Lijsje Snijder – Reactie op de Recente Noordhollands Dagblad Artikelen van 6 en 21 mei 2022

Met de Groetjes van Lijsje (foto Instagram)

Rondleiding in Rob Scholte Museum Den Helder (1) (foto Staf RSMuseum)

Rondleiding in het Rob Scholte Museum (2) (foto Staf RSMuseum
Rondleiding in het Rob Scholte Museum (3) (foto Staf RSMuseum)

Reactie op de Recente Noordhollands Dagblad Artikelen van 6 en 21 mei 2022

Na het lezen van het artikel in uw krant, zou ik graag even reageren op een paar uitspraken, die Mr Ilse van de Poel, de stadsadvocaat van Den Helder, deed in de rechtszaken tegen Rob Scholte. Hier werden een paar uitspraken van haar geciteerd, die naar aanleiding van het WOB verzoek uit de stukken naar buiten zijn gekomen. Deze geven wel zo N vertekend beeld weer, dat ik me genoodzaakt voel een en ander aan te vullen.

Ze meent dat, ook al heeft de gemeente onrechtmatig de onderhandelingen met Rob Scholte over de koop van het postkantoor onderbroken, dat nog niet betekent, dat hij het ook echt had gekocht.

Deze mening betwist ik, want de kooponderhandelingen, waar al de hand op was geschud door onze wederzijdse advocaten, toen nog voor de gemeente NautaDulith, waren al in de allerlaatste fase. We hadden zelfs twee welvarende, vermogende mensen bereid gevonden om financieel garant te staan voor de overeengekomen aankoopprijs. Toen we wilden betalen, binnen drie dagen in cash, dat was de eis van de gemeente, kregen we te horen dat de stadsadvocaat geen mandaat had van burgemeester Koen Schuiling, nu Burgemeester van de stad Groningen en voorzitter van Veiligheidsregio Groningen. Nadat hij terug kwam van vakantie, ging de koop dus niet door!

Kort daarna werd de stadsadvocaat NautaDulith onslagen om Schuiling te versterken en de belangrijkste getuige te elimineren. NautaDulith werd onmiddelijk opgevolgd door Schenkeveld Advocaten, zodat Mr Van de Poel tot nu voor gemeente optreed.

Toen begon de hele schijnvertoning weer opnieuw. Er werd gesteggeld over de strook parkeerplaatsen achter ons gebouw, waar wij de gemeente meer dan 200.000 euro extra voor moesten betalen.

Op een zeker moment heeft Rob zelfs zijn advocaat de gemeente laten weten, dat hij het pand tegen elke prijs wilde kopen!  Maar, nee hoor, het gebouw werd sowieso onder geen enkele voorwaarde aan hem verkocht. Ondanks zijn contractueel vastgelegde eerste recht van koop.

In plaats daarvan werd er door de gemeente een openbare tender georganiseerd, waar hélemaal niemand op af kwam. Daarom werd deze tender nogmaals verlengd en opeens was daar, na de sluiting van de deadline voor deze tweede extra tender termijn, meneer Tuin, die het gebouw opeens wel wilde kopen. Nou, dat was natuurlijk meteen in kannen en kruiken. Oude jongens krentenbrood tussen Aannemersbedrijf A Tuin en de Gemeente.

Later bleek, dat in de koopovereenkomst met Kees Jan Tuin hele andere voorwaarden werden gesteld, dan aan Rob.

Tuin heeft voor de parkeerplaats slechts één euro betaald als steun van de staat! Hij werd door de gemeente zelfs gefinancierd door hem een groot deel van het aankoopbedrag als lening te verstrekken. Hij mocht het bedrag van de koop in twee delen betalen in plaats van, zoals wij, in één keer cash. Zo zijn er nog meer afspraken tussen deze Tuin en de gemeente Den Helder, die ondanks onze herhaalde WOB verzoeken, tot op heden nog niet openbaar zijn gemaakt.

O ja, Mr van de Poel is van mening, dat het koopcontract wél degelijk openbaar zou zijn, maar “vanwege de privacy” bijna geheel zwart gelakte koopovereenkomst is geen openbaarheid van bestuur. Daar moet dus wel iets heel interessants in staan. Anders zou de gemeente Den Helder zich toch niet in alle bochten wringen om deze informatie geheim te houden?

De gemeente vertelde aan de rechtbank dat we meteen ontruimd moesten worden, omdat het koop contract, (een dag voor de ontruiming) met Tuin al was getekend, terwijl ze in het geheim nog maanden hebben door onderhandeld. Zonder de zwart gemaakte stukken zou blijken dat er door deze mis informatie, een invalide man, zijn vrouw en hun twee minderjarige kinderen op straat zijn gegooid, wat wettelijk niet eens is toegestaan, zonder vervangende woonruimte. Dan had de rechter de uitzetting niet terrecht hebben gevonden en ons niet ook nog voor de kosten van de ontruiming laten betalen.

Wat me duidelijk is geworden, dat de gemeente Den Helder het gebouw onder geen enkele voorwaarde aan Rob Scholte  wilde verkopen, maar het naar buiten toe steeds smadelijk doet voorkomen, dat het allemaal de schuld van Scholte is geweest, dat de koop is mislukt.

De gemeente Den Helder had  een absolute voorkeur om het pand aan Tuin te verkopen. De reden waarom? Daar kan ik alleen maar naar raden.

Het echte plan op de achtergrond is om het pand te slopen om er een nieuw stadhuis voor Den Helder te kunnen bouwen. Maar de bevolking van Den Helder heeft dat onzalige plan al lang weg gestemd. Dit is ook bekrachtigd via de rechtspraak bij de Raad van State, waar het bestemmingsplan om het Station en Postkantoor te slopen, als ongeldig werd beoordeeld. Ze zien dat idee niet zitten. Daarom heeft de gemeente achter de schermen met Tuin een geheime deal gemaakt.

Als Tuin het pand als laatste Wederopbouw monument in Den Helder gesloopt heeft en als Rob straks helemaal kapot geveild onder een brug moet slapen, zal Tuin als beloning voor deze ‘koop’ het nieuwe Stadshuis mogen bouwen op de plek van het vernietigde Rob Scholte Museum.

Mocht ik dit nou helemaal verkeerd hebben, dan nodig ik Ilse van de Poel uit om het geheime koopcontract met alle clausules in zijn geheel te tonen.

Zo lang zij er op uit blijft om al onze kunst, ongeveer 8.000 stuks volgens hun opgave, terwijl de definitieve inventaris lijst nooit aan ons werd overhandigd, inclusief dus de inhoud van Rob S talloze ladenkasten en de telling van de daarin opgeslagen zeefdrukken en alle andere edities, zodat wij weten wat en precies hoeveel van wat zij wil gaan veilen bij BvA. Ik kan niet anders bedenken dan dat er schimmige en het daglicht niet verdragende zaken in dat koopcontract tussen gemeente Den Helder en Tuin staan.

Het is onmogelijk, dat Van der Poel voor gemeente Den Helder onze privé collectie  en de gehele verzameling van het Rob Scholte Museum als  een faillisements verkoop bij veilighuis BVA in Amersfoort laat veilen, zonder dat de rechtbank en wij zelf van de inhoud van de overeenkomst tussen de gemeente en Tuin kennis hebben genomen.

In het slechtste geval voor de gemeentekas, zal na het voortzetten van de door hen geplande executie zonder dat er een definitief eind vonnis is uitgesproken, bij onze uiteindelijke overwinning, de gemeente dus ook, behalve de al veroorzaakte schade, wegens het onrechtmatig afbreken van de kooponderhandeling, het bedrag, dat het verschil is tussen het door de gemeente behaalde veilingresultaat en de taxatie waarde van deze werken in de Scholte studio, aan ons moeten worden terugbetaald.

Bezint, eer ge begint.

Eveneens zal de gemeente de plan schade aan ons moeten terugbetalen. Dit vanwege de valse voorstelling van zaken, die door hen is gegeven over het toekomstige plan voor het oude postkantoor. Daarom moeten deze afspraken tussen Tuin en de gemeente kost, wat het kost, geheim blijven.

Anders gaan Van der Poel en de gemeente Den Helder nat.

Dan nog even iets over de navolgende opmerking van Mr Ilse van de Poel.

,,Kortom, het valt niet te begrijpen, dat een dergelijk rapport met droge ogen in een procedure wordt ingebracht. Geen enkel uitgangspunt in het rapport klopt.’’

Het schade rapport, dat wij ‘met droge ogen’ inleverden, is niet zo maar even uit de duim gezogen!

Het gaat hier om een zorgvuldig opgesteld schade rapport, van een professioneel en deskundig forensisch schade expert, De heer J Joling. Zie hier zijn Curriculum Vitae.

Meent Mr Van de Poel nou echt, dat deze meneer voor ons zijn reputatie en goede staat van dienst wel even te grabbel zou gooien? Door zo maar wat extra aangedikte  cijfers op papier te zetten?

Hij verdient excuses voor deze smadelijke uitlatingen van Van de Poel.

Ze beweert, dat het schade rapport niet kan kloppen, omdat er in 2018 geen zeefdruk is verkocht.

Maar de stadsadvocaat ‘vergeet’ voor het gemak. dat Rob met zijn gezin door de gemeente Den Helder op 17 april 2018 uit zijn Museum, studio en huis is gegooid met in beslagname van al zijn kunst en voorraden. Dus dat er vanaf dat jaar geen zeefdruk  is verkocht klopt.

Maar dat ze dan de beschuldigende vinger weer naar ons gaat wijzen, klopt niet. Meer dan vier jaar zijn we thuisloos, brodeloos, zonder inkomen en werkmaterialen en kunnen we de werken, waar Rob en zijn assistentie lang hard aan hebben gewerkt, met alle daarvoor benodige investeringen, niet ten gelde maken.

Beter had ze terug gekeken naar de omzet van andere jaren, dan was ze wel tot een eerlijker slotsom gekomen.

Het spijt ons zeer, ook voor hen zelf, dat er door Mr van de Poel en de gemeente Den Helder pas vanaf 2020 een aansprakelijkheids verzekering is geregeld! Maar deze ongelofelijke blunder van de gemeente hoeft ze toch niet op ons af te reageren?

Wees maar blij, dat er in die jaren, dat alle kunst zich onverzekerd in gemeentelijke bewaring bevond, en er, voor zover wij weten, geen brand of water schade is geweest.

Stelt u zich eens voor, dat er tijdens de stille en aan ons niet gemelde verhuizing van Imming Logistics naar BVA Auctions iets kwijt geraakt of beschadigd zou zijn? Zonder dat een inventarisatie en schaderapport voor het transport met vele vrachtwagens voor de verzekering was opgemaakt, zoals vereist was om aanspraak te kunnen maken op uitkering.

Wij hebben daar geen idee van, omdat we nog steeds geen volledige lijst of zelfs maar foto S hebben ontvangen. Zo N lijst bestaat ook niet, omdat onze boel ten tijde van de stiekeme verplaatsing naar de hen al lange tijd, daterend van nog voor de uitzetting, wel bekende vrienden bij BVA Auctions niet verzekerd was.

Ik houd mijn hart vast over de huidige staat van al deze werken, die nu al meer dan 4 jaar van ons zijn afgenomen. Áls ze er nog staan. Daar moet je maar vanuit gaan. De zeefdrukken zijn nooit geteld. Hoe constateren we eventuele verdwijningen. Een zeefdruk van Rob brengt zo 1.000 euro op. Daarvan liggen er minimaal 8.000 stuks.

Als de gemeente besluit om ze bij BVA voor een appel en een ei (als parti)j te laten veilen, dan kan niemand meer zien wat er ontbreekt en wat er beschadigd is.Dat geldt niet alleen voor de oplagen, maar voor alle werken.

Kneveling heet dat toch?

Scholte en gezin zijn in éen klap door gemeente Den Helder dakloos en zonder inkomen geraakt. Op alles is beslag gelegd, al zijn kunst, werkmateriaal en persoonlijke spullen, die zij al 4 jaar lang niet willen teruggeven. Eerst moet Scholte vanuit deze geknevelde positie de, door toedoen van gemeente Den Helder, de steeds meer oplopende rekening betalen.

Om U een indruk te geven. Voor Imming Logistics moet zo N 10.000 per maand aan opslagkosten worden betaald. Dat zou volgens de gemeente bij BVA een stuk goedkoper zijn, zo jokte B&W de gemeenteraad voor. In werkelijk gold hun prijs alleen als de veiling snel was doorgegaan en wij over ons heen hadden laten lopen, maar dat viel tegen. We zijn inmiddels  twee executie gedingen verder en de opslag bij BVA is volgens de eerste opgave van de gemeente duidelijk veel duurder dan bij Imming. De gemeente wil, dat wij al deze door hen zelf veroorzaakte onnodige opslag kosten, gaan betalen, want dat is onze schuld, toch?

Onredelijk veel geld, terwijl wij al jaren aangeven, dat de collectie, onder beslag blijvend, in een door ons, op onze kosten, gehuurde ruimte kan worden opgeslagen tegen een fractie van de maandelijkse huur, die nu door hen wordt uitgegeven.

De gemeente heeft ten aan zien van zijn burgers  een schade voorkomingsplicht en behoort ervoor te zorgen deze burger niet onevenreding op kosten wordt gejaagd. Onze zogenaamde energie schuld, betwist, betrof 19.000 euro en de schade, die Den Helder op ons wil verhalen, zal inmiddels in de miljoenen lopen

Kan dit Echt Allemaal Zo?

De schade, die ons is aangedaan en aan de kunst is ontstaan sinds de gemeente er beslag op heeft gelegd, is onvoorstelbaar groot.

Het gaat er hier niet zo zeer om hoeveel de  beschadigd werken op zich waard waren en zijn.

We kregen van de rechter één enkele kans om onze collectie terug te kopen en de veiling te voorkomen. Dat was als we 600.000 euro aan de gemeente betaalden. Iromisch genoeg evenveel als de door de gemeente gevraagde koopsom voor het gebouw aan de Middenweg te Den Helder, waarin het Rob Scholte Museum gevestigd was. Dan had Den Helder nu een prachtig museum gehad en waren wij niet zo kapot en vernield geweest.

De schade aan de kunst is ontstaan bij Imming of bij BVA, oncontroleerbaar wie. Deze schade is niet te onderschatten. De twee weken, die we van de rechter kregen om uit onze erbarmelijk omstandigheden te komen en het losgeld van 600.000 euro op te hoesten, waren kort. Ons onder enorme druk harde werken werd beloond. Een koper melde zich, die een groot bod deed op een door onze deskundigen Koos Weel en Ard Doko, beiden voorheen werkzaam bij Catawiki Moderne Kunst, samengestelde selectie, tot aankoop besloten voor 1,2 miljoen.

Was deze deal doorgegaan, dan hadden we alle kunst vrij gehad, maar nadat bleek dat er meerdere Ceramic Towers kapot waren,  trok de koper zich terug en ging de deal niet door.

De schade aan de kunst wordt door de gemeentelijke taxatie op NUL gesteld. Voor ons daarentegen is dit het verlies van de gehele kunst collectie.

Eerst werd ons bezit onverzekerd door de gemeente meegenomen. Nu wordt zonder énige vorm van overzicht, toezicht of inzicht in de huidige staat van onze kunstwerken en privé pullen te geven, alles waar Rob zijn hele leven voor heeft gewerkt, verkwanseld  bij BVA Auctions als een failisement.

Wat is Onze Misdaad Eigenlijk?

Wat hebben wij verkeerd gedaan om dit lot verdienen?

Rob S kunst wordt na deze executie nooit meer iets waard. Wij zullen de rest van ons leven met een krankzinnige rest schuld achterblijven en dan nog durft Van der Poel  te zeggen, dat wij hoogstens  “een paar duizend euro schade” hebben?

Alleen al onze, op mysterieuze wijze verdwenen Boretti keuken op de bovenverdieping, die ten tijde van de ontruiming in het pand stond, was al 20.000 euro waard!
Nét zo veel als de door ons betwistte, niet betaalde energie rekening, waardoor we werden uitgezet. Nooit inzage gekregen in de werkelijke energie kosten of enig bewijs daarvan ontvangen. De centrale meterkast in het Museum is door Tuin al zonder vergunnig weggesloopt. Evenals het bewijs van de niet bestaande doorgang tussen museum en  studio | woning in dezelfde actie verdween. De kantonrechter in Alkmaar zag, nadat de civiele rechter deze huurzaak daar naar toe verwees, in deze niet bestaande doorgang een reden, door haar zelf verzonnen, ons te veroordelen tot alle kosten van de ontruiming .

Wij zouden niet in het bezit van een huurcontract zijn, omdat de bedrijfsruimte, het Rob Scholte Museum, met een doorgang verbonden zou zijn met bovenverdieping. Daardoor konden de studio en woning aangemerkt worden als dienstwoning en zo doende mee ontruimd worden, tegelijk met het Museum.

Ook al waren wij in het bezit van een veel ouder, separaat bruikleen contract, waarin overigens ook staat dat we konden blijven zitten, tot het gebouw benodigd was voor een nieuw stadhuis. We werden geheel ontruimd. Ook al bestond voor de boven étage geen enkele betalings achterstand en woonden wij legaal met toestemming van de Commissie voor Beroep en Bezwaar van gemeente Den Helder. Dit oordeel moest zo doende door College van B&W van Den Helder worden overgenomen en dat met een officieel schrijven van B&W bekrachtigd is.

Voor de onjuistheid van het vonnis door de kanton rechter te Alkmaar bestaat afdoende bewijs, namelijk  3.082 getuigen. Ze hebben allemaal de Open Brief getekend, die op de begin pagina van de Rob Scholte website staat, waarin de gemeente gevraagd wordt haast te maken met het toestaan van een doorgang tussen de Museum vleugel en het hoofdgebouw .

De doorgang was namelijk beloofd door wethouder Pieter Kos, die daarvoor een overeenkomst tekende op 9 december 2014, met huidige wethouder Michel Wouters en voormalig Rob Scholte Museum vrijwilliger Marc Nihot, maar die door Kos nooit is nagekomen na opnieuw druk, uitgeoefend door Koen Schuiling.    .

Nee, mijn ogen zijn al lang niet meer droog.

Over droge ogen gesproken

Met welke uitgangspunten heeft Mr van de Poel het door de gemeente ingeleverde, absoluut incomplete taxatie rapport van Scholte S kunst eigenlijk gebaseerd?

Om maar Één van de vele bizarre voorbeelden te noemen. In dit, nog niet eens half af gemaakte rapport wordt een groot schilderij van Rob Scholte op 400 euro geschat. Dit terwijl een werk van gelijke grootte door het Rijksmuseum Amsterdam is aangekocht voor 45.000.euro, zie het Rijksmuseum Bulletin, Volume 68, 68, pagina 302 – 303, 2000.

Ongeveer twee weken geleden is er een ander schilderij van Rob bij Christie S in Amsterdam geveild, dat meer dan 40.000 euro opbracht!

Dit zijn feiten!

Dus zo waardeloos is Rob Scholte S werk niet.

Nog niet.

In de waardering van verzamelaars zal daardoor, mocht deze bulk veiling bij BVA doorgang vinden, zeker een verandering optreden.

Schaarste bepaalt de prijs.

Graag zou ik de stadsadvocaat Van de Poel persoonlijk willen uitnodigen om eens een kijkje te gaan nemen op de Rob Scholte show “Reproductie Verplicht” bij Museum de Fundatie, want ik ben er namelijk van overtuigd, dat zij en de wethouders, die over de veiling, ons lot en de toekomst van ons gezin beslissen, tot dusver niet in Zwolle zijn langs geweest.

Nog steeds heel jammer, dat de gemeente Den Helder voor deze overzicht show, de vorige was in 1988, de door haar meegenomen ontbrekende schilderijen niet tijdelijk ‘onder beslag’ heeft willen uitlenen aan Museum de Fundatie. Want stel je voor, dat deze show een succes wordt, dan wordt het nog vreemder om een meesterwerk maar 400 euro te taxeren.

Een lage veiling opbrengst bewijst toch wel degelijk, dat het Rob Scholte Museum het niet waard was om voor Den Helder te behouden.

Misschien ontstaat er dan een wat duidelijker beeld van diegenen, die al die tijd Rob S als waardeloos kunstenaar proberen weg te zetten.

De daders, waar we aangifte tegendeden, zitten nog steeds op hun positie of zijn stilletjes naar Groningen vertrokkenn en bemoeien zoch op de achtergrond ongezien nog steeds over onze martelgang beslist.

Als ze dan meteen het gehele college van politiek Den Helder en de top van BVA Auctions ook mee nemen, want die zitten op de achtergrond alleen maar stilletjes en goed keurend toe te kijken naar onze van eigen belasting geld betaalde ondergang.

Ik herhaal de woorden van Oscar Wilde. “Some people know the prize of everything, but the value of nothing”

Als Mr Ilse van de Poel mij even doorgeeft met hoe velen zij in Zwolle langs wil komen, zal ik zorgen, dat ze allemaal gratis naar binnen mogen.

Delano Weltevreden – Den Helder is Niet Verzekerd voor de Schade Vergoeding, die aan Rob Scholte Betaald Moet worden

Delano Weltevreden – De Voormalige Advocaten van Rob Scholte leggen Beslag op een Schade Vergoeding, die de Gemeente Den Helder de Kunstenaar moet betalen

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lijsje+Snijder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Delano+Weltevreden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=WOB
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wet+Openbaarheid+van+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stad+Advocaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nauta+Dulith
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bouwbedrijf+A+Tuin+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eerste+Recht+van+Koop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schade+Claim
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Joling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joling+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joling+BV+Schade+Onderzoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Financial+Investigations
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schade+Rapport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Forensisch+Schade+Rapport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeentelijke+Verzekering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wettelijke+Aansprakelijkheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=WA+Verzekering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verzekering+Polis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Centraal+Beheer+Achmea