Hans Brandsma – ’Meer uitbuiting, drugs en mensenhandel in Den Helder’ + Delano Weltevreden – Publieksdiensten en gemeenteraad vanaf 2020 in oude stadhuis + Arie Booy – ’Niet vechtend over straat’

Burgemeester: ’Meer uitbuiting, drugs en mensenhandel in Den Helder dan vermoed

In welke mate schaadt ondermijning belangen van ondernemers in Den Helder? Is deze stad een crimineel broeinest? Deze vragen zijn afgelopen woensdag behandeld tijdens de RPC bijeenkomst georganiseerde ondermijnende criminaliteit, die werd georganiseerd in theater De Kampanje. De burgemeester van Den Helder, Koen Schuiling, noemde de antwoorden op deze vragen verontrustend. “We zijn veel schokkende dingen tegen gekomen.

“In Den Helder is veel vaker sprake van uitbuiting, drugs en mensenhandel dan we hadden vermoed”, vervolgt Schuiling. “Eén A4’tje is niet meer toereikend om jaarlijks alle gevallen registreren.”

Het RPC Noord-Holland heeft in samenwerking met politie, douaniers en de gemeente zich de afgelopen maanden over de ondermijning gebogen en dat Den Helder kwetsbaar is werd hierbij door alle partijen erkend.

De zeehaven van Den Helder

Deze kwetsbaarheid wordt volgens Walther Copier, medewerker Veiligheid, Vergunning en Handhaving van de gemeente Den Helder veroorzaakt door een combinatie van verschillende factoren.

Den Helder heeft een zeehaven waar de registratie van bootjes en schippers veel beter kan. Daarnaast zorgen de vakantieparken en bedrijventerreinen voor een hoge mate van anonimiteit en kunnen ondernemers hun opgetuigde bedrijfjes als dekmantel laten fungeren.’’ Daarnaast is er in Den Helder ook sprake van een relatief grote lage sociale klasse. ,,Dat zijn over het algemeen kwetsbare mensen die als katvangers worden ingezet. Ze worden omgekocht en zijn hier door hun sociale achtergrond gevoelig voor.

De aanwezige ondernemers en winkeliers werden door Copier opgeroepen om misstanden vooral te melden, om zo te voorkomen dat de onder en bovenwereld verder met elkaar vervlochten raken. “De normen stellen en herstellen is iets dat we samen moeten doen.”

Medewerkers van zeehavens zijn mikpunt van de ondermijning. Jos Klaver, medewerker van de Douane Nederland gaf aan dat ,”de ervaring leert dat landelijk een op de zeven havenmedewerkers wel eens is bedreigd“. “Dat gaat vaak eerst op een vriendelijke manier door ze een reisje naar Ibiza aan te bieden of ze te fêteren op een gezellige avond met gratis drank, maar vanaf dat moment zijn de medewerkers kwetsbaar. Als ze een keer ’ja’ hebben gezegd kunnen ze nooit meer ’nee’ zeggen.

Den Helder is een open zeehaven en schepen kunnen er redelijk ongezien in en uit varen“, aldus Klaver, die aangeeft dat de veiligheid met relatief makkelijke middelen kan worden vergroot. “Zorg, dat de medewerkers altijd herkenbaar zijn door hun bedrijfskleding en dat ze er ook zuinig op zijn. Criminelen hebben een aardig bedrag over voor bedrijfskleding waardoor ze anoniem hun slag kunnen slaan.

Vaker vragen om legitimatie Klaver geeft aan dat de bewaking in de haven haar intuïtie moet laten spreken. “Vraag wat vaker naar een legitimatie als het gevoel over een persoon of situatie niet goed is en zorg dat er toezicht is als er in de haven een duikteam actief is. Als er geen bewaking is en er borrelen luchtbellen uit het water op, dan weet je dat het geen zuivere koffie is.

Burgemeester Den Helder tijdens de bijeenkomst georganiseerde ondermijnende criminaliteit (foto RPC)

Burgemeester Schuiling van Den Helder tijdens de bijeenkomst georganiseerde ondermijnende criminaliteit (foto RPC)

Helderse Courant, 05/07/2018 om 10:15

RPC, Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland, 09-07-2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180924_76838787/burgemeester-meer-uitbuiting-en-drugs-en-mensenhandel-in-den-helder-dan-vermoed

https://www.rpcnh.nl/nieuws/nieuws-item/burgemeester-den-helder-tijdens-de-bijeenkomst-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit-meer-u/

Publieksdiensten en gemeenteraad Den Helder vanaf 2020 in oude stadhuis

Den Helder – De gemeente Den Helder en Woningstichting Den Helder hebben het huurcontract getekend voor het voormalige stadhuis aan de Kerkgracht.

De publieksdiensten zijn daar vanaf komend jaar bereikbaar. Ook de gemeenteraad gaat naar de Kerkgracht. Burgemeester en wethouders houden het kantoor op Kooypunt als werkplek.

Ruim 31 jaar geleden verliet de gemeente het pand aan de gracht. Nu keren de ambtenaren en politici daar voor maximaal vier jaar terug. Het pand wordt tot 1 juli 2023 gehuurd.

Daarna moet de totale gemeentelijke organisatie worden gehuisvest op Willemsoord in de gebouwen 72 en 66.

Gemeentesecretaris Robert Reus heeft het contract namens de gemeente getekend. Robbert Waltmann deed dat namens Helder Vastgoed BV, onderdeel van Woningstichting.

Waltmann is blij met de terugkeer van de gemeente op historische grond: “Kerkgracht 1 heeft altijd zijn stijl en allure behouden en is daarmee een uitstekend visitekaartje voor de gemeentelijke organisatie.

Gemeentesecretaris Robert Reus: “Dit is een prachtige locatie voor onze dienstverlening aan de inwoners. Ook de gemeenteraad, commissies en raadsfracties zullen van hieruit werken. Vanaf 2 januari is het zover, dan kan iedereen terecht bij de publieksbalies aan de Kerkgracht.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat burgemeester en wethouders naar de Kerkgracht zouden gaan. Zij blijven echter kantoor houden op Kooypunt.

Helderse Courant, 8 mei 2019, 10:34

Reacties:

Henk van Kuijk
Even de historie, voor vele miljoenen al, en bezuinigen op armen en kwetsbaren: 1. Niet de keus van de kiezer gevolgd in 2014; 2. Sabotage van aanpassing Bijlweg, door VVD, CDA, D66, PvdA en Stadspartij; 3. Versplintering dienstverlening aan burger, uiterst slechte bereikbaarheid; cabin voor sociaal domein; 4. Zonder enige inbreng van de burger stadhuisplan Willemsoord doorgedrukt door Haagse partijen, als vanouds, dit keer van harte gesteund door de overlopers en verstrengelaar. Maar het staat er nog niet, 2x referendum wegvegen via stemming die niet conform de verordening is, kweekt groeiende weerstand.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190508_28688486/publieksdiensten-en-gemeenteraad-den-helder-vanaf-2020-in-oude-stadhuis

’Niet vechtend over straat’, zeggen ze bij Museumhaven Den Helder

Uitzicht op Willemsoord vanaf de zuidelijke aanrijroute (foto NHD)

Uitzicht op Willemsoord vanaf de zuidelijke aanrijroute (foto NHD)

Den Helder – “We rollen niet vechtend met elkaar over straat“, zeggen voorzitter Michiel Tegelberg en vrijwilliger Paul Schaap van de stichting Museumhaven eenstemmig.

Daags na het besluit van de gemeenteraad om geen referendum te houden over de vestiging van het stadhuis op Willemsoord, kijken beide hoofdrolspelers binnen de Museumhaven in Den Helder gezamenlijk terug op de gebeurtenissen van een bewogen week.

Tegelberg: “Het bestuur van stichting Museumhaven Willemsoord is buitengewoon ongelukkig met het plan om een stadhuis in maritieme gebouwen te vestigen. Dat hebben wij het college schriftelijk laten weten. Ik heb die positie ook verwoord tijdens mijn inspraak in een vergadering van de gemeenteraad. Aan de andere kant hebben wij echter de bestuurlijke plicht om te anticiperen op vestiging van het stadhuis op Willemsoord. Mijn collega voorzitter Henk Mosk van de stichting Nautische monumenten zit er op dezelfde manier in; zoals deze week ook in de Helderse Courant te lezen was. We voeren daarom overleg met het college over de voor de Museumhaven zo gunstig mogelijke voorwaarden als het plan toch doorgaat.

Begrip

Voorzitter Tegelberg beklemtoont, dat hij er begrip voor heeft, dat de stichting Behoud Erfgoed Den Helder onder leiding van Paul Schaap verder gaat met haar verzet tegen het gemeentelijk voornemen.

Schaap, al ruim een kwart eeuw als vrijwilliger nauw betrokken bij de opzet en uitbouw van de Museumhaven zegt: “Ik zit er anders in dan Michiel. Als Erfgoed stichting vrezen we dat de Museumhaven last gaat krijgen van een stadhuis. Wethouder Michiel Wouters heeft meermalen toegezegd rekening te zullen houden met de belangen van de Museumhaven. Maar hij weigert ook maar iets op papier te zetten. Dat maakt ons argwanend.

Schaap en zijn Erfgoed stichting gaan nu overleggen met een advocaat die gespecialiseerd is in bestuursrecht: “Aan de hand van de uitkomst van dit gesprek bepalen we, of we naar de rechter stappen.”

Helderse Courant, 8 mei 2019, 16:06

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190508_14979633/niet-vechtend-over-straat-zeggen-ze-bij-museumhaven-den-helder

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/koen-schuiling-burgemeester-brief-aan-de-fractievoorzitters-en-de-vertegenwoordigers-van-de-deelnemende-politieke-partijen-aan-de-gemeenteraadsverkiezingen-2018-7-december-2017/
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-slechte-avond-hitteschild-om-bedreigde-politici-naam-schuiling-zingt-rond-als-gegadigde-burgemeester-ronald-boutkan-schuiling-kandidaat-in-groningen/
https://robscholtemuseum.nl/ronald-boutkan-geen-referendum-over-stadhuis-op-willemsoord-arie-booy-raad-wijst-plan-referendum-af-redactie-dha-gemeente-tekent-tijdelijk-huurcontract-voor-kerkgracht-1/