Het Parool | Amsterdam Wereld Stad – Gijzeling, Crisis, Scheiding: Burgemeester Blikt Terug 2022 + Geert Dales – FEMKE HALSEMA OPENBAART SCHEIDING, VERZWIJGT SCHANDALEN

Links Minnend Dag Blad Het Parool vraagt Niet door, Geert Dales Wel

Sinds een Jaar wonen wij Niet Meer bij Elkaar”, vertelde Femke Halsema in de Podcast Amsterdam Wereld Stad, die Dagblad Het Parool op 20 december 2022 Online zette over haar Huwelijk. Echt Genoot Robert Oey heeft de Echtelijke Woning Verlaten en Elders zijn In Trek Genomen. Pleister Op de Ongetwijfeld Pijnlijke Wond, is, dat Halsema en Oey Nog Steeds “Een Gezin Vormen” en Samen voor de Kinderen Zorgen. “We zijn Dikke Vrienden”.

Rot Op met je Ambt Woning

Halsema’s Mededeling over de Breuk was Geen Nieuws, maar een Bevestiging van een Publiek Geheim. In haar BoekPluche’ (2016) vertelde Femke Halsema Hoe Zeer haar Partner een Hekel had aan de Schijn Werpers, die haar Publieke Functies Mee Brachten. Na haar Aan Treden als Burgemeester deed Oey er in een Opzien Barend interview in de NRC Nog een Paar Flinke Scheppen Boven Op, “Flikker Op met je Ambts Woning”. Iedereen zag de Scheiding Aan Komen. Niemand was Verbaasd Toen het Zo Ver was.

Privé wordt Publiek

Zulke Gebeurtenissen behoren tot Ieders Privé Domein en Er hoort Geen Publieke Aandacht Voor te Zijn. Maar als de Verlaten Echt Genote de Burgemeester van Amsterdam is, die Prat Gaat op haar Openheid, maar Een Jaar Zwijgt over een Private Echt Scheiding met Publieke Gevolgen wordt het een Ander Verhaal. Zeker als het Echtelijke Huis de Ambts Woning aan de Herengracht is, Waar Nog Immer een BV van de Gewezen Echt Genoot staat In Geschreven, Nog Meer als het Pand, waar de Vertrokken Levens Partner zijn In Trek Nam een, Onder het MomNood Zakelijke Privacy voor de Burgemeester’, Aan de Woning Voor Raad Onttrokken Woning is in het Tot de Gemeente Amsterdam Behorende Holysloot. Dan wordt Zo’n Privé Kwestie een Publieke Zaak, Te Meer Nu er in Zake die Tweede Woning Ook Nog Sprake is van Opvallende Mutaties in het Kadaster op Momenten. dat er Lastige Vragen Over Gesteld worden.

Het Podcast Interview duurt 50 Minuten en Behelst een Terug Blik van de Amsterdamse Burgemeester op het Jaar 2022. Naast Presentatrice Lorianne van Gelder zit aan Tafel met Politiek Verslag Gever van Het Parool David Hielkema. Die laat Alle Ballen voor Open Doel Liggen en Ontpopt zich tot een Heuse Public Relations (PR) Knecht voor de Orerende Burgemeester. Geheel in de Traditie van de Voor Malige Verzets Krant, Waar Geen Kritisch Woord over Welke Linkse Bestuurder Dan Ook te Vinden is, ten zij de Krant er Echt Niet Meer Om Heen kan.

Ik ben Best Wel Open

Was ik de Interviewer Geweest, zou ik na Halsema’s Onthulling over haar Echt Scheiding Meteen Gevraagd Hebben, Waar Om ze een Jaar wachtte met de Openbaar Making van haar Gewijzigde Persoonlijke Omstandigheden. Waar Om Geen Openheid Betracht door Iemand, die Zich Zelf Zo Graag op de Borst Slaat over de Eigen Transparantie? Deze Echt Scheiding reikt Immers Verder Dan Alleen het Privé Domein. Nota Bene in dat Interview Zelf zegt ze, Gevraagd naar Wat Amsterdammers Nog van haar Moeten Weten Wat ze Nog Niet WetenDat vind ik een In Gewikkelde, omdat ik Namelijk Best Wel Open ben”.

Oh Ja, Burgemeester? Hoe zit het dan met de Financiering van uw Energie Rekening?” had de Volgende Vraag moeten zijn. Toen de Lokale TV Zender AT5 in september Jongst Leden de Burgemeester Naar Aan Leiding van mijn Publicatie https://www.geertdales.com/Volk betaalt Energie Rekening  Halsema, die Zich Zorgen maakt over Energie Armoede Volk vroeg, Of Het Klopte, dat Zij Niets Betaalt voor Gas en Elektra, voor haar Appartement van Bijna 300 m2 Toch een Zeer Aanzienlijke Besparing op het Huis Houd Budget, was het Antwoord. ‘Nee, Dat Klopt Niet. In de Huur die ik Betaal Zit Dat In Begrepen”. Een Pertinente Onwaarheid, die de Slecht Geïnformeerde AT5 Interviewer Zonder Tegen Spraak liet Passeren. www.geertdales.com/Burgemeester Amsterdam Jokke Brokt over haar Stook Kosten.

Hoe Warm het is in de Ambts Woning? Geen Idee

In de Parool Podcast van 20 december 2022 herhaalt Halsema haar Eerder GeuiteGrote Zorgen’ over de Energie Armoede van het Amsterdamse Volk en Op Nieuw komt er Geen Enkele Vraag, Of die Zorgen Niet een Beetje Makkelijk of Zelfs Hypocriet Zijn voor Iemandm die Zelf Niets Betaalt. De Rechts Positie Regeling voor Burgemeesters met een Ambts Woning regelt dit Archaïsche Privilege. Juridisch Klopt Het. Maar Niets staat de Burgemeester van Amsterdam In de Weg van dat Voor Deel Af te Zien en Zelf de Nota te Vol Doen. Al was het Maar voor een Deel. Bij Voorbeeld een Maandelijkse Bijdrage van 500 Euro, het Bedrag, dat Elke Amsterdammer Momenteel Minstens Kwijt is voor een Woninkje, dat Niet in de Schaduw kan Staan van Halsema’s Huis Vesting.

Hoe Warm is het in de Ambts Woning?” vroeg Parool’s David Hielkema. “Pfff () Geen Idee” antwoordde Halsema, Om er Aan Toe te Voegen, dat het Heel Moeilijk te Reguleren is. “Ik woon in een Gemeentelijk Pand met Drie Verdiepingen, waar ik Geen Enkele Controle over heb, dus ik heb Geen Idee”. Geen Idee! Nee, dat krijg je er van Als je Geen Energie Rekening Gepresenteerd Krijgt Zo als het Gewone Volk. Dat weet Precies Hoe Warm het Thuis is. Maximaal 19 Graden, zoals Ons Dringend is Geadviseerd door de Overheid om te Voor Komen, dat de Energie Rekening Onbetaalbaar wordt en de Gas Opslag Ontijdig Leeg Raakt. De Burgemeester van Amsterdam heeft ‘Geen Idee’. Zelden werd de Kloof tussen Regent en Volk Treffender tot Uit Drukking Gebracht.

Het Kantoor van Job Cohen staat Leeg

Dat Femke Halsema er Regenteske Trekken Op Na Houdt is Geen Nieuws. In maart 2020 kochten zij en haar, Toen Malige, Man een Huis in Holysloot, een Pittoresk Dorp van Zo’n 250 Inwoners Gelegen in het Landelijke Amsterdam Noord. Bezit van een Tweede Woning ziet het Linkse Amsterdamse Stads Bestuur, Gelet op de Immense Woning Nood, als een Maatschappelijke Mis Stand, die Kei Hard Bestreden moet worden. Er staan Forse Boetes op. Slechts bij Hoge Uit Zondering wordt een Vergunning Verleend om een Woning aan de Woning Voor Raad te Onttrekken. Er moet Dan Sprake Zijn van een Belang WekkendeMaatschappelijke Bestemming’. Links Amsterdam gaat Hier Overigens Flexibel Mee Om. In Eigen Kring Al Thans. Hoe is het Anders Mogelijk, dat een Oud Burgemeester Midden in het Centrum van Amsterdam een Gewild Appartement Onbewoond kan Laten? https://www.geertdales.com/Het Kantoor van Job Cohen staat Leeg.

Onttrekking aan de Woning Voorraad

In Strijd met Letter en Geest van de Lokale Huis Vesting Verordening verleende het College van B&W eind juni 2020 aan Burgemeester Halsema de Vergunning om het Pand in Holysloot aan de Woning Voorraad te Onttrekken, Op Basis van deHardheid Clausule’. Er zou Bij Weigering van die Vergunning Sprake Zijn van een Schrijnende Uitkomst. Het Wonen in de Ambts Woning, 300 m2 voor Zo’n 2.200 Euro op een Top Locatie aan de Grachten, was Kennelijk Zo Problematisch, dat het Halsema Vergund werd er in het Weekend op Uit te Trekken Om in Holysloot Rust en Privacy te Vinden.

Al bij mijn Eerste Bezoek aan het Lieflijke Dorp, Waar Elke Bewoner Weet, dat Halsema en haar Toen Malige Echt Genoot er een Huis Bezitten, Wat zij er Voor Betaalden, 687.500 Euro, en Waar het Staat, werd mij Ongevraagd Verteld, dat de Burgemeester er Sinds de Aan Koop Niet Meer Gezien is en het Huis wordt Bewoond door haar (Nu Ex) Man. Ik belde aan, maar trof Niemand Thuis. Aan het Tuin Hek hing een Tas met Lege Flessen. Kennelijk een Lokale Gewoonte om Gebruikte Flessen Gerecycled te Krijgen. De Inhoud van de Tas, Wat Lege Flessen en een Potje HAK, duidde op een Één Persoons Huis Houden. Mijn Vraag aan Halsema’s Woord Voerder, of het Huis te Holysloot Bewoond is, werd, Tot mijn Verrassing, Bevestigend beantwoord. De Daar Op Volgende Vraag, of het een Huurder dan Wel een Gezins Lid van de Burgemeester was, werd Af Gedaan metDat is Privé’.

Volgens de Amsterdamse Huisvestings Verordening is een ‘BewonerIemand, die In Geschreven staat op het Des Betreffende Adres. Halsema’s Huis in Holysloot kent Volgens de Gemeente Zelf een ‘Bewoner’, Iemand Dus, die er In Geschreven staat en dat is haar Ex Partner. Een Blik in de Kadaster Registers bevestigde mijn Bevinding. Wie schetst mijn Verbazing, toen ik, Na Vragen Hier Over aan het Stad Huis, Nog Maals in het Kadaster keek en zag, dat het Adres van de Bewoner was Terug Gemuteerd naar de Herengracht. Die In Zage geeft het Kadaster Normaliter Niet, maar Bij Vergissing is het Gedurende Enkele Weken Mogelijk Geweest Dat te Zien.

Nog Groter werd mijn Verbazing Toen ik Weer een Tijd Later Zag, dat Op Nieuw het Holyslootse Adres werd Vermeld bij de Naam van Halsema’s Ex Partner. Op mijn Vraag aan het Stad Huis over de Kadaster Mutaties kreeg ik Als AntwoordOns Niet Bekend’. Dat Zou Kunnen, maar Merk Waardig is Het Wel. Het roept Ook Ernstige Vragen op Over de Waarheids Getrouwe Aan Levering van Data bij het Kadaster, een Wettelijke Verplichting. die Bij Schending Al Gauw Ontaardt in een Strafrechtelijk Vergrijp.

Beroep op Wet Open Overheid

De Leegstands Vergunning werd Aan de Burgemeester Verleend, omdat zij Zich bij Tijd en Wijle moest kunnen Onttrekken aan de Gebrekkige Privacy In en Rond de Ambts Woning en daar Ook Last had van Demonstranten voor de Deur. De Amsterdamse Gemeente Raad werd Niet Betrokken bij de Besluit Vorming over de Vergunning van juni | juli 2020, een Kleine Drie Maanden Na Dat Halsema en haar Partner het Pand Kochten. Alleen Fractie Voor Zitters kregen een Mondelinge Mede Deling Hier Over. Kennelijk ging Niemand Steigeren. Enkelen van Hen Wisten en Weten Overigens Nog Steeds van Niks. Des Gevraagd weigerde de Gemeente In Zage te Geven in de Stukken. Een Beroep op de WOO was Nodig om in Ieder Geval een Deel Er Van In Handen te Krijgen. De Vergunning Aan Vraag Zelf mocht ik Niet in Zien WegensPrivacy Gevoelig’. Vragen over de Frequentie van Halsema’s Gebruik van haar Tweede Woning kregen Als AntwoordDat is Privé’. Tot Zo Ver de Door de Gemeente Raad GewensteTransparantie’ uit de Profiel Schets  Op Basis Waar van Femke Halsema Solliciteerde naar het Burgemeesterschap van Amsterdam. En het Nog Werd Ook.

Een BV op de Herengracht

Nu Halsema’s Voor Malige Partner de Ambts Woning heeft Verlaten, is het Des te Gekker, dat op het Adres Herengracht 502 Nog Steeds de BVFR66’ staat In Geschreven. Deze Vennootschap, Met als Enig Aan DeelHouder en Bestuurder de VoorMalige Partner van Burgemeester Halsema, is Actief metHet Op Richten en Verwerven Van, het Deel Nemen In, het Samen Werken Met, het Besturen van Als Mede het (Doen)Financieren van Andere Ondernemingen, in Welke RechtsVorm ook’.

Wat het Ook Moge Zijn, Met het Uit Oefenen van het Amsterdamse Burgemeesterschap heeft het Niets te Maken en Alleen Al Daarom had deze Vestiging op het Adres Herengracht 502 Nooit Mogen Plaats Vinden. Volgens de Gebruiks Over Een Komst, die Halsema met de Gemeente sloot mag de Ambts Woning Alleen Aan Gewend worden Om er te Wonen en Voor Burgemeesterlijke Aan Gelegenheden. Toen ik vroeg Hoe Dit Zat was het Antwoord  ‘De Ambts Woning staat ter Beschikking van de Burgemeester en haar Gezins Leden’. Kennelijk geldt FR66 als Lid van het Gezin, Ook Nog Nu de Enig Aan Deel Houder de Hielen Gelicht heeft. Hoe krijg je het Verzonnen?

Overigens is het Niet DoorGeven van een Adres Wijziging en het Feitelijke Vestigings Adres van een Rechts Persoon aan de Kamer van Koop Handel een Economisch Delict. Het Bureau Economische Handhaving, Onder Deel van de Belasting Dienst,  beslist over de Sanctie. Het zal Wel Mee Vallen, maar Zo Iets wil je als Burgemeester Toch Niet Op je Conto Hebben?

We staan er als Overheid Momenteel Niet Zo Goed op

In de Parool Podcast uit Femke Halsema haar Zorgen over het Imago van de Overheid. Onder Meer Door de Toe Slagen Affaire hebben Veel Burgers het Vertrouwen in de Overheid Verloren. “We Staan er als Overheid op dit Moment Niet Zo Goed Op. Zeker in een Periode van Energie Armoede moeten Mensen kunnen Vertrouwen op de Overheid” oreerde de Hoofd Stedelijke Burgemeester, Kennelijk zonder te Beseffen Welke Bijdrage Zij Zelf levert aan de Ondermijning van het Vertrouwen in de Overheid.

Ik hoop Vol Doende Tegen Spraak te Krijgen. Is het Niet Op mijn Werk, dan in een Ruimere Om Geving” sprak ze Ook Nog. Ik zal haar Niet Te Leur Stellen. In mijn Boek https://www.geertdales.com/Rechtse Privileges voor een Linkse Burgemeester dat Komend Voor Jaar verschijnt beschrijf ik Hoe een Eer Tijds Linkse Activiste Zich Geleidelijk Aan Ontpopte tot een Rechtse Regent en Hoe Linkse Idealen ten Onder gingen aan Rechtse Verleidingen. “Er is Niet een Groot Verschil tussen Hoe ik Privé Ben en Hoe ik het Ambt Uit Oefen” zei Femke Halsema tegen Het Parool. Het was Als Gerust Stellend Bedoeld, maar het is Hoogst  Zorg Wekkend.

geertdales.com,20 december 2022

Zie ook www.geertdales.com/crowdfunding-De Vlees Etende Vegetariers

Aan en Af Meldingen voor Updates op deze Web Site www.geertdales.com/contact

https://www.geertdales.com/femke-halsema-openbaart-scheiding-maar-verzwijgt-schandalen

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Het+Parool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verzet+Krant
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lorianne+van+Gelder
https://robscholtemuseum.nl/?s=David+Hielkema
https://robscholtemuseum.nl/?s=Amsterdam+Wereld+Stad
https://robscholtemuseum.nl/?s=AT5
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geert+Dales
https://robscholtemuseum.nl/?s=Femke+Halsema
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eer+Tijds+Linkse+Activiste
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtse+Regent
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linkse+Idealen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtse+Verleiding
https://robscholtemuseum.nl/?s=Job+Cohen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=College+van+B&W+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=PR+Burgemeester
https://robscholtemuseum.nl/?s=Public+Relations+Burgemeester
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ambts+Woning+Burgemeester
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebruik+Over+Een+Komst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prat+op+Openheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechts+Positie+Regeling+Burgemeester
https://robscholtemuseum.nl/?s=Archaïsch+Privilege
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rechtse+Privileges+voor+Linkse+Burgemeester
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bezit+Tweede+Woning
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gelet+Op+Woning+Nood
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aan+de+Woning+Voor+Raad+Onttrokken+Woning
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kadaster
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wettelijke+Verplichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eigen+Functioneren+als+Burgemeester
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kloof+tussen+Regent+en+Volk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Amsterdams+Stads+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Links+Amsterdams+Stads+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Raad+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gijzeling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Energie+Armoede
https://robscholtemuseum.nl/?s=Energie+Crisis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wet+Open+Overheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Energie+Rekening+Onbetaalbaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stook+Kosten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geen+Idee
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geen+Energie+Rekening
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huis+Houd+Budget
https://robscholtemuseum.nl/?s=In+Strijd+met+Letter+en+Geest
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lokale+Huis+Vesting+Verordening
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leegstands+Vergunning
https://robscholtemuseum.nl/?s=WOO
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wet+Open+Overheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Beroep+op+Wet+Open+Overheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=FR66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kamer+van+Koop+Handel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vestiging+Adres+Rechts+Persoon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bureau+Economische+Hand+Having
https://robscholtemuseum.nl/?s=Belasting+Dienst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Economisch+Delict
https://robscholtemuseum.nl/?s=Massa+Toerisme
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leven+Na+Corona+Her+Stellen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oorlog+Oekraine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Echt+Scheiding
https://robscholtemuseum.nl/?s=Echt+Scheiding+met+Publieke+Gevolgen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robert+Oey
https://robscholtemuseum.nl/?s=Echtelijke+Woning+Verlaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Elders+In+Trek+Genomen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Samen+Gezin+Vormen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Samen+Voor+De+Kinderen+Zorgen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dikke+Vrienden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Privé+Domein
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rust+en+Privacy
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dat+is+Privé
https://robscholtemuseum.nl/?s=Demonstranten+voor+de+Deur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Toe+Slagen+Affaire
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vertrouwen+in+Overheid+Verloren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Holysloot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Amsterdam+Noord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Herengracht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Herengracht+502
https://robscholtemuseum.nl/?s=Links+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Amsterdam