RIVM – Videoverslag bijeenkomst stikstof 14 oktober + Boerderij | Theo Galama – Boeren geven hun mening over berekeningen RIVM

Videoverslag bijeenkomst stikstof 14 oktober

Gepubliceerd op 15 okt. 2019

Maandagavond 14 oktober hebben Rutger van den Noort, Robert Bor en Jan Rhebergen een bezoek gebracht aan het RIVM. Het gesprek was verhelderend in een prettige sfeer. De bezoekers hadden vooraf vragen ingediend. Die zijn door het RIVM beantwoord en op papier gezet. De vragen en antwoorden zijn gepubliceerd. Het RIVM staat open voor gesprek en waardeert de inzet, die de bezoekers hebben gestoken in het aanleveren van de vragen. We schatten de aanbevelingen van deze groep mensen op waarde en gebruiken die, waar mogelijk, om onze werkwijze of communicatie te verbeteren.

Reacties:
https://youtu.be/u0V8od5hAJg

Boeren geven hun mening over berekeningen RIVM

Duizenden boeren verzamelden zich woensdag 16 oktober bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven (U.). Ze protesteerden stegen de stikstofmeetmethoden van het RIVM. Bekijk de video en luister naar hun mening.

RIVM houdt voet bij stuk, protest verliep gemoedelijk
https://www.boerderij.nl/Registreren-of-inloggen/?returnurl=%2fHome%2fAchtergrond%2f2019%2f10%2fRIVM-houdt-voet-bij-stuk-protest-verliep-gemoedelijk-485909E%2f

Boerderij, 16 okt 2019

Reacties:

kleine boer
16 okt 20:55
Allemaal een regenmeter bij huis en die regen opvangen, dat laten onderzoeken, dan weet je het toch. Het komt toch via de neerslag naar beneden? Dit op kosten van Schouten, maar we mogen wel zelf kiezen welk bureau het onderzoekt…. Kan eenzelfde bureau misschien wel als die de mest onderzoeken.

nvanrooij1
16 okt 21:17
TNO heeft vandaag een factsheet over stikstof gepresenteerd. Hoe toevallig.
Volgens TNO emitteert Nederland 44 kg. stikstof per hectare.
De depositie van deze stikstof is volgens het EPM model:
Soort Nederland Export
NH3 8,3 17,9
NOx 1,8 16,0
Totaal 10,1 33,9
Van de Nederlandse emissie blijft dus maar 23% in Nederland, de rest wordt geëxporteerd.
De depositie in Nederland ( 20,7 kg.per ha) is als volgt opgebouwd:
Soort Nederland Import
NH3 8,3 4,9
NOx 1,8 5,7
Totaal 10,1 10,6
Er vanuit gaande, dat de NH3 ammoniak is vanuit de landbouw, is het depositieaandeel 40%.
Indien alle veehouderij uit Nederland wordt verwijderd blijft de depositie nog 12,4 kg. per ha.

nvanrooij1
16 okt 21:17
Ammoniak slaat ook nog dichtbij de bron neer. Dus in een hele hoop gevallen slaat hij niet neer op Natura 2000 gebieden. Gezien de schijnbaar enorme afstand, die NOx aflegt. zou het wel eens kunnen zijn, dat een hele hoop stikstof vanuit NOx op de Natura 2000 gebieden neerslaat.
Veel Natura 2000 gebieden kunnen maar een depositie van 7 kg. per hectare hebben, dus de oplossing is bij verbanning van de veehouderij nog lang niet in zicht.
De modellen geven een verschillend beeld van de deposities. Het Epm model 10,1 kg. per ha en het OPS model van de RIVM 15 kg per ha. Een verschil van 50%.
Figuur 3 en 4 van het stuk kloppen niet met de tekst in de factsheet.
Verder is volgens het stuk de overschrijding van de KDW in Nederland 72%, in Duitsland 70% en in Europa 55%.
Het is dus duidelijk, dat er overal werk aan de winkel is en ik vraag mij af hoe dat elders aangepakt wordt en waarom is er schijnbaar alleen ruis in Nederland.

kleine boer
16 okt 21:27
Nvanrooij1 met die 44 kilo stikstof zijn bio boeren dus ook geen bio meer…
PS Ik heb niks tegen bio voordat ik de wind van voren krijg….

nvanrooij1
nvanrooij1
16 okt 21:44
@kleine boer
Er staat nergens 44 kg van bio boeren maar van TNO.
Dat is een landelijk erkend instituut

kleine boer
16 okt 21:54
nvanrooij Dat snap ik, maar de bio krijgt dan toch ook 44 kg op hun grond… Ik denk, dat het nog geen 5 kg stikstof is, wat er werkelijk op komt, strooi maar eens wat meer of minder KAS, dat zie je vaak gelijk aan het gewas en dan is 44 kg een boel, wat je toch zou moeten kunnen zien, zou ik zeggen.

nvanrooij1
16 okt 22:11
Kleine boer de 44 kg. is de emissie in Nederland. De depositie wat in Nederland neerslaat is 20,7 kg. Per ha. Dit is volgens de landelijke modellen en volgens het RIVM is het nog meer. Ik kan jou wel volgen, want hier in de buurt ligt grond van Staatsbosbeheer wat niet bemest wordt en daar zie ik niet het effect van de berekende depositie van 20,7 kg. per ha. Er groeit namelijk niets en 1 koe per 2 hectare houdt het helemaal kaal.

Firma Vellenga
16 okt 22:29
Kleine boer, jammer, dat u die opmerking maakt. Nergens voor nodig wij, toevallig bioboer, u misschien gangbaar, wat maakt het uit. Doen waar je je goed bij voelt. Als de opmerking nu naar de milieuactivisten zou zijn kan ik hem beter plaatsen.

nvanrooij1
17 okt 06:31
Het model van de RIVM klopt niet, omdat ze de NOx uit het verkeer maar tot 5 kilometer meenemen, terwijl uit de cijfers blijkt, dat 1 deel van deze emissie in Nederland blijft en 9 delen van deze emissie geëxporteerd worden. Terwijl bij ammoniak 1 deel in Nederland blijft en 2 delen geëxporteerd worden.
Hoezo begrenzen wegverkeer op 5 kilometer . Het zou eerder andersom moeten zijn.

306lsa
17 okt 07:10

Laat zien dat ?????
Waar een wil is is een weg.
60% vooruitgang wordt niet voor en of te weinig voor bedankt plus de opname van de gewassen………..Vul maar in.

vandenbrandcv1
17 okt 08:04
De overheid zal goed water bij de wijn moeten doen. Niet alleen de boeren zijn het zat, maar de burgers ook. Er leeft helaas veel onvrede in onze samenleving.

kleine boer
17 okt 08:08
firmavellenga ik schrijf erbij, dat ik er niks op tegen heb. Misschien werd het je duidelijk, dat er ergens iets niet klopt. Dus de opmerking is wel degelijk nodig de milieu maffia leest hier gewoon alles mee. Er worden er gewoon voor ingehuurd om de boeren sites in de gaten te houden volgens mij.

agratax(1)
17 okt 10:43
Dat de landbouw de Zwarte Piet krijgt, is duidelijk. het gaat er niet om, of zij wel of niet de meeste stikstof produceren, maar om het feit, dat de regering hen democratisch beter kan aanpakken dan de andere groepen van het kiezersvolk. Boeren brengen mede door hun politieke verdeeldheid geen zetels op die voor welke partij dan ook doorslaggevend zijn. Hier komt bij, dat er meer dan genoeg goedkoop voedsel te koop is de wereld markt en de milieubelasting van die productie zien ze hier niet. Als kind zeiden we: “Wat ik niet ziet, is er niet”. Deze uitspraak doet tegenwoordig opgang in de Haagse burelen.

Henk.visscher
17 okt 11:12
Klopt agratax We moeten naar een manier van actievoeren, waarmee wij de burgers achter ons krijgen, daar is de politiek gevoeliger voor dan grote trekkers.

Stier1
17 okt 13:30
RIVM is uiterst betrouwbaar en doen gewoon hun werk. Dat de uitkomst je niet bevalt en dan op deze schandalige manier actie voeren toont maar weer de ware aard van de boer; onbetrouwbaar en crimineel.

glaasje
17 okt 14:18
De overheid verzint zelf een stikstof probleem, een probleem wat er op het platteland niet is!!!!!! Bij ons om de stallen groeit en bloeit alles prima. stikstof is net als zure regen en het ozon gat, een groot waanidee van de overheid en milieuclubjes. RIVM zal nooit toegeven, omdat dan hun baantje op het spel staat. Wat een geldverspilling!!!!!!! En de natuur redt zich echt wel, maar de economie van Nederland zit op slot. Wat een gekkenwerk om een paar zeldzame plantjes. Stront op de natuur gebieden, daar hebben ze gebrek aan.

ghsmale
17 okt 17:45
In Duitsland is de verdeling anders geregeld, boeren, consumenten en industrie
Elke groep wordt voor ongeveer een derde verantwoordelijk gehouden voor de uitstoot.
in Nederland voor 2018 consument 6% landbouw bijna 50 %
Het is maar net wat je naar buiten brengt.

kleine boer
17 okt 21:20
Als we Nederland bij Duitsland voegen of België is het probleem ook opgelost

https://www.boerderij.nl/Home/Foto-Video/2019/10/Boeren-geven-hun-mening-over-berekeningen-RIVM-486007E/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=RIVM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rutger+van+den+Noort
https://robscholtemuseum.nl/?s=boeren
https://robscholtemuseum.nl/?s=stikstof
https://robscholtemuseum.nl/?s=meten+is+weten