eerst het RIVM, PBL en zo’n ander rapport instituut een ‘wetenschappelijke’ noodzaak fabriceren, in opdracht van één van de Ministeries.

Klimaatbeleid is machtspolitiek van de globalisme elite, zo legde ik al voor Blue Tiger Media uit in het filmpje over de Klimazi’s. Eerder extreem rechts dan ‘links.”

Zo was het Ben Bot, die als voorzitter van de Carnegie Foundation de SDG Charter ondertekende in het Vredespaleis op 28 september 2017. Daar zit ook Prinses Laurentien haar Missing Chapter Foundation. Mabel van Oranje is voorzitter van George Soros zijn EUropean Council on Foreign Relations. Onzeelite is kortom de vijand van het Nederlandse volk, onze waarden, nationaliteit en etniciteit.

En oh ja, Ben Bot woont momenteel samen met oud VROM Minister Sybilla Dekker.

Niet voor niets lanceerde Beatrix van Oranje in dat Vredespaleis in 2000 het Earth Charter, de 17 Vrijmetselaars geboden voor een nieuwe mondiale godsdienst, waarin je Aarde met hoofdletter aanspreekt.

Zij zijn het, die de massa immigratie aanwakkeren, nu via het Global Compact on Migration van de Verenigde Naties. Daarin heet massa immigratie een ‘recht’. Daar bij dat Global Compact heeft Hugo von Meijenfeldt nu een nieuwe topfunctie, gevestigd op het huisnummer van de VNO|NCW.

Niet voor niets vind je bij het Vredespaleis dus de Imaginewishtree’. Het liedje ‘Imagine’ van John Lennon eindigt met ‘(…) and the World will live as one, het is de spirituele legitimatie van het technocratisch globalisme van zij, die zich boven ons stelden.

Lennon verheerlijkt zijn eigen ontwortelde menstype, de mens zonder eigenschappen, zonder spirituele Waarden om op tijd voor uit bed op te staan. Een eigen godsdienst, iemand, die niet verder kijkt dan vandaag, de mens zonder verleden, eenvoudig onder de knoet te houden door het Bilderberg spul.

Daarom – zo lijkt het steeds meer – het is ‘De Groene Draeck, die wij moeten verslaan. Zij sponsorden vanaf de eerste dag de Club van Rome, hun Prins Bernhard von Lockheed affaire Zum Raus den Tur wippen bis Bilderberg richtte het Wereld Natuur Fonds op.

Zonder steun van die elite, met name de financiële steun, hun internationale netwerken, zouden de Groene 11 en hun WNF weer niets zijn.

Dan had Natuurmonumenten bijvoorbeeld niet 50 miljoen euro subsidie per jaar gekregen en de oud Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem als voorzitter. Als opvolger van Hans Wijers van onder andere de Trilateral Commission, die Ed Nijpels eerder opvolgde als WNF voorzitter.

Dan had IUCN niet 20 miljoen euro subsidie per jaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Multinationals en Koningshuis, en Milieudefensie ook niet 10 miljoen EUro subsidie van datzelfde Ministerie voor ‘pleiten en beïnvloeden.’

ZM de Koning aan het roer van de Groene Draek, naast zijn moeder (foto RTL Nieuws)

ZM Koning Willem aan het roer van de Groene Draek, naast hem in het zwart zijn moeder Prinses Beatrix (foto RTL Nieuws)

Niet voor niets hokt dit alles bij elkaar op de Bezuidenhoutse Weg bij de familie van Oranje AKA Groene Draeck

Wat was de milieubeweging in Nederland nu geweest zonder al die subsidies, zonder de meer dan een half miljard EUro injecties van de Postcode Loterij in afgelopen 25 jaar?

Wie was er jaren lang commissaris bij de Postcode Loterij? Pieter Winsemius (oud voorzitter van Natuurmonumenten), de mentor van Mark Rutte en één van DE groene beleidsarchitecten van Nederland, met name voor het bedrijfsleven met zijn ‘Thousand Shades of Green’.

En wie zit weer in de Tilburgse Sustainability Challenges Foundation van Winsemius?

De bij de VNO|NCW gehuisveste top ambtenaar Hugo von Meijenfeldt (nu Global Compact), die vanuit Buitenlandse Zaken, die SDG doelen moest opdringen. En wie is er weer intiem met de familie van Oranje? Winsemius. Wie benoemt de KROON leden van ons machtigste economisch adviesorgaan, waar ook de VNO|NCW weer bij zit samen met LTO? De KROON = het Huis van Oranje.

Belastingvee + Klapvee = Milieubeweging helpt VNO|NCW
Denk dus voorbij ‘Links’ en ‘Rechts’, zoals ik al uitlegde bij Blue Tiger Media. Op één been kun je niet lopen, en zo moet je voor rechts zakkenvullen ook iemand hebben, die links kan lullen. Wie gaat voor de macht, heeft de morele legitimatie nodig. Daarom helpen ‘links’ en ‘rechts’ elkaar.

Daarom beschouw ik ook niet langer de oprichter van de Postcode Loterij als hoofdschuldige, Boudewijn Poelmann. Wie was Poelmann geweest, zonder het ‘klapvee,’ dat Media magnaat Joop van den Ende voor hem regelde? Joop van den Ende is nog steeds commissaris bij Poelmann zijn NovaMedia Holding, samen met oud Kamer voorzitter Gerdi Verbeet (PvdA).

Je kunt wel op de koffiejuffrouwen van die milieuclubs blijven schieten. Daarover maakte Hans Teeuwen met ‘Linkse Meisjes’ al een onsterfelijke persiflage. Verspil geen moeite aan ze. Je moet bij de UBO’s zijn, de bazen daarvan, het Bilderberg spul en dus natuurlijk de familie van Oranje.

Zij maken ons land kapot voor hun globalistisch technocratische utopie, en geven geen bal om wie wij als mensen zijn.

Niet voor niets ging de afgelopen zondagspreek over David tegen groene Goliath.En niet voor niets zei ik op 19 augustus 2019 bij de Raad van de Staat van Willem Alexander van Oranje mijn vertrouwen op in de Nederlandse Rechtstaat.Rechtstaat’ in Nederland is anno 2020 wat voor de UBO’s krom staat.

Met de politieke uitspraak van de Raad van State ten gunste van Urgenda als laatste voorbeeld, van een glijdende schaal richting barbarij.

De Raad van State moet het verdienmodel van het Ministerie van Financiën weer helpen, haar Volksbank en ASN Bank, de ABNAMRO, en van Frank Elderson (De Nederlandsche Bank, BIS) met zijn Network for Greening the Financial System. De handel in ‘groene’ obligaties, schulden met rente en een groene belofte daaraan. Zoals windmolens bouwen in natuurgebied.

En zodra je die windmolens wilt bouwen, dan betaal je de Groene 11 om daar een groene verflaag op aan te brengen.

We noemen Nederland daarom wel de Koninklijke Oligarchie BV. Een keer trek je de conclusie: democratie is een illusie. Daarom dien je ook niet eerst in politiek te geloven, maar in de menselijkheid, het Goede, Ware en Schone. Op moraliteit kunnen we de Groene Draeck verslaan, niet door het spel naar hun regels te spelen.

Nu alvast blij weg te zijn uit die steeds lelijker en onmenselijker Randstad, die verzameling, glas, beton, staal en asfalt, die een eeuwige bouwput lijkt. Terug in mijn eigen Friesland.

https://www.Interessante Tijden.nl/2020/02/24/de-Groene11groeneverfpotjesVNONCW-de-UBOs/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rypke+Zeilmaker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koning+Willem
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koningin+Beatrix
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groene+Draeck
https://robscholtemuseum.nl/?s=Windmolens
https://robscholtemuseum.nl/?s=Egmond+aan+Zee
https://robscholtemuseum.nl/?s=ecologische+schade
https://robscholtemuseum.nl/?s=VNO+NCW
https://robscholtemuseum.nl/?s=UBO
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ultimate+Beneficiary+Owners
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groene+verf
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groene+verfpot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boudewijn+Poelmann
https://robscholtemuseum.nl/?s=Postcode+Loterij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joop+van+den+Ende
https://robscholtemuseum.nl/?s=NovaMedia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerdi+Verbeet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Brenninkmeijer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fentener+Van+Vlissingen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Adessium+Foundation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oceana
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+de+Noordzee
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prinses+Laurentien
https://robscholtemuseum.nl/?s=Missing+Chapter+Foundation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oranje
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rockefeller
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rockefeller+Brothers+Fund
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eneco
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+Oord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Niek+Jan+van+Kesteren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Natuur+&+Milieu
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groene+11
https://robscholtemuseum.nl/?s=Natuurmonumenten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Greenpeace
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Borren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Big+Brother
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joseph+Stalin
https://robscholtemuseum.nl/?s=ICC
https://robscholtemuseum.nl/?s=International+Chamber+of+Commerce
https://robscholtemuseum.nl/?s=2030+Agenda
https://robscholtemuseum.nl/?s=MKB
https://robscholtemuseum.nl/?s=globalisme+elite
https://robscholtemuseum.nl/?s=gender
https://robscholtemuseum.nl/?s=SDG
https://robscholtemuseum.nl/?s=United+Nations
https://robscholtemuseum.nl/?s=enslave+humanity
https://robscholtemuseum.nl/?s=New+World+Order
https://robscholtemuseum.nl/?s=privatisering+natuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Landbouw+Natuur+en+Voedselkwaliteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Economische+Zaken+en+Klimaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hagenees
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ouwe+Hoeren
https://robscholtemuseum.nl/?s=politiestaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bilderberg
https://robscholtemuseum.nl/?s=VOC+mentaliteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=CO2+mentaliteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=burgers
https://robscholtemuseum.nl/?s=boeren
https://robscholtemuseum.nl/?s=vissers
https://robscholtemuseum.nl/?s=familiebedrijf
https://robscholtemuseum.nl/?s=koelies
https://robscholtemuseum.nl/?s=Blue+Tiger+Media
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ben+Bot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carnegie+Foundation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vredespaleis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mabel+van+Oranje
https://robscholtemuseum.nl/?s=George+Soros
https://robscholtemuseum.nl/?s=EUropean+Council+on+Foreign+Relations
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vijand+van+het+Nederlandse+volk
https://robscholtemuseum.nl/?s=nationaliteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=etniciteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sybilla+Dekker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Earth+Charter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vrijmetselaars+geboden
https://robscholtemuseum.nl/?s=mondiale+godsdienst
https://robscholtemuseum.nl/?s=massa+immigratie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Global+Compact+on+Migration
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hugo+von+Meijenfeldt
https://robscholtemuseum.nl/?s=John+Lennon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Club+van+Rome
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prins+Bernhard
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lockheed+affaire
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wereld+Natuur+Fonds
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeroen+Dijsselbloem
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Wijers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Trilateral+Commission
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ed+Nijpels
https://robscholtemuseum.nl/?s=IUCN
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Buitenlandse+Zaken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koningshuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Milieudefensie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bezuidenhoutse+Weg
https://robscholtemuseum.nl/?s=milieubeweging+Nederland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Winsemius
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Thousand+Shades+of+Green
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sustainability+Challenges+Foundation
https://robscholtemuseum.nl/?s=LTO
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huis+van+Oranje
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Teeuwen
https://robscholtemuseum.nl/?s=David+tegen+Goliath
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raad+van+State
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Financiën
https://robscholtemuseum.nl/?s=Volksbank
https://robscholtemuseum.nl/?s=ASN+Bank
https://robscholtemuseum.nl/?s=ABNAMRO
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlandsche+Bank
https://robscholtemuseum.nl/?s=BIS
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bank+of+International+Settlements
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Oligarchie+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=het+Goede
https://robscholtemuseum.nl/?s=het+Ware
https://robscholtemuseum.nl/?s=het+Schone
https://robscholtemuseum.nl/?s=Randstad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friesland