Delano Weltevreden – Den Helder is Niet Verzekerd voor de Schade Vergoeding, die aan Rob Scholte Betaald Moet worden

Het Rob Scholte Museum, Volgens het Contract in Bezit van Eerste Recht van Koop, was voor de Onrechtmatige Ontruiming door Politie en Mobiele Eenheid Gevestigd in het Voormalige Postkantoor te Den Helder, waar de Rob Scholte met Zijn Vrouw en Twee Minder Jarige Kinderen op de Eerste Étage boven de Museum Ingang met Akkoord van de Gemeente woonde, Daar Waar het Licht Brandt (foto Peter van Aalst)

Lijsje Snijder en Rob Scholte, Vorige Zomer bij Rob S Moeder Thuis, Rechts op de Muur Christus van Jan Toorop (foto Vincent de Vries | jjfoto)

Den Helder is Niet Verzekerd voor de Schade Vergoeding, die aan Rob Scholte Betaald Moet worden

Den Helder – De Schade Vergoeding, die de Gemeente Den Helder aan Kunstenaar Rob Scholte moet betalen wordt Niet Gedekt door de Verzekering. Dat blijkt uit Documenten, waar deze Krant over beschikt. De Documenten zijn door de Gemeente Openbaar gemaakt in het Kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Scholte en de Gemeente hebben in 2017 Onderhandeld over de Verkoop van het Voormalige Postkantoor naast het NS Station in het Centrum van Den Helder. In het Pand was het Rob Scholte Museum Gevestigd. De Gemeente brak de Onderhandelingen op een Bepaald Moment af en verkocht het Gebouw aan Bouwbedrijf A Tuin BV.

De Rechtbank oordeelde, dat het Afbreken van de Onderhandelingen Onrechtmatig was. De Gemeente was het daar Niet Mee Eens en legde de Zaak voor aan het Amsterdamse Gerechtshof. Ook het Hof heeft Geoordeeld, dat de Gemeente de Onderhandelingen Niet had mogen Af Breken.

Achmea

Op 17 maart 2020 diende de Kunstenaar naar Aanleiding van de Uitspraak van de Rechtbank een Schade Claim van 1,7 miljoen euro in bij de Gemeente. Twee Weken Later, op 1 april, informeerde de Gemeente bij Verzekeraar Centraal Beheer Achmea of het Gevorderde Bedrag door de Verzekering Polis Gedekt is. Dat is het Niet, meldt de Verzekeraar de Gemeente een Dag Later.

Ten Eerste, omdat de Verzekering is In Gegaan op 1 januari 2020. De Claim betrof een Zaak uit 2017. Schade van voor de Ingang Datum, waarvan de Gemeente kon Vermoeden, dat er een Aansprakelijkheid uit kon Voort Vloeien, vallen Niet onder de Dekking.

Er is nog een Reden Waarom de door Scholte Geclaimde Schade Niet door de Gemeentelijke Verzekering Gedekt is, zegt Centraal Beheer Achmea. Onderhandelen Over en het Afsluiten van Overeenkomsten vallen Niet onder de Polis. Net als het Niet, het Niet Deugdelijk of het Niet Tijdig Nakomen van Overeenkomsten.

Dat Scholte 1,7 miljoen euro Schade claimt, betekent Niet. dat de Gemeente hem, dat Bedrag ook Schuldig is. De Kunstenaar moet in een Zo Genoemde Schade Staat Procedure Hard maken, waar dat Bedrag op Gebaseerd is. De Rechter bepaalt Vervolgens, of de Onderbouwing Hout Snijdt en Hoe Hoog het Schade Bedrag is. Omdat de Gemeentelijke Verzekering Polis bij Centraal Beheer Achmea de Schade Niet Dekt, Moet de Gemeente het Nog Vast te Stellen Bedrag Uit Eigen Zak Betalen.

Deskundigen Rapport

De Schade Claim van Scholte is Gebaseerd op een Deskundigen Rapport, dat door de Advocaten van Kunstenaar ’Doorwrocht’ wordt genoemd. Stad Advocaat Ilse van der Poel stelt in 2020 vast, dat de Claim Nergens op slaat. Volgens haar heeft Rob Scholte Hoog Uit Recht op een Vergoeding voor Gemaakte Kosten. Meer dan Een Paar Duizend Euro zou de Schade in haar Ogen Niet bedragen.

Bedragen, die hij claimt zijn volgens de Stad Advocaat Niet Onderbouwd met Onder Liggende Stukken. Daarom betwist de Gemeente de Juistheid van de Bedragen. Scholte claimt 1.250.000 euro als Winst Derving, maar dat Verhaal is volgens de Gemeente Uit de Lucht Gegrepen. De Stad Advocaat zei in 2020 dat de Kunstenaar er van uit gaat, dat het Postkantoor ten Onrechte Niet aan hem is Verkocht, terwijl de Rechtbank Alleen had Bepaald, dat de Onderhandelingen Niet Afgebroken hadden Mogen Worden.

In 2018 is er Volgens de Stad Advocaat Geen Omzet Gehaald met de Verkoop van Zeefdrukken. Zij Betwist Daarom, dat in 2019 een Omzet van 20.000 euro zou worden Gehaald. Dat geldt ook voor de Jaarlijkse Omzet Stijging van 5.000 euro. ,,Kortom, Het Valt Niet te Begrijpen, Dat Een Dergelijk Rapport Met Droge Ogen In Een Procedure Wordt In Gebracht. Geen Enkel Uitgang Punt In Het Rapport Klopt.’’

Onkruid Bestrijder

Een Schade Claim zegt Niets over het Uiteindelijke Bedrag, dat Betaald Moet worden. Dat blijkt uit de Zaak van Onkruid Bestrijder PV van der Wiel tegen de Gemeente Den Helder. Het Bedrijf claimde Eerst Bijna 2 miljoen euro vanwege een Mis Gelopen Contract. Medio Vorig Jaar verlaagde het Bedrijf de Claim naar ruim 1,3 miljoen euro. De Rechtbank heeft de Schade Uiteindelijk Vast Gesteld op 107.865,30 euro.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220506_8901771

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Delano+Weltevreden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+Scholte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtbank+Alkmaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=WOB
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wet+Openbaarheid+van+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stad+Advocaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bouwbedrijf+A+Tuin+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onrechtmatig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eerste+Recht+van+Koop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schade+Claim
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jan+Joling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joling+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joling+BV+Schade+Onderzoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Financial+Investigations
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schade+Rapport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Forensisch+Schade+Rapport
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeentelijke+Verzekering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wettelijke+Aansprakelijkheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=WA+Verzekering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verzekering+Polis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Centraal+Beheer+Achmea