Lukas van der Storm – De sfeer bij het protest van vrijdag bij het provinciehuis in Den Bosch was soms gespannen, maar grote incidenten bleven uit

De sfeer bij het protest van vrijdag bij het provinciehuis in Den Bosch was soms gespannen, maar grote incidenten bleven uit (foto Bart Meesters)

Farmers Defence Fore Logo (foto FDF)

Farmers Defence Force Logo (foto FDF)

Farmers Defence Force vlag (foto FDF)

Farmers Defence Force vlag (foto FDF)

Het ongemak rondom de radicale toon van Farmers Defence Force

Eindhoven – De meeste boeren en sectororganisaties moeten eigenlijk maar weinig hebben van de radicale toon, die Farmers Defence Force (FDF) bezigt. Maar publiekelijk afstand nemen ligt gevoelig.

1 oktober 2019 is een dag, die nu al in het collectieve geheugen van agrarisch Nederland gegrift staat. Na jaren van sluimerende onvrede trokken vele duizenden boeren naar Den Haag. Niet alles verliep vlekkeloos: op het Malieveld stonden een stuk of 2.000 trekkers meer dan was toegestaan. Maar van grote incidenten was geen sprake. Het beeld, dat bij veel mensen bleef hangen was dat van een sympathieke tractoren invasie. De noodkreet van een sector in de knel leek bij het grote publiek serieus weerklank te vinden.

Corrupt

Maar het had vier weken geleden ook heel anders kunnen lopen. Het radicale smaldeel van agrarisch Nederland riep aanvankelijk de revolutie uit, en zette daarbij hoog in.Het RIVM is corrupt’, klonk het bijvoorbeeld. Of: ‘geen dier minder, nu niet en nooit niet’. De harde toon vond aanvankelijk zelfs weerklank bij extreem rechtse organisaties en motorclubs. Tot de grotere spelers in de sector gevaar roken. Boerenorganisatie (Z)LTO en POV (varkenshouders) stuurden op de achtergrond bij. De woede van de meest geharnaste boeren werd daarbij zodanig gekanaliseerd, dat de boerenoproer meestal binnen de grenzen van het betamelijke bleef. Al waren er af en toe individuen die zich danig misdroegen; bijvoorbeeld voor het provinciehuis in Groningen.

De frustraties bij boeren zijn vermoedelijk nergens zo groot als in Brabant. Zeker na de Poolse landdag van afgelopen vrijdag in het Bossche provinciehuis. Het CDA, doorgaans de boerenpartij bij uitstek, fungeerde als kop van Jut. De partij beging een kapitale blunder door een week voor de cruciale vergadering met vijf eisen aan de pijn van de boeren tegemoet te komen. Eisen, die de christen democraten in het juk van de coalitie niet waar konden maken. De emoties op het plein voor de deur, waar duizenden boeren toekeken, liepen nu en dan hoog op. Enkele keren dreigde het grimmig te worden. Het was mede aan de ZLTO te danken, dat ook hier grote problemen uitbleven.

Oorlogsretoriek

De boosheid van Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF), laat zich echter nauwelijks nog bedwingen. De radicale FDF tak van het boerenprotest is toch al niet vies van wat oorlogsretoriek. ‘We gaan gas geven tot ze breken, klonk het al meteen. Van den Oever riep ‘bloed broeders’ uit andere provincies op ook naar het Brabantse provinciehuis te komen. Na afloop van de staten vergadering ging het van kwaad tot erger. Er verscheen een peiling op de FDF Facebook pagina, die ertoe opriep CDA statenleden ‘persoonlijk aan te pakken’. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog of Van den Oever daarbij strafbaar heeft gehandeld. Intimiderend is de poll hoe dan ook. Al snel verscheen een telefoonnummer van een van de CDA’ers online. Met daaronder een triomfantelijk screenshot van een van de FDF sympathisanten. ‘Stop met het verkwanselen van onze belangen’, had hij het CDA staten lid toegestuurd.

Intussen blijft het vanuit de agrarische sector angstvallig stil, wanneer het boerenprotest de grenzen van het betamelijke overschrijdt. De grote belangengroepen hebben weinig met de FDF toon. Maar het laatste, dat ze willen, is, dat het tot nu toe eensgezinde boerenprotest ten onder gaat aan onderlinge verdeeldheid. En dus sturen ze liever op de achtergrond bij dan dat ze publiekelijk afstand nemen. Het gevolg is wel, dat het radicaal rechtse deel van het boerenprotest de beeldvorming begint te bepalen. En dat doet dan weer geen recht aan de veel grotere groep gematigde boeren, die óók voor hun toekomst vechten en dat op een normale manier duidelijk proberen te maken.

Eindhovens Dagblad, 29-10-2019

https://www.ed.nl/brabant/het-ongemak-rondom-de-radicale-toon-van-FarmersDefenceForce~ace80be9

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Farmers+Defence+Force
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+van+den+Oever
https://robscholtemuseum.nl/?s=Poolse+landdag
https://robscholtemuseum.nl/?s=boerenpartij
https://robscholtemuseum.nl/bertus-ten-caat-DeopstandderbravenBoerendramainHollandscheveld1963/
https://robscholtemuseum.nl/ella-ster-Agenda21-is-dat-niet-een-andere-term-voor-de-NieuweWereldOrde/
https://robscholtemuseum.nl/niburu-BoerenbewustineenkwaaddaglichtgesteldinGroningen-video/
https://robscholtemuseum.nl/rivm-videoverslag-bijeenkomst-stikstof-14-oktober-boerderij-theo-galama-boeren-geven-hun-mening-over-berekeningen-rivm/
https://robscholtemuseum.nl/chris-van-zeele-sfeer-in-groningen-niet-grimmiger-dan-normaal-reacties-op-twitter/
https://robscholtemuseum.nl/marten-nauta-bestuurder-trekker-vismarkt-wees-een-kerel-en-meld-je-metro-burgemeester-boos-op-actieleider-boerendemonstratie-chris-bakker-cwbbakker-gic-plakje-koek-burgemeester/
https://robscholtemuseum.nl/FarmersDefenceForce-de-orkaan-doorstaan-geen-verraad-de-telegraaf-boeren-betogen-volgende-week-in-den-haag-tegen-stikstof-beleid-evert-mouw-de-illusie-van-goed-stikstofbeleid-pdf/